3. nedjelja došašća, 16.12.2018.g.

 

Prvo čitanje: Sef 3, 14-18a

Drugo čitanje: Fil 4, 4-7

Evanđelje: Lk 3, 10-18

 

Zborna molitva

Bože, ti vidiš: mi s vjerom očekujemo blagdan rođenja Gospodnjega.

Molimo te da nam bude događaj spasenja te ga radosno proslavimo

svečanom službom hvale. Po Gospodinu.

 

Darovna molitva

Gospodine, daj da ti neprestano prikazujemo žrtvu svoga predanja:

mi obnavljamo Kristovo otajstvo da tvoje spasenje u nama snažno djeluje.

Po Kristu.

 

Popričesna molitva

Gospodine, utječemo se tvojoj dobroti: po ovoj svetoj gozbi

očisti nas od grijeha i prpravi nam duh za buduće blagdane.

Po Kristu.

 

Razmišljanje uz biblijska čitanja

TREĆA NEDJELJA DOŠAŠĆA

          U svakom vremenu Bog podiže svoje "preteče", tj. ljude nadahnute Božjom riječju koji dublje, cjelovitije i prodornije zahvaćaju u stvarnost. Osjećaju da ih Božja riječ uznemiruje te moraju ljudima svoga vremena ukazivati na zablude i stranputice, na "zmije",tj. na sve one nečovječne snage, strukture, odluke. izbore, stavove i tvrdnje koje smo u srcu udomili. Ni jedno vrijeme nije lišeno Božjeg glasa. Božji "preteče" prisutni su posvuda.

           Svatko od nas kršćana mora biti svjestan da je "preteča", da na neki način priprema put Božjem dolasku. Nadasve je riječ o roditeljskom i odgojiteljskom pozivu, ali i o svakom obliku društvenog djelovanja. Odgajati za kršćanski pogled na život i kršćansko djelovanje, bilo u obitelji bilo u društvu, nužan je dio nastojanja da drugi raste do svoje punine, da nikoga ne osakaćujem u njegovu rastu, da se veselim tuđem dobru i uspjehu. Ljudi Duha toga su uvijek svjesni i najprije se obračunavaju sa "zmijskim leglom" u svome srcu, a to onda postaje privlačno i za ljude naokolo.

(Priređeno prema tekstu objavljenom na stranici www.vjeraidjela.com)

2. nedjelja došašća, 09.12.2018.g.

Prvo čitanje: Bar 5, 1-9

Drugo čitanje: Fil1, 4-6. 8-11

Evanđelje: Lk 3, 1-6

 

Zborna molitva

Svemogući i milosrdni Bože,

dok hitimo ususret tvome Sinu

daj da nas zemaljske obveze i brige ne smetu;

nebeska mudrost tvoje riječi nek nas uvede

u zajedništvo njegove sudbine.

Koji s tobom.

 

Darovna molitva

Gospodine, nek nas ponizne molitve

i skromni prinosi pomire s tobom:

ne možemo se pouzdati u svoje zasluge,

priteci nam u pomoć svojm milošću. Po Kristu.

 

Popričesna molitva

Gospodine, nahranio si nas duhovnim jelom.

Smjerno te molimo: po sudjelovanju u ovom otajstvu nauči nas,

u svjetlu svoje mudrosti, zemaljskim se dobrima pravilno služiti,

a za nebeskim težiti. Po Kristu.

 

Razmišljanje uz biblijska čitanja

DRUGA NEDJELJA DOŠAŠĆA

            Evanđeoski odlomak koji danas čitamo usredotočuje se na poziv i početak služenja Ivana Krstitelja, Gospodinova preteče. Evanđelist sveti Luka nam opisuje najprije povijsni kontekst u kojem se dogodio Ivanov poziv, a onda i način kako je došlo do njega, pokazujući koji su bili sastavni čimbenici istoga.

             Ivan Krstitelj je bio čovjek koji se iskreno prepušta Božjem vodstvu. Jedini koji je radio za budućnost bio je on koji se povukao iz javnosti da bi mogao čuti riječ Božju. On nije izrađivao velikih planova za budućnost, niti je izricao zavodljivih obećanja. Prije svega je osluškivao glas Božji, nakon čega je mogao iznijeti njegove želje i planove. On nije najavljivao reforme, ali je tihim radom i velikom vjerom samozatajno obnavljao samoga sebe u pustinji, onkraj svih moćnika koji su počesto bili prava elementarna nepogoda. Tiho i samozatajno se pripremao s Bogom, te je potom mogao proći cijelom jordanskom okolicom dajući samoga sebe za djelo obraćenja.

              Samo samozatajni rad na sebi i suradnja s milošću Božjom koji dotiče i preobražava srca donosi stvarne pomake u duši, a time doprinosi dobrobiti naroda.

(Priređeno prema tekstu objavljenom na stranici www.vjeraidjela.com)  

1. nedjelja došašća, 02.12.2018.g.

 

Prvo čitanje: Jr 33, 14-16

Drugo čitanje: 1 Sol 3, 12 - 4, 2

Evanđelje: Lk 21, 25-28. 34-36

 

Zborna molitva

Svemogući Bože, mi s vjerom iščekujemo Kristov dolazak.

Udijeli, molimo te, da mu idemo ususret pravednim životom te nas, kad dođe,

postavi sebi s desne i uvede u kraljevsko nebesko. Po Gospodinu.

 

Darovna molitva

Gospodine, prinosimo ti ovaj kruh i vino, dar tvoje dobrote.

U ovoj službi pretvaraš ih u sakramenat svoga Sina:

daj da nam on bude dar vječnog otkupljenja. Po Kristu.

 

Popričesna molitva

Gospodine, daj da nam bude na korist slavljenje ovih otajstava:

po njima nas u prolazu zemaljskim životom nauči ljubiti vječna nebeska dobra.

Po Kristu.

 

Razmišljanje uz biblijska čitanja

PRVA NEDJELJA DOŠAŠĆA

           Došašće znači "svečani dolazak". Crkva se na poseban način četiri tjedna prije Božića spominje skoroga dolaska Gospodinova. Došašće označuje svaki Isusov dolazak.

            U prvom redu, označuje dolazak Gospodinov na ovaj svijet, događaj koji se jednom zauvijek dogodio. On označuje i njegov dolazak u naše ljudsko društvo i sada. A taj dolazak promatra se i u svezi s onim velikim njegovim dolaskom - njegovim očitovanjem na kraju vremena.

            Došašće je vrijeme obećanja s Božje strane, s naše strane je vrijeme snažnoga iščekivanja, vrijeme neprestanoga traženja, vrijeme skromne i odvažne molitve.

            Došašće je vrijeme vedre nade: Bog nam je već udijelio budućnost. Na Božić ćemo slaviti taj dar što nam je udjeljen u Isus Kristu. Taj dar udijeljen je ljudskom rodu nenametljivo kako bismo shvatili da se kraljevstvo Božje ostvaruje u jednostavnosti.

            Bdijmo i molimo - tako ćemo biti uvijek pripravni i spremni!

(Priređeno prema tekstu objavljenom na stranici www.samostan-tomislavgrad.info)

Isus Krist - Kralj svega stvorenja, 25.11.2018.g.

Prvo čitanje: Dn 7, 13-14

Drugo čitanje: Otk 1, 5-8

Evanđelje: Iv 18, 33b-37

 

Zborna molitva

Svemogući vječni Bože, svome ljubljenom Sinu

dao si svu vlast na nebu i na zemlji

i postavio ga glavarom cijelom svijetu.

Molimo, oslobodi sva stvorenja iz ropstva zla

da tebi jedinome služe i tebe bez kraja slave.

Po Gospodinu.

 

Darovna molitva

Gospodine, prinosimo ti žrtvu kojom je Krist ljude pomirio s tobom.

Molimo te, nek tvoj Sin da narodima dobra jedinstva i mira.

Koji živi i kraljuje u vijeke vjekova.

 

Popričesna molitva

Gospodine, pozvao si nas da služimo Kristu, Kralju svega svijeta.

Okrijepi nas ovom hranom, koja daje besmrtnost, da budemo

dionici njegova kraljevanja i vječnog života. Po Kristu.

 

Razmišljanje uz bibiblijska čitanja

MOJE KRALJEVSTVO NIJE OD OVOGA SVIJETA

          Ova nedjelja je izraz priznanja Isusa Krista kao pravoga kralja neba i zemlje. On je Gospodar vremena i vječnosti. U jedinstvu Oca i Duha Svetoga živi i vlada kao Bog nad svime stvorenim.

          Kristovo kraljevstvo nije nasilna vlast, nego gospodstvo ljubavi i mira. Mi imamo udijela u njegovom kraljevstvu, budući da smo kao kršteni kršćani otkupljeni od naših grijeha. Kao svećenički Božji narod mi ga smijemo hvaliti i slaviti dok ne dođe u slavi i tada će na vidljiv način nastupiti njegovo kraljevstvo, tako da ga svi mogu priznati.

          Kako možemo priznati Kristovo kraljevsko gospodstvo? Kako ga trebamo posvjedočiti? Priznanje je moguće samo u vjeri i u životu iz vjere. Pritom vrijedi za nas, da učenik nije veći od učitelja. I kao što je Isus došao u ovaj svijet ne da vlada, nego da služi, tako treba biti spreman i njegov učenik, predati svoj život u ljubavi, u službi Bogu, braći i sestrama. Nasljedovanje Krista na zemlji ne vrši se na način trijumfalizma, nego na način samoodricanja i poniznosti prema slici Kristovoj. Nošenje vlastitoga križa kao i potpora drugih ljudi, koji nose svoj križ, pripada bitno tomu.

(Priređeno prema tekstu objavljenom na stranici www.franjevci-split.hr )  

33. nedjelja kroz godinu, 18.11.2018.g.

Prvo čitanje: Dn 12, 1-3

Drugo čitanje: Heb 10, 11-14.18

Evanđelje: Mk 13, 24-32

 

Zborna molitva

Gospodine, Bože naš,

daj da naša vjernost tebi bude i naša radost,

jer duboka je i trajna sreća postojano služiti tebi,

Stvoritelju svega dobra. Po Gospodinu.

 

Darovna molitva

Gospodine, daj da nam darovi, prineseni tvome imenu,

udijele vjernost u tvojoj službi i vječno zajedništvo s tobom u slavi.

Po Kristu.

 

Popričesna molitva

Častili smo se, Gospodine,

svetim otajstvom što smo ga prinijeli na spomen tvoga Sina,

kako nam je on naredio. Daj da po njemu rastemo u ljubavi.

Po Kristu.

 

Razmišljanje uz biblijska čitanja

SILE ĆE SE NEBESKE POLJULJATI

            Crkvena godina polako se približava svome kraju. Danas je već 33. nedjelja kroz crkvenu godinu i okrećemo se kraju svijeta. Za nas kršćane taj će kraj sigurno doći, ujedno i dovršenje. Mi očekujemo "novo nebo" i "novu zemlju" u kojima stanuje pravednost.

