PREOBRAŽENJE

  1. korizmena nedjelja, 17.03.2019.g.

Prvo čitanje:  Post 15, 5-12.17-18

Drugo čitanje: Fil 3, 17 – 4, 1

Evanđelje: Lk 9, 28b-36

 

Zborna molitva

Bože, ti nam zapovijedaš da slušamo tvoga ljubljenoga Sina.

Krijepi nas svojom riječi i čisti nam pogled duha,

da se radujemo s gledanja tvoje slave. Po Gospodinu.

 

Darovna molitva

Molimo te, Gospodine, da ova žrtva izbriše naše krivice

te nam dušu i tijelo posveti za slavlje vazmenih blagdana.

Po Kristu.

 

Popričesna molitva

Gospodine, primili smo otajstva proslave tvoga Sina.

Primi našu hvalu što nam već na zemlji daješ

dijela s nebesnicima. Po Kristu.

 

Razmišljanje uz biblijska čitanja

PREOBRAŽENJE

           Isus dopušta da tri apostola – Petar, Jakov i Ivan – sudjeluju  već u slavi na gori preobraženja, koju će on imati kao uskrsnuli. Oni smiju već unaprijed nešto "kušati" od slave nebeskoga kraljevstva. Dok slušaju Očev glas s neba, koji upućuje na Isusa kao svoga izabranog Sina, oni trebaju biti ojačani u vjeri.

           Bog pokazuje apostolima, da ima nešto veće nego što čovjek može sebi predstaviti.  Također tamo, gdje mi ne proziremo Božje planove, on zna put i sve upravlja i okreće za naše dobro.

           Glas Očev s neba traži od apostola, da slušaju Sina Božjeg – Isusa.  Na njega se trebaju osloniti; njemu se potpuno trebaju povjeriti. On je poslanik Oca nebeskoga, i kao što Otac šalje njega, tako će Isus Krist nakon svoga uskrsnuća poslati apostole u sav svijet, da bi oni svjedočili za njega. Tko sluša Božju riječ, stoji na čvrstom tlu. Ne treba očajavati, iako je puno toga u svijetu nesigurno.

            I tako, nakon jedinstvenog doživljaja na brdu, trojica apostola: Petar, Ivan i Jakov nose u srcima duboko iskustvo Gospodinova preobraženja. Oni su doživjeli nešto neobično, nesvakidašnje, što još ne mogu razumjeti. Boje se, da to nekome saopće i šute o tome. Tek kad je Isus umro na križu i uskrsnuo od mrtvih, postaju svjesni, kako su oni unaprijed pripremljeni po Božjoj milosti za ove događaje.

           Čuvajmo zahvalno i mi u našim srcima sve dobre časove našega života. Neka nam Bog daruje puno utjehe, da budemo ojačani za vrijeme kušnje, križa i patnje. Teški časovi će doći, ali tko je svoje srce utemeljio u vjeri u Boga, ne treba se ništa bojati. U pravo vrijeme Gospodin Bog će sve na dobro okrenuti, izvršiti  i primiti nas u slavu nebesku.

(Priređeno prema tekstu objavljenom na stranici www.franjevci-split.hr)

OSNAŽITI DUH SINOVSTVA

  1. korizmena nedjelja, 10.03.2019.g.

Prvo čitanje: Pnz 26, 4-10

Drugo čitanje: Rim 10, 8-13

Evanđelje: Lk 4, 1-13

 

Zborna molitva

Svemogući Bože,

udijeli da godišnjom proslavom korizme

napredujemo u spoznaji Isusa Krista

i u životu slijedimo njegov primjer.

Koji s tobom.

 

Darovna molitva

Gospodine,

prinosimo ti kruh i vino za žrtvu

što je slavimo na početku korizme.

S tim darovima uključi i nas

u predanje svoga Sina Isusa Krista.

Koji živi.

 

Popričesna molitva

Gospodine, nasitio si nas kruhom s neba.

Njime se vjera hrani, nada krijepi, ljubav jači.

Nauči nas, molimo te, gladovati za Isusom Kristom,

kruhom živim i pravim, i živjeti od svake riječi

što izlazi iz tvojih usta. Po Kristu.

 

Razmišljanje uz biblijska čitanja

OSNAŽITI DUH SINOVSTVA

             Korizma kao vrijeme intenzivnog propitivanja sebe i svoga kršćanskoga poziva stavlja nas u posebno snažan i jasan odnos s Bogom, jer bez njega i njegova svjetla u duši ne možemo se uopće propitati, kao ni spoznati bit onoga što jesmo i onoga što nam je činiti u svijetu. Valja, međutim, imati na umu da upravo zajedništvo s Bogom i jasnija spoznaja vlastitog bogosinovstva kao najdublje biti samoga sebe smeta našem duhovnom neprijatelju đavlu. On zato plete svoje mreže, smišlja spletke i podvale kako bi onemogućio zajedništvo Oca nebeskoga sa svojom djecom. Zoran primjer za to pronalazimo i u današnjem evanđeoskom odlomku u kojemu se javlja kao napasnik koji kuša Gospodina Isusa na samom početku njegova javnog djelovanja, napadajući na poseban način njegov sinovski odnos prema Bogu. Ostajući neopozivo vjeran Ocu, Isus će pobijediti napasnika i nama utrti put do pobjede kad se i mi nađemo u tim istim i sličnim kušnjama. No ukoliko ne slijedimo Gospodinov primjer i njegov put do pobjede nego tražimo vlastite putove i načine nadvladavanja napasti i poteškoća, zaboravljamo koliko je lukav sotona i koliko nas lako savlada.

            Doista, samo je jedan put pobjede, a to je čuvanje milosnog dara bogosinovstva. Tko bi zajedništvo s Ocem smatrao nebitnom i sporednom sastavnicom života, te se ponašao kao zemno i prizemljeno biće, već bi pokazao da je izgubio bitku s napasnikom. Jer svi naši ozbiljni problemi započinju u trenutku kad izgubimo iz vida duh sinovstva koji nam je najveći dar i najbitnija sastavnica života. Zajedništvo s Ocem je najveća vrijednost kojom raspolažemo i na kojoj možemo temeljiti život. Po njegovoj snazi smo doista besmrtni, obdareni darom vječnoga života koji napasnik želi ugroziti. Sotonski napadi idu upravo za tim da olabave, pa čak i da potpuno presjeku spomenutu vezu kojom nas Bog sebi pridružuje kao svoju djecu.

             Zato je nama vjernicima korizma jedinstvena prigoda i nasušna potreba da se vježbamo ne samo u samosvladavanju, nego u pobjeđivanju napasnika sotone koji nas želi odvojiti od Boga. A to možemo živeći u čvrstom i neupitnom zajedništvu s Ocem na način da trajno učvršćujemo i odvažno ispovijedamo svoje bogosinovstvo. Samo tako možemo napasnika udaljiti od sebe, te zadržati neokrnjenim obilje života koja nam je Otac darovao kad nas je posinio. Živimo stoga od svake riječi koja izlazi iz njegovih usta, klanjajmo se njemu jedinomu i ne iskušavajmo ga nego živimo vjerno kao sinovi, bez spoticanja o kamenja napasti koje napasnik stavlja kao zapreke na putu kojim kročimo putem vječnosti.

(Priređeno prema tekstu objavljenom na stranici www.vjeraidjela.com)

UČENICI SU POZVANI DA POSTANU UČITELJI CIJELOGA SVIJETA

8. nedjelja kroz godinu, 03.03.2019.g.

Prvo čitanje: Sir 27, 4-7

Drugo čitanje: 1 Kor 15, 54-58

Evanđelje: Lk 6, 39-45

 

Zborna molitva

Gospodine, ravnaj tijekom svjetskih zbivanja:

da živimo u miru te radosno i slobodno tebi služimo.

Po Gospodinu.

 

Darovna molitva

Bože, sve što ti prinosimo tvoj je poklon,

a ti ga ipak primaš kao znak naše pažnje.

Tvoji su darovi jedino što imamo:

daj da nam donesu vječnu nagradu.

Po Kristu.

 

Popričesna molitva

Gospodine, nahranio si nas darom spasenja.

Još te molimo: ovim otajstvom vremenite okrepe

privedi nas zajedništvu života s tobom.

Po Kristu.

 

Razmišljanje uz biblijska čitanja

UČENICI SU POZVANI DA POSTANU UČITELJI CIJELOGA SVIJETA

                "Nije učenik nad učiteljem. Pa i tko je posve doučen, bit će samo kao njegov učitelj." Gospodinovi učenici su pozvani da postanu učitelji cijeloga svijeta. Stoga je bilo potrebno da oni mnogo više od drugih budu potkovani u vjeri, da dobro pozanaju put evanđeoskog života i daju primjer u vršenju dobrih djela i da tako mogu nadošlima pružati jasan i zdrav nauk, posve sukladno s istinom. Inače bi oni, kojima je bilo dano promatrati Istinu i duša im je bila sva obasjana božanskim svjetlom, postali slijepi vođe slijepaca. Jer zavijeni tamom neznanja ne će privesti k spoznanju istine one koji se nalaze u istim mučnim prilikama. Ako možda i pokušaju, oba će pasti u jamu strasti.

                  I da pobije tako rasprostranjenu manu hvalisanja, pošto neki ne će da budu čašćeni više negoli njihovi učitelji, nadodao je: "Nije učenik nad učiteljem." I kada bi neki učenici toliko napredovali i da bi dostigli svoje učitelje, i tada moraju ostati u granicama čednosti i nasljedovati svoje učitelje. Isto tvrdi i Pavao kada kaže: "Nasljedovatelji moji budite kao što sam ja Kristov".

(Priređeno prema tekstu objavljenom u knjizi Tumačenja o Lukinu evanđelju svetoga Ćirila Aleksandrijskoga)

LJUBITE NEPRIJATELJE

7. nedjelja kroz godinu, 24.02.2019.g.

Prvo čitanje: 1 Sam 26, 2.7-9.12-13.22-23

Drugo čitanje: 1 Kor 15, 45-49

Evanđelje: Lk 6, 27-38

 

Zborna molitva

Svemogući Bože,

daj da budno osluškujemo poticaje tvoga Duha:

da ti čujemo glas, te ga riječju i životom slijedimo.

Po Gospodinu.

 

Darovna molitva

Gospodine, ovim darovima iskazujemo ti dužnu počast.

Daj da naše služenje bude tebi na salvu a Crkvi na spasenje.

Po Kristu.

 

Popričesna molitva

Svemogući Bože,

daj da uberemo plodove spasenja

kojima su ova otajstva obećanje i zalog.

Po Kristu.

 

Razmišljanje uz biblijska čitanja:

LJUBITE NEPRIJATELJE

              Isus ide korak dalje. Veli da nam valja ljubiti neprijatelje. Bez obzira o kome se radi. Jednostavno zato što je čovjek, zato što je Božje stvorenje, ili, kako to Isus jednostavno obrazlaže: praštamo zato da budemo nalik Ocu nebeskom. Evo to je ono temeljno, ljubiti. Ne mrziti, nego ljubiti. Uvijek i svakoga, bez iznimke. Upravo tako.

              Ne možemo biti Božji ljudi dopuštamo li da mržnja boravi u nama. Tu jednostavno nema isprike. Ako netko misli da to ne može, neka moli Gospodina da mu pomogne da to uzmogne. I bit će mu. Ali to je nezamjenjiv uvjet. Ne mrziti, nego ljubiti.

