LJUBITE NEPRIJATELJE

7. nedjelja kroz godinu, 24.02.2019.g.

Prvo čitanje: 1 Sam 26, 2.7-9.12-13.22-23

Drugo čitanje: 1 Kor 15, 45-49

Evanđelje: Lk 6, 27-38

 

Zborna molitva

Svemogući Bože,

daj da budno osluškujemo poticaje tvoga Duha:

da ti čujemo glas, te ga riječju i životom slijedimo.

Po Gospodinu.

 

Darovna molitva

Gospodine, ovim darovima iskazujemo ti dužnu počast.

Daj da naše služenje bude tebi na salvu a Crkvi na spasenje.

Po Kristu.

 

Popričesna molitva

Svemogući Bože,

daj da uberemo plodove spasenja

kojima su ova otajstva obećanje i zalog.

Po Kristu.

 

Razmišljanje uz biblijska čitanja:

LJUBITE NEPRIJATELJE

              Isus ide korak dalje. Veli da nam valja ljubiti neprijatelje. Bez obzira o kome se radi. Jednostavno zato što je čovjek, zato što je Božje stvorenje, ili, kako to Isus jednostavno obrazlaže: praštamo zato da budemo nalik Ocu nebeskom. Evo to je ono temeljno, ljubiti. Ne mrziti, nego ljubiti. Uvijek i svakoga, bez iznimke. Upravo tako.

              Ne možemo biti Božji ljudi dopuštamo li da mržnja boravi u nama. Tu jednostavno nema isprike. Ako netko misli da to ne može, neka moli Gospodina da mu pomogne da to uzmogne. I bit će mu. Ali to je nezamjenjiv uvjet. Ne mrziti, nego ljubiti.

              Nadalje, kad Isus govori o praštanju, govori o spremnosti da se svakom oprosti. Valja nam praštati da bi nama bilo oprošteno, ne osuđivati, da ne bismo i sami bili suđeni...To su uvjeti Božjeg praštanja i Božjeg milosrđa prema nama. Praštati znači uvijek voljeti, uvijek željeti dobro, uvijek se Bogu moliti za neprijatelje i - pruži li se prigoda - pružiti ruku i iskazati oproštenje, ono oproštenje koje je oduvijek bilo spremno u našem srcu i čekalo prigodu da se iskaže.

(Priređeno prema tekstu objavljenom na stranici www.vjeraidjela.com)

BLAŽENSTVA

6. nedjelja kroz godinu, 17.02.2019.g.

Prvo čitanje: Jr 17, 5-8

Drugo čitanje: 1 Kor 15, 12.16-20

Evanđelje: Lk 6, 17.20-26

 

Zborna molitva

Bože, rekao si da boraviš

u pravednu i iskrenu srcu.

Daj da mi budemo takvi

te se trajno nastaniš u nama.

Po Gospodinu.

 

Darovna molitva

Gospodine, nek nas ovaj prinos očisti i obnovi na sliku Kristovu,

da vršimo tvoju volju i postignemo obećanu nagradu. Po Kristu.

 

Popričesna molitva

Gospodine, uživali smo kruh s neba.

Daj da ga uvijek budemo gladni jer nam daje pravi život.

Po Kristu Gospodinu našemu.

 

Razmišljanje uz biblijska čitanja:

BLAŽENSTVA

(1) Blaženi siromašni! - Na putu su sreće! Blažen onaj tko se u sebi nalazi i kad nema od posjeda ništa. Taj može biti sretan bez obzira na sve promjene u svijetu. On je uvijek sretan i smiren, pa i kad nema ništa, i kad je siromašan.

(2) Blaženi gladni! - Na putu su sreće! Blažen onaj koji je gladan Istine, drugog čovjeka, ljubavi. Tome će ova zemlja pružiti mogućnost da tu glad utaži.

(3) Blaženi koji se ne zadovoljavaju s postojećim, koji plaču! - Na putu su sreće! Onaj koji se pomiri s postojećim, taj staje na putu sreći. Prema Blaženstvu treba ići i tražiti. Tražitelji uvijek nađu rješenje.