             Riječ vjere nam daje utjehu i pouzdanje. Riječ Božja ostaje, ona neće uminuti, a nebo će i zemlja uminuti. Isus Krist je vječna Božja riječ koja je uzela tijelo. On je došao u naš svijet koji je obilježen patnjom i smrću i u kojem vlada zlo. Isus Krist, Sin Božji i Sin Čovječji, došao je da nam dade nadu. On je navjestitelj kraljevstva Božjega. S njegovim dolaskom ono je već započelo i ide nezadrživo k svome dovršenju. Ne pouzdajemo se u nas same i u naše napore, nego u njega kao jedinoga Izbavitelja i Spasitelja. Odgovor na veliko pitanje koje čovijek samom sebi postavlja, može dati samo Krist.

             Stavimo se u situaciju, da će se to dogoditi u onaj dan i u onaj čas koji znade samo Bog. On ne oklijeva s ispunjenjem svoga obećanja, nego bi svakome htio darovati milost da svoj život usmjeri na to. Bog želi da se svi ljudi obrate i da se spase. Samo tko tu ponudu spasavajueće ljubavi Božje do kraja ne prihvati, nego je nemarno odbija, ne može postići spasenje.

             Tko se u onaj čas nađe dostojan, stupit će u karaljevstvo nebesko i primit će dovršenje svoga života. Sam Bog će ga ispuniti i usrećiti svojom ljubavlju. Ta sreća neba koju iščekujemo u zajedništvu s anđelima i svetima bit će nam dana u dio. Već sada očekuju nas svi oni koji su kod Boga.

              Jednom će i za nas doći taj čas. Neka nas Gospodin nađe budne!

(Priređeno prema tekstu objavljenom na stranici www.franjevci-split.hr)

32. nedjelja kroz godinu, 11.11.2018.g.

 

Prvo čitanje: 1 Kr 17, 10-16

Drugo čitanje: Heb 9, 24-28

Evanđelje: Mk 12, 38-44

 

Zborna molitva

Svemogući milosrdni Bože, ukloni sve protivštine

duha i tijela, da ti služimo slobodna i radosna srca.

Po Gospodinu.

 

Darovna molitva

Gospodine, obazri se na ovu pomirnu žrtvu.

Daj da pobožnošću i ljubavlju postignemo

što slavimo u otajstvu muke tvoga sina, Isusa Krista.

Koji živi.

 

Popričesna molitva

Zahvaljujemo ti, Gospodine, za svete darove,

po kojima smo primili nebesku snagu.

Molimo te, prožmi nas svojim Duhom, da budemo

iskreni i postojani. Po Kristu.

 

Razmišljanje uz biblijska čitanja

DAR JE NEIZMJERAN - DAR JE ŽIVOT

            Darivanje je nešto što je sastavni dio života. Kad god se daruje, daruje se od života. Zato dar i nije stvar, dar je život, dar je osoba. Samo osobe, i to samo osobe povezane prijateljstvom daruju se. U ljudskom životu sve je dar i sve može postati dar. Jednostavno darivanjem ulazimo u međusobni odnos, darivanjem se otvaramo jedni drugima. Ljudskost, ljubav...sve plemenito očituje se darom. Dar je izraz ljubavi. Život je dar, i predaje se drugom kao dar. Sretan je onaj koji daruje.

            Ustvari svaki je dar simbol osobe koja ga daruje. Moglo bi se reći da nema većeg i manjeg dara, ako je istinski dar. Dar se ne mjeri matreijalnom vrijednošću nego prema srcu koje ga daruje i srca koje ga prima. Dar istinski izraz je istinske ljubavi. Ljubav je ta koja daje vrijednost daru jer on i jest izraz ljubavi. Treba darivati i primati dar.

(Priređeno prema tekstu objavljenom na stranici www.dominikanci.hr)

31. nedjelja kroz godinu, 04.11.2018.g.

 

Prvo čitanje: Pnz 6, 2-6

Drugo čitanje: Heb 7, 23-28

Evanđelje: Mk 12, 28b-34

 

Zborna molitva

Svemogući, milosrdni Bože,

tvoja je milost da ti dostojno i uzorno služimo.

Daj da bez zapreke težimo za obećanim dobrima.

Po Gospodinu.

 

Darovna molitva

Gospodine, nek ova žrtva u tvojim očima bude čista,

a nama plemenit dar tvoga milosrđa.

Po Gospodinu.

 

Popričesna molitva

Gospodine, nahranio si nas nebeskim otajstvom.

Molimo te, nek djeluje u nama sve snažnije

i pripravi nas na dar što ga obećava. Po Kristu.

 

Razmišljanje uz biblijska čitanja

LJUBITI BOGA I BLIŽNJEGA

             U Bogu je sve znanje, sve stvorenje i sva ljubav. Sve ono što bismo mogli zavoljeti tek je blijeda slika Božje veličine, Božje savršenosti i Božje ljubavi. Tko Boga traži, tko Boga - koliko je to ljudski moguće - spozna, taj ga nužno i ljubi.

             Bog je onaj koji me je u ljubavi stvorio. Bog me poučava i vodi, Bog mi daje mudrost i snagu, Bog daje smisao mojim mukama i nevoljama, Bog je za mene pripravio vječne stanove, Bog me čini dionikom božanske naravi svoga Sina Isusa Krista. Nitko i ništa na ovome svijetu ne može mi dati toliko koliko mi daje Bog, nitko i ništa na ovome svijetu ne može me voljeti više nego Bog, nitko i ništa na ovome svijetu ne može imati sa mnom toliko dobrote, ljubavi, strpljivosti i praštanja kao moj Bog. Kako da ga ne volim? Kako da mu ne zahvaljujem?

             Bog ljubi svakog čovjeka i najjednostavniji način da se Bogu svidimo jest taj da i mi ljubimo jedni druge, kao što i Bog nas i njih ljubi u svome Sinu.

            Bližnjega valja ljubiti kao sebe samoga. Ono što želim sebi, želim i bližnjemu. Prema tome, tko bližnjega ljubi, sebe ljubi a Boga časti.

(Priređeno prema tekstu objavljenom na stranici www.vjeraidjela.com)

30. nedjelja kroz godinu, 28.10.2018.g.

Prvo čitanje: Jr 31,7-9

Drugo čitanje: Heb 5,1-6

Evanđelje: Mk 10,46-52

 

Zborna molitva

Svemogući vječni Bože, daj da rastemo u vjeri, nadi i ljubavi:

da hoćemo što zapovijedaš i postignemo što obećavaš.

Po Gospodinu.

 

Darovna molitva

Gospodine, pogledaj darove što ih prinosimo.

Daj da tako vršimo ovu službu da bude tebi na slavu.

Po Kristu.

 

Popričesna molitva

Gospodine, daj da tvoja otajstva

izvrše u nama što sadrže:

da doživimo u punoj stvarnosti

što sada vršimo u znakovima.

Po Kristu.

 

Razmišljanje uz biblijska čitanja

OČIMA VJERE VIDJETI NOVO

          U evanđelju slušamo o slijepom prosjaku Bartimeju kojeg je Isus izliječio. Prije je on u svom opažanju i orijentaciji bio ograničen; nakon svoga izlječenja on doživljava svijet i ljude oko sebe na nov način. Ali ne samo to: on sada potpuno svjesno slijedi Isusa!

          Isusu je žao čovjeka koji je izgubio očni vid. Taj je imao samo jednu želju: "Učitelju moj, da progledam." Isusove riječi slijepcu pokazuju nam o čemu se radi: " Idi, vjera te tvoja spasila!" Vjera ti je pomogla!

          Vjera čini da vidi, da otvori oči. Isusu je stalo, da ga ljudi nalaze u vjeri i tako dođu do vjere u Oca nebeskog koji je njega poslao u svijet.

          Možemo se upitati: koliko nam pomaže vjera, da uistinu postanemo oni koji "vide"? Da, mi smo zahvalni Bogu za dar vjere, i vjera znači da svoj život čvrsto temeljimo na Božjoj istini i obećanju, da potpuno gradimo na njemu. Tko to čini, proširuje svoj horizont. On ne gradi na pijesku, nego na pouzdanom temelju života.

(Priređeno prema tekstu objavljenom na stranici www.franjevci-split.hr)

29. nedjelja kroz godinu, 21.10.2018.g.

 

Prvo čitanje: Iz 53,10-11

Drugo čitanje: Heb 4,14-16

Evanđelje: Mk 10,35-45

 

Zborna molitva

Svemogući vječni Bože, daj da ti uvijek budemo odani

i tvome Veličanstvu služimo iskrena srca. Po Gospodinu.

 

Darovna molitva

Gospodine, obdari nas milošću i očisti od grijeha,

da tvojim otajstvima služimo u slobodi srca.

Po Kristu, Gospodinu našemu.

 

Popričesna molitva

Gospodine, i ovom nas službom približi nebeskoj Crkvi.

Prati nas vremenitom pomoći i uči vječnoj mudrosti.

Po Kristu Gospodinu našemu.

 

Razmišljanje uz biblijska čitanja

ŽELJA ZA VLAŠĆU

          Gospodin Isus, moćni i vječni Bog, došao je na svijet da pouči svoje vjernike istini prave vlasti i da u njima razbudi želju za njom, dajući ujedno primjer svojim životom. Zato reče: Sin Čovječji nije došao da bude služen nego da služi. Prava vlast je vlast nad samim sobom. A vladati nad samim sobom znači do te mjere ovladati samim sobom da sebe izlažem za drugoga služeći mu. Služiti drugome znači staviti drugoga i njegovo dobro na prvo mjesto. I tko je to napravio ne brine se za svoj položaj i status, ne traži veću vlast i ovlast, nego iskreno i ponizno služi dobrobiti ljudi oko sebe.

          Samo idući putem služenja može se ostvariti prava veličina, koju i narodna mudrost izrazi riječima: Nije velik tko nad drugim vlada, već je velik tko sam sebe svlada. Neka pouka našeg Učitelja u nama rodi željom za vlašću, ali vlašću nad samim sobom, da bismo onda, gospodareći svojim silama, mogli davati život kao otkupninu za druge privodeći ih u život vječni.

(Priređeno prema tekstu objavljenom na stranici www.vjeraidjela.com )

28. nedjelja kroz godinu, 14.10.2018.g.

 

Prvo čitanje: Mudr 7, 7-11

Drugo čitanje: Heb 4, 12-13

Evanđelje: Mk 10, 17-30

 

Zborna molitva

Gospodine, nek nas tvoja milost uvijek nadahnjuje

i prati te budemo sveudilj usmjereni na dobro.

Po Gospodinu.

 

Darovna molitva

Primi, Gospodine, molitve i prinose svojih vjernika,

da po ovoj svetoj službi prijeđemo u nebesku slavu.

Po Kristu.

 

Popričesna molitva

Gospodine, ti nas hraniš tijelom i krvlju svoga Sina:

daj da postanemo dionici božanske naravi.

Po Kristu.