              Nadalje, kad Isus govori o praštanju, govori o spremnosti da se svakom oprosti. Valja nam praštati da bi nama bilo oprošteno, ne osuđivati, da ne bismo i sami bili suđeni...To su uvjeti Božjeg praštanja i Božjeg milosrđa prema nama. Praštati znači uvijek voljeti, uvijek željeti dobro, uvijek se Bogu moliti za neprijatelje i - pruži li se prigoda - pružiti ruku i iskazati oproštenje, ono oproštenje koje je oduvijek bilo spremno u našem srcu i čekalo prigodu da se iskaže.

(Priređeno prema tekstu objavljenom na stranici www.vjeraidjela.com)

BLAŽENSTVA

6. nedjelja kroz godinu, 17.02.2019.g.

Prvo čitanje: Jr 17, 5-8

Drugo čitanje: 1 Kor 15, 12.16-20

Evanđelje: Lk 6, 17.20-26

 

Zborna molitva

Bože, rekao si da boraviš

u pravednu i iskrenu srcu.

Daj da mi budemo takvi

te se trajno nastaniš u nama.

Po Gospodinu.

 

Darovna molitva

Gospodine, nek nas ovaj prinos očisti i obnovi na sliku Kristovu,

da vršimo tvoju volju i postignemo obećanu nagradu. Po Kristu.

 

Popričesna molitva

Gospodine, uživali smo kruh s neba.

Daj da ga uvijek budemo gladni jer nam daje pravi život.

Po Kristu Gospodinu našemu.

 

Razmišljanje uz biblijska čitanja:

BLAŽENSTVA

(1) Blaženi siromašni! - Na putu su sreće! Blažen onaj tko se u sebi nalazi i kad nema od posjeda ništa. Taj može biti sretan bez obzira na sve promjene u svijetu. On je uvijek sretan i smiren, pa i kad nema ništa, i kad je siromašan.

(2) Blaženi gladni! - Na putu su sreće! Blažen onaj koji je gladan Istine, drugog čovjeka, ljubavi. Tome će ova zemlja pružiti mogućnost da tu glad utaži.

(3) Blaženi koji se ne zadovoljavaju s postojećim, koji plaču! - Na putu su sreće! Onaj koji se pomiri s postojećim, taj staje na putu sreći. Prema Blaženstvu treba ići i tražiti. Tražitelji uvijek nađu rješenje.

(4) Blaženi koji radi pravednosti pate! - Na putu su sreće! Onaj koji svoj život predaje za druge ljude, za Sina Božjeg i čovjeka. Tu se uvijek nalazi sreća. Rad za druge uvijek rađa srećom. Ona se s dobra djela vraća u dušu onoga koji je to činio.

(Priređeno prema tekstu objavljenom na stranici www.dominikanci.hr)

BITI LAĐOM BOŽJOJ RIJEČI

5. nedjelja kroz godinu, 10.02.2019.g.

Prvo čitanje: Iz 6, 1-2a.3-8

Drugo čitanje: 1 Kor 15, 3-8.11

Evanđelje: Lk 5, 1-11

 

Zborna molitva

Gospodine, tvoja nam je milost jedina nada,

a tvoja zaštita jedina sigurnost. Molimo te:

snaži svoju obitelj neprestanim dobročinstvima.

Po Gospodinu.

 

Darovna molitva

Gospodine, ti nam jelo i piće daješ za održanje vremenitog života.

Molim te da nam postanu i otajstvo vječnoga spasenja. Po Kristu.

 

Popričesna molitva

Bože, htio si da jedemo od jednog kruha

i pijemo iz jedne čaše. Daj da životom budemo jedno

u Kristu i u radosti plodni za spasenje svijeta.

Po Kristu.

 

Razmišljanje uz biblijska čitanja

BITI LAĐOM BOŽJOJ RIJEČI

            Biti kršćanin znači osloniti se cijelim svojim bićem na Kristovu riječ i uzeti je sa svom ozbiljnošću kao snagu koja mijenja naš život. To, znamo, nije lako ostvarivati, i nikada neće biti lako.

            Riječ je o iskustvu Božjeg dodira koji me šalje da iz ljubavi i slobode svoj život živim u otvorenosti i odgovornosti za potrebe ljudi. Kao nekoć galilejske ribare, tako danas svakoga od nas na obali života susreće Božji dodir.

            U svakom slučaju, Kristov vjernik nalazi svoje usmjerenje u događajima poput ovog iz nedjeljnog evanđelja. Na tom putu je otvorenost Duhu svetom neizostavna. On me potiče da se svakog dana u novim okolnostima trudim unijeti više Kristova svjetla, a upravo je to mreža kojom ljude izvodim u život. I ne odnosi se to na neke izdvojene situacije, rijetke prigode i rijetke ljude, nego u svim okolnostima života.  

            Loviti ljude - a to se tiče svih kršćana - znači pomoći čovjeku da se prepusti snazi Božje ljubavi koja obogaćuje naše ljudske ljubavi, hrani ih i njeguje.

(Priređeno prema tekstu objavljenom na stranici www.vjeraidjela.com)

NEPRIZNAT U SVOM ZAVIČAJU

4. nedjelja kroz godinu, 03.02.2019.g.

Prvo čitanje: Jr 1, 4-5.17-19

Drugo čitanje: 1 Kor 13, 4-13

Evanđelje: Lk 4, 21-30

 

Zborna molitva

Gospodine, Bože naš, tvoja Crkva počinje svetu službu:

daj da te štujemo svom dušom te u tvom Duhu ljubimo

i prihvaćamo sve ljude. Po Gospodinu.

 

Darovna molitva

Gospodine, donosimo na oltar darove

u znak svoga služenja i predanja:

primi ih i pretvori u otajstvo našeg otkupljenja.

Po Kristu.

 

Popričesna molitva

Gospodine, ova pričest obnovila je u nama božanski život.

Molimo da po tom sredstvu spasenja neprestano rastemo u vjeri.

Po Kristu.

 

Razmišljanje uz biblijska čitanja

            NEPRIZNAT U SVOM ZAVIČAJU

           Upravo u svom zavičajnom gradu Nazaretu, upravo tamo, gdje ga svi poznaju i drže, da je on Josipov sin, jer tamo je i odrastao - upravo tu u sinagogi u Nzaretu Isus ne nailazi na pravo priznanje kao Mesija, nego biva odbačen, žele ga strmoglaviti s ruba brijega!

           Luka u svom evanđelju izvještava da Isus zbog toga nije iznenađen. Naprotiv! On je računao s odbacivanjem, jer: "Nijedan prorok nije dobro došao u svom zavičaju." Tamo gdje ga svi zanju i gdje se ponaša prijateljski prema ljudma kao jedan od njih, jedan prorok neće lako biti priznat kao prorok.

           Ovoga puta Isus se provukao između svojih protivnika koji ga progone, jer je tek na početku svoga javnog djelovanja. Ipak je bijes njegovih zemljaka znakovit navještaj onoga štoće se dogoditi u tri godine, kad on bude osuđen na smrt na križu i na grozan način ubijen.

           Ipak Isus nije bio ogorčen ili ispunjen osvetom, naprotiv: ljubav njegova srca trpjela je odbijanje. On nije otkazao tu svoju ljubav prema ljudima.

(Priređeno prema tekstu objavljenom na stranici www.franjevci-split.hr)

ISUS-NAVJESTITELJ RADOSNE RIJEČI

3. nedjelja kroz godinu, 27.01.2019.g.

Prvo čitanje: Neh 8, 2-4a.5-6.8-10

Drugo čitanje: 1 Kor 12, 12-14.27

Evanđelje: Lk 1, 1-4; 4, 14-21

 

Zborna molitva

Svemogući vječni Bože, ravnaj našim životom da vršimo tvoju volju:

da u ime tvoga ljubljenoga Sina obilujemo dobrim djelima. Po Gospodinu.

 

Darovna molitva

Gospodine, pomiri nas sa sobom i primi ove darove:

posveti ih snagom svoga Duha, da nam budu na spasenje.

Po Kristu.

 

Popričesna molitva

Svemogući Bože, ovom svetom gozbom

dao si nam udio u svom božanskom životu:

daj da u tom daru uživamo svu vječnost. Po Kristu.

Razmišljanje uz biblijska čitanja

 

ISUS-NAVJESTITELJ RADOSNE RIJEČI

             Isus je poslan da navijesti "zatvorenicima slobodu". On naviješta oslobođenje. Osobna sloboda je nešto što nije zavisno od drugoga. Mi smo za svoju slobodu odgovorni. Sami se oslobađamo od svega onoga što nas zarobljava.

             Danas ponovno Isus upućuje svoju riječ nama. Svi mi i robujemo i svi smo djelomično slijepi. Dovoljno je otvoriti se iskreno njegovoj poruci i njegovom pozivu.

             Ispraviti krive putove, poravnati doline koje nas razdvajaju, potisnuti mržnju iz svojega srca, prepoznati gladne i žedne, žalosne i ucviljene. Pođimo pravim putom i Božji Duh će nas jačati na tom putu slobode i svjetlosti. "Tvoj Riječ je svjetlo mojoj stopi..."

(Priređeno prema tekstu objavljenom na stranici www.dominikanci.hr)

VODA U VINO

2. nedjelja kroz godinu, 20.01.2019.g.

Prvo čitanje: Iz 62, 1-5

Drugo čitanje: 1 Kor 12, 4-11

Evanđelje: Iv 2, 1-12

 

Zborna molitva

Svemogući vječni Bože,

u tvojoj su ruci i svemirska prostranstva i srca ljudi:

usliši molitve svoga naroda i udijeli mir našem vremenu.

Po Gospodinu.

 

Darovna molitva

Gospodine, daj da ovim otajstvima

pristupamo s doličnim poštovanjem.

Kad god se slavi spomen Kristove žrtve,

vrši se u nama djelo otkupljenja. Po Kristu.

 

Popričesna molitva

Udijeli nam, Gospodine, Duha svoje ljubavi.

Nahranio si nas jednim kruhom s neba,

daj da tvojom milošću živimo u bratskoj slozi.

Po Kristu.

 

Razmišljanje uz biblijska čitanja

VODA U VINO

           Ivan evađelist ženidbenom scenom u Kani opisuje (poučava) o pouzdanju u Isusa prema svakom čovjeku i čovječanstvu. Stvaraju se prijateljstva, čine se zaruke s velikom nadom, s velikom željom za istinskom ljubavlju. I to je bez sumnje dobro. Ali, nažalost, vrlo često se ubrzo konstatira da te zaruke, to jedinstvo nema "vina", nema duha, nema onoga na čemu bi se moglo to zajedništvo održati. Isto tako možemo konstatirati zajedništva (zaruke) koje su nastale na "vodi", ali kao da im se dogodilo čudo, planula je ljubav. Netko je učinio "čudo" u njihovom životu. Sreća da je Isus (prijatelj i prijatelji) bio prisutan u njihovu životu.

           Mnoge su se ženidbe razvodnile, mnoge su rastave u svijetu. Treba pozvati Isusa, možda on "učini čudo" pa ljudska nepodnošljivost pretvori u ljudsku ljubav (vodu u vino). Sama Marija preporuča: učinite sve što vam reče. To je danas poruka mnogim obiteljima koje su se "razvodnile", da učine što im Isus preporuča.

(Priređeno prema tekstu objavljenom na stranici www.dominikanci.hr)

VODOM I DUHOM SVETIM

Krštenje Gospodinovo, 13.01.2019.g.