(4) Blaženi koji radi pravednosti pate! - Na putu su sreće! Onaj koji svoj život predaje za druge ljude, za Sina Božjeg i čovjeka. Tu se uvijek nalazi sreća. Rad za druge uvijek rađa srećom. Ona se s dobra djela vraća u dušu onoga koji je to činio.

(Priređeno prema tekstu objavljenom na stranici www.dominikanci.hr)

BITI LAĐOM BOŽJOJ RIJEČI

5. nedjelja kroz godinu, 10.02.2019.g.

Prvo čitanje: Iz 6, 1-2a.3-8

Drugo čitanje: 1 Kor 15, 3-8.11

Evanđelje: Lk 5, 1-11

 

Zborna molitva

Gospodine, tvoja nam je milost jedina nada,

a tvoja zaštita jedina sigurnost. Molimo te:

snaži svoju obitelj neprestanim dobročinstvima.

Po Gospodinu.

 

Darovna molitva

Gospodine, ti nam jelo i piće daješ za održanje vremenitog života.

Molim te da nam postanu i otajstvo vječnoga spasenja. Po Kristu.

 

Popričesna molitva

Bože, htio si da jedemo od jednog kruha

i pijemo iz jedne čaše. Daj da životom budemo jedno

u Kristu i u radosti plodni za spasenje svijeta.

Po Kristu.

 

Razmišljanje uz biblijska čitanja

BITI LAĐOM BOŽJOJ RIJEČI

            Biti kršćanin znači osloniti se cijelim svojim bićem na Kristovu riječ i uzeti je sa svom ozbiljnošću kao snagu koja mijenja naš život. To, znamo, nije lako ostvarivati, i nikada neće biti lako.

            Riječ je o iskustvu Božjeg dodira koji me šalje da iz ljubavi i slobode svoj život živim u otvorenosti i odgovornosti za potrebe ljudi. Kao nekoć galilejske ribare, tako danas svakoga od nas na obali života susreće Božji dodir.

            U svakom slučaju, Kristov vjernik nalazi svoje usmjerenje u događajima poput ovog iz nedjeljnog evanđelja. Na tom putu je otvorenost Duhu svetom neizostavna. On me potiče da se svakog dana u novim okolnostima trudim unijeti više Kristova svjetla, a upravo je to mreža kojom ljude izvodim u život. I ne odnosi se to na neke izdvojene situacije, rijetke prigode i rijetke ljude, nego u svim okolnostima života.  

            Loviti ljude - a to se tiče svih kršćana - znači pomoći čovjeku da se prepusti snazi Božje ljubavi koja obogaćuje naše ljudske ljubavi, hrani ih i njeguje.

(Priređeno prema tekstu objavljenom na stranici www.vjeraidjela.com)

NEPRIZNAT U SVOM ZAVIČAJU

4. nedjelja kroz godinu, 03.02.2019.g.

Prvo čitanje: Jr 1, 4-5.17-19

Drugo čitanje: 1 Kor 13, 4-13

Evanđelje: Lk 4, 21-30

 

Zborna molitva

Gospodine, Bože naš, tvoja Crkva počinje svetu službu:

daj da te štujemo svom dušom te u tvom Duhu ljubimo

i prihvaćamo sve ljude. Po Gospodinu.

 

Darovna molitva

Gospodine, donosimo na oltar darove

u znak svoga služenja i predanja:

primi ih i pretvori u otajstvo našeg otkupljenja.

Po Kristu.

 

Popričesna molitva

Gospodine, ova pričest obnovila je u nama božanski život.

Molimo da po tom sredstvu spasenja neprestano rastemo u vjeri.

Po Kristu.

 

Razmišljanje uz biblijska čitanja

            NEPRIZNAT U SVOM ZAVIČAJU

           Upravo u svom zavičajnom gradu Nazaretu, upravo tamo, gdje ga svi poznaju i drže, da je on Josipov sin, jer tamo je i odrastao - upravo tu u sinagogi u Nzaretu Isus ne nailazi na pravo priznanje kao Mesija, nego biva odbačen, žele ga strmoglaviti s ruba brijega!