 

Razmišljanje uz biblijska čitanja

POSTIĆI BITNO U ŽIVOTU

           Današnji evanđeoski odlomak opisuje susret Isusa s jednim čovjekom koji iznenada došao pred njega postavljajući pitanje što treba činiti da bi baštinio život vječni. Iz razgovora koji se vodi među njima vidimo da Isus naznačuje kao put života onaj koji ne zaobilazi Božje zapovijedi, nego ih ozbiljno uzima za obzir. Ali uz važnost ćudorednog života i poštivanja Božjih zapovijedi, Isus je ujedno izrazio i njegovu nedostatnost za ozbiljan duhovni život. Doista pravi duhovni život nije samo u životu zapovijedi, nego u Isusovu vjernom nasljedovanju, što je sam Gospodin naznačio spomenutom čovjeku kad mu je rekao da mu jedno nedostaje, a to je da proda sve što ima i razdijeli siromasima, te da dođe i nastavi ići za njim.

           Stoga nam se potruditi priskrbiti sebi upravo to jedno koje nam nedostaje jer se po tome prepoznaje koliko istinski živo idemo za Isusom. Jer ako istinski žeđamo za životom vječnim, to jest ako nam je istinski stalo do onog blaga na nebu, nećemo zanemarivati ono "jedno" vrlo bitno u životu, a to je vjerovati Isusu, slušati njegov glas i vjerno ići za njim.

(Priređeno prema tekstu objavljenom na stranici www.vjeraidjela.com )

27. nedjelja kroz godinu, 07.10.2018.g.

 

Prvo čitanje: Post 2, 17-24

Drugo čitanje: Heb 2, 9-11

Evanđelje: Mk 10, 2-16

 

Zborna molitva

Svemogući vječni Bože,

bolji si nego što zaslužujemo i želimo.

Budi nam milosrdan:

otpusti grijehe kojih se savjest plaši,

a daruj i ono što ne umijemo moliti.

Po Gospodinu.

 

Darovna molitva

Gospodine, primi žrtvu koju si ustanovio.

Otkupi nas i posveti otajstvima,

što ih dužnim poštovanjem slavimo.

Po Kristu.

 

Popričesna molitva

Svemogući Bože,

daj da se opojeni i nahranjeni ovim otajstvima

preobrazimo u ono što smo primili. Po Kristu.

 

Razmišljanje uz biblijska čitanja

SVETA INSTITUCIJA

          Što Bog združi, čovjek neka ne rastavlja! Kako su snažne i duboke Kristove riječi o braku. Što Bog združi - to znači da se muškarac i žena nisu "slučajno" sreli, upoznali, zavoljeli, osnovali obitelj. Bog tako uređuje životne okolnosti da se u životu dvoje ljudi susretnu i zavole. Ako je Bog dvoje ljudi združio, tada to ima svoj duboki smisao.

          Brak je sveta institucija. Bog je ustanovio brak zato što je to jedini oblik zajedničkog življenja muškarca i žene, koji oboma odgovara. Muškarac i žena ne mogu živjeti zajedno ako svatko od njih misli samo na svoje interese. Bez suradnje, svaki brak postaje paklom. Tko ima poteškoće, neka se upita: Što je potrebno mojem bračnom partneru? Što ga čini sretnim? Što mogu učiniti da ga razumijem? Brak je ustanova u kojoj se uči otvarati srce, razvijati ljubav i vježbati se u spremnosti na požrtvovnost. Kako bismo vodili dobar brak, potrebno je imati pouzdane predoždbe o vrijednostima. Zato je potrebno znati brinuti se jedno o drugome, suzdržavati svoje agresivne pobude, smiriti svoj egoizam, znati voljeti i opraštati. Treba se boriti za zdrav i kvalitetan brak.

(Priređeno prema tekstu objavljenom na stranici www.franjevci-split.hr )

25. nedjelja kroz godinu, 23.09.2018.g.

 

Prvo čitanje: Mudr 2, 12.17-20

Drugo čitanje: Jak 3,16 - 4,3

Evanđelje: Mk 9, 30-37

 

Zborna molitva

Bože, sav si svoj zakon sveo na ljubav prema tebi i bližnjemu.

Daj da vršimo tvoje zapovijedi i postignemo vječni život.

Po Gospodinu.

 

Darovna molitva

Gospodine, primi darove svoga naroda da nebeskim otajstvima postignemo

što vjerom i djelom ispovijedamo, po Kristu, Gospodinu našemu.

 

Popričesna molitva

Gospodine, ti nas hraniš svojim otajstvima.

Odgajaj nas neprestano uredbama svoga milosrđa

da plodove otkupljenja donosimo i u otajstvima i u vladanju.

Po Kristu.

 

Razmišljanje uz biblijska čitanja

STRAH OD PITANJA

            Isus nije htio da njegovi učenici u sebi zadržavaju strah od pitanja, jer ih njihovi ljudski odgovori ne bi doveli do spoznaja koje im je on htio posredovati. Do spoznaje Božjeg otajstva mogao ih je dovesti samo on koji je poznavao otajstva Božjeg života, kao i Božji plan spasenja.

            Samo uz djetinju jednostavnost oni mogu razumjeti i njegov mesijanski plan, te iskreno prionuti uz njega čista srca i duše ne tražeći ostvariti vlastitu veličinu, nego veličinu pronaći u tome da služe Božjem planu i ljudskom spasenju.

            I u našem vjerničkom življenju bilo bi poželjno da razvijemo ovakav stav iskrenog tražitelja koji se ne boji pitati, nego trajno kuca na vrata svoga Učitelja, to jest učitelja koje mu je Bog stavio na put u svojoj Crkvi. Budimo stoga jednostavni poput djece i ne ustručavajmo se pitati ono što ne znamo, jer je najgore od svega ako tko ne pita i ne raste u spoznaju Božjeg otajstva.

(Priređeno prema tekstu objavljenom na stranici www.vjeraidjela.com )

26. nedjelja kroz godinu, 30.09.2018.g.

 

Prvo čitanje: Br 11, 25-29

Drugo čitanje: Jak 5,1-6

Evanđelje: Mk 9, 38-43. 45. 47-48.

 

Zborna molitva

Bože, ti svoju svemoć očituješ najviše praštanjem i milosrđem.

Budi nam uvijek milostiv da težimo za obećanim dobrima

i uđemo u vječno zajedništvo s tobom. Po Gospodinu.

 

Darovna molitva

Milosrdni Bože, nek ti ovaj naš prinos bude drag,

da nam otvori izvor svakog blagoslova. Po Kristu.

 

Popričesna molitva

Bože, ovim otajstvom naviještamo smrt Gospodnju.

Obnovi nam duh i tijelo da spremno prihvatimo trpljenje s Kristom

te budemo njegovi subaštinici u slavi. Koji živi.

 

Razmišljanje uz biblijska čitanja

DUH ISKLJUČIVOSTI

           Isus svoje učenike nije nikad učio da se natječu s drugima kako bi sebi pripisivali zasluge, nego ih je poticao da služe dobrobiti ljudi. Stoga je bilo logično da potiču svakoga da čini dobro u Isusovo ime, jer je bolje da netko čini dobro, nego da ne čini ništa. Zato je bilo čudno da nisu imali snage potaknuti čovjeka koji je izgonio zloduhe da i dalje nastavi pomagati ljudima, umjesto što su mu branili. Nije ih Isus poučavao s ciljem da se oni s nekim natječu, a još manje da se oholo nadimlju, nego ih je poučavao da na druge prenose svoje znanje, puninu istine i povjerenu moć. Ako su smatrali da spomenuti čovjek nešto krivo čini  ili da ima krivu nakanu, mogli su ga poučiti da to popravi. No oni su imali krivi pristup, te su ga zbog toga htjeli onemogućiti u tome što je činio, kao da su htjeli ograničiti Isusovu snagu koja se prenijela i na druge koji su ga upoznali.

           A svaki onaj koji je činio dobro u Isusovo ime, nije mogao biti njihov protivnik, osim ako nije imao neki svoj skriveni cilj i namjeru time što je činio. Zato ih je Isus poučio da je za njih svatko onaj tko nije protiv njih, te se ne trebaju bojati ljudi koji čine dobro u Isusovo ime. Time ih je učio da ne pripisuju sebi zasluge za dobro koje čine i da ne budu isključivi prema drugima, nego da se usredotoče na smisao i bit Isusova poslanja među ljudima. Potaknuo ih je da ne čine nešto kako bi primili priznanje i nagrade dajući do znanja kako su oni prvi i najbliži suradnici, kako su oni učinili više dobro od drugih, nego da se vesele svakome dobru, svakoj čaši vode koja napoji žednoga u Isusovo ime.

(Priređeno prema tekstu objavljenom na stranici www.vjeridjela.com )

24. nedjelja kroz godinu, 16.09.2018.g.

 

Prvo čitanje: Iz 50, 5-9a

Drugo čitanje: Jak 2, 14-18

Evanđelje: Mk 8, 27-35

 

Zborna molitva

Bože, Stvoritelju i Svedržitelju.

Daj da ti služimo svim srcem

te iskusimo darove tvoje ljubavi. Po Gospodinu.

 

Darovna molitva

Gospodine, usliši nam prošnje i primi darove.

Što svaki od nas prikazuje tebi na čast,

nek bude na spasenje svima,

po Kristu, Gospodinu našemu.

 

Popričesna molitva

Gospodine, nek nam ova pričest pronikne duh i tijelo,

da u nama ne prevagne tjelesna sklonost

nego djelovanje tvoje moći. Po Kristu.

 

Razmišljanje uz biblijska čitanja

SAMOODRICANJE I NASLJEDOVANJE KRIŽA

          Isus Krist, Gospodin i učitelj, pokazuje svojim učenicima kraljevski put samoodricanja. Unutrašnja tajna ovoga puta je ljubav. Jer samo je ljubav sposobna, u punoj slobodi odreći se toga vlastitoga i predati se ljubljenoj osobi. Tko stvarno želi biti Isusov učenik, taj stupa u vezu sa snagom Božje ljubavi, koja nas čini sposobnima, da izađemo iz sebe. Tako napuštamo sami sebe i nalazimo se nanovo u Bogu kao u onim ljudima kojima dokazujemo našu ljubav. Ništa nije izgubljeno od toga što darujemo Bogu.

          Za svakoga od nas postoji dobar put na kojemu možemo slijediti Isusa Krista u predanju naše ljubavi. Mi smijemo ići s njime u povezanosti s našom nebeskom majkom Marijom, koju nam je Isus darovao za majku sa svoga križa. Isto tako po Kristovoj  milosti imamo udjela na otkupljenju i zajedno sa svima svetima nalazimo vječnu radost kod Boga.

(Priređeno prema tekstu objavljenom na stranici www.franjevci-split.hr)

23. nedjelja kroz godinu, 09.09.2018.g.

 

Prvo čitanje: Iz 35, 4-7a

Drugo čitanje: Jak 2, 1-5

Evanđelje: Mk 7, 31-37

 

Zborna molitva

Bože, od tebe nam je spasenje i posinjenje.

Pogledaj svoje sinove i kćeri koji u Kristu vjeruju.