Prvo čitanje: Iz 40, 1-5.9-11

Drugo čitanje: Tit 2, 11-14; 3, 4-7

Evanđelje: Lk 3, 15-16.21-22

 

Zborna molitva

Svemogući vječni Bože,

kod krštenja u Jordanu Duh Sveti je sišao na Isusa Krista,

a ti si ga svečano proglasio svojim ljubljenim Sinom.

I nas si iz vode i Duha Svetoga nanovo rodio za svoju djecu:

daj da vazda ostanemo u tvojoj ljubavi. Po Gospodinu.

 

Darovna molitva

Gospodine, danas slavimo dan

kad si Isusa objavio kao svoga ljubljenoga Sina.

Primi naše darove i daj da postanu Kristova žrtva,

kojom si oprao grijehe svega svijeta. Po Kristu.

 

Popričesna molitva

Gospodine, nahranio si nas svetim darom.

Molimo te da vjerno slušamo tvoga Jedinorođenca

te se zovemo i budemo tvoji sinovi i kćeri. Po Kristu.

 

Razmišljanje uz biblijska čitanja

VODOM I DUHOM SVETIM

           Blagdanom Krštenja Gospodnjega završava liturgijsko božično vrijeme.

           Nakon javnog predstavljanja Isusa po nebeskom Ocu počinje Isusovo naučavanje i propovijedanje. Ivan Krstitelj je navijestio njega i ljude pripremao za njega. Ivan se sada povlači i prednost daje Isusovom djelovanju. Isus će biti onaj koji će krstiti Duhom Svetim i ognjem.

            Što treba značiti: Isus krsti Duhom Svetim i ognjem? Duh Sveti je treća božanska osoba. Isus je s Duhom Svetim Pomazanik, Mesija, Krist. Krštenje koje naviješta Isus, je krštenje u Duhu Svetom. Ovdje se ljudi ne samo pripremaju za oproštenje grijeha, kao kod Ivanova pokorničkog krštenja, nego se u kršćanskom krštenju grešnik opravdava pred Bogom. Bog u srcima krštenih ljudi uzima stan ; čovjek postaje hram Duha Svetoga.

             Kad Ivan govori o ognju s kojim je povezano Isusovo krštenje, tada se misli samo na božanski oganj ljubavi. Baš će taj dar kod krštenja vodom i Duhom Svetim biti uliven u srca ljudi. Jer ljubav je prije svega dar; tek tada je zapovijed. U svetom kršenju postali smo djeca Božja i baštinici neba. Kao braća i sestre Krista Otkupitelja, također trebamo ljubiti jedni druge u ljubavi, s kojom je Bog ljubio nas.

(Priređeno prema tekstu objavljenom na stranici www.franjevci-split.hr)

SLIJEDITI ZVIJEZDU SPASENJA

Bogojavljenje, 06.01.2019.g.

Prvo čitanje: Iz 60, 1-6

Drugo čitanje: Ef 3, 2-3a.5-6

Evanđelje: Mt 2, 1-12

 

Zborna molitva

Bože, ti si na današnji dan po zvijezdi prethodnici

narodima objavio svoga Jedinorođenca.

Mi smo te upoznali svjetlom vjere:

privedi nas gledanju tvoje nebeske ljepote.

Po Gospodinu.

 

Darovna molitva

Gospodine, neka ti budu mili darovi tvoje Crkve.

To nije zlato, tamjan ni smirna, nego se danas prinosi

i za hranu daje Isus Krist, koga ti darovi označuju.

Koji živi i kraljuje u vijeke vjekova.

 

Popričesna molitva

Gospodine, idi pred nama uvijek

i svuda svojim nebeskim svjetlom.

Htio si da se pričestimo ovim otajstvom:

daj da ga promatramo čistim pogledom

i primamo odanim srcem. Po Kristu.

 

Razmišljanje uz biblijska čitanja

SLIJEDITI ZVIJEZDU SPASENJA

           Vjerojatno svi poznate izreku: "Uvijek kad misliš da dalje ne ide, odnekud dođe svjetlo." U toj izreci izražena je životna mudrost: mi uvijek iznova dolazimo do granica u našemu životu, i to moža biti vrlo bolno, katkada nas to obeshrabri a mnogi očajavaju.

            Ipak: život ide dalje. Čovjek je stvoren za nadu. On nikada ne može reći: dovde i ne dalje! Bilo kakav zastoj u radu bio bi povlačenje. Dok god živimo na zemlji, mi trebamo sazrijevati iznutra, također i tada kad su naše vanjske snage u naponu ili splašnjavaju u bolesti.

            Gdje nalazimo i otkrivamo to svjetlo nade i orijentacije, koje nas upućuje na put dobra, slično kao što je zvijezda uputila mudrace s Istoka na put do djeteta Isusa?

             Prije negoli su "Sveta tri kralja" otkrili zvijetzdu na nebu, dugo su bili u traženju istine, lijepoga i dobroga - ili baš Boga, u kojemu je sve to na najuzvišeniji način moguće ostvareno! Oni su u Svetom pismu označeni kao "magoi". To su bili učeni ljudi, koji su u svakom slučaju razmišljali o Bogu i svijetu. Njihova obuhvatna izobrazba nije ih učinila slijepima, nego im je dala da motre uistinu lijepo i dobro. Na taj način su prihvatili i čudesni zank na nebu. Promatrali su prirodu i zvijezde, i tumačili su to događanje kao upozorenje na kraljevsko dijete, koje bi trebalo biti rođeno i svijetu donijeti spasenje u židovskoj zemlji. Usprkos svih poteškoća i muka krenuli su na put i slijedili su zvijezdu svoga života, koja ih je trebala voditi do djeteta Isusa i Marije i Josipa.

(Priređeno prema tekstu objavljenom na stranici www.franjevci-split.hr

SVETA OBITELJ ISUSA, MARIJE I JOSIPA

Sveta obitelj Isusa, Marije i Josipa; 30.12.2018.g.

Prvo čitanje: 1 Sam 1, 20-22.24-28

Drugo čitanje: 1 Iv 3, 1-2.21-24

Evanđelje: Lk 2, 41-52

 

Zborna molitva

Bože, ti nam u svetoj Obitelji daješ divan uzor obiteljskih

kreposti i uzajamne ljubavi. Daj da je nasljedujemo

te postignemo vječnu radost u tvome domu. Po Gospodinu.

 

Darovna molitva

Gospodine, prikazujemo ti žrtvu pomirenja i usrdno te molimo:

po zagovoru Djevice Bogorodice i svetog Josipa učvrsti naše

obitelji u svojoj ljubavi i miru. Po Kristu.

 

Popričesna molitva

Dobri Oče, ti nas hraniš nebeskim otajstvima.

Daj da se trajno ugledamo u svetu Obitelj

te se poslije nevolja ovoga života njoj pridružimo u vječnoj slavi.

Po Kristu.

 

Razmišljanje uz biblijska čitanja

SVETA OBITELJ ISUSA, MARIJE I JOSIPA

              Svatko od naših bližnjih puno je više od svojih problema, puno više od onoga što on ili ona shvaća ili ne shvaća. Otac, majka, brat i sestra, djed i baka nisu samo zbroj njihovih ili njezinih ograničenosti. Puno su više. U njemu i njoj je nešto neobjašnjivo, neizrecivo što ne mogu umanjti svi njegovi/njezini defekti i ograničenosti. I kada se susreću dvije osobe koje su svjesne tog neizrecivog svjetla Božjeg koje je u njima i prepoznaju ga, onda svi drugi problemi padaju u drugi plan. Onda čovjek ne samo da ih može nositi, nego može usprkos njima i rasti.

              Kad dvije osobe jedna u drugoj počnu tražiti ono Božje, doživjet će da je Božje svjetlo veće od mana drugog čovjeka. Onda postaje moguće prihvaćati jedan drugog, dopustiti da se razvija onako kako ga Bog poziva u život i kako se on želi odazvati, a to je već pitanje intimnog dijaloga svake osobe s Bogom. Tome bi dijete trebalo biti učeno od svojih roditelja. Ako ga roditelji tome budu poučavali od malih nogu, obitelj će ispuniti svoj zadatak. Gospodin je u svojoj mudrosti tako stvari uredio da se prema punini života može ići jedino s poštovanjem, tražeći Njegovo svjetlo u sebi i u drugome. 

(Priređeno prema tekstu objavljenom na stranici www.vjeraidjela.com)

ČETVRTA NEDJELJA DOŠAŠĆA

4. nedjelja došašća, 23.12.2018.g.

Prvo čitanje: Mih 5, 1-4a

Drugo čitanje: Heb 10, 5-10

Evanđelje: Lk 1, 39-45

 

Zborna molitva

Gospodine, po anđelovu smo navještenju

upoznali utjelovljenje Krista, tvoga Sina.

Molimo te: ispuni nas svojom milošću

i mukom i križem njegovim privedi nas k slavi uskrsnuća.

Po Gospodinu.

 

Darovna molitva

Gospodine, svojim si Duhom u krilu blažene Djevice Marije

sazdao čovještvo svoga Sina. Molimo te tim istim Duhom,

posveti i darove na našem oltaru. Po Kristu.

 

Popričesna molitva

Svemogući Bože, u ovoj smo pričesti primili jamstvo vječnog otkupljenja.

Molimo te: s blizinom božičnih blagdana nek raste i naša spremnost

da dostojno slavimo otajstvo rođenja tvoga Sina. Po Kristu.

Razmišljanje uz biblijska čitanja

 

ČETVRTA NEDJELJA DOŠAŠĆA

            Vjernički pristup Svetom pismu zna da Božji dodir uvijek mijenja, da kad Bog čovjeka dodirne, onda svi koje susrećemo osjete miris Božje blizine. Iz tog se dodira mijenja čovjek, a promijenjeni čovjek prelijeva svoju nutrinu u životne strukture. S tom i takvom revolucijom srca računa Pismo. Uz to, vjera uvijek računa s Božjim interesom prema ljudima.

             Polazište vjere kaže da Bog djeluje među nama i u nama, da mu svijet i ljudi nisu izvan vidokruga i da je strastveno vezan uz svijet.

             Marijini hvalospijev Veliča izričaj je te i takve vjere koja zna da kad se Bog nastani u nama, kad ga ljudska duša primi kao dušu duše, onda svijet više nije isti, niti se na svijet gleda istim očima. Udomiti Boga u svojoj duši znači prepoznati drugačiji put ophođenja jednih prema drugima. Stoga Božji dolazak među ljude razotkriva sve laži i zavođenja na koja pristajemo misleći da će nam time život biti bolji. Bog dolazi k nama, ali ne na način ovozemaljskih gospodara. Njegov dolazak podiže slabo i obnavlja slomljeno. Uzeti Mariju i Elizabetu ozbiljno, znači učiniti zbiljskim jedan drugačiji način života. Po svakomu od nas to postaje zbilja.

(Priređeno prema tekstu objavljenom na stranici www.vjeraidjela.com)  

TREĆA NEDJELJA DOŠAŠĆA

3. nedjelja došašća, 16.12.2018.g.

 

Prvo čitanje: Sef 3, 14-18a

Drugo čitanje: Fil 4, 4-7

Evanđelje: Lk 3, 10-18

 

Zborna molitva

Bože, ti vidiš: mi s vjerom očekujemo blagdan rođenja Gospodnjega.

Molimo te da nam bude događaj spasenja te ga radosno proslavimo

svečanom službom hvale. Po Gospodinu.