           Luka u svom evanđelju izvještava da Isus zbog toga nije iznenađen. Naprotiv! On je računao s odbacivanjem, jer: "Nijedan prorok nije dobro došao u svom zavičaju." Tamo gdje ga svi zanju i gdje se ponaša prijateljski prema ljudma kao jedan od njih, jedan prorok neće lako biti priznat kao prorok.

           Ovoga puta Isus se provukao između svojih protivnika koji ga progone, jer je tek na početku svoga javnog djelovanja. Ipak je bijes njegovih zemljaka znakovit navještaj onoga štoće se dogoditi u tri godine, kad on bude osuđen na smrt na križu i na grozan način ubijen.

           Ipak Isus nije bio ogorčen ili ispunjen osvetom, naprotiv: ljubav njegova srca trpjela je odbijanje. On nije otkazao tu svoju ljubav prema ljudima.

(Priređeno prema tekstu objavljenom na stranici www.franjevci-split.hr)

ISUS-NAVJESTITELJ RADOSNE RIJEČI

3. nedjelja kroz godinu, 27.01.2019.g.

Prvo čitanje: Neh 8, 2-4a.5-6.8-10

Drugo čitanje: 1 Kor 12, 12-14.27

Evanđelje: Lk 1, 1-4; 4, 14-21

 

Zborna molitva

Svemogući vječni Bože, ravnaj našim životom da vršimo tvoju volju:

da u ime tvoga ljubljenoga Sina obilujemo dobrim djelima. Po Gospodinu.

 

Darovna molitva

Gospodine, pomiri nas sa sobom i primi ove darove:

posveti ih snagom svoga Duha, da nam budu na spasenje.

Po Kristu.

 

Popričesna molitva

Svemogući Bože, ovom svetom gozbom

dao si nam udio u svom božanskom životu:

daj da u tom daru uživamo svu vječnost. Po Kristu.

Razmišljanje uz biblijska čitanja

 

ISUS-NAVJESTITELJ RADOSNE RIJEČI

             Isus je poslan da navijesti "zatvorenicima slobodu". On naviješta oslobođenje. Osobna sloboda je nešto što nije zavisno od drugoga. Mi smo za svoju slobodu odgovorni. Sami se oslobađamo od svega onoga što nas zarobljava.

             Danas ponovno Isus upućuje svoju riječ nama. Svi mi i robujemo i svi smo djelomično slijepi. Dovoljno je otvoriti se iskreno njegovoj poruci i njegovom pozivu.

             Ispraviti krive putove, poravnati doline koje nas razdvajaju, potisnuti mržnju iz svojega srca, prepoznati gladne i žedne, žalosne i ucviljene. Pođimo pravim putom i Božji Duh će nas jačati na tom putu slobode i svjetlosti. "Tvoj Riječ je svjetlo mojoj stopi..."

(Priređeno prema tekstu objavljenom na stranici www.dominikanci.hr)

VODA U VINO

2. nedjelja kroz godinu, 20.01.2019.g.

Prvo čitanje: Iz 62, 1-5

Drugo čitanje: 1 Kor 12, 4-11

Evanđelje: Iv 2, 1-12

 

Zborna molitva

Svemogući vječni Bože,

u tvojoj su ruci i svemirska prostranstva i srca ljudi:

usliši molitve svoga naroda i udijeli mir našem vremenu.

Po Gospodinu.

 

Darovna molitva

Gospodine, daj da ovim otajstvima

pristupamo s doličnim poštovanjem.

Kad god se slavi spomen Kristove žrtve,

vrši se u nama djelo otkupljenja. Po Kristu.

 

Popričesna molitva

Udijeli nam, Gospodine, Duha svoje ljubavi.

Nahranio si nas jednim kruhom s neba,

daj da tvojom milošću živimo u bratskoj slozi.

Po Kristu.

 

Razmišljanje uz biblijska čitanja

VODA U VINO

           Ivan evađelist ženidbenom scenom u Kani opisuje (poučava) o pouzdanju u Isusa prema svakom čovjeku i čovječanstvu. Stvaraju se prijateljstva, čine se zaruke s velikom nadom, s velikom željom za istinskom ljubavlju. I to je bez sumnje dobro. Ali, nažalost, vrlo često se ubrzo konstatira da te zaruke, to jedinstvo nema "vina", nema duha, nema onoga na čemu bi se moglo to zajedništvo održati. Isto tako možemo konstatirati zajedništva (zaruke) koje su nastale na "vodi", ali kao da im se dogodilo čudo, planula je ljubav. Netko je učinio "čudo" u njihovom životu. Sreća da je Isus (prijatelj i prijatelji) bio prisutan u njihovu životu.

