Molitva za pokojne

- Pokoj vječni daruj im, Gospodine.
- I svjetlost vječna svijetlila im.
- Počivali u miru.
Amen