 

Darovna molitva

Gospodine, daj da ti neprestano prikazujemo žrtvu svoga predanja:

mi obnavljamo Kristovo otajstvo da tvoje spasenje u nama snažno djeluje.

Po Kristu.

 

Popričesna molitva

Gospodine, utječemo se tvojoj dobroti: po ovoj svetoj gozbi

očisti nas od grijeha i prpravi nam duh za buduće blagdane.

Po Kristu.

 

Razmišljanje uz biblijska čitanja

TREĆA NEDJELJA DOŠAŠĆA

          U svakom vremenu Bog podiže svoje "preteče", tj. ljude nadahnute Božjom riječju koji dublje, cjelovitije i prodornije zahvaćaju u stvarnost. Osjećaju da ih Božja riječ uznemiruje te moraju ljudima svoga vremena ukazivati na zablude i stranputice, na "zmije",tj. na sve one nečovječne snage, strukture, odluke. izbore, stavove i tvrdnje koje smo u srcu udomili. Ni jedno vrijeme nije lišeno Božjeg glasa. Božji "preteče" prisutni su posvuda.

           Svatko od nas kršćana mora biti svjestan da je "preteča", da na neki način priprema put Božjem dolasku. Nadasve je riječ o roditeljskom i odgojiteljskom pozivu, ali i o svakom obliku društvenog djelovanja. Odgajati za kršćanski pogled na život i kršćansko djelovanje, bilo u obitelji bilo u društvu, nužan je dio nastojanja da drugi raste do svoje punine, da nikoga ne osakaćujem u njegovu rastu, da se veselim tuđem dobru i uspjehu. Ljudi Duha toga su uvijek svjesni i najprije se obračunavaju sa "zmijskim leglom" u svome srcu, a to onda postaje privlačno i za ljude naokolo.

(Priređeno prema tekstu objavljenom na stranici www.vjeraidjela.com)

DRUGA NEDJELJA DOŠAŠĆA

2. nedjelja došašća, 09.12.2018.g.

Prvo čitanje: Bar 5, 1-9

Drugo čitanje: Fil1, 4-6. 8-11

Evanđelje: Lk 3, 1-6

 

Zborna molitva

Svemogući i milosrdni Bože,

dok hitimo ususret tvome Sinu

daj da nas zemaljske obveze i brige ne smetu;

nebeska mudrost tvoje riječi nek nas uvede

u zajedništvo njegove sudbine.

Koji s tobom.

 

Darovna molitva

Gospodine, nek nas ponizne molitve

i skromni prinosi pomire s tobom:

ne možemo se pouzdati u svoje zasluge,

priteci nam u pomoć svojm milošću. Po Kristu.

 

Popričesna molitva

Gospodine, nahranio si nas duhovnim jelom.

Smjerno te molimo: po sudjelovanju u ovom otajstvu nauči nas,

u svjetlu svoje mudrosti, zemaljskim se dobrima pravilno služiti,

a za nebeskim težiti. Po Kristu.

 

Razmišljanje uz biblijska čitanja

DRUGA NEDJELJA DOŠAŠĆA

            Evanđeoski odlomak koji danas čitamo usredotočuje se na poziv i početak služenja Ivana Krstitelja, Gospodinova preteče. Evanđelist sveti Luka nam opisuje najprije povijsni kontekst u kojem se dogodio Ivanov poziv, a onda i način kako je došlo do njega, pokazujući koji su bili sastavni čimbenici istoga.

             Ivan Krstitelj je bio čovjek koji se iskreno prepušta Božjem vodstvu. Jedini koji je radio za budućnost bio je on koji se povukao iz javnosti da bi mogao čuti riječ Božju. On nije izrađivao velikih planova za budućnost, niti je izricao zavodljivih obećanja. Prije svega je osluškivao glas Božji, nakon čega je mogao iznijeti njegove želje i planove. On nije najavljivao reforme, ali je tihim radom i velikom vjerom samozatajno obnavljao samoga sebe u pustinji, onkraj svih moćnika koji su počesto bili prava elementarna nepogoda. Tiho i samozatajno se pripremao s Bogom, te je potom mogao proći cijelom jordanskom okolicom dajući samoga sebe za djelo obraćenja.

              Samo samozatajni rad na sebi i suradnja s milošću Božjom koji dotiče i preobražava srca donosi stvarne pomake u duši, a time doprinosi dobrobiti naroda.

(Priređeno prema tekstu objavljenom na stranici www.vjeraidjela.com)  

PRVA NEDJELJA DOŠAŠĆA

1. nedjelja došašća, 02.12.2018.g.

 

Prvo čitanje: Jr 33, 14-16

Drugo čitanje: 1 Sol 3, 12 - 4, 2

Evanđelje: Lk 21, 25-28. 34-36

 

Zborna molitva

Svemogući Bože, mi s vjerom iščekujemo Kristov dolazak.

Udijeli, molimo te, da mu idemo ususret pravednim životom te nas, kad dođe,

postavi sebi s desne i uvede u kraljevsko nebesko. Po Gospodinu.

 

Darovna molitva

Gospodine, prinosimo ti ovaj kruh i vino, dar tvoje dobrote.

U ovoj službi pretvaraš ih u sakramenat svoga Sina:

daj da nam on bude dar vječnog otkupljenja. Po Kristu.

 

Popričesna molitva

Gospodine, daj da nam bude na korist slavljenje ovih otajstava:

po njima nas u prolazu zemaljskim životom nauči ljubiti vječna nebeska dobra.

Po Kristu.

 

Razmišljanje uz biblijska čitanja

PRVA NEDJELJA DOŠAŠĆA

           Došašće znači "svečani dolazak". Crkva se na poseban način četiri tjedna prije Božića spominje skoroga dolaska Gospodinova. Došašće označuje svaki Isusov dolazak.

            U prvom redu, označuje dolazak Gospodinov na ovaj svijet, događaj koji se jednom zauvijek dogodio. On označuje i njegov dolazak u naše ljudsko društvo i sada. A taj dolazak promatra se i u svezi s onim velikim njegovim dolaskom - njegovim očitovanjem na kraju vremena.

            Došašće je vrijeme obećanja s Božje strane, s naše strane je vrijeme snažnoga iščekivanja, vrijeme neprestanoga traženja, vrijeme skromne i odvažne molitve.

            Došašće je vrijeme vedre nade: Bog nam je već udijelio budućnost. Na Božić ćemo slaviti taj dar što nam je udjeljen u Isus Kristu. Taj dar udijeljen je ljudskom rodu nenametljivo kako bismo shvatili da se kraljevstvo Božje ostvaruje u jednostavnosti.

            Bdijmo i molimo - tako ćemo biti uvijek pripravni i spremni!

(Priređeno prema tekstu objavljenom na stranici www.samostan-tomislavgrad.info)

MOJE KRALJEVSTVO NIJE OD OVOGA SVIJETA

Isus Krist - Kralj svega stvorenja, 25.11.2018.g.

Prvo čitanje: Dn 7, 13-14

Drugo čitanje: Otk 1, 5-8

Evanđelje: Iv 18, 33b-37

 

Zborna molitva

Svemogući vječni Bože, svome ljubljenom Sinu

dao si svu vlast na nebu i na zemlji

i postavio ga glavarom cijelom svijetu.

Molimo, oslobodi sva stvorenja iz ropstva zla

da tebi jedinome služe i tebe bez kraja slave.

Po Gospodinu.

 

Darovna molitva

Gospodine, prinosimo ti žrtvu kojom je Krist ljude pomirio s tobom.

Molimo te, nek tvoj Sin da narodima dobra jedinstva i mira.

Koji živi i kraljuje u vijeke vjekova.

 

Popričesna molitva

Gospodine, pozvao si nas da služimo Kristu, Kralju svega svijeta.

Okrijepi nas ovom hranom, koja daje besmrtnost, da budemo

dionici njegova kraljevanja i vječnog života. Po Kristu.

 

Razmišljanje uz bibiblijska čitanja

MOJE KRALJEVSTVO NIJE OD OVOGA SVIJETA

          Ova nedjelja je izraz priznanja Isusa Krista kao pravoga kralja neba i zemlje. On je Gospodar vremena i vječnosti. U jedinstvu Oca i Duha Svetoga živi i vlada kao Bog nad svime stvorenim.

          Kristovo kraljevstvo nije nasilna vlast, nego gospodstvo ljubavi i mira. Mi imamo udijela u njegovom kraljevstvu, budući da smo kao kršteni kršćani otkupljeni od naših grijeha. Kao svećenički Božji narod mi ga smijemo hvaliti i slaviti dok ne dođe u slavi i tada će na vidljiv način nastupiti njegovo kraljevstvo, tako da ga svi mogu priznati.

          Kako možemo priznati Kristovo kraljevsko gospodstvo? Kako ga trebamo posvjedočiti? Priznanje je moguće samo u vjeri i u životu iz vjere. Pritom vrijedi za nas, da učenik nije veći od učitelja. I kao što je Isus došao u ovaj svijet ne da vlada, nego da služi, tako treba biti spreman i njegov učenik, predati svoj život u ljubavi, u službi Bogu, braći i sestrama. Nasljedovanje Krista na zemlji ne vrši se na način trijumfalizma, nego na način samoodricanja i poniznosti prema slici Kristovoj. Nošenje vlastitoga križa kao i potpora drugih ljudi, koji nose svoj križ, pripada bitno tomu.

(Priređeno prema tekstu objavljenom na stranici www.franjevci-split.hr )  

SILE ĆE SE NEBESKE POLJULJATI

33. nedjelja kroz godinu, 18.11.2018.g.

Prvo čitanje: Dn 12, 1-3

Drugo čitanje: Heb 10, 11-14.18

Evanđelje: Mk 13, 24-32

 

Zborna molitva

Gospodine, Bože naš,

daj da naša vjernost tebi bude i naša radost,

jer duboka je i trajna sreća postojano služiti tebi,

Stvoritelju svega dobra. Po Gospodinu.

 

Darovna molitva

Gospodine, daj da nam darovi, prineseni tvome imenu,

udijele vjernost u tvojoj službi i vječno zajedništvo s tobom u slavi.

Po Kristu.

 

Popričesna molitva

Častili smo se, Gospodine,

svetim otajstvom što smo ga prinijeli na spomen tvoga Sina,

kako nam je on naredio. Daj da po njemu rastemo u ljubavi.

Po Kristu.

 

Razmišljanje uz biblijska čitanja

SILE ĆE SE NEBESKE POLJULJATI

            Crkvena godina polako se približava svome kraju. Danas je već 33. nedjelja kroz crkvenu godinu i okrećemo se kraju svijeta. Za nas kršćane taj će kraj sigurno doći, ujedno i dovršenje. Mi očekujemo "novo nebo" i "novu zemlju" u kojima stanuje pravednost.

             Riječ vjere nam daje utjehu i pouzdanje. Riječ Božja ostaje, ona neće uminuti, a nebo će i zemlja uminuti. Isus Krist je vječna Božja riječ koja je uzela tijelo. On je došao u naš svijet koji je obilježen patnjom i smrću i u kojem vlada zlo. Isus Krist, Sin Božji i Sin Čovječji, došao je da nam dade nadu. On je navjestitelj kraljevstva Božjega. S njegovim dolaskom ono je već započelo i ide nezadrživo k svome dovršenju. Ne pouzdajemo se u nas same i u naše napore, nego u njega kao jedinoga Izbavitelja i Spasitelja. Odgovor na veliko pitanje koje čovijek samom sebi postavlja, može dati samo Krist.

             Stavimo se u situaciju, da će se to dogoditi u onaj dan i u onaj čas koji znade samo Bog. On ne oklijeva s ispunjenjem svoga obećanja, nego bi svakome htio darovati milost da svoj život usmjeri na to. Bog želi da se svi ljudi obrate i da se spase. Samo tko tu ponudu spasavajueće ljubavi Božje do kraja ne prihvati, nego je nemarno odbija, ne može postići spasenje.

             Tko se u onaj čas nađe dostojan, stupit će u karaljevstvo nebesko i primit će dovršenje svoga života. Sam Bog će ga ispuniti i usrećiti svojom ljubavlju. Ta sreća neba koju iščekujemo u zajedništvu s anđelima i svetima bit će nam dana u dio. Već sada očekuju nas svi oni koji su kod Boga.

              Jednom će i za nas doći taj čas. Neka nas Gospodin nađe budne!

(Priređeno prema tekstu objavljenom na stranici www.franjevci-split.hr)

DAR JE NEIZMJERAN - DAR JE ŽIVOT

32. nedjelja kroz godinu, 11.11.2018.g.

 

Prvo čitanje: 1 Kr 17, 10-16

Drugo čitanje: Heb 9, 24-28

Evanđelje: Mk 12, 38-44

 

Zborna molitva

Svemogući milosrdni Bože, ukloni sve protivštine

duha i tijela, da ti služimo slobodna i radosna srca.

Po Gospodinu.

 

Darovna molitva

Gospodine, obazri se na ovu pomirnu žrtvu.

Daj da pobožnošću i ljubavlju postignemo

što slavimo u otajstvu muke tvoga sina, Isusa Krista.

Koji živi.

 

Popričesna molitva

Zahvaljujemo ti, Gospodine, za svete darove,

po kojima smo primili nebesku snagu.

Molimo te, prožmi nas svojim Duhom, da budemo

iskreni i postojani. Po Kristu.

 

Razmišljanje uz biblijska čitanja

DAR JE NEIZMJERAN - DAR JE ŽIVOT

            Darivanje je nešto što je sastavni dio života. Kad god se daruje, daruje se od života. Zato dar i nije stvar, dar je život, dar je osoba. Samo osobe, i to samo osobe povezane prijateljstvom daruju se. U ljudskom životu sve je dar i sve može postati dar. Jednostavno darivanjem ulazimo u međusobni odnos, darivanjem se otvaramo jedni drugima. Ljudskost, ljubav...sve plemenito očituje se darom. Dar je izraz ljubavi. Život je dar, i predaje se drugom kao dar. Sretan je onaj koji daruje.

            Ustvari svaki je dar simbol osobe koja ga daruje. Moglo bi se reći da nema većeg i manjeg dara, ako je istinski dar. Dar se ne mjeri matreijalnom vrijednošću nego prema srcu koje ga daruje i srca koje ga prima. Dar istinski izraz je istinske ljubavi. Ljubav je ta koja daje vrijednost daru jer on i jest izraz ljubavi. Treba darivati i primati dar.

(Priređeno prema tekstu objavljenom na stranici www.dominikanci.hr)

LJUBITI BOGA I BLIŽNJEGA

31. nedjelja kroz godinu, 04.11.2018.g.

 

Prvo čitanje: Pnz 6, 2-6

Drugo čitanje: Heb 7, 23-28

Evanđelje: Mk 12, 28b-34

 

Zborna molitva

Svemogući, milosrdni Bože,

tvoja je milost da ti dostojno i uzorno služimo.

Daj da bez zapreke težimo za obećanim dobrima.

Po Gospodinu.

 

Darovna molitva

Gospodine, nek ova žrtva u tvojim očima bude čista,

a nama plemenit dar tvoga milosrđa.

Po Gospodinu.

 

Popričesna molitva

Gospodine, nahranio si nas nebeskim otajstvom.

Molimo te, nek djeluje u nama sve snažnije

i pripravi nas na dar što ga obećava. Po Kristu.

 

Razmišljanje uz biblijska čitanja

LJUBITI BOGA I BLIŽNJEGA

             U Bogu je sve znanje, sve stvorenje i sva ljubav. Sve ono što bismo mogli zavoljeti tek je blijeda slika Božje veličine, Božje savršenosti i Božje ljubavi. Tko Boga traži, tko Boga - koliko je to ljudski moguće - spozna, taj ga nužno i ljubi.

             Bog je onaj koji me je u ljubavi stvorio. Bog me poučava i vodi, Bog mi daje mudrost i snagu, Bog daje smisao mojim mukama i nevoljama, Bog je za mene pripravio vječne stanove, Bog me čini dionikom božanske naravi svoga Sina Isusa Krista. Nitko i ništa na ovome svijetu ne može mi dati toliko koliko mi daje Bog, nitko i ništa na ovome svijetu ne može me voljeti više nego Bog, nitko i ništa na ovome svijetu ne može imati sa mnom toliko dobrote, ljubavi, strpljivosti i praštanja kao moj Bog. Kako da ga ne volim? Kako da mu ne zahvaljujem?

             Bog ljubi svakog čovjeka i najjednostavniji način da se Bogu svidimo jest taj da i mi ljubimo jedni druge, kao što i Bog nas i njih ljubi u svome Sinu.

            Bližnjega valja ljubiti kao sebe samoga. Ono što želim sebi, želim i bližnjemu. Prema tome, tko bližnjega ljubi, sebe ljubi a Boga časti.

(Priređeno prema tekstu objavljenom na stranici www.vjeraidjela.com)

OČIMA VJERE VIDJETI NOVO

30. nedjelja kroz godinu, 28.10.2018.g.

Prvo čitanje: Jr 31,7-9

Drugo čitanje: Heb 5,1-6

Evanđelje: Mk 10,46-52

 

Zborna molitva

Svemogući vječni Bože, daj da rastemo u vjeri, nadi i ljubavi:

da hoćemo što zapovijedaš i postignemo što obećavaš.

Po Gospodinu.

 

Darovna molitva

Gospodine, pogledaj darove što ih prinosimo.

Daj da tako vršimo ovu službu da bude tebi na slavu.

Po Kristu.

 

Popričesna molitva

Gospodine, daj da tvoja otajstva

izvrše u nama što sadrže:

da doživimo u punoj stvarnosti

što sada vršimo u znakovima.

Po Kristu.

 

Razmišljanje uz biblijska čitanja

OČIMA VJERE VIDJETI NOVO

          U evanđelju slušamo o slijepom prosjaku Bartimeju kojeg je Isus izliječio. Prije je on u svom opažanju i orijentaciji bio ograničen; nakon svoga izlječenja on doživljava svijet i ljude oko sebe na nov način. Ali ne samo to: on sada potpuno svjesno slijedi Isusa!

          Isusu je žao čovjeka koji je izgubio očni vid. Taj je imao samo jednu želju: "Učitelju moj, da progledam." Isusove riječi slijepcu pokazuju nam o čemu se radi: " Idi, vjera te tvoja spasila!" Vjera ti je pomogla!

          Vjera čini da vidi, da otvori oči. Isusu je stalo, da ga ljudi nalaze u vjeri i tako dođu do vjere u Oca nebeskog koji je njega poslao u svijet.

          Možemo se upitati: koliko nam pomaže vjera, da uistinu postanemo oni koji "vide"? Da, mi smo zahvalni Bogu za dar vjere, i vjera znači da svoj život čvrsto temeljimo na Božjoj istini i obećanju, da potpuno gradimo na njemu. Tko to čini, proširuje svoj horizont. On ne gradi na pijesku, nego na pouzdanom temelju života.

(Priređeno prema tekstu objavljenom na stranici www.franjevci-split.hr)

ŽELJA ZA VLAŠĆU

29. nedjelja kroz godinu, 21.10.2018.g.

 

Prvo čitanje: Iz 53,10-11

Drugo čitanje: Heb 4,14-16

Evanđelje: Mk 10,35-45

 

Zborna molitva

Svemogući vječni Bože, daj da ti uvijek budemo odani

i tvome Veličanstvu služimo iskrena srca. Po Gospodinu.

 

Darovna molitva

Gospodine, obdari nas milošću i očisti od grijeha,

da tvojim otajstvima služimo u slobodi srca.

Po Kristu, Gospodinu našemu.

 

Popričesna molitva

Gospodine, i ovom nas službom približi nebeskoj Crkvi.

Prati nas vremenitom pomoći i uči vječnoj mudrosti.

Po Kristu Gospodinu našemu.

 

Razmišljanje uz biblijska čitanja

ŽELJA ZA VLAŠĆU

          Gospodin Isus, moćni i vječni Bog, došao je na svijet da pouči svoje vjernike istini prave vlasti i da u njima razbudi želju za njom, dajući ujedno primjer svojim životom. Zato reče: Sin Čovječji nije došao da bude služen nego da služi. Prava vlast je vlast nad samim sobom. A vladati nad samim sobom znači do te mjere ovladati samim sobom da sebe izlažem za drugoga služeći mu. Služiti drugome znači staviti drugoga i njegovo dobro na prvo mjesto. I tko je to napravio ne brine se za svoj položaj i status, ne traži veću vlast i ovlast, nego iskreno i ponizno služi dobrobiti ljudi oko sebe.

          Samo idući putem služenja može se ostvariti prava veličina, koju i narodna mudrost izrazi riječima: Nije velik tko nad drugim vlada, već je velik tko sam sebe svlada. Neka pouka našeg Učitelja u nama rodi željom za vlašću, ali vlašću nad samim sobom, da bismo onda, gospodareći svojim silama, mogli davati život kao otkupninu za druge privodeći ih u život vječni.

(Priređeno prema tekstu objavljenom na stranici www.vjeraidjela.com )

POSTIĆI BITNO U ŽIVOTU

28. nedjelja kroz godinu, 14.10.2018.g.

 

Prvo čitanje: Mudr 7, 7-11

Drugo čitanje: Heb 4, 12-13

Evanđelje: Mk 10, 17-30

 

Zborna molitva

Gospodine, nek nas tvoja milost uvijek nadahnjuje

i prati te budemo sveudilj usmjereni na dobro.

Po Gospodinu.

 

Darovna molitva

Primi, Gospodine, molitve i prinose svojih vjernika,

da po ovoj svetoj službi prijeđemo u nebesku slavu.

Po Kristu.

 

Popričesna molitva

Gospodine, ti nas hraniš tijelom i krvlju svoga Sina:

daj da postanemo dionici božanske naravi.

Po Kristu.

 

Razmišljanje uz biblijska čitanja

POSTIĆI BITNO U ŽIVOTU

           Današnji evanđeoski odlomak opisuje susret Isusa s jednim čovjekom koji iznenada došao pred njega postavljajući pitanje što treba činiti da bi baštinio život vječni. Iz razgovora koji se vodi među njima vidimo da Isus naznačuje kao put života onaj koji ne zaobilazi Božje zapovijedi, nego ih ozbiljno uzima za obzir. Ali uz važnost ćudorednog života i poštivanja Božjih zapovijedi, Isus je ujedno izrazio i njegovu nedostatnost za ozbiljan duhovni život. Doista pravi duhovni život nije samo u životu zapovijedi, nego u Isusovu vjernom nasljedovanju, što je sam Gospodin naznačio spomenutom čovjeku kad mu je rekao da mu jedno nedostaje, a to je da proda sve što ima i razdijeli siromasima, te da dođe i nastavi ići za njim.