Udijeli im pravu slobodu i vječnu baštinu.

Po Gospodinu.

 

Darovna molitva

Bože, izvore pobožnosti i mira.

Molimo te da ovom žrtvom tebe iskreno štujemo,

a pričešću tvoga otajstva postignemo međusobnu vjernost

i jedinstvo. Po Kristu.

 

Popričesna molitva

Gospodine, svojom riječju i svojim djelom

daješ nam hranu i život. Daj da rastemo u ljubavi

po tim dragocjenim darovima te zaslužimo

vječno zajedništvo s tvojim Sinom,

Isusom Kristom, koji živi i kraljuje u vijeke vjekova.

 

Razmišljanje uz biblijska čitanja

 

NEKA TI GOSPODIN OTVORI UŠI I USTA

           Dolaskom Otkupitelja u ovaj svijet započelo je novo doba. Božje kraljevstvo je blizu; Bog sam otkupljuje narod svoj. On daruje ljudima spasenje.

           Gospodin naš Isus Krist čini znakove i čudesa i time javno pokazuje da ga je nebeski Otac poslao nama. Budući da je on jedno s Bogom, Ocem, on ima moć, liječiti bolesne, opraštati grešnicima, i istjerivati zloduhe.

            U današenjem evanđelju Isus se okreće jednome gluhom mucavcu. Jedan takav čovjek grubo je ograničen u opažanju svoje okoline i svijeta. Danas postoje Bogu hvala posebni programi, tako da ti ljudi mogu uspostaviti kontakt s drugim ljudima: u najmanju ruku preko znakova je moguće sporazumijevanje, mnogi uče stvarno govoriti, jer u stvarnosti nisu nijemi, nego mogu samo čuti.

            Isus čini čudo ozdravljenja ovoga gluhog mucavca. Kako je morao biti zahvalan taj čovjek, kad se njemu iznenada otvorio novi svijet.

            To čudo upućuje na nešto više: Isus Krist donosi nam u Duhu Svetom vijest o ljubavi Boga Oca. On nam otvara pristup nebeskom kraljevstvu, u koje smijemo stupiti po vjeri. Na taj način će nam biti otvorena nova dimenzija stvarnosti. Također ćemo i mi koji smo slijepci, po spasavajućoj moći Božjoj biti oni koji vide, a kao nijemi bit ćemo oni koji govore. Vjera nam otvara oči srca, tako da prepoznamo Božju moć, mudrost i dobrotu. Mi bivamo pokrenuti i osposobljeni od Duha Svetoga, da ispovijedamo radosnu vijest o Božjoj ljubavi i da je navijestimo ljudima.

(Priređeno prema tekstu objavljenom na stranici www.franjevci-split.hr)

Prvo čitanje: Pnz 4, 1-2.6-8

Drugo čitanje: Jak 1, 17-18.21b-22.27

Evanđelje: Mk 7, 1-8.14-15.21-23

 

Zborna molitva

Silni Bože, što god je dobro, od tebe je.

Usadi nam u srce ljubav prema tebi, umnoži nam vjeru,

odgoji u nama što je dobro i budnim okom čuvaj što si odgojio.

Po Gospodinu.

 

Darovna molitva

Gospodine, nek nam ova žrtva uvijek donosi blagoslov.

Što nam vanjski znakovi kažu, nek ostvari snaga tvoga Duha.

Po Kristu.

 

Popričesna molitva

Gospodine, blagovali smo kruh s nebeskog stola.

Molimo te, po ovoj gozbi ljubavi potakni nam srce

da ti služimo u svojoj braći. Po Kristu.

 

Razmišljanje uz biblijska čitanja

ŠTO ONEČIŠĆUJE ČOVJEKA?

            Današnje nam Evanđelje govori o Gospodinovom sukobu sa skupinom farizeja koji su predbacivali njegovim učenicima da se ne ponašaju po predaji starih, jer jedu kruh nečistih ruku. Farizeji su, naime, bili revni vršitelji zakonskih odredbi koje su propisivale čak mnoge takve detalje koji su, prema njima, imali važnost za život vjere i duhovni odnos s Bogom. Budući da blagovanje jela doista može biti i obredna stvarnost, pranjem ruku, čaša i vrčeva smatrali su se čistima za blagovanje, te su takve odredbe ljubomorno čuvali kao duhovni zakon i zalog. Apostoli, naprotiv, provodeći svoje vrijeme s onim koji ih je učio da blaguju svoj kruh čista srca, osjećali su se prilično slobodni od takvih odredbi kojima se zadovoljavalo zakonsku formu, ali se vrlo lako prelazili preko mnogo bitnijih životnih sadržaja.

             Bilo bi stoga poželjno da kao kršćani čistimo svoja srca i svoju nutrinu iskrenim odnosom prema Bogu, koji potom rađa i iskrenim i poštenim stavom prema čovjeku. Bilo bi poželjno da naučimo čuvati ćudoredne uredbe Božje, koje nam čuvaju srce, a ne da ih smatramo teretom, suviškom ili pogrešnim naukom kojem se opiremo i srcem i umom i praktičnim življenjem. Bježmo stoga od svakog grijeha i budno pazimo da se ne začne u našoj nutrini nikakva zla namisao niti ijedan od grijeha koje nam spomenu Gospodin u današnjem Evanđelju. Pazimo na čistoću svoga bića čuvajući Božje zapovijedi, kako bi naš život bio božanski čist. U tom duhu primimo i riječ Krista Gospodina, jer ona jedina ima moć očistiti i spasiti duše naše. Neka nas učini i njezinim vršiteljima na zemlji, kako bi naš život doprinio čistoći svijeta, te nas dovede u vječno blaženstvo u kojem nema prljavštine, kako bismo uživali očišćenih duša puninu čistoga života.

(Priređeno prema tekstu objavljenom na stranici www.vjeridjela.com )

Prvo čitanje: Jš 24, 1-2a. 15-17. 18b

Drugo čitanje: Ef 5, 21-32

Evanđelje: Iv 6, 60-69

 

Zborna molitva

Bože, ti ujedinjuješ srca vjernih da isto hoće i za istim teže.

Daj narodu svome da ljubi što ti zapovijedaš i želi što ti obećavaš

te u nestalnosti zemaljskog života onamo smjera naše srce

gdje su prave radosti. Po Gospodinu.

 

Darovna molitva

Gospodine, jedinom žrtvom svoga Sina stekao si novi narod.

Molimo te, daruj svojoj Crkvi jedinstvo i mir. Po Kristu.

 

Popričesna molitva

Gospodine, izliječi nas potpuno svojim milosnim djelovanjem.

Stvori nam novo srce da uvijek činimo što je tebi milo. Po Kristu.

 

Razmišljanje uz biblijska čitanja

DUHOVNA GLAD - DUHOVNA HRANA

          Koja je to hrana koja čovjeka hrani za vječnost i za njegovu sreću i puninu? Čovjeku je potreban kruh zemaljski i kruh "nebeski". Potrebna mu je materijalna hrana, potrebna mu je i duhovna hrana. Zato se ne može naći zadovoljenje tjelesne hrane u duhovnim sadržajima, kao ni duhovnu hranu u materijalnim sadržajima.

          Čovjeku je potreban kruh koji nosi vrijednost samog Isusa. On je "kruh koji je sišao s neba". Tko je njega gladan i tko ga blaguje živjet će vječno. Samo kroz kruh - tijelo čovjek transformira sebe u vječno biće.

           Isus je cijeli bio prožet duhom, zato je njegovo tijelo i njegova krv tijelo za duh, za čovjeka, za osobu. Duh se očituje kroz tijelo, a tijelo je mjesto za duh. A ovo hoće reći njegovo tijelo je tijelo prožeto ljubavlju, tijelo je sakrament ljubavi. Samo preko tijela mi doživljavamo snagu ljubavi. Tijelo prožeto ljubavlju očituje čovjeka kao duhovno biće. Isusu je tijelo u funkciji duha.

(Priređeno prema tekstu objavljenom na stranici www.dominikanci.hr )

Prvo čitanje: Izr 9, 1-6

Drugo čitanje: Ef 5, 15-20

Evanđelje: Iv 6, 51-58

 

Zborna molitva

Bože, onima koji te ljube pripravio si nevidljiva dobra.

Daj nam smisao za pravu ljubav, da tebe u svemu i nadasve volimo

te postignemo tvoja obećanja, koja nadilaze svaku želju.

Po Gospodinu.

 

Darovna molitva

Primi, Gospodine, ove prinose kojima se ostvaruje
tajanstvena razmjena naših i tvojih darova.
Mi tebi donosimo što si nam dao,
a ti nam u svom daru podaj sama sebe. Po Kristu.

 

Popričesna molitva

Gospodine, ovom pričešću dao si nam dioništvo u svome Sinu Isusu Kristu.
Molimo te, da nas sveta otajstva preobraze na njegovu sliku 

te se pridružimo njegovoj proslavi u nebu. Po Kristu.

 

Razmišljanje uz biblijska čitanja

 

ŽIVJETI PO ISUSU

 

         Krist nam nudi model božanskog unutar trojstvenog života i zajedništva. On poziva i nas da uspostavimo s njime odnos koji on uspostavlja s Ocem. Zato se i ne ustručava reći da on živi po Ocu, kao što očekuje od nas da živimo po njemu, čime ostvarujem najprisnije zajedništvo i s Ocem. Kao što je on potpuno u Ocu i Otac u njemu, tako očekuje da i mi budemo u njemu. Ukazujući nam na istinu da bez njega ne možemo imati života vječnoga, jasno nam veli kako je počelo našega života u Bogu, koji je ujedno i jamstvo života vječnoga. Tko bi smatrao da mu je takav život nedostižan, jer je preuzvišen ili tko bi smatrao preteškim ostvariti takvo zajedništvo života, Gospodin nam daje prikladan način da to ostvarimo. 

          Zahtjev koji iznosi u današnjem evanđeoskom odlomku da živimo po njemu u biti je najprije poziv i dar. On je zato sišao s neba kako bi nam bio dostupan i dohvatljiv na ljudski način. Utjelovio se kako bi nam dao svoje tijelo za hranu, te kako bismo, hraneći se njegovim životom, imali život u sebi. Na taj način mi ljudi, koji nemamo u svojoj vlasti ni princip svoga života, primamo na dar božanski život. Primajući taj dar od Boga, primili smo i poziv na vječno blaženstvo koje se ne događa samo po sebi, nego se ostvaruje u vidu primljenoga dara.

(Priređeno prema tekstu objavljenom na stranici www.vjeraidjela.com )

Prvo čitanje: Izl 16, 2-4. 12-15

Drugo čitanje: Ef 4, 17. 20-24

Evanđelje: Iv 6, 24-35

 

Zborna molitva

Gospodine, vođo i stvoritelju naš, mi se tobom ponosimo. 

Nek nad nama bude tvoja dobrota. Obnovi u nama što je tebi drago

i sačuvaj što si obnovio. Po Gospodinu.