           Mnoge su se ženidbe razvodnile, mnoge su rastave u svijetu. Treba pozvati Isusa, možda on "učini čudo" pa ljudska nepodnošljivost pretvori u ljudsku ljubav (vodu u vino). Sama Marija preporuča: učinite sve što vam reče. To je danas poruka mnogim obiteljima koje su se "razvodnile", da učine što im Isus preporuča.

(Priređeno prema tekstu objavljenom na stranici www.dominikanci.hr)

VODOM I DUHOM SVETIM

Krštenje Gospodinovo, 13.01.2019.g.

Prvo čitanje: Iz 40, 1-5.9-11

Drugo čitanje: Tit 2, 11-14; 3, 4-7

Evanđelje: Lk 3, 15-16.21-22

 

Zborna molitva

Svemogući vječni Bože,

kod krštenja u Jordanu Duh Sveti je sišao na Isusa Krista,

a ti si ga svečano proglasio svojim ljubljenim Sinom.

I nas si iz vode i Duha Svetoga nanovo rodio za svoju djecu:

daj da vazda ostanemo u tvojoj ljubavi. Po Gospodinu.

 

Darovna molitva

Gospodine, danas slavimo dan

kad si Isusa objavio kao svoga ljubljenoga Sina.

Primi naše darove i daj da postanu Kristova žrtva,

kojom si oprao grijehe svega svijeta. Po Kristu.

 

Popričesna molitva

Gospodine, nahranio si nas svetim darom.

Molimo te da vjerno slušamo tvoga Jedinorođenca

te se zovemo i budemo tvoji sinovi i kćeri. Po Kristu.

 

Razmišljanje uz biblijska čitanja

VODOM I DUHOM SVETIM

           Blagdanom Krštenja Gospodnjega završava liturgijsko božično vrijeme.

           Nakon javnog predstavljanja Isusa po nebeskom Ocu počinje Isusovo naučavanje i propovijedanje. Ivan Krstitelj je navijestio njega i ljude pripremao za njega. Ivan se sada povlači i prednost daje Isusovom djelovanju. Isus će biti onaj koji će krstiti Duhom Svetim i ognjem.

            Što treba značiti: Isus krsti Duhom Svetim i ognjem? Duh Sveti je treća božanska osoba. Isus je s Duhom Svetim Pomazanik, Mesija, Krist. Krštenje koje naviješta Isus, je krštenje u Duhu Svetom. Ovdje se ljudi ne samo pripremaju za oproštenje grijeha, kao kod Ivanova pokorničkog krštenja, nego se u kršćanskom krštenju grešnik opravdava pred Bogom. Bog u srcima krštenih ljudi uzima stan ; čovjek postaje hram Duha Svetoga.

             Kad Ivan govori o ognju s kojim je povezano Isusovo krštenje, tada se misli samo na božanski oganj ljubavi. Baš će taj dar kod krštenja vodom i Duhom Svetim biti uliven u srca ljudi. Jer ljubav je prije svega dar; tek tada je zapovijed. U svetom kršenju postali smo djeca Božja i baštinici neba. Kao braća i sestre Krista Otkupitelja, također trebamo ljubiti jedni druge u ljubavi, s kojom je Bog ljubio nas.

(Priređeno prema tekstu objavljenom na stranici www.franjevci-split.hr)

SLIJEDITI ZVIJEZDU SPASENJA

Bogojavljenje, 06.01.2019.g.

Prvo čitanje: Iz 60, 1-6

Drugo čitanje: Ef 3, 2-3a.5-6

Evanđelje: Mt 2, 1-12

 

Zborna molitva

Bože, ti si na današnji dan po zvijezdi prethodnici

narodima objavio svoga Jedinorođenca.

Mi smo te upoznali svjetlom vjere:

privedi nas gledanju tvoje nebeske ljepote.

Po Gospodinu.

 

Darovna molitva

Gospodine, neka ti budu mili darovi tvoje Crkve.

To nije zlato, tamjan ni smirna, nego se danas prinosi

i za hranu daje Isus Krist, koga ti darovi označuju.

Koji živi i kraljuje u vijeke vjekova.

 

Popričesna molitva

Gospodine, idi pred nama uvijek

i svuda svojim nebeskim svjetlom.

Htio si da se pričestimo ovim otajstvom:

daj da ga promatramo čistim pogledom

i primamo odanim srcem. Po Kristu.

 

Razmišljanje uz biblijska čitanja

SLIJEDITI ZVIJEZDU SPASENJA

           Vjerojatno svi poznate izreku: "Uvijek kad misliš da dalje ne ide, odnekud dođe svjetlo." U toj izreci izražena je životna mudrost: mi uvijek iznova dolazimo do granica u našemu životu, i to moža biti vrlo bolno, katkada nas to obeshrabri a mnogi očajavaju.

            Ipak: život ide dalje. Čovjek je stvoren za nadu. On nikada ne može reći: dovde i ne dalje! Bilo kakav zastoj u radu bio bi povlačenje. Dok god živimo na zemlji, mi trebamo sazrijevati iznutra, također i tada kad su naše vanjske snage u naponu ili splašnjavaju u bolesti.

            Gdje nalazimo i otkrivamo to svjetlo nade i orijentacije, koje nas upućuje na put dobra, slično kao što je zvijezda uputila mudrace s Istoka na put do djeteta Isusa?

             Prije negoli su "Sveta tri kralja" otkrili zvijetzdu na nebu, dugo su bili u traženju istine, lijepoga i dobroga - ili baš Boga, u kojemu je sve to na najuzvišeniji način moguće ostvareno! Oni su u Svetom pismu označeni kao "magoi". To su bili učeni ljudi, koji su u svakom slučaju razmišljali o Bogu i svijetu. Njihova obuhvatna izobrazba nije ih učinila slijepima, nego im je dala da motre uistinu lijepo i dobro. Na taj način su prihvatili i čudesni zank na nebu. Promatrali su prirodu i zvijezde, i tumačili su to događanje kao upozorenje na kraljevsko dijete, koje bi trebalo biti rođeno i svijetu donijeti spasenje u židovskoj zemlji. Usprkos svih poteškoća i muka krenuli su na put i slijedili su zvijezdu svoga života, koja ih je trebala voditi do djeteta Isusa i Marije i Josipa.

(Priređeno prema tekstu objavljenom na stranici www.franjevci-split.hr

SVETA OBITELJ ISUSA, MARIJE I JOSIPA

Sveta obitelj Isusa, Marije i Josipa; 30.12.2018.g.

Prvo čitanje: 1 Sam 1, 20-22.24-28

Drugo čitanje: 1 Iv 3, 1-2.21-24

Evanđelje: Lk 2, 41-52

 

Zborna molitva

Bože, ti nam u svetoj Obitelji daješ divan uzor obiteljskih

kreposti i uzajamne ljubavi. Daj da je nasljedujemo

te postignemo vječnu radost u tvome domu. Po Gospodinu.

 

Darovna molitva

Gospodine, prikazujemo ti žrtvu pomirenja i usrdno te molimo:

po zagovoru Djevice Bogorodice i svetog Josipa učvrsti naše

obitelji u svojoj ljubavi i miru. Po Kristu.

 

Popričesna molitva

Dobri Oče, ti nas hraniš nebeskim otajstvima.

Daj da se trajno ugledamo u svetu Obitelj

te se poslije nevolja ovoga života njoj pridružimo u vječnoj slavi.

Po Kristu.

 

Razmišljanje uz biblijska čitanja

SVETA OBITELJ ISUSA, MARIJE I JOSIPA

              Svatko od naših bližnjih puno je više od svojih problema, puno više od onoga što on ili ona shvaća ili ne shvaća. Otac, majka, brat i sestra, djed i baka nisu samo zbroj njihovih ili njezinih ograničenosti. Puno su više. U njemu i njoj je nešto neobjašnjivo, neizrecivo što ne mogu umanjti svi njegovi/njezini defekti i ograničenosti. I kada se susreću dvije osobe koje su svjesne tog neizrecivog svjetla Božjeg koje je u njima i prepoznaju ga, onda svi drugi problemi padaju u drugi plan. Onda čovjek ne samo da ih može nositi, nego može usprkos njima i rasti.

              Kad dvije osobe jedna u drugoj počnu tražiti ono Božje, doživjet će da je Božje svjetlo veće od mana drugog čovjeka. Onda postaje moguće prihvaćati jedan drugog, dopustiti da se razvija onako kako ga Bog poziva u život i kako se on želi odazvati, a to je već pitanje intimnog dijaloga svake osobe s Bogom. Tome bi dijete trebalo biti učeno od svojih roditelja. Ako ga roditelji tome budu poučavali od malih nogu, obitelj će ispuniti svoj zadatak. Gospodin je u svojoj mudrosti tako stvari uredio da se prema punini života može ići jedino s poštovanjem, tražeći Njegovo svjetlo u sebi i u drugome. 

(Priređeno prema tekstu objavljenom na stranici www.vjeraidjela.com)

ČETVRTA NEDJELJA DOŠAŠĆA

4. nedjelja došašća, 23.12.2018.g.

Prvo čitanje: Mih 5, 1-4a

Drugo čitanje: Heb 10, 5-10

Evanđelje: Lk 1, 39-45

 

Zborna molitva

Gospodine, po anđelovu smo navještenju

upoznali utjelovljenje Krista, tvoga Sina.

Molimo te: ispuni nas svojom milošću

i mukom i križem njegovim privedi nas k slavi uskrsnuća.

Po Gospodinu.

 

Darovna molitva

Gospodine, svojim si Duhom u krilu blažene Djevice Marije

sazdao čovještvo svoga Sina. Molimo te tim istim Duhom,

posveti i darove na našem oltaru. Po Kristu.

 

Popričesna molitva

Svemogući Bože, u ovoj smo pričesti primili jamstvo vječnog otkupljenja.

Molimo te: s blizinom božičnih blagdana nek raste i naša spremnost

da dostojno slavimo otajstvo rođenja tvoga Sina. Po Kristu.

Razmišljanje uz biblijska čitanja

 

ČETVRTA NEDJELJA DOŠAŠĆA

            Vjernički pristup Svetom pismu zna da Božji dodir uvijek mijenja, da kad Bog čovjeka dodirne, onda svi koje susrećemo osjete miris Božje blizine. Iz tog se dodira mijenja čovjek, a promijenjeni čovjek prelijeva svoju nutrinu u životne strukture. S tom i takvom revolucijom srca računa Pismo. Uz to, vjera uvijek računa s Božjim interesom prema ljudima.

             Polazište vjere kaže da Bog djeluje među nama i u nama, da mu svijet i ljudi nisu izvan vidokruga i da je strastveno vezan uz svijet.

             Marijini hvalospijev Veliča izričaj je te i takve vjere koja zna da kad se Bog nastani u nama, kad ga ljudska duša primi kao dušu duše, onda svijet više nije isti, niti se na svijet gleda istim očima. Udomiti Boga u svojoj duši znači prepoznati drugačiji put ophođenja jednih prema drugima. Stoga Božji dolazak među ljude razotkriva sve laži i zavođenja na koja pristajemo misleći da će nam time život biti bolji. Bog dolazi k nama, ali ne na način ovozemaljskih gospodara. Njegov dolazak podiže slabo i obnavlja slomljeno. Uzeti Mariju i Elizabetu ozbiljno, znači učiniti zbiljskim jedan drugačiji način života. Po svakomu od nas to postaje zbilja.

(Priređeno prema tekstu objavljenom na stranici www.vjeraidjela.com)  

Stranica 1 od 38

O NAMA

U zapadnom dijelu Zagreba, podno jugozapadnih obronaka Medvednice prostire se župa sv. Josipa Radnika

U životu župe sudjeluje oko 9000 župljana, a naša mala crkva tako svake nedjelje postaje mjesto slavljenja sv. mise i okupljanja oko zajedničkog stola Gospodinova.

Više ...

LAJKAJTE NAS NA FACEBOOK-U!