Savršeno pokajanje

Bože moj, iz ljubavi prema Tebi, kajem se za sve svoje grijehe.