 

Darovna molitva     

Posveti, molimo, Gospodine, ovaj prinos i primi našu unutarnju žrtvu:
učini da ti postanemo vječnim darom. Po Kristu.

 

Popričesna molitva

Gospodine, ti nas oživljuješ nebeskim darom: prati nas

stalnom ljubavlju i učini dostojnima vječnog otkupljenja.
Po Kristu.

 

Razmišljanje uz biblijska čitanja

ZAŠTO NAM JE POTREBAN BOG – ISUS KRIST?

      Isus, iz koga je isijavala božanska dobrota i ljubav, privukao je na sebe pažnju i interes. Ljudi su se kod njega dobro osjećali, u njegovim riječima sebe su prepoznavali. Isus, koji je činio i čudesa, zanosio je i one koji su bili željni senzacija i čudesa. Zanosio je i one koji su se borili za socijalnu pravdu. I to je naviještao, ali s drugih polazišta od svih socijalnih reformatora. Da, Isusa su u ono vrijeme, a i danas tražili mnogi radi materijalnih probitaka – radi čudesnoga kruha.  Isus je činio čudesne znakove, ali oni su za njegovu misiju bili sporedni, i tko bi ostao samo na njima, u kome se ne bi pokrenula nutrina, taj ne bi upoznao istinskoga Isusa, niti bi u njemu otkrio Spasitelja svojeg života.

        Isus stavlja naglasak na drugu glad, na dubinsku glad, za smislom življenja. Ovu glad Isus želi zasititi, i koji ga s ovom gladi traže nalaze ga i svoje smirenje.  Sigurno je ovdje govor na jedno većoj razini shvaćanja čovjeka: čovjek je za njega uzvišeniji i vrjedniji od potrošača... Prvu, nižu glad je puno lakše zasititi. Zato smo da radimo, zato je ova naša zemlja, naša mudrost, naša angažiranost. Sve može pomoći dosta lagano da se ublaži tjelesna glad. Samo da je solidarnosti i pravde?! Ali čovjekova glad koju ne osjeća trbuh nego duša, puno je teže zasititi. Tko nađe pravu hranu taj je nahranjen za cijeli svoj život. Tko je žedan smisla, Boga, tog će Isus napojiti i njegovu žeđ ugasiti svojom riječju i svojim životom. Tek gladni i žedni u duši mogu razumjeti Isusa i njegovo poslanje. Takvi su na putu da se 'susretnu' s Bogom u sebi i svijetu.

(Priređeno prema tekstu objavljenom na stranici www.dominikanci.hr )

Prvo čitanje: 1 Kr 19, 4-8

Drugo čitanje: Ef 4, 30 - 5, 2

Evanđelje: Iv 6, 41-51

 

Zborna molitva

Svemogući vječni Bože, smijemo te zvati svojim Ocem.
Daj da nam u srcu poraste duh sinovstva te uđemo u obećanu baštinu.
Po Gospodinu.

 

Darovna molitva

Gospodine, prinosimo ti darove koje si nam ti udijelio.
Molimo te, primi ih iz ruku svoje Crkve i snagom Duha
pretvori u otajstvo spasenja. Po Kristu.

 

Popričesna molitva

Gospodine, pričestili smo se tijelom i krvlju tvoga Sina. 

Ta pričest neka nas spasi i utvrdi u svjetlu tvoje istine. Po Kristu.

 

Razmišljanje uz biblijska čitanja

BITI UČENICI BOŽJI

           Kad vidimo tolike nelogičnosti i nepravilnosti kojima je podložan ljudski život, onda shvatimo koliko je važno dati se poučiti. Ali ne samo od ljudi, nego prije svega od Boga živoga. Stoga je najvažnija stvar da s Bogom uspostavimo doista ozbiljan odnos učenik – učitelj, to jest da od naših ljudskih kriterija i uvjerenja koja stječemo na temelju ljudskog znanja, ljudskih stavova i vlastitog iskustva, prijeđemo na slušanje Boga. Nasušna je potreba da postanemo iskreni učenici Božji koji usvajaju njegovu svetu i nepogrješivu riječ života.            

         Zato Isus u današnjem odlomku podsjeća da su već proroci navijestili kako će svi biti učenici Božji. A biti učenik Božji, kako tumači Isus, znači dati se poučiti slušajući Oca, što se postiže istinskom iskrenom vjerom. Uostalom, Bog i nije ništa drugo želio od svoga naroda tijekom cijele povijesti, a ne traži ni danas od nas, nego da budemo njegovi učenici koji od njega uče umijeće života. On je bio Bog koji je kao Otac povlačio za sobom svoj narod na put života. On je kao Otac bio učitelj jer je učio istini spasenja one koji su se otvarali i kao djeca prihvaćali njegovu svetu riječ. Dopustimo stoga i mi Ocu da nam bude istinski učitelj. Neka nas privuče sebi svojom božanskom snagom i neka nas pouči otvoriti se njegovu djelovanju u nama koje nas ispunja božanskim životom. Držimo se Očeve pouke kako bismo potom mogli prihvatiti ne samo Oca nego i Sina prema kojem nas Otac usmjerava i privlači. A mi mu nastojmo vjerovati i blagovati ga kao euharistijski kruh kako bismo imali obećani i žuđeni život vječni.

(Priređeno prema tekstu objavljenom na stranici www.vjeraidjela.com )

Prvo čitanje: 2 Kr 4, 42-44

Drugo čitanje: Ef 4, 1-6

Evanđelje: Iv 6, 1-15

 

Zborna molitva

Bože, zaštito i uzdanje naše,

bez tebe ništa nije valjano, ništa sveto.

Umnoži nad nama svoje milosrđe,

da se po tvom promislu i vodstvu

tako služimo zemaljskim dobrima

te srcem prionemo za nebeska.

Po Gospodinu.

 

Darovna molitva

Gospodine, prinosimo ti darove dobivene od tvoje darežljivosti,

da nam po tvojoj milosti posvete svagdašnji život i dovedu nas u vječnu radost.

Po Kristu.

 

Popričesna molitva

Gospodine, primili smo pričest, spomendar muke tvoga Sina.

Molimo te da nam bude na spasenje

što nam je u svojoj neiskazanoj ljubavi on darovao.

Koji živi.

 

Razmišljanje uz biblijska čitanja

POUKA O KRUHU I KRIZI

          Onaj tko traži Isusa i odlučno ide za njim, neminovno dolazi u situaciju oskudice, lišavajući se gotovo i najosnovnijih stvari za život, čega je Isus svjestan premda ne poziva ljude da ga slijede i traže da bi ih osiromašio. I danas će vjernik, živeći neporočno u Gospodinu i poradi Gospodina, biti zakinut ili će se svojevoljno odreći povlastica i zamamnosti koje pruža ovaj svijet, te će biti dodatno opterećen križem života.

          A ako već moramo proći kroz krizu, onda je bolje proći kroz onu krizu koju nas vodi sam Gospodin, koji je moćan onda uzeti naših pet kruhova i dvije ribice i umnožiti ih za veliko mnoštvo. Jer samo krizno stanje koje nastaje kao posljedica odricanja poradi Krista nosi u sebi pretpostavke i mogućnosti umnažanja postojećih zaliha na dobrobit svih, a također vodi i k poštivanju sveg suviška kojim se više ne razbacujemo, nego ga skupljamo svjesni da mogu nastupiti i teži dani.

(Priređeno prema tekstu objavljenom na stranici www.vjeraidjela.com)

Prvo čitanje: Jr 23, 1-6

Drugo čitanje: Ef 2, 13-18

Evanđelje: Mk 6, 30-34

 

Zborna molitva

Molimo te, Gospodine,

budi nam milostiv i darežljiv.

Produbi nam nadu, vjeru

i ljubav, da ustrajemo

u budnosti i vršenju tvoga zakona. Po Gospodinu.

 

Darovna molitva

Bože, ti si u jedinoj žrtvi svoga Sina ispunio razne žrtve starog Saveza.

Primi ovaj naš dar, blagoslovi ga kao i prinos Abelov:

što svaki od nas prikazuje tebi na čast nek bude na spasenje svima. Po Kristu.

 

Popričesna molitva

Budi, Gospodine, uza svoj narod. Nahranio

si nas nebeskim otajstvima: daj da

iz stare grešnosti prijeđemo u novi život.

Po Kristu.

 

Razmišljanje uz biblijska čitanja

BITI PREPOZNATI KAO ISUSOVI

        Ono što je nadasve vrijedno naglasiti, a za nas treba biti poučno, je činjenica da su ljudi prepoznali Isusa i njegove učenike, te da su potom krenuli za njima na mjesto kamo su se usmjerili lađom. Doista, ljudi su osjetili njegovo božansko pastirsko djelovanje, te su ga rado slijedili potrebni njegove božanske mudrosti i snage. A isto tako su prepoznali i sve što su učili njegovi učenici kao vjerodostojno i vrlo snažno, pa su stoga i njih prepoznavali zajedno s njime. I oni su u njegovoj školi već bivali oblikovani kao pravi pastiri svoga naroda sukladno moći i mudrosti samog Gospodina.

         Poput apostola pozvani smo posvjedočiti novost kojom nas je obdario naš Gospodin, tj. pozvani smo ljudima udahnuti malo svježine u ovom svijetu u kojem se i oni osjećaju iscrpljenima te traže vjerodostojno svjedočanstvo moćne riječi i čudesnih djela. Pozvani smo biti takvi da nas ljudi prepoznaju po nauku i djelima kao Kristove učenike. Neophodno je da budemo vjerni Kristu do mjere prepoznatljivosti, i to ne samo na formalan i služben nauk, nego onom unutarnjom snagom i uvjerljivošću kojom privlačimo srca vjernika da odvažnije idu za Kristom. Kamo sreće da vjernici i svi drugi ljudi prepoznaju pastire Crkve po djelima koja odražavaju njegovu moć i slika su njegovih djela.

Prvo čitanje: Ez 2, 2-5

Drugo čitanje: 2 Kor 12, 7-10

Evanđelje: Mk 6, 1-6

 

Zborna molitva

Bože, ti si poniženjem svoga Sina podigao pali svijet.

Udijeli svome narodu svetu radost. Oslobodio si ga ropstva grijeha:

privedi ga uživanju vječnog veselja. Po Gospodinu.

 

Darovna molitva

Gospodine, ovaj prinos tvome imenu nek nas očisti

i iz dana u dan potiče na izgradnju novoga svijeta.

Po Kristu.

 

Popričesna molitva

Gospodine, nahranio si nas božanskim darovima.

Molimo te, obdari nas spasenjem

i ne daj da te ikada prestanemo hvaliti.

Po Kristu.

 

Razmišljanje uz biblijska čitanja

ISUS NAZAREĆANIN, OSPORAVANI MESIJA

            Iz događaja u okviru današnje mise trebamo naučiti sljedeće:

  1. Ne zatvarati se djelovanju Boga koji se služi "običnim" čovjekom Isusom.
  2.  Ako je Bog nekoć spasavao po običnom Isusu, on to danas čini po običnoj Crkvi, sastavljenoj od slabih ljudi, koju vode jednostavni muškarci snagom svetog reda i udjela na Isusovoj pomazanosti Duhom Svetim. U Crkvi prisutnoj u svijetu, sastavljenoj od svjetskih ali ne svjetovnih ljudi, djeluje Bog.
  3.  Mi kršćani ne smijemo podleći napasti Nazarećana koji traže paradna čudesa.
  4.  Nazarećani nisu vjerovali u nov način Božjeg djelovanja po Isusu. Zatvorili su se u svoje kalupe, predrasude, ogorčenost. Mi se ne bismo smjeli zatvoriti za novo, ali ni bolesno trčkarati za novotarijama.
  5. Isus biva žestoko osporavan, njegove najplemenitije nakane bivaju krivo tumačene. Ali on ne odustaje od svog puta. Od njega učimo nastavljati i kad smo osporavani - dobronamjerno ili zlonamjerno.

(Priređeno prema tekstu objavljenom na stranici www.ktabkbih.net )  

Prvo čitanje: Am 7, 12-15

Drugo čitanje: Ef 1, 3-14

Evanđelje: Mk 6, 7-13

 

Zborna molitva

Bože, ti zalutalima pokazuješ svjetlo istine da se na pravi put vrate. Daj svim kršćanima da odbace što je kršćanstva nedostojno, a traže što mu priliči. Po Gospodinu.

 

Darovna molitva

Gospodine, pogledaj darove Crkve moliteljice

da po pričesti napredujemo u svetosti života. Po Kristu.

 

Popričesna molitva

Gospodine, primili smo tvoje darove.

Daj da svakim slavljenjem ovog otajstva

napredujemo u svetosti života. Po Kristu.

 

Razmišljanje uz biblijska čitanja

GOSPODIN IH ŠALJE DVA PO DVA

           U Markovom evanđelju, Isus šalje apostole da idu ljudima dva po dva. Oni ne dolaze u vlastito ime, nego po dva, i doduše jer ih Isus sam šalje. Ime apostol znači poslanik. Ako apostoli dolaze k ljudima po dvojica, time pokazuju da su poslani od Boga po njegovom Sinu koji je postao čovjekom.

           Poruka o obraćenju koju naviještaju Isus i apostoli, uključuje i odbijanje svega onoga što je zlo i što nas dijeli od Boga i od bližnjega. Ujedno se radi o okrenutosti prema svemu dobru, prije svega k Bogu, koji je izvor dobra.

           Crkva također ima nalog liječenja, koji ona ispunja prije svega po sakramentima. Na taj način ljudi će biti oslobođeni od grijeha po sakramnetu pokore i bit će ojačani sakramentom bolesničkog pomazanja u bolesti koja ima je dana kao kušnja. Ipak uvijek iznova Krist Gospodin sam djeluje po svome Svetom Duhu u srcima ljudi. Tako se događa ono veliko, iako mi to prema vani ne opažamo!

(Priređeno prema tekstu objavljenom na stranici www.franjevci-split.hr)

Prvo čitanje: Mudr 1, 13-15; 2, 23-24

Drugo čitanje: 2 Kor 8, 7.9. 13-15

Evanđelje: Mk 5, 21-24. 35b-43

 

Zborna molitva

Bože, po krštenju smo postali sinovi svjetla.

Molimo te da nas nikad ne obavije tama zablude

već da uvijek svijetlimo istinom. Po Gospodinu.

 

Darovna molitva

Bože, ti daješ učinak svojim otajstvima.

Molimo te da naše služenje bude sveto

kao i tvoji darovi. Po Kristu.

 

Popričesna molitva

Gospodine, žrtva koju smo prinijeli i primili

nek nas ojači, da uvijek ostanemo u tvojoj ljubavi

i donosimo plod u postojanosti. Po Kristu.

 

Razmišljanje uz biblijska čitanja

SAZRIJEVATI U KRISTU

           Nema tog roditelja, ako ima imalo osjećaja i ljubavi za svoj roditeljski poziv, a da ne bi bio zainteresiran za odgoj i zdravlje svoga djeteta. Teško da bi se mogao naći netko tko bi mogao  bezbrižno promatrati kako mu dijete boluje ili luta glede životnih stavova, a da ne poduzme sve što treba kako bi ga izliječio i doveo na pravi put.    

          Štoviše, svaki roditelj bio bi spreman izložiti sebe i svoje zdravlje za dobrobit svoga djeteta. A kako život nikad nije pravocrtan nego nepredvidiv, često nam na leđa stavi neželjene terete i poteškoće. No upravo u teškim, kriznim i bolnim situacijama pokazuje se prava ljubav prema životu, te međusobna upućenost roditelja na dijete i obrnuto. Na primjeru zdravlja najbolje se očituje kakva treba biti roditeljska skrb za djecu.

          Roditeljska odgojna skrb tiče se stoga cjelovitog razvoja djeteta, tako da se roditelj neće nikada tješiti da mu je dijete zdravo tjelesno, ako to isto dijete ne sazrijeva psihički i duhovno.

(Priređeno prema tekstu objavljenom na stranici www.vjeraidjela.com)

 

Prvo čitanje: Iz 49, 1-6

Drugo čitanje: Dj 13, 22-26

Evanđelje: Lk 1, 57-66. 80

 

Zborna molitva

Bože, ti si pozvao svetog Ivana Krstitelja

da narod pripravi na dolazak Krista Gospodina.

Obdari svoj narod radošću Duha Svetoga

i upravi putem spasenja i mira. Po Gospodinu.

 

Darovna molitva

Gospodine, polažemo darove na tvoj oltar, časteći rođendan

svetog Ivana, koji je Spasitelja navijestio i po dolasku pokazao.

Daj da i mi s vjerom pođemo u susret Kristu. Koji živi.

 

Popričesna molitva

Gospodine, o rođendanu svetog Ivana Krstitelja

veselo smo blagovali od gozbe nebeskog Jaganjca.

Daj da u Kristu, koga je on navijestio,

prepoznamo začetnika svoga krštenja. Koji živi.

 

Razmišljanje uz biblijska čitanja

ROĐENJE NAJVEĆEG OD LJUDI

         Doista, postaje jasno kako je i koliko je Ivan bio velik, ali i malen. Njegova ljudska veličina bila je ujedno i malenost jer se mjerila metrom Božje ljubavi - Isusom Kristom Božjim Sinom. Ivanov život se u tom duhu može najbolje razumjeti upravo u svjetlu Isusa Krista kojem je bio preteča i glasnik, te će stoga sveti Hiponski biskup i o Ivanovu rođenju razmišljati vukući zanimljive paralele s Gospodinovim rođenjem.  Zaključci koje potom izvodi svjedoče o Ivanovoj poniznosti koja ukazuje na Krista -  uzor svake poniznosti, koji, premda je bio Bog, pristade se utjeloviti i potom kao čovjek podnijeti golema poniženja: Rođen je Ivan, rođen je Krist: Ivana je najavio anđeo, Krista je najavio anđeo. I jedno i drugo je veliko čudo. Slugu preteču rađa nerotkinja od starog muža, Gospodina gospodara rađa djevica bez muža. Ivan je velik čovjek, ali je Krist više od čovjeka, jer je i čovjek i bog. Velik je čovjek, ali je čovjek trebao biti ponižen, kako bi bio uzvišen kao Bog. Naposljetku, jer je trebao biti ponižen kao čovjek, čuj ovog čovjeka: Nisam dostojan odriješiti remenje na obući. Da je sebe nazvao dostojnim, kako bi se ponizio. Zato reče da niti to nije dostojan. Do kraja se prostro pred njim, prostro se predstijenom. Bio je svjetiljka, te se bojao da se ne ugasi vjetrom oholosti.

(Priređeno prema tekstu objavljenom na stranici www.vjeraidjela.com )

Prvo čitanje: Ez 17, 22-24

Drugo čitanje: 2Kor 5, 6-10

Evanđelje: Mk 4, 26-34

 

Zborna molitva

Bože, jakosti onih što se u te ufaju, snago slabih i smrtnih, koji su bez tebe nemoćni: pomozi nam svojom milošću da vršimo tvoje zapovijedi

i voljom ti i djelom omilimo.

Po Gospodinu.

 

Darovna molitva

Bože, ovim darovima

ti čovjeku krijepiš zemaljski i duhovni život. Molimo te da nas uvijek prati njihova pomoć za tijelo i dušu.

Po Kristu.

 

Popričesna molitva

Gospodine, sveta pričest što je primamo označuje zajedništvo svih vjernika s tobom. Daj da urodi jednistvom u tvojoj Crkvi.

Po Kristu.

 

Razmišljanje uz biblijska čitanja

SJEME KRALJEVSTVA BOŽJEGA

          U prilog tome što tvrdi Gospodin, ima među nama onih malih, tihih ljudi koji zadivljuju veličinom svoje jednostavnosti i iskrene vjere u Boga. Oni se ničim ne ističu među drugima u društvu, jer se ne mogu hvaliti ni osobnom pojavnošću, ni društvenom prodornošću.

          Neprimjetni su, jer danas malo tko primjećuje veličinu duše osjetljive za podražaje Duha Svetoga kojima je ispunjeno njihovo biće. Oni su u sebi izgradili kraljevstvo Božje dopuštajući Gospodinu da ih zahvati i vodi, a on je u njihovim životima, prepun nepatvorene jednostavnosti, ispisivao hvalospjev svoje ljubavi od koje žive.

          Oni svjedoče o njemu s golemom jednostavnošću kojom ga i primaju, pa i onda kad on u njih ugrađuje stablo križa na koje su doslovno razapeti. Sva veličina njihove duše sastoji se u tome da žive od njega i za njega, pa i onda kad se potvrđuje i očituje kako je u ovome svijetu vjernost evanđeoskim vrijednostima doista ludost. Te jednostavne male duše nemaju u životu ništa osim Gospodina, ali imajući njega znaju da imaju bitno, to jest da imaju sve.

(Priređeno prema tekstu objavljenom na stranici www.vjeraidjela.com )

Prvo čitanje: Post 3, 9-15

Drugo čitanje: 2Kor 4, 13- 5,1

Evanđelje: Mk 3, 20-35

 

Zborna molitva

Bože, sve što je dobro od tebe dolazi.

Udijeli nam dar svoga Duha, da mislimo što je pravo

i to u djelo provedemo. Po Gospodinu.

 

Darovna molitva

Gospodine, usavrši naše služenje,

da ovaj prinos bude tebe dostojan

a nama uveća ljubav. Po Kristu.

 

Popričesna molitva

Gospodine, po ljekovitim otajstvima koja smo primili

daj da ozdravimo od svoje zloće i hodimo putem pravednosti.

Po Kristu.

 

Razmišljanje uz biblijska čitanja

ZAJEDNIŠTVO S ISUSOM

        Čitanje iz Knjige postanka i današnje Evanđelje po Marku stavljaju nam pred oči na uvjerljiv način moć zla u svijetu, prije svega pobjedu nad zlom po Bogu u Isusu Kristu.

         Kroz patnju i smrt na križu Sin Božji koji je postao čovjekom nadvladao je moć grijeha i smrti. U svome uskrsnuću daruje nam novi život s Bogom i međusobno pomirenje. Ljubav prema Bogu i bližnjemu je nova zapovijed Kristova. Bog nam daje snagu da to ispunjamo radošću.

         Tako imamo veliku utjehu: sve negativno u svijetu je privremeno. Ima doduše grijeha i zla, ima patnje i smrti; ima Sotone, začetnika zla, i zlo je moćno. Ipak Isus Krist je jači. On pobjeđuje nevjernost ljudi po svojoj vjernosti volji Božjoj. On Sotonu lišava moći, budući je Bog jači. Tko vjeruje u Isusa, već ima udjela u Kristovoj pobjedi, koja će se dovršiti u vječnoj slavi.

(Priređeno prema tekstu objavljenom na stranici www.franjevci-split.hr )

Prvo čitanje: Pnz 5, 12-15

Drugo čitanje: 2 Kor 4,6-11

Evanđelje: Mk 2,23 - 3,6

 

Zborna molitva

Tvoj se promisao, Gospodine, u odlukama ne vara:

ukloni što nam je štetno, udijeli što pomaže

za vremeniti i vječni život.

Po Gospodinu.

 

Darovna molitva

S pouzanjem i darovima, Gospodine,

pristupamo tvom oltaru da služimo tvojim otajstvima.

Molimo te, obdari nas milošću i očisti od grijeha.

Po Kristu.

 

Popričesna molitva

Gospodine, ti nas hraniš tijelom i krvlju svoga Sina:

vodi nas svojim Duhom da te ne priznajemo samo riječju i jezikom,

već djelom i istinom te zaslužimo ući u kraljevstvo nebesko.

Po Kristu.  

 

Razmišljanje uz biblijska čitanja

TROSTRUKI SMISAO DANA GOSPODNJEG

         Isus je na strani čovjeka u potrebi. Dopušta iznimku od obaveznog subotnog počinka ako se radi o zbiljskoj potrebi čovjeka. Isus je, što više, na strani pojedinca, ne naroda, grupe, zajednice! Potrebe su različite. Tjedni dan počinka od redovnih poljskih i kućnih poslova uveden je u biblijsku religiju da bi vjernici kao pojedinačne osobe izvršavali tri ljudske potrebe:

1.) Boga štovati u blagdanskom bogoslužju;

2.) radovati se Bogu koji spašava, koji je naklonjen;

3.) više pažnje posvećivati ukućanima i bližnjima koji mogu biti bolesni, žalosni, potrebni.

           Isus ima na umu ovakav smisao dana Gospodnjeg koji je čovjeku u prilog, a ne zarobljava pojedinca punog potreba i nevolja. Humani Isus time očituje da se Bog raduje čovjeku te mu daje svoje zapovijedi kao pomoć u humanijem životu, da bi više bio čovjek u odnosu na svoga Boga, na samoga sebe i na ljudsku braću i sestre.

 

(Priređeno prema tekstu objavljenom na stranici www.ktabkbih.net )

 

Prvo čitanje: Pnz 4, 32-34. 39-40

Drugo čitanje: Rim 8, 14-17

Evanđelje: Mt 28,16-20

 

Zborna molitva

Bože Oče, poslao si na svijet svoga Sina,

Riječ istine, i Duha posvetitelja,

da ljudima objaviš tajnu svoga života.

Udijeli nam da ispovijedamo pravu vjeru, priznajemo slavno

i vječno Trojstvo te se klanjamo tebi, svemogućem i jedinom Bogu.

Po Kristu.

 

Darovna molitva

Gospodine Bože naš,

zazivamo tvoje sveto ime

da posvetiš ove darove.

Učini da i mi postanemo vječni prinos tebi.

Po Kristu.

 

Popričesna molitva

Gospodine Bože naš,

daj da nam bude na

spasenje tijelu i duši

ova pričest i vjera

u tvoje vječno Trojstvo

i jednstvo koju smo ispovijedili.

Po Kristu.

 

Razmišljanje uz biblijska čitanja

TROJSTVO IZVOR KRŠĆANSKOG ŽIVOTA

         Naš život u sebi treba biti ono što je život Trojstva, kako bismo onda i prema drugima razvili iste osjećaje i iste odnose koji su u Presvetom Trojstvu posvećeni životom i zajedništvom Oca i Sina i Duha Svetoga. Pravi kršćanski život je život Trojstva u nama i život trojstvenih odnosa iz nas prema drugima. Biti uronjen u Boga pri kršenju znači primiti i nakon toga nositi u sebi snagu i obilježje tog istog života. A to kao posljedicu ima da biti kršćanin znači prije svega biti čovjek obilježen životom Presvete Trojice i obdaren njihovim darovima.

         Neka nas stoga današnja svetkovina najprije potakne da žarko i intenzivno živimo u zajedništvu s Ocem i Sinom i Duhom Svetim kako bismo kao pravi učenici Kristovi primili čisto i istinsko znanje o Bogu koji je jedan a trojedin.

         Bez straha uronimo u Boga u čije smo ime kršteni kako bi nas on ispunio svojim životom i ljubavlju, te kako bismo, naviještajući spasenje, s radošću mogli ljude ispuniti istim darom života i ljubavi koji nam je uliven zajedništvom Presvetom Trojicom.

(Priređeno prema tekstu objavljenom na stranici www.vjeraidjela.com)

Prvo čitanje: Dj 2, 1-11

Drugo čitanje: Gal 5, 16-25

Evanđelje: Iv 15,16-27; 16,12-15

 

Zborna molitva

Bože, ti otajstvom današnje svetkovine

posvećuješ u svakom plemenu i narodu cijelu Crkvu.

Izlij na sav svijet darove svoga Duha:

što si svojom dobrotom učinio na počecima Crkve

to i danas izvrši u srcu svojih vjernika.

Po Gospodinu.

 

Darovna molitva

Ispuni, Gospodine, obećanje svoga Sina:

nek nas Duh Sveti uvede u otajstvo ove žrtve

i otvori nam svu istinu.

Po Kristu.

 

Popričesna molitva

Bože, ti svojoj Crkvi dijeliš dare nebeske;

čuvaj u nama milost koju si dao,

da dar Duha Svetoga u nama vazda djeluje,

a duhovna hrana unaprijedi djelo vječnog otkupljenja.

Po Kristu.

 

Razmišljanje uz biblijska čitanja

DUHOVI

         Mi smo osobe po svojoj duhovnosti. Mi smo jedno u svojoj tjelesnosti i u svojoj duhovnosti. Bog prepoznaje Boga, rečenica je duhovnih učitelja. Tako je isto i s Duhom. Duh prima Duha, duh prepoznaje Duha. Naš duh prepoznaje Božji Duh.

         Sva ljudska djela, ako bi ostala u dimenziji stvari (materijalnosti), ne prenose nas u onostranost. U onostranost, u Transcedenciju se prelazi samo s duhom i kroz duh. Čovjek je duh i tijelo. Tijelo je hram njegovog duha.

         Čovjeka najviše prepoznajemo po njegovoj "duši". Po njoj ga najviše cijenimo i ljubimo. Nitko ne bi volio da ga se cijeni i ljubi samo po tijelu.

         Naš duh nas čini da smo ono što jesmo: živa slika Božja. Duh se ne prepoznaje izvan naše duševnosti, izvan nas. Mjesto prebivanja i mjesto prepoznavanja Duha Božjeg jest u nama samima. Put je ovaj: spoznaja svojeg duha, njegova otvorenost prema Božjem Duhu i dolazak (poslanje) Duha Svetog u nas.

         Duh je ljubav, Duh stvara zajedništvo, Duh veže prijatelje. Duh je punina i vječnost. Tko primi Duha primio je Boga i ušao u vječnost.

(Priređeno prema tekstu objavljenom na stranici www.dominikanci.hr koji je napisao Marijan Jurčević,OP)

Prvo čitanje: Dj 1, 15-17.20a.20c-26

Drugo čitanje: 1 Iv 4, 11-16

Evanđelje: Iv 17, 11b-19

 

Zborna molitva

Gospodine, mi vjerujemo da je Spasitelj ljudskog roda

sada s tobom u slavi. Usliši nam molitvu:

daj da iskusimo njegovu prisutnost s nama do svršetka svijeta,

kako je obećao.

Po Gospodinu.

 

Darovna molitva

Primi, Gospodine, žrtvene prinose i molitve svojih vjernika.

Daj da po ovoj svetoj službi i mi prijeđemo u nebesku slavu.

Po Kristu.

 

Popričesna molitva

Usliši nas, Bože, naš Spasitelju,

i po ovim nam svetim otajstvima učvrsti nadu

da će se na svemu tijelu Crkve dovršiti što je počelo

u Kristu, našoj Glavi.

Koji s tobom živi i kraljuje u vijeke vjekova.

 

Razmišljanje uz biblijska čitanja

DATI SE SAČUVATI OD ZLOGA

         Danas je stoga trenutak da ona Gospodinova molitva Ocu nebeskom bude aktualna za svakoga člana Crkve. Neophodno je da je svatko od nas ponovi i učini svojom, svjestan kolika nam opasnost prijeti od mentaliteta ovoga svijeta.

         Ražarimo stoga svijest pripadnosti Nebu i Ocu nebeskom, te živimo sukladno uzvišenoj istini uskrsnuća i posvećujmo se životom Krista Gospodina koji je sama sebe posvetio za nas. Sa svom poniznošću dajmo se sačuvati od Zloga. A dati se sačuvati od Zloga znači posvetiti se i istinom prisutnom u svakoj Božjoj riječi, jer smo pozvani živjeti u svijetu kao Božji posvećenici i pomazanici. Kao kršćani budimo dosljedni u svom kršćanskom svjedočanstvu, jer nas je Bog ostavio u svijetu da ga svjedočimo, prvenstveno čuvajući dar vjere koji nam je dao.

          Ne dajmo se zavesti ni zbuniti, jer nismo prepušteni samima sebi pred stvarnošću i događajima svijeta i pred moću koji Zli očituje u svijetu. Da nije moćne ruke našega Oca koja nas štiti od Zloga i zla, onda bismo imali razloga biti zabrinuti, ali ovako, možemo s pouzdanjem čuvati darovanu nam milost i bez straha živjeti puninu radosti u svijetu.

          Ne bojmo se svijeta, jer je veća ljubav našega Oca od mržnje svijeta. Dopustimo stoga Ocu da nas očuva od Zloga, jer on svome ljubljenom Sinu neće uskratiti traženu milost, a mi se nastojmo, posvećeni u istini njegovoj, posvećivati se za spasenje svijeta u koji smo poslani, da bi i svijet bio posvećen u istoj istini i ljubavi.

(Priređeno prema tekstu objavljenom na stranici www.vjeraidjela.com koji je napisao dr. Ivan Bodrožić)

Prvo čitanje: Dj 10, 25-26.34-35.44-48

Drugo čitanje: 1 Iv 4, 7-10

Evanđelje: Iv 15, 9-17

 

Zborna molitva

Udijeli nam, svemogući Bože,

neoslabljenim zanosom

slaviti ove dane u čast

uskrslom Gospodinu,

da Kristov spomen bude

djelatan u našemu životu i radu.

Po Gospodinu.

 

Darovna molitva

Gospodine, nek se s prinosom ove žrtve vine k tebi i naša molitva.

Očisti nas svojom milošću i uskladi nam srce

s otajstvima tvoje velike ljubavi. Po Kristu.

 

Popričesna molitva

Svemogući vječni Bože,

ti nas Kristovim uskrsnućem

obnavljaš za vječni život.

Umnoži u nama plod vazmenog

otajstva i ulij nam u srce snagu

ove spasonosne hrane.

Po Kristu.

 

Razmišljanje uz biblijska čitanja

ČOVJEK U LJUBAVI ČOVJEK

        Samo ljubav koju u Bogu otkrivamo može ljudski život i svakog pojedinog čovjeka učiniti doista sretnim i radosnim. Ljubav postaje potpuna tek kad se pretvori u iskrenu i istinitu komunikaciju, međusobno otvaranje i priopćavanje. Vjera također postaje potpuna spoznaja Boga tek kad se pretvori u neprestanu nutarnju komunikaciju s Bogom. Bog sam je ljudima izašao u susret, približio im se i uspostavio trajnu komunikaciju s njima. Čovjek je pozvan da bude sugovornik s Bogom. Bog ga je učinio sebi sličnim. Ta sličnost se očituje i u sposobnosti čovjekove komunikacije s drugim čovjekom i drugim bićima, sve do samoga Boga. Čovjek je govorno biće. Bog želi čuti čovjeka, kao što svaki dobar otac želi čuti svoje dijete.

         Vjera tek tada postaje prava spoznaja Boga kad se pretvori u komunikaciju s Bogom. Ta komunikacija s Bogom odvija se kroz neprestanu molitvu koju definiramo kao duhovni razgovor s Bogom. Čovjek-vjernik svoj život, sve što osjeća, sve što čini, što proživljava, pretvara u odnos s Bogom, u razgovor, u molitvu. Sve podastire Bogu, jer Bog želi od čovjeka primiti to kao slobodan čovjekov čin. Ljubav je u slobodi. Bog želi ljubav čovjekovu, zato mu je dao slobodu. Tko sve svoje, sav svoj život, svoje misli, svoja nastojanja, svoje planove i djela pretvara u ljubav, taj se Bogu približava, kao da leti prema njemu. Ljubav, koja je od Boga, čovjeku daje krila da se i u svome čovještvu vine visoko - do božanske kvalitete! U Bogu ostaje i Bog u njemu. To je punina svega!

(Priređeno prema tekstu objavljenom u knjizi "Riječ Božja u promišljanju trenutka" koju je napisao Bono Zvonimir Šagi)

Prvo čitanje: Dj 9, 26-31

Drugo čitanje: 1 Iv 3, 18-24

Evanđelje: Iv 15, 1-8

 

Zborna molitva

Bože, od tebe nam je spasenje i posinjenje.

Pogledaj svoje sinove i kćeri koji u Krista vjeruju:

udijeli im pravu slobodu i vječnu baštinu.

Po Gospodinu.

 

Darovna molitva

Bože, ova je žrtva časna razmjena darova,

kojom nas činiš dionicima božanske naravi:

daj da tu stvarnost spoznamo i životom iskusimo.

Po Kristu.

 

Popričesna molitva

Bože, Gospodine, uza svoj narod. Nahranio si

nas nebeskim otajstvima: daj da iz stare

grešnosti prijeđemo u novi život.

Po Kristu.

 

Razmišljanje uz biblijska čitanja

ZAJEDNIŠTVO S KRISTOM I U KRISTU S BRAĆOM I SESTRAMA

        Isus kaže, čitamo u Ivanovu evanđelju:"Ja sam trs, a vi loze...". Slika je to životne vezanosti. Loza se od trsa ne može odijeliti a da ne ostane bez života. Kad smo jednom Kristu pristupili i kad nas je on primio i u Duhu Svetome sa sobom povezao, ostali smo s njime jedno otajstveno tijelo, kao udovi na istome tijelu, kao loze na trsu.

        Živimo na taj način i jednu višu dimenziju života koja nije svediva samo na zemaljske potrebe i zemaljske izmjene tvari, na jelo i pilo i vremenite radosti. Radi se o jednom višem stupnju na koji je čovjek uzdignut. Taj viši stupanj života dolazi od Boga, Bog nas milosno obdaruje dioništvom na svome životu. Po Duhu koji nam je dan u Sinu smo s Ocem dionici božanskog života.

       Taj se božanski život, sada dok smo još na putu k Bogu, osvješćuje i razvija kroz molitvu, kroz vidljive znakove i riječi koje nam je Isus ostavio da po njima, dok smo još zemaljski, znamo: tu je sada naš Gospodin Isus, kojega više ne vidimo tjelesnim očima, ali je stvarno s nama u riječima i znakovima. Svakodnevni takav znak je euharistija, naš sveti sastanak. On je nevidljiv, ali je tu! Govori našem srcu i donosi svjetlo srcu! Njemu se samo treba vjerom otvoriti i predati. To je taj mistični vid našega života u vjeri.

(Priređeno prema tekstu objavljenom u knjizi "Riječ Božja u promišljanju trenutka" koju je napisao Bono Zvonimir Šagi)

Prvo čitanje:Dj 4, 8-12

Drugo čitanje: 1Iv 3,1-2

Evanđelje: Iv 10, 11-18

 

Zborna molitva

Svemogući vječni Bože,

dovedi nas u društvo nebesnika:

nek stado tvojih vjernih, makar skromno,

prispije onamo kamo ga predvodi hrabri Pastir.

Po Gospodinu.

 

Darovna molitva

Udijeli nam, molimo, Gospodine,

da te uvijek hvalimo ovim vazmenim otajstvima.

U njima nas trajno ispravljaš:

daj da nam budu izvor vječne radosti. Po Kristu.

 

Popričesna molitva

Pastiru dobri, pogledaj svoje stado

otkupljeno dragocjenom krvlju tvoga Sina

i vodi ga na svoje vječne pašnjake.

Po Kristu.

 

Razmišljanje uz biblijska čitanja

GOSPODINE, OBNOVI SVOJU CRKVU!

       Evanđelje je upravo opisalo što je važno jednome pastiru: to je jedan koji ljubi svoje stado; ono mu znači sve. On ne bježi kad je teško, nego ostaje, izdržava - upravo je spreman dati svoj vlastiti život.

       On poznaje svoje stado i ono poznaje njegov glas - jer on s njim govori, komunicira - i govori mu riječi koje ga ohrabruju. To je slika samoga Isusa Krista.

       U evanđeoskom tekstu su dvije riječi koje nas zaokupljaju: dovesti i slušati glas kojeg ovce slušaju jer ga poznaju.

        Dovesti. Važna zadaća, bilo da se radi o ovci ili o ljudima. Ne radi se samo o tome da netko dobro vodi ili može voditi, nego se radi o pitanju: kamo on vodi? Što je njegov cilj, prema kojemu on ide na putu s onima koji su mu povjereni. Biblijski odgovor uvijek glasi: u život.

         On pokazuje kako se ide. On je hrabritelj. On je dobar primjer koji se može slijediti. Ako ide naprijed i zove, može mu se vjerovati i ugledati se u njega. Ne treba se bojati. On ima dobre namjere. Što ih je više ohrabrio, oni postaju hrabriji. Što ih više osposobljava za život, tim više oni postaju sposobniji u životu.

            Dobri pastiri i dobre pastirice su važne - ne samo na pašnjacima, nego i u Crkvi, u obitelji, poduzeću, u ustanovama - stoga molimo danas za to.

(Priređeno prema tekstu objavljenom na stranici www.franjevci-split.hr koji je priredio fra Jozo Župić)

Prvo čitanje: Dj 3, 13-15. 17-19

Drugo čitanje: 1Iv 2, 1-5a

Evanđelje: Lk 24,35-48

 

Zborna molitva

Bože, nek se tvoj narod vazda raduje što si mu

obnovio mladost duha.

Vratio si mu dostojanstvo svojih sinova i kćeri:

utvrdi ga u nadi da će uskrsnuti.

Po Gospodinu.

 

Darovna molitva

Primi, Gospodine,

darove svoje raspjevane Crkve.

Ti si uzrok tolikom veselju:

daj da nam prijeđe u vječnu radost.

Po Kristu.

 

Popričesna molitva

Pogledaj, Gospodine, svoj narod.

Ti si ga obnovio otajstvima vječnoga života:

daj mu da dostigne slavu neraspadljivosti

u uskrsnuću tijela.

Po Kristu.

 

Razmišljanje uz bibilijska čitanja

SUSRET - PREPOZNAVANJE KRISTA

       Obraćenje se najprije mora dogoditi u srcu svakoga pojedinog čovjeka. Kažemo - dogoditi! To je trenutak kad se ljudska osoba mistično sretne s Kristom, svojim Spasiteljem. Ali se obraćenje mora i događati. To je trajno stanje. Pristupivši Kristu krećemo na put kojim nas on vodi. Korak po korak, bliže Kristu. Obraćenje je neprestano sve dublje upoznavanje Krista i njegove riječi, sve dublje shvaćanje svega što on od nas traži.

        U to treba vjerovati. No, bez vjere u vječni život, vjera uopće nije vjera. Kad bi se ona zaustavila samo na zemaljskom životu, onda ona ne bi imala smisla i Krist za nas ne bi bio ništa više od nekog povijesnog mudraca.

        Važno je, stoga, dok propitujemo svoj vlastiti život vjere, na životnome putu prepoznati Krista, našeg živog učitelja i vođu.

        Kad smo na okupu u ime Isusovo, po njegovoj uputi što nam je dade na odlasku, onda je Uskrsnuli s nama. Treba ga prepoznati na nevidljiv način. To je zato sveti, neizreciv mističan trenutak. Zajedništvo postaje znak njegove prisutnosti, u zajedništvu njegova ga riječ čini živim Učiteljem. Apostoli i njihovi nasljednici nama ga predstavljaju, u kruhu i vinu nam se sav daje, poistovjećuje se s nama i nas obdaruje svojim božanskim životom. To sve treba doživjeti nutarnjim našim predanjem Njemu živom s nama.

( Priređeno prema tekstu objavljenom u knjizi "Riječ Božja u promišljanju trenutka" koju je napisao Bono Zvonimir Šagi )

Stranica 1 od 11

O NAMA

U zapadnom dijelu Zagreba, podno jugozapadnih obronaka Medvednice prostire se župa sv. Josipa Radnika

U životu župe sudjeluje oko 9000 župljana, a naša mala crkva tako svake nedjelje postaje mjesto slavljenja sv. mise i okupljanja oko zajedničkog stola Gospodinova.

Više ...

LAJKAJTE NAS NA FACEBOOK-U!