19. nedjelja kroz godinu, 12.08.2018.g.

Prvo čitanje: 1 Kr 19, 4-8

Drugo čitanje: Ef 4, 30 - 5, 2

Evanđelje: Iv 6, 41-51

 

Zborna molitva

Svemogući vječni Bože, smijemo te zvati svojim Ocem.
Daj da nam u srcu poraste duh sinovstva te uđemo u obećanu baštinu.
Po Gospodinu.

 

Darovna molitva

Gospodine, prinosimo ti darove koje si nam ti udijelio.
Molimo te, primi ih iz ruku svoje Crkve i snagom Duha
pretvori u otajstvo spasenja. Po Kristu.

 

Popričesna molitva

Gospodine, pričestili smo se tijelom i krvlju tvoga Sina. 

Ta pričest neka nas spasi i utvrdi u svjetlu tvoje istine. Po Kristu.

 

Razmišljanje uz biblijska čitanja

BITI UČENICI BOŽJI

           Kad vidimo tolike nelogičnosti i nepravilnosti kojima je podložan ljudski život, onda shvatimo koliko je važno dati se poučiti. Ali ne samo od ljudi, nego prije svega od Boga živoga. Stoga je najvažnija stvar da s Bogom uspostavimo doista ozbiljan odnos učenik – učitelj, to jest da od naših ljudskih kriterija i uvjerenja koja stječemo na temelju ljudskog znanja, ljudskih stavova i vlastitog iskustva, prijeđemo na slušanje Boga. Nasušna je potreba da postanemo iskreni učenici Božji koji usvajaju njegovu svetu i nepogrješivu riječ života.            

         Zato Isus u današnjem odlomku podsjeća da su već proroci navijestili kako će svi biti učenici Božji. A biti učenik Božji, kako tumači Isus, znači dati se poučiti slušajući Oca, što se postiže istinskom iskrenom vjerom. Uostalom, Bog i nije ništa drugo želio od svoga naroda tijekom cijele povijesti, a ne traži ni danas od nas, nego da budemo njegovi učenici koji od njega uče umijeće života. On je bio Bog koji je kao Otac povlačio za sobom svoj narod na put života. On je kao Otac bio učitelj jer je učio istini spasenja one koji su se otvarali i kao djeca prihvaćali njegovu svetu riječ. Dopustimo stoga i mi Ocu da nam bude istinski učitelj. Neka nas privuče sebi svojom božanskom snagom i neka nas pouči otvoriti se njegovu djelovanju u nama koje nas ispunja božanskim životom. Držimo se Očeve pouke kako bismo potom mogli prihvatiti ne samo Oca nego i Sina prema kojem nas Otac usmjerava i privlači. A mi mu nastojmo vjerovati i blagovati ga kao euharistijski kruh kako bismo imali obećani i žuđeni život vječni.

(Priređeno prema tekstu objavljenom na stranici www.vjeraidjela.com )

17. nedjelja kroz godinu, 29.07.2018.g.

Prvo čitanje: 2 Kr 4, 42-44

Drugo čitanje: Ef 4, 1-6

Evanđelje: Iv 6, 1-15

 

Zborna molitva

Bože, zaštito i uzdanje naše,

bez tebe ništa nije valjano, ništa sveto.

Umnoži nad nama svoje milosrđe,

da se po tvom promislu i vodstvu

tako služimo zemaljskim dobrima

te srcem prionemo za nebeska.

Po Gospodinu.

 

Darovna molitva

Gospodine, prinosimo ti darove dobivene od tvoje darežljivosti,

da nam po tvojoj milosti posvete svagdašnji život i dovedu nas u vječnu radost.

Po Kristu.

 

Popričesna molitva

Gospodine, primili smo pričest, spomendar muke tvoga Sina.

Molimo te da nam bude na spasenje

što nam je u svojoj neiskazanoj ljubavi on darovao.

Koji živi.

 

Razmišljanje uz biblijska čitanja

POUKA O KRUHU I KRIZI

          Onaj tko traži Isusa i odlučno ide za njim, neminovno dolazi u situaciju oskudice, lišavajući se gotovo i najosnovnijih stvari za život, čega je Isus svjestan premda ne poziva ljude da ga slijede i traže da bi ih osiromašio. I danas će vjernik, živeći neporočno u Gospodinu i poradi Gospodina, biti zakinut ili će se svojevoljno odreći povlastica i zamamnosti koje pruža ovaj svijet, te će biti dodatno opterećen križem života.

          A ako već moramo proći kroz krizu, onda je bolje proći kroz onu krizu koju nas vodi sam Gospodin, koji je moćan onda uzeti naših pet kruhova i dvije ribice i umnožiti ih za veliko mnoštvo. Jer samo krizno stanje koje nastaje kao posljedica odricanja poradi Krista nosi u sebi pretpostavke i mