SVETA OBITELJ ISUSA, MARIJE I JOSIPA

Sveta obitelj Isusa, Marije i Josipa; 30.12.2018.g.

Prvo čitanje: 1 Sam 1, 20-22.24-28

Drugo čitanje: 1 Iv 3, 1-2.21-24

Evanđelje: Lk 2, 41-52

 

Zborna molitva

Bože, ti nam u svetoj Obitelji daješ divan uzor obiteljskih

kreposti i uzajamne ljubavi. Daj da je nasljedujemo

te postignemo vječnu radost u tvome domu. Po Gospodinu.

 

Darovna molitva

Gospodine, prikazujemo ti žrtvu pomirenja i usrdno te molimo:

po zagovoru Djevice Bogorodice i svetog Josipa učvrsti naše

obitelji u svojoj ljubavi i miru. Po Kristu.

 

Popričesna molitva

Dobri Oče, ti nas hraniš nebeskim otajstvima.

Daj da se trajno ugledamo u svetu Obitelj

te se poslije nevolja ovoga života njoj pridružimo u vječnoj slavi.

Po Kristu.

 

Razmišljanje uz biblijska čitanja

SVETA OBITELJ ISUSA, MARIJE I JOSIPA

              Svatko od naših bližnjih puno je više od svojih problema, puno više od onoga što on ili ona shvaća ili ne shvaća. Otac, majka, brat i sestra, djed i baka nisu samo zbroj njihovih ili njezinih ograničenosti. Puno su više. U njemu i njoj je nešto neobjašnjivo, neizrecivo što ne mogu umanjti svi njegovi/njezini defekti i ograničenosti. I kada se susreću dvije osobe koje su svjesne tog neizrecivog svjetla Božjeg koje je u njima i prepoznaju ga, onda svi drugi problemi padaju u drugi plan. Onda čovjek ne samo da ih može nositi, nego može usprkos njima i rasti.

              Kad dvije osobe jedna u drugoj počnu tražiti ono Božje, doživjet će da je Božje svjetlo veće od mana drugog čovjeka. Onda postaje moguće prihvaćati jedan drugog, dopustiti da se razvija onako kako ga Bog poziva u život i kako se on želi odazvati, a to je već pitanje intimnog dijaloga svake osobe s Bogom. Tome bi dijete trebalo biti učeno od svojih roditelja. Ako ga roditelji tome budu poučavali od malih nogu, obitelj će ispuniti svoj zadatak. Gospodin je u svojoj mudrosti tako stvari uredio da se prema punini života može ići jedino s poštovanjem, tražeći Njegovo svjetlo u sebi i u drugome. 

(Priređeno prema tekstu objavljenom na stranici www.vjeraidjela.com)

ČETVRTA NEDJELJA DOŠAŠĆA

4. nedjelja došašća, 23.12.2018.g.

Prvo čitanje: Mih 5, 1-4a

Drugo čitanje: Heb 10, 5-10

Evanđelje: Lk 1, 39-45

 

Zborna molitva

Gospodine, po anđelovu smo navještenju

upoznali utjelovljenje Krista, tvoga Sina.

Molimo te: ispuni nas svojom milošću

i mukom i križem njegovim privedi nas k slavi uskrsnuća.

Po Gospodinu.

 

Darovna molitva

Gospodine, svojim si Duhom u krilu blažene Djevice Marije

sazdao čovještvo svoga Sina. Molimo te tim istim Duhom,

posveti i darove na našem oltaru. Po Kristu.

 

Popričesna molitva

Svemogući Bože, u ovoj smo pričesti primili jamstvo vječnog otkupljenja.

Molimo te: s blizinom božičnih blagdana nek raste i naša spremnost

da dostojno slavimo otajstvo rođenja tvoga Sina. Po Kristu.

Razmišljanje uz biblijska čitanja

 

ČETVRTA NEDJELJA DOŠAŠĆA

            Vjernički pristup Svetom pismu zna da Božji dodir uvijek mijenja, da kad Bog čovjeka dodirne, onda svi koje susrećemo osjete miris Božje blizine. Iz tog se dodira mijenja čovjek, a promijenjeni čovjek prelijeva svoju nutrinu u životne strukture. S tom i takvom revolucijom srca računa Pismo. Uz to, vjera uvijek računa s Božjim interesom prema ljudima.

             Polazište vjere kaže da Bog djeluje među nama i u nama, da mu svijet i ljudi nisu izvan vidokruga i da je strastveno vezan uz svijet.

             Marijini hvalospijev Veliča izričaj je te i takve vjere koja zna da kad se Bog nastani u nama, kad ga ljudska duša primi kao dušu duše, onda svijet više nije isti, niti se na svijet gleda istim očima. Udomiti Boga u svojoj duši znači prepoznati drugačiji put ophođenja jednih prema drugima. Stoga Božji dolazak među ljude razotkriva sve laži i zavođenja na koja pristajemo misleći da će nam time život biti bolji. Bog dolazi k nama, ali ne na način ovozemaljskih gospodara. Njegov dolazak podiže slabo i obnavlja slomljeno. Uzeti Mariju i Elizabetu ozbiljno, znači učiniti zbiljskim jedan drugačiji način života. Po svakomu od nas to postaje zbilja.

(Priređeno prema tekstu objavljenom na stranici www.vjeraidjela.com)  

TREĆA NEDJELJA DOŠAŠĆA

3. nedjelja došašća, 16.12.2018.g.

 

Prvo čitanje: Sef 3, 14-18a

Drugo čitanje: Fil 4, 4-7

Evanđelje: Lk 3, 10-18

 

Zborna molitva

Bože, ti vidiš: mi s vjerom očekujemo blagdan rođenja Gospodnjega.

Molimo te da nam bude događaj spasenja te ga radosno proslavimo

svečanom službom hvale. Po Gospodinu.

 

Darovna molitva

Gospodine, daj da ti neprestano prikazujemo žrtvu svoga predanja:

mi obnavljamo Kristovo otajstvo da tvoje spasenje u nama snažno djeluje.

Po Kristu.

 

Popričesna molitva

Gospodine, utječemo se tvojoj dobroti: po ovoj svetoj gozbi

očisti nas od grijeha i prpravi nam duh za buduće blagdane.

Po Kristu.

 

Razmišljanje uz biblijska čitanja

TREĆA NEDJELJA DOŠAŠĆA

          U svakom vremenu Bog podiže svoje "preteče", tj. ljude nadahnute Božjom riječju koji dublje, cjelovitije i prodornije zahvaćaju u stvarnost. Osjećaju da ih Božja riječ uznemiruje te moraju ljudima svoga vremena ukazivati na zablude i stranputice, na "zmije",tj. na sve one nečovječne snage, strukture, odluke. izbore, stavove i tvrdnje koje smo u srcu udomili. Ni jedno vrijeme nije lišeno Božjeg glasa. Božji "preteče" prisutni su posvuda.

           Svatko od nas kršćana mora biti svjestan da je "preteča", da na neki način priprema put Božjem dolasku. Nadasve je riječ o roditeljskom i odgojiteljskom pozivu, ali i o svakom obliku društvenog djelovanja. Odgajati za kršćanski pogled na život i kršćansko djelovanje, bilo u obitelji bilo u društvu, nužan je dio nastojanja da drugi raste do svoje punine, da nikoga ne osakaćujem u njegovu rastu, da se veselim tuđem dobru i uspjehu. Ljudi Duha toga su uvijek svjesni i najprije se obračunavaju sa "zmijskim leglom" u svome srcu, a to onda postaje privlačno i za ljude naokolo.

(Priređeno prema tekstu objavljenom na stranici www.vjeraidjela.com)

DRUGA NEDJELJA DOŠAŠĆA

2. nedjelja došašća, 09.12.2018.g.

Prvo čitanje: Bar 5, 1-9

Drugo čitanje: Fil1, 4-6. 8-11

Evanđelje: Lk 3, 1-6

 

Zborna molitva

Svemogući i milosrdni Bože,

dok hitimo ususret tvome Sinu

daj da nas zemaljske obveze i brige ne smetu;

nebeska mudrost tvoje riječi nek nas uvede

u zajedništvo njegove sudbine.

Koji s tobom.

 

Darovna molitva

Gospodine, nek nas ponizne molitve

i skromni prinosi pomire s tobom:

ne možemo se pouzdati u svoje zasluge,

priteci nam u pomoć svojm milošću. Po Kristu.

 

Popričesna molitva

Gospodine, nahranio si nas duhovnim jelom.

Smjerno te molimo: po sudjelovanju u ovom otajstvu nauči nas,

u svjetlu svoje mudrosti, zemaljskim se dobrima pravilno služiti,

a za nebeskim težiti. Po Kristu.

 

Razmišljanje uz biblijska čitanja

DRUGA NEDJELJA DOŠAŠĆA

            Evanđeoski odlomak koji danas čitamo usredotočuje se na poziv i početak služenja Ivana Krstitelja, Gospodinova preteče. Evanđelist sveti Luka nam opisuje najprije povijsni kontekst u kojem se dogodio Ivanov poziv, a onda i način kako je došlo do njega, pokazujući koji su bili sastavni čimbenici istoga.

             Ivan Krstitelj je bio čovjek koji se iskreno prepušta Božjem vodstvu. Jedini koji je radio za budućnost bio je on koji se povukao iz javnosti da bi mogao čuti riječ Božju. On nije izrađivao velikih planova za budućnost, niti je izricao zavodljivih obećanja. Prije svega je osluškivao glas Božji, nakon čega je mogao iznijeti njegove želje i planove. On nije najavljivao reforme, ali je tihim radom i velikom vjerom samozatajno obnavljao samoga sebe u pustinji, onkraj svih moćnika koji su počesto bili prava elementarna nepogoda. Tiho i samozatajno se pripremao s Bogom, te je potom mogao proći cijelom jordanskom okolicom dajući samoga sebe za djelo obraćenja.

              Samo samozatajni rad na sebi i suradnja s milošću Božjom koji dotiče i preobražava srca donosi stvarne pomake u duši, a time doprinosi dobrobiti naroda.

(Priređeno prema tekstu objavljenom na stranici www.vjeraidjela.com)  

PRVA NEDJELJA DOŠAŠĆA

1. nedjelja došašća, 02.12.2018.g.

 

Prvo čitanje: Jr 33, 14-16

Drugo čitanje: 1 Sol 3, 12 - 4, 2

Evanđelje: Lk 21, 25-28. 34-36

 

Zborna molitva

Svemogući Bože, mi s vjerom iščekujemo Kristov dolazak.

Udijeli, molimo te, da mu idemo ususret pravednim životom te nas, kad dođe,

postavi sebi s desne i uvede u kraljevsko nebesko. Po Gospodinu.

 

Darovna molitva

Gospodine, prinosimo ti ovaj kruh i vino, dar tvoje dobrote.

U ovoj službi pretvaraš ih u sakramenat svoga Sina:

daj da nam on bude dar vječnog otkupljenja. Po Kristu.

 

Popričesna molitva

Gospodine, daj da nam bude na korist slavljenje ovih otajstava:

po njima nas u prolazu zemaljskim životom nauči ljubiti vječna nebeska dobra.

Po Kristu.

 

Razmišljanje uz biblijska čitanja

PRVA NEDJELJA DOŠAŠĆA

           Došašće znači "svečani dolazak". Crkva se na poseban način četiri tjedna prije Božića spominje skoroga dolaska Gospodinova. Došašće označuje svaki Isusov dolazak.

            U prvom redu, označuje dolazak Gospodinov na ovaj svijet, događaj koji se jednom zauvijek dogodio. On označuje i njegov dolazak u naše ljudsko društvo i sada. A taj dolazak promatra se i u svezi s onim velikim njegovim dolaskom - njegovim očitovanjem na kraju vremena.

            Došašće je vrijeme obećanja s Božje strane, s naše strane je vrijeme snažnoga iščekivanja, vrijeme neprestanoga traženja, vrijeme skromne i odvažne molitve.

            Došašće je vrijeme vedre nade: Bog nam je već udijelio budućnost. Na Božić ćemo slaviti taj dar što nam je udjeljen u Isus Kristu. Taj dar udijeljen je ljudskom rodu nenametljivo kako bismo shvatili da se kraljevstvo Božje ostvaruje u jednostavnosti.

            Bdijmo i molimo - tako ćemo biti uvijek pripravni i spremni!

(Priređeno prema tekstu objavljenom na stranici www.samostan-tomislavgrad.info)

MOJE KRALJEVSTVO NIJE OD OVOGA SVIJETA

Isus Krist - Kralj svega stvorenja, 25.11.2018.g.

Prvo čitanje: Dn 7, 13-14

Drugo čitanje: Otk 1, 5-8

Evanđelje: Iv 18, 33b-37

 

Zborna molitva

Svemogući vječni Bože, svome ljubljenom Sinu

dao si svu vlast na nebu i na zemlji

i postavio ga glavarom cijelom svijetu.

Molimo, oslobodi sva stvorenja iz ropstva zla

da tebi jedinome služe i tebe bez kraja slave.

Po Gospodinu.

 

Darovna molitva

Gospodine, prinosimo ti žrtvu kojom je Krist ljude pomirio s tobom.

Molimo te, nek tvoj Sin da narodima dobra jedinstva i mira.

Koji živi i kraljuje u vijeke vjekova.

 

Popričesna molitva

Gospodine, pozvao si nas da služimo Kristu, Kralju svega svijeta.

Okrijepi nas ovom hranom, koja daje besmrtnost, da budemo

dionici njegova kraljevanja i vječnog života. Po Kristu.

 

Razmišljanje uz bibiblijska čitanja

MOJE KRALJEVSTVO NIJE OD OVOGA SVIJETA

          Ova nedjelja je izraz priznanja Isusa Krista kao pravoga kralja neba i zemlje. On je Gospodar vremena i vječnosti. U jedinstvu Oca i Duha Svetoga živi i vlada kao Bog nad svime stvorenim.

          Kristovo kraljevstvo nije nasilna vlast, nego gospodstvo ljubavi i mira. Mi imamo udijela u njegovom kraljevstvu, budući da smo kao kršteni kršćani otkupljeni od naših grijeha. Kao svećenički Božji narod mi ga smijemo hvaliti i slaviti dok ne dođe u slavi i tada će na vidljiv način nastupiti njegovo kraljevstvo, tako da ga svi mogu priznati.

          Kako možemo priznati Kristovo kraljevsko gospodstvo? Kako ga trebamo posvjedočiti? Priznanje je moguće samo u vjeri i u životu iz vjere. Pritom vrijedi za nas, da učenik nije veći od učitelja. I kao što je Isus došao u ovaj svijet ne da vlada, nego da služi, tako treba biti spreman i njegov učenik, predati svoj život u ljubavi, u službi Bogu, braći i sestrama. Nasljedovanje Krista na zemlji ne vrši se na način trijumfalizma, nego na način samoodricanja i poniznosti prema slici Kristovoj. Nošenje vlastitoga križa kao i potpora drugih ljudi, koji nose svoj križ, pripada bitno tomu.

(Priređeno prema tekstu objavljenom na stranici www.franjevci-split.hr )  

SILE ĆE SE NEBESKE POLJULJATI

33. nedjelja kroz godinu, 18.11.2018.g.

Prvo čitanje: Dn 12, 1-3

Drugo čitanje: Heb 10, 11-14.18

Evanđelje: Mk 13, 24-32

 

Zborna molitva

Gospodine, Bože naš,

daj da naša vjernost tebi bude i naša radost,

jer duboka je i trajna sreća postojano služiti tebi,

Stvoritelju svega dobra. Po Gospodinu.

 

Darovna molitva

Gospodine, daj da nam darovi, prineseni tvome imenu,

udijele vjernost u tvojoj službi i vječno zajedništvo s tobom u slavi.

Po Kristu.

 

Popričesna molitva

Častili smo se, Gospodine,

svetim otajstvom što smo ga prinijeli na spomen tvoga Sina,

kako nam je on naredio. Daj da po njemu rastemo u ljubavi.

Po Kristu.

 

Razmišljanje uz biblijska čitanja

SILE ĆE SE NEBESKE POLJULJATI

            Crkvena godina polako se približava svome kraju. Danas je već 33. nedjelja kroz crkvenu godinu i okrećemo se kraju svijeta. Za nas kršćane taj će kraj sigurno doći, ujedno i dovršenje. Mi očekujemo "novo nebo" i "novu zemlju" u kojima stanuje pravednost.

             Riječ vjere nam daje utjehu i pouzdanje. Riječ Božja ostaje, ona neće uminuti, a nebo će i zemlja uminuti. Isus Krist je vječna Božja riječ koja je uzela tijelo. On je došao u naš svijet koji je obilježen patnjom i smrću i u kojem vlada zlo. Isus Krist, Sin Božji i Sin Čovječji, došao je da nam dade nadu. On je navjestitelj kraljevstva Božjega. S njegovim dolaskom ono je već započelo i ide nezadrživo k svome dovršenju. Ne pouzdajemo se u nas same i u naše napore, nego u njega kao jedinoga Izbavitelja i Spasitelja. Odgovor na veliko pitanje koje čovijek samom sebi postavlja, može dati samo Krist.

             Stavimo se u situaciju, da će se to dogoditi u onaj dan i u onaj čas koji znade samo Bog. On ne oklijeva s ispunjenjem svoga obećanja, nego bi svakome htio darovati milost da svoj život usmjeri na to. Bog želi da se svi ljudi obrate i da se spase. Samo tko tu ponudu spasavajueće ljubavi Božje do kraja ne prihvati, nego je nemarno odbija, ne može postići spasenje.

             Tko se u onaj čas nađe dostojan, stupit će u karaljevstvo nebesko i primit će dovršenje svoga života. Sam Bog će ga ispuniti i usrećiti svojom ljubavlju. Ta sreća neba koju iščekujemo u zajedništvu s anđelima i svetima bit će nam dana u dio. Već sada očekuju nas svi oni koji su kod Boga.

              Jednom će i za nas doći taj čas. Neka nas Gospodin nađe budne!

(Priređeno prema tekstu objavljenom na stranici www.franjevci-split.hr)

DAR JE NEIZMJERAN - DAR JE ŽIVOT

32. nedjelja kroz godinu, 11.11.2018.g.

 

Prvo čitanje: 1 Kr 17, 10-16

Drugo čitanje: Heb 9, 24-28

Evanđelje: Mk 12, 38-44

 

Zborna molitva

Svemogući milosrdni Bože, ukloni sve protivštine

duha i tijela, da ti služimo slobodna i radosna srca.

Po Gospodinu.

 

Darovna molitva

Gospodine, obazri se na ovu pomirnu žrtvu.

Daj da pobožnošću i ljubavlju postignemo

što slavimo u otajstvu muke tvoga sina, Isusa Krista.

Koji živi.

 

Popričesna molitva

Zahvaljujemo ti, Gospodine, za svete darove,

po kojima smo primili nebesku snagu.

Molimo te, prožmi nas svojim Duhom, da budemo

iskreni i postojani. Po Kristu.

 

Razmišljanje uz biblijska čitanja

DAR JE NEIZMJERAN - DAR JE ŽIVOT

            Darivanje je nešto što je sastavni dio života. Kad god se daruje, daruje se od života. Zato dar i nije stvar, dar je život, dar je osoba. Samo osobe, i to samo osobe povezane prijateljstvom daruju se. U ljudskom životu sve je dar i sve može postati dar. Jednostavno darivanjem ulazimo u međusobni odnos, darivanjem se otvaramo jedni drugima. Ljudskost, ljubav...sve plemenito očituje se darom. Dar je izraz ljubavi. Život je dar, i predaje se drugom kao dar. Sretan je onaj koji daruje.

            Ustvari svaki je dar simbol osobe koja ga daruje. Moglo bi se reći da nema većeg i manjeg dara, ako je istinski dar. Dar se ne mjeri matreijalnom vrijednošću nego prema srcu koje ga daruje i srca koje ga prima. Dar istinski izraz je istinske ljubavi. Ljubav je ta koja daje vrijednost daru jer on i jest izraz ljubavi. Treba darivati i primati dar.

(Priređeno prema tekstu objavljenom na stranici www.dominikanci.hr)

LJUBITI BOGA I BLIŽNJEGA

31. nedjelja kroz godinu, 04.11.2018.g.

 

Prvo čitanje: Pnz 6, 2-6

Drugo čitanje: Heb 7, 23-28

Evanđelje: Mk 12, 28b-34

 

Zborna molitva

Svemogući, milosrdni Bože,

tvoja je milost da ti dostojno i uzorno služimo.

Daj da bez zapreke težimo za obećanim dobrima.

Po Gospodinu.

 

Darovna molitva

Gospodine, nek ova žrtva u tvojim očima bude čista,

a nama plemenit dar tvoga milosrđa.

Po Gospodinu.

 

Popričesna molitva

Gospodine, nahranio si nas nebeskim otajstvom.

Molimo te, nek djeluje u nama sve snažnije

i pripravi nas na dar što ga obećava. Po Kristu.

 

Razmišljanje uz biblijska čitanja

LJUBITI BOGA I BLIŽNJEGA

             U Bogu je sve znanje, sve stvorenje i sva ljubav. Sve ono što bismo mogli zavoljeti tek je blijeda slika Božje veličine, Božje savršenosti i Božje ljubavi. Tko Boga traži, tko Boga - koliko je to ljudski moguće - spozna, taj ga nužno i ljubi.

             Bog je onaj koji me je u ljubavi stvorio. Bog me poučava i vodi, Bog mi daje mudrost i snagu, Bog daje smisao mojim mukama i nevoljama, Bog je za mene pripravio vječne stanove, Bog me čini dionikom božanske naravi svoga Sina Isusa Krista. Nitko i ništa na ovome svijetu ne može mi dati toliko koliko mi daje Bog, nitko i ništa na ovome svijetu ne može me voljeti više nego Bog, nitko i ništa na ovome svijetu ne može imati sa mnom toliko dobrote, ljubavi, strpljivosti i praštanja kao moj Bog. Kako da ga ne volim? Kako da mu ne zahvaljujem?

             Bog ljubi svakog čovjeka i najjednostavniji način da se Bogu svidimo jest taj da i mi ljubimo jedni druge, kao što i Bog nas i njih ljubi u svome Sinu.

            Bližnjega valja ljubiti kao sebe samoga. Ono što želim sebi, želim i bližnjemu. Prema tome, tko bližnjega ljubi, sebe ljubi a Boga časti.

(Priređeno prema tekstu objavljenom na stranici www.vjeraidjela.com)

OČIMA VJERE VIDJETI NOVO

30. nedjelja kroz godinu, 28.10.2018.g.

Prvo čitanje: Jr 31,7-9

Drugo čitanje: Heb 5,1-6

Evanđelje: Mk 10,46-52

 

Zborna molitva

Svemogući vječni Bože, daj da rastemo u vjeri, nadi i ljubavi:

da hoćemo što zapovijedaš i postignemo što obećavaš.

Po Gospodinu.

 

Darovna molitva

Gospodine, pogledaj darove što ih prinosimo.

Daj da tako vršimo ovu službu da bude tebi na slavu.

Po Kristu.

 

Popričesna molitva

Gospodine, daj da tvoja otajstva

izvrše u nama što sadrže:

da doživimo u punoj stvarnosti

što sada vršimo u znakovima.

Po Kristu.

 

Razmišljanje uz biblijska čitanja

OČIMA VJERE VIDJETI NOVO

          U evanđelju slušamo o slijepom prosjaku Bartimeju kojeg je Isus izliječio. Prije je on u svom opažanju i orijentaciji bio ograničen; nakon svoga izlječenja on doživljava svijet i ljude oko sebe na nov način. Ali ne samo to: on sada potpuno svjesno slijedi Isusa!

          Isusu je žao čovjeka koji je izgubio očni vid. Taj je imao samo jednu želju: "Učitelju moj, da progledam." Isusove riječi slijepcu pokazuju nam o čemu se radi: " Idi, vjera te tvoja spasila!" Vjera ti je pomogla!

          Vjera čini da vidi, da otvori oči. Isusu je stalo, da ga ljudi nalaze u vjeri i tako dođu do vjere u Oca nebeskog koji je njega poslao u svijet.

          Možemo se upitati: koliko nam pomaže vjera, da uistinu postanemo oni koji "vide"? Da, mi smo zahvalni Bogu za dar vjere, i vjera znači da svoj život čvrsto temeljimo na Božjoj istini i obećanju, da potpuno gradimo na njemu. Tko to čini, proširuje svoj horizont. On ne gradi na pijesku, nego na pouzdanom temelju života.

(Priređeno prema tekstu objavljenom na stranici www.franjevci-split.hr)

ŽELJA ZA VLAŠĆU

29. nedjelja kroz godinu, 21.10.2018.g.

 

Prvo čitanje: Iz 53,10-11

Drugo čitanje: Heb 4,14-16

Evanđelje: Mk 10,35-45

 

Zborna molitva

Svemogući vječni Bože, daj da ti uvijek budemo odani

i tvome Veličanstvu služimo iskrena srca. Po Gospodinu.

 

Darovna molitva

Gospodine, obdari nas milošću i očisti od grijeha,

da tvojim otajstvima služimo u slobodi srca.

Po Kristu, Gospodinu našemu.

 

Popričesna molitva

Gospodine, i ovom nas službom približi nebeskoj Crkvi.

Prati nas vremenitom pomoći i uči vječnoj mudrosti.

Po Kristu Gospodinu našemu.

 

Razmišljanje uz biblijska čitanja

ŽELJA ZA VLAŠĆU

          Gospodin Isus, moćni i vječni Bog, došao je na svijet da pouči svoje vjernike istini prave vlasti i da u njima razbudi želju za njom, dajući ujedno primjer svojim životom. Zato reče: Sin Čovječji nije došao da bude služen nego da služi. Prava vlast je vlast nad samim sobom. A vladati nad samim sobom znači do te mjere ovladati samim sobom da sebe izlažem za drugoga služeći mu. Služiti drugome znači staviti drugoga i njegovo dobro na prvo mjesto. I tko je to napravio ne brine se za svoj položaj i status, ne traži veću vlast i ovlast, nego iskreno i ponizno služi dobrobiti ljudi oko sebe.

          Samo idući putem služenja može se ostvariti prava veličina, koju i narodna mudrost izrazi riječima: Nije velik tko nad drugim vlada, već je velik tko sam sebe svlada. Neka pouka našeg Učitelja u nama rodi željom za vlašću, ali vlašću nad samim sobom, da bismo onda, gospodareći svojim silama, mogli davati život kao otkupninu za druge privodeći ih u život vječni.

(Priređeno prema tekstu objavljenom na stranici www.vjeraidjela.com )

O NAMA

U zapadnom dijelu Zagreba, podno jugozapadnih obronaka Medvednice prostire se župa sv. Josipa Radnika

U životu župe sudjeluje oko 9000 župljana, a naša mala crkva tako svake nedjelje postaje mjesto slavljenja sv. mise i okupljanja oko zajedničkog stola Gospodinova.

Više ...

LAJKAJTE NAS NA FACEBOOK-U!