           Stoga nam se potruditi priskrbiti sebi upravo to jedno koje nam nedostaje jer se po tome prepoznaje koliko istinski živo idemo za Isusom. Jer ako istinski žeđamo za životom vječnim, to jest ako nam je istinski stalo do onog blaga na nebu, nećemo zanemarivati ono "jedno" vrlo bitno u životu, a to je vjerovati Isusu, slušati njegov glas i vjerno ići za njim.

(Priređeno prema tekstu objavljenom na stranici www.vjeraidjela.com )

SVETA INSTITUCIJA

27. nedjelja kroz godinu, 07.10.2018.g.

 

Prvo čitanje: Post 2, 17-24

Drugo čitanje: Heb 2, 9-11

Evanđelje: Mk 10, 2-16

 

Zborna molitva

Svemogući vječni Bože,

bolji si nego što zaslužujemo i želimo.

Budi nam milosrdan:

otpusti grijehe kojih se savjest plaši,

a daruj i ono što ne umijemo moliti.

Po Gospodinu.

 

Darovna molitva

Gospodine, primi žrtvu koju si ustanovio.

Otkupi nas i posveti otajstvima,

što ih dužnim poštovanjem slavimo.

Po Kristu.

 

Popričesna molitva

Svemogući Bože,

daj da se opojeni i nahranjeni ovim otajstvima

preobrazimo u ono što smo primili. Po Kristu.

 

Razmišljanje uz biblijska čitanja

SVETA INSTITUCIJA

          Što Bog združi, čovjek neka ne rastavlja! Kako su snažne i duboke Kristove riječi o braku. Što Bog združi - to znači da se muškarac i žena nisu "slučajno" sreli, upoznali, zavoljeli, osnovali obitelj. Bog tako uređuje životne okolnosti da se u životu dvoje ljudi susretnu i zavole. Ako je Bog dvoje ljudi združio, tada to ima svoj duboki smisao.

          Brak je sveta institucija. Bog je ustanovio brak zato što je to jedini oblik zajedničkog življenja muškarca i žene, koji oboma odgovara. Muškarac i žena ne mogu živjeti zajedno ako svatko od njih misli samo na svoje interese. Bez suradnje, svaki brak postaje paklom. Tko ima poteškoće, neka se upita: Što je potrebno mojem bračnom partneru? Što ga čini sretnim? Što mogu učiniti da ga razumijem? Brak je ustanova u kojoj se uči otvarati srce, razvijati ljubav i vježbati se u spremnosti na požrtvovnost. Kako bismo vodili dobar brak, potrebno je imati pouzdane predoždbe o vrijednostima. Zato je potrebno znati brinuti se jedno o drugome, suzdržavati svoje agresivne pobude, smiriti svoj egoizam, znati voljeti i opraštati. Treba se boriti za zdrav i kvalitetan brak.

(Priređeno prema tekstu objavljenom na stranici www.franjevci-split.hr )

STRAH OD PITANJA

25. nedjelja kroz godinu, 23.09.2018.g.

 

Prvo čitanje: Mudr 2, 12.17-20

Drugo čitanje: Jak 3,16 - 4,3

Evanđelje: Mk 9, 30-37

 

Zborna molitva

Bože, sav si svoj zakon sveo na ljubav prema tebi i bližnjemu.

Daj da vršimo tvoje zapovijedi i postignemo vječni život.

Po Gospodinu.

 

Darovna molitva

Gospodine, primi darove svoga naroda da nebeskim otajstvima postignemo

što vjerom i djelom ispovijedamo, po Kristu, Gospodinu našemu.

 

Popričesna molitva

Gospodine, ti nas hraniš svojim otajstvima.

Odgajaj nas neprestano uredbama svoga milosrđa

da plodove otkupljenja donosimo i u otajstvima i u vladanju.

Po Kristu.

 

Razmišljanje uz biblijska čitanja

STRAH OD PITANJA

            Isus nije htio da njegovi učenici u sebi zadržavaju strah od pitanja, jer ih njihovi ljudski odgovori ne bi doveli do spoznaja koje im je on htio posredovati. Do spoznaje Božjeg otajstva mogao ih je dovesti samo on koji je poznavao otajstva Božjeg života, kao i Božji plan spasenja.

            Samo uz djetinju jednostavnost oni mogu razumjeti i njegov mesijanski plan, te iskreno prionuti uz njega čista srca i duše ne tražeći ostvariti vlastitu veličinu, nego veličinu pronaći u tome da služe Božjem planu i ljudskom spasenju.

            I u našem vjerničkom življenju bilo bi poželjno da razvijemo ovakav stav iskrenog tražitelja koji se ne boji pitati, nego trajno kuca na vrata svoga Učitelja, to jest učitelja koje mu je Bog stavio na put u svojoj Crkvi. Budimo stoga jednostavni poput djece i ne ustručavajmo se pitati ono što ne znamo, jer je najgore od svega ako tko ne pita i ne raste u spoznaju Božjeg otajstva.

(Priređeno prema tekstu objavljenom na stranici www.vjeraidjela.com )

DUH ISKLJUČIVOSTI

26. nedjelja kroz godinu, 30.09.2018.g.

 

Prvo čitanje: Br 11, 25-29

Drugo čitanje: Jak 5,1-6

Evanđelje: Mk 9, 38-43. 45. 47-48.

 

Zborna molitva

Bože, ti svoju svemoć očituješ najviše praštanjem i milosrđem.

Budi nam uvijek milostiv da težimo za obećanim dobrima

i uđemo u vječno zajedništvo s tobom. Po Gospodinu.

 

Darovna molitva

Milosrdni Bože, nek ti ovaj naš prinos bude drag,

da nam otvori izvor svakog blagoslova. Po Kristu.

 

Popričesna molitva

Bože, ovim otajstvom naviještamo smrt Gospodnju.

Obnovi nam duh i tijelo da spremno prihvatimo trpljenje s Kristom

te budemo njegovi subaštinici u slavi. Koji živi.

 

Razmišljanje uz biblijska čitanja

DUH ISKLJUČIVOSTI

           Isus svoje učenike nije nikad učio da se natječu s drugima kako bi sebi pripisivali zasluge, nego ih je poticao da služe dobrobiti ljudi. Stoga je bilo logično da potiču svakoga da čini dobro u Isusovo ime, jer je bolje da netko čini dobro, nego da ne čini ništa. Zato je bilo čudno da nisu imali snage potaknuti čovjeka koji je izgonio zloduhe da i dalje nastavi pomagati ljudima, umjesto što su mu branili. Nije ih Isus poučavao s ciljem da se oni s nekim natječu, a još manje da se oholo nadimlju, nego ih je poučavao da na druge prenose svoje znanje, puninu istine i povjerenu moć. Ako su smatrali da spomenuti čovjek nešto krivo čini  ili da ima krivu nakanu, mogli su ga poučiti da to popravi. No oni su imali krivi pristup, te su ga zbog toga htjeli onemogućiti u tome što je činio, kao da su htjeli ograničiti Isusovu snagu koja se prenijela i na druge koji su ga upoznali.

           A svaki onaj koji je činio dobro u Isusovo ime, nije mogao biti njihov protivnik, osim ako nije imao neki svoj skriveni cilj i namjeru time što je činio. Zato ih je Isus poučio da je za njih svatko onaj tko nije protiv njih, te se ne trebaju bojati ljudi koji čine dobro u Isusovo ime. Time ih je učio da ne pripisuju sebi zasluge za dobro koje čine i da ne budu isključivi prema drugima, nego da se usredotoče na smisao i bit Isusova poslanja među ljudima. Potaknuo ih je da ne čine nešto kako bi primili priznanje i nagrade dajući do znanja kako su oni prvi i najbliži suradnici, kako su oni učinili više dobro od drugih, nego da se vesele svakome dobru, svakoj čaši vode koja napoji žednoga u Isusovo ime.

(Priređeno prema tekstu objavljenom na stranici www.vjeridjela.com )

SAMOODRICANJE I NASLJEDOVANJE KRIŽA

24. nedjelja kroz godinu, 16.09.2018.g.

 

Prvo čitanje: Iz 50, 5-9a

Drugo čitanje: Jak 2, 14-18

Evanđelje: Mk 8, 27-35

 

Zborna molitva

Bože, Stvoritelju i Svedržitelju.

Daj da ti služimo svim srcem

te iskusimo darove tvoje ljubavi. Po Gospodinu.

 

Darovna molitva

Gospodine, usliši nam prošnje i primi darove.

Što svaki od nas prikazuje tebi na čast,

nek bude na spasenje svima,

po Kristu, Gospodinu našemu.

 

Popričesna molitva

Gospodine, nek nam ova pričest pronikne duh i tijelo,

da u nama ne prevagne tjelesna sklonost

nego djelovanje tvoje moći. Po Kristu.

 

Razmišljanje uz biblijska čitanja

SAMOODRICANJE I NASLJEDOVANJE KRIŽA

          Isus Krist, Gospodin i učitelj, pokazuje svojim učenicima kraljevski put samoodricanja. Unutrašnja tajna ovoga puta je ljubav. Jer samo je ljubav sposobna, u punoj slobodi odreći se toga vlastitoga i predati se ljubljenoj osobi. Tko stvarno želi biti Isusov učenik, taj stupa u vezu sa snagom Božje ljubavi, koja nas čini sposobnima, da izađemo iz sebe. Tako napuštamo sami sebe i nalazimo se nanovo u Bogu kao u onim ljudima kojima dokazujemo našu ljubav. Ništa nije izgubljeno od toga što darujemo Bogu.

          Za svakoga od nas postoji dobar put na kojemu možemo slijediti Isusa Krista u predanju naše ljubavi. Mi smijemo ići s njime u povezanosti s našom nebeskom majkom Marijom, koju nam je Isus darovao za majku sa svoga križa. Isto tako po Kristovoj  milosti imamo udjela na otkupljenju i zajedno sa svima svetima nalazimo vječnu radost kod Boga.

(Priređeno prema tekstu objavljenom na stranici www.franjevci-split.hr)

NEKA TI GOSPODIN OTVORI UŠI I USTA

23. nedjelja kroz godinu, 09.09.2018.g.

 

Prvo čitanje: Iz 35, 4-7a

Drugo čitanje: Jak 2, 1-5

Evanđelje: Mk 7, 31-37

 

Zborna molitva

Bože, od tebe nam je spasenje i posinjenje.

Pogledaj svoje sinove i kćeri koji u Kristu vjeruju.

Udijeli im pravu slobodu i vječnu baštinu.

Po Gospodinu.

 

Darovna molitva

Bože, izvore pobožnosti i mira.

Molimo te da ovom žrtvom tebe iskreno štujemo,

a pričešću tvoga otajstva postignemo međusobnu vjernost

i jedinstvo. Po Kristu.

 

Popričesna molitva

Gospodine, svojom riječju i svojim djelom

daješ nam hranu i život. Daj da rastemo u ljubavi

po tim dragocjenim darovima te zaslužimo

vječno zajedništvo s tvojim Sinom,

Isusom Kristom, koji živi i kraljuje u vijeke vjekova.

 

Razmišljanje uz biblijska čitanja

 

NEKA TI GOSPODIN OTVORI UŠI I USTA

           Dolaskom Otkupitelja u ovaj svijet započelo je novo doba. Božje kraljevstvo je blizu; Bog sam otkupljuje narod svoj. On daruje ljudima spasenje.

           Gospodin naš Isus Krist čini znakove i čudesa i time javno pokazuje da ga je nebeski Otac poslao nama. Budući da je on jedno s Bogom, Ocem, on ima moć, liječiti bolesne, opraštati grešnicima, i istjerivati zloduhe.

            U današenjem evanđelju Isus se okreće jednome gluhom mucavcu. Jedan takav čovjek grubo je ograničen u opažanju svoje okoline i svijeta. Danas postoje Bogu hvala posebni programi, tako da ti ljudi mogu uspostaviti kontakt s drugim ljudima: u najmanju ruku preko znakova je moguće sporazumijevanje, mnogi uče stvarno govoriti, jer u stvarnosti nisu nijemi, nego mogu samo čuti.

            Isus čini čudo ozdravljenja ovoga gluhog mucavca. Kako je morao biti zahvalan taj čovjek, kad se njemu iznenada otvorio novi svijet.

            To čudo upućuje na nešto više: Isus Krist donosi nam u Duhu Svetom vijest o ljubavi Boga Oca. On nam otvara pristup nebeskom kraljevstvu, u koje smijemo stupiti po vjeri. Na taj način će nam biti otvorena nova dimenzija stvarnosti. Također ćemo i mi koji smo slijepci, po spasavajućoj moći Božjoj biti oni koji vide, a kao nijemi bit ćemo oni koji govore. Vjera nam otvara oči srca, tako da prepoznamo Božju moć, mudrost i dobrotu. Mi bivamo pokrenuti i osposobljeni od Duha Svetoga, da ispovijedamo radosnu vijest o Božjoj ljubavi i da je navijestimo ljudima.

(Priređeno prema tekstu objavljenom na stranici www.franjevci-split.hr)

22. nedjelja kroz godinu, 02.09.2018.g.

Prvo čitanje: Pnz 4, 1-2.6-8

Drugo čitanje: Jak 1, 17-18.21b-22.27

Evanđelje: Mk 7, 1-8.14-15.21-23

 

Zborna molitva

Silni Bože, što god je dobro, od tebe je.

Usadi nam u srce ljubav prema tebi, umnoži nam vjeru,

odgoji u nama što je dobro i budnim okom čuvaj što si odgojio.

Po Gospodinu.

 

Darovna molitva

Gospodine, nek nam ova žrtva uvijek donosi blagoslov.

Što nam vanjski znakovi kažu, nek ostvari snaga tvoga Duha.

Po Kristu.

 

Popričesna molitva

Gospodine, blagovali smo kruh s nebeskog stola.

Molimo te, po ovoj gozbi ljubavi potakni nam srce

da ti služimo u svojoj braći. Po Kristu.

 

Razmišljanje uz biblijska čitanja

ŠTO ONEČIŠĆUJE ČOVJEKA?

            Današnje nam Evanđelje govori o Gospodinovom sukobu sa skupinom farizeja koji su predbacivali njegovim učenicima da se ne ponašaju po predaji starih, jer jedu kruh nečistih ruku. Farizeji su, naime, bili revni vršitelji zakonskih odredbi koje su propisivale čak mnoge takve detalje koji su, prema njima, imali važnost za život vjere i duhovni odnos s Bogom. Budući da blagovanje jela doista može biti i obredna stvarnost, pranjem ruku, čaša i vrčeva smatrali su se čistima za blagovanje, te su takve odredbe ljubomorno čuvali kao duhovni zakon i zalog. Apostoli, naprotiv, provodeći svoje vrijeme s onim koji ih je učio da blaguju svoj kruh čista srca, osjećali su se prilično slobodni od takvih odredbi kojima se zadovoljavalo zakonsku formu, ali se vrlo lako prelazili preko mnogo bitnijih životnih sadržaja.

             Bilo bi stoga poželjno da kao kršćani čistimo svoja srca i svoju nutrinu iskrenim odnosom prema Bogu, koji potom rađa i iskrenim i poštenim stavom prema čovjeku. Bilo bi poželjno da naučimo čuvati ćudoredne uredbe Božje, koje nam čuvaju srce, a ne da ih smatramo teretom, suviškom ili pogrešnim naukom kojem se opiremo i srcem i umom i praktičnim življenjem. Bježmo stoga od svakog grijeha i budno pazimo da se ne začne u našoj nutrini nikakva zla namisao niti ijedan od grijeha koje nam spomenu Gospodin u današnjem Evanđelju. Pazimo na čistoću svoga bića čuvajući Božje zapovijedi, kako bi naš život bio božanski čist. U tom duhu primimo i riječ Krista Gospodina, jer ona jedina ima moć očistiti i spasiti duše naše. Neka nas učini i njezinim vršiteljima na zemlji, kako bi naš život doprinio čistoći svijeta, te nas dovede u vječno blaženstvo u kojem nema prljavštine, kako bismo uživali očišćenih duša puninu čistoga života.

(Priređeno prema tekstu objavljenom na stranici www.vjeridjela.com )

21. nedjelja kroz godinu, 26.08.2018.g.

Prvo čitanje: Jš 24, 1-2a. 15-17. 18b

Drugo čitanje: Ef 5, 21-32

Evanđelje: Iv 6, 60-69

 

Zborna molitva

Bože, ti ujedinjuješ srca vjernih da isto hoće i za istim teže.

Daj narodu svome da ljubi što ti zapovijedaš i želi što ti obećavaš

te u nestalnosti zemaljskog života onamo smjera naše srce

gdje su prave radosti. Po Gospodinu.

 

Darovna molitva

Gospodine, jedinom žrtvom svoga Sina stekao si novi narod.

Molimo te, daruj svojoj Crkvi jedinstvo i mir. Po Kristu.

 

Popričesna molitva

Gospodine, izliječi nas potpuno svojim milosnim djelovanjem.

Stvori nam novo srce da uvijek činimo što je tebi milo. Po Kristu.

 

Razmišljanje uz biblijska čitanja

DUHOVNA GLAD - DUHOVNA HRANA

          Koja je to hrana koja čovjeka hrani za vječnost i za njegovu sreću i puninu? Čovjeku je potreban kruh zemaljski i kruh "nebeski". Potrebna mu je materijalna hrana, potrebna mu je i duhovna hrana. Zato se ne može naći zadovoljenje tjelesne hrane u duhovnim sadržajima, kao ni duhovnu hranu u materijalnim sadržajima.

          Čovjeku je potreban kruh koji nosi vrijednost samog Isusa. On je "kruh koji je sišao s neba". Tko je njega gladan i tko ga blaguje živjet će vječno. Samo kroz kruh - tijelo čovjek transformira sebe u vječno biće.

           Isus je cijeli bio prožet duhom, zato je njegovo tijelo i njegova krv tijelo za duh, za čovjeka, za osobu. Duh se očituje kroz tijelo, a tijelo je mjesto za duh. A ovo hoće reći njegovo tijelo je tijelo prožeto ljubavlju, tijelo je sakrament ljubavi. Samo preko tijela mi doživljavamo snagu ljubavi. Tijelo prožeto ljubavlju očituje čovjeka kao duhovno biće. Isusu je tijelo u funkciji duha.

(Priređeno prema tekstu objavljenom na stranici www.dominikanci.hr )

20. nedjelja kroz godinu, 12.08.2018.g.

Prvo čitanje: Izr 9, 1-6

Drugo čitanje: Ef 5, 15-20

Evanđelje: Iv 6, 51-58

 

Zborna molitva

Bože, onima koji te ljube pripravio si nevidljiva dobra.

Daj nam smisao za pravu ljubav, da tebe u svemu i nadasve volimo

te postignemo tvoja obećanja, koja nadilaze svaku želju.

Po Gospodinu.

 

Darovna molitva

Primi, Gospodine, ove prinose kojima se ostvaruje
tajanstvena razmjena naših i tvojih darova.
Mi tebi donosimo što si nam dao,
a ti nam u svom daru podaj sama sebe. Po Kristu.

 

Popričesna molitva

Gospodine, ovom pričešću dao si nam dioništvo u svome Sinu Isusu Kristu.
Molimo te, da nas sveta otajstva preobraze na njegovu sliku 

te se pridružimo njegovoj proslavi u nebu. Po Kristu.

 

Razmišljanje uz biblijska čitanja

 

ŽIVJETI PO ISUSU

 

         Krist nam nudi model božanskog unutar trojstvenog života i zajedništva. On poziva i nas da uspostavimo s njime odnos koji on uspostavlja s Ocem. Zato se i ne ustručava reći da on živi po Ocu, kao što očekuje od nas da živimo po njemu, čime ostvarujem najprisnije zajedništvo i s Ocem. Kao što je on potpuno u Ocu i Otac u njemu, tako očekuje da i mi budemo u njemu. Ukazujući nam na istinu da bez njega ne možemo imati života vječnoga, jasno nam veli kako je počelo našega života u Bogu, koji je ujedno i jamstvo života vječnoga. Tko bi smatrao da mu je takav život nedostižan, jer je preuzvišen ili tko bi smatrao preteškim ostvariti takvo zajedništvo života, Gospodin nam daje prikladan način da to ostvarimo. 

          Zahtjev koji iznosi u današnjem evanđeoskom odlomku da živimo po njemu u biti je najprije poziv i dar. On je zato sišao s neba kako bi nam bio dostupan i dohvatljiv na ljudski način. Utjelovio se kako bi nam dao svoje tijelo za hranu, te kako bismo, hraneći se njegovim životom, imali život u sebi. Na taj način mi ljudi, koji nemamo u svojoj vlasti ni princip svoga života, primamo na dar božanski život. Primajući taj dar od Boga, primili smo i poziv na vječno blaženstvo koje se ne događa samo po sebi, nego se ostvaruje u vidu primljenoga dara.

(Priređeno prema tekstu objavljenom na stranici www.vjeraidjela.com )

18. nedjelja kroz godinu, 05.08.2018.g.

Prvo čitanje: Izl 16, 2-4. 12-15

Drugo čitanje: Ef 4, 17. 20-24

Evanđelje: Iv 6, 24-35

 

Zborna molitva

Gospodine, vođo i stvoritelju naš, mi se tobom ponosimo. 

Nek nad nama bude tvoja dobrota. Obnovi u nama što je tebi drago

i sačuvaj što si obnovio. Po Gospodinu.

 

Darovna molitva     

Posveti, molimo, Gospodine, ovaj prinos i primi našu unutarnju žrtvu:
učini da ti postanemo vječnim darom. Po Kristu.

 

Popričesna molitva

Gospodine, ti nas oživljuješ nebeskim darom: prati nas

stalnom ljubavlju i učini dostojnima vječnog otkupljenja.
Po Kristu.

 

Razmišljanje uz biblijska čitanja

ZAŠTO NAM JE POTREBAN BOG – ISUS KRIST?

      Isus, iz koga je isijavala božanska dobrota i ljubav, privukao je na sebe pažnju i interes. Ljudi su se kod njega dobro osjećali, u njegovim riječima sebe su prepoznavali. Isus, koji je činio i čudesa, zanosio je i one koji su bili željni senzacija i čudesa. Zanosio je i one koji su se borili za socijalnu pravdu. I to je naviještao, ali s drugih polazišta od svih socijalnih reformatora. Da, Isusa su u ono vrijeme, a i danas tražili mnogi radi materijalnih probitaka – radi čudesnoga kruha.  Isus je činio čudesne znakove, ali oni su za njegovu misiju bili sporedni, i tko bi ostao samo na njima, u kome se ne bi pokrenula nutrina, taj ne bi upoznao istinskoga Isusa, niti bi u njemu otkrio Spasitelja svojeg života.

        Isus stavlja naglasak na drugu glad, na dubinsku glad, za smislom življenja. Ovu glad Isus želi zasititi, i koji ga s ovom gladi traže nalaze ga i svoje smirenje.  Sigurno je ovdje govor na jedno većoj razini shvaćanja čovjeka: čovjek je za njega uzvišeniji i vrjedniji od potrošača... Prvu, nižu glad je puno lakše zasititi. Zato smo da radimo, zato je ova naša zemlja, naša mudrost, naša angažiranost. Sve može pomoći dosta lagano da se ublaži tjelesna glad. Samo da je solidarnosti i pravde?! Ali čovjekova glad koju ne osjeća trbuh nego duša, puno je teže zasititi. Tko nađe pravu hranu taj je nahranjen za cijeli svoj život. Tko je žedan smisla, Boga, tog će Isus napojiti i njegovu žeđ ugasiti svojom riječju i svojim životom. Tek gladni i žedni u duši mogu razumjeti Isusa i njegovo poslanje. Takvi su na putu da se 'susretnu' s Bogom u sebi i svijetu.

(Priređeno prema tekstu objavljenom na stranici www.dominikanci.hr )

19. nedjelja kroz godinu, 12.08.2018.g.

Prvo čitanje: 1 Kr 19, 4-8

Drugo čitanje: Ef 4, 30 - 5, 2

Evanđelje: Iv 6, 41-51

 

Zborna molitva

Svemogući vječni Bože, smijemo te zvati svojim Ocem.
Daj da nam u srcu poraste duh sinovstva te uđemo u obećanu baštinu.
Po Gospodinu.

 

Darovna molitva

Gospodine, prinosimo ti darove koje si nam ti udijelio.
Molimo te, primi ih iz ruku svoje Crkve i snagom Duha
pretvori u otajstvo spasenja. Po Kristu.

 

Popričesna molitva

Gospodine, pričestili smo se tijelom i krvlju tvoga Sina. 

Ta pričest neka nas spasi i utvrdi u svjetlu tvoje istine. Po Kristu.

 

Razmišljanje uz biblijska čitanja

BITI UČENICI BOŽJI

           Kad vidimo tolike nelogičnosti i nepravilnosti kojima je podložan ljudski život, onda shvatimo koliko je važno dati se poučiti. Ali ne samo od ljudi, nego prije svega od Boga živoga. Stoga je najvažnija stvar da s Bogom uspostavimo doista ozbiljan odnos učenik – učitelj, to jest da od naših ljudskih kriterija i uvjerenja koja stječemo na temelju ljudskog znanja, ljudskih stavova i vlastitog iskustva, prijeđemo na slušanje Boga. Nasušna je potreba da postanemo iskreni učenici Božji koji usvajaju njegovu svetu i nepogrješivu riječ života.            

         Zato Isus u današnjem odlomku podsjeća da su već proroci navijestili kako će svi biti učenici Božji. A biti učenik Božji, kako tumači Isus, znači dati se poučiti slušajući Oca, što se postiže istinskom iskrenom vjerom. Uostalom, Bog i nije ništa drugo želio od svoga naroda tijekom cijele povijesti, a ne traži ni danas od nas, nego da budemo njegovi učenici koji od njega uče umijeće života. On je bio Bog koji je kao Otac povlačio za sobom svoj narod na put života. On je kao Otac bio učitelj jer je učio istini spasenja one koji su se otvarali i kao djeca prihvaćali njegovu svetu riječ. Dopustimo stoga i mi Ocu da nam bude istinski učitelj. Neka nas privuče sebi svojom božanskom snagom i neka nas pouči otvoriti se njegovu djelovanju u nama koje nas ispunja božanskim životom. Držimo se Očeve pouke kako bismo potom mogli prihvatiti ne samo Oca nego i Sina prema kojem nas Otac usmjerava i privlači. A mi mu nastojmo vjerovati i blagovati ga kao euharistijski kruh kako bismo imali obećani i žuđeni život vječni.

(Priređeno prema tekstu objavljenom na stranici www.vjeraidjela.com )

17. nedjelja kroz godinu, 29.07.2018.g.

Prvo čitanje: 2 Kr 4, 42-44

Drugo čitanje: Ef 4, 1-6

Evanđelje: Iv 6, 1-15

 

Zborna molitva

Bože, zaštito i uzdanje naše,

bez tebe ništa nije valjano, ništa sveto.

Umnoži nad nama svoje milosrđe,

da se po tvom promislu i vodstvu

tako služimo zemaljskim dobrima

te srcem prionemo za nebeska.

Po Gospodinu.

 

Darovna molitva

Gospodine, prinosimo ti darove dobivene od tvoje darežljivosti,

da nam po tvojoj milosti posvete svagdašnji život i dovedu nas u vječnu radost.

Po Kristu.

 

Popričesna molitva

Gospodine, primili smo pričest, spomendar muke tvoga Sina.

Molimo te da nam bude na spasenje

što nam je u svojoj neiskazanoj ljubavi on darovao.

Koji živi.

 

Razmišljanje uz biblijska čitanja

POUKA O KRUHU I KRIZI

          Onaj tko traži Isusa i odlučno ide za njim, neminovno dolazi u situaciju oskudice, lišavajući se gotovo i najosnovnijih stvari za život, čega je Isus svjestan premda ne poziva ljude da ga slijede i traže da bi ih osiromašio. I danas će vjernik, živeći neporočno u Gospodinu i poradi Gospodina, biti zakinut ili će se svojevoljno odreći povlastica i zamamnosti koje pruža ovaj svijet, te će biti dodatno opterećen križem života.

          A ako već moramo proći kroz krizu, onda je bolje proći kroz onu krizu koju nas vodi sam Gospodin, koji je moćan onda uzeti naših pet kruhova i dvije ribice i umnožiti ih za veliko mnoštvo. Jer samo krizno stanje koje nastaje kao posljedica odricanja poradi Krista nosi u sebi pretpostavke i mogućnosti umnažanja postojećih zaliha na dobrobit svih, a također vodi i k poštivanju sveg suviška kojim se više ne razbacujemo, nego ga skupljamo svjesni da mogu nastupiti i teži dani.

(Priređeno prema tekstu objavljenom na stranici www.vjeraidjela.com)

16. nedjelja kroz godinu, 22.07.2018.g.

Prvo čitanje: Jr 23, 1-6

Drugo čitanje: Ef 2, 13-18

Evanđelje: Mk 6, 30-34

 

Zborna molitva

Molimo te, Gospodine,

budi nam milostiv i darežljiv.

Produbi nam nadu, vjeru

i ljubav, da ustrajemo

u budnosti i vršenju tvoga zakona. Po Gospodinu.

 

Darovna molitva

Bože, ti si u jedinoj žrtvi svoga Sina ispunio razne žrtve starog Saveza.

Primi ovaj naš dar, blagoslovi ga kao i prinos Abelov:

što svaki od nas prikazuje tebi na čast nek bude na spasenje svima. Po Kristu.

 

Popričesna molitva

Budi, Gospodine, uza svoj narod. Nahranio

si nas nebeskim otajstvima: daj da

iz stare grešnosti prijeđemo u novi život.

Po Kristu.

 

Razmišljanje uz biblijska čitanja

BITI PREPOZNATI KAO ISUSOVI

        Ono što je nadasve vrijedno naglasiti, a za nas treba biti poučno, je činjenica da su ljudi prepoznali Isusa i njegove učenike, te da su potom krenuli za njima na mjesto kamo su se usmjerili lađom. Doista, ljudi su osjetili njegovo božansko pastirsko djelovanje, te su ga rado slijedili potrebni njegove božanske mudrosti i snage. A isto tako su prepoznali i sve što su učili njegovi učenici kao vjerodostojno i vrlo snažno, pa su stoga i njih prepoznavali zajedno s njime. I oni su u njegovoj školi već bivali oblikovani kao pravi pastiri svoga naroda sukladno moći i mudrosti samog Gospodina.

         Poput apostola pozvani smo posvjedočiti novost kojom nas je obdario naš Gospodin, tj. pozvani smo ljudima udahnuti malo svježine u ovom svijetu u kojem se i oni osjećaju iscrpljenima te traže vjerodostojno svjedočanstvo moćne riječi i čudesnih djela. Pozvani smo biti takvi da nas ljudi prepoznaju po nauku i djelima kao Kristove učenike. Neophodno je da budemo vjerni Kristu do mjere prepoznatljivosti, i to ne samo na formalan i služben nauk, nego onom unutarnjom snagom i uvjerljivošću kojom privlačimo srca vjernika da odvažnije idu za Kristom. Kamo sreće da vjernici i svi drugi ljudi prepoznaju pastire Crkve po djelima koja odražavaju njegovu moć i slika su njegovih djela.

14. nedjelja kroz godinu, 08.07.2018.g.

Prvo čitanje: Ez 2, 2-5

Drugo čitanje: 2 Kor 12, 7-10

Evanđelje: Mk 6, 1-6

 

Zborna molitva

Bože, ti si poniženjem svoga Sina podigao pali svijet.

Udijeli svome narodu svetu radost. Oslobodio si ga ropstva grijeha:

privedi ga uživanju vječnog veselja. Po Gospodinu.

 

Darovna molitva

Gospodine, ovaj prinos tvome imenu nek nas očisti

i iz dana u dan potiče na izgradnju novoga svijeta.

Po Kristu.

 

Popričesna molitva

Gospodine, nahranio si nas božanskim darovima.

Molimo te, obdari nas spasenjem

i ne daj da te ikada prestanemo hvaliti.

Po Kristu.

 

Razmišljanje uz biblijska čitanja

ISUS NAZAREĆANIN, OSPORAVANI MESIJA

            Iz događaja u okviru današnje mise trebamo naučiti sljedeće:

  1. Ne zatvarati se djelovanju Boga koji se služi "običnim" čovjekom Isusom.
  2.  Ako je Bog nekoć spasavao po običnom Isusu, on to danas čini po običnoj Crkvi, sastavljenoj od slabih ljudi, koju vode jednostavni muškarci snagom svetog reda i udjela na Isusovoj pomazanosti Duhom Svetim. U Crkvi prisutnoj u svijetu, sastavljenoj od svjetskih ali ne svjetovnih ljudi, djeluje Bog.
  3.  Mi kršćani ne smijemo podleći napasti Nazarećana koji traže paradna čudesa.
  4.  Nazarećani nisu vjerovali u nov način Božjeg djelovanja po Isusu. Zatvorili su se u svoje kalupe, predrasude, ogorčenost. Mi se ne bismo smjeli zatvoriti za novo, ali ni bolesno trčkarati za novotarijama.
  5. Isus biva žestoko osporavan, njegove najplemenitije nakane bivaju krivo tumačene. Ali on ne odustaje od svog puta. Od njega učimo nastavljati i kad smo osporavani - dobronamjerno ili zlonamjerno.

(Priređeno prema tekstu objavljenom na stranici www.ktabkbih.net )  

Stranica 1 od 11

O NAMA

U zapadnom dijelu Zagreba, podno jugozapadnih obronaka Medvednice prostire se župa sv. Josipa Radnika

U životu župe sudjeluje oko 9000 župljana, a naša mala crkva tako svake nedjelje postaje mjesto slavljenja sv. mise i okupljanja oko zajedničkog stola Gospodinova.

Više ...

LAJKAJTE NAS NA FACEBOOK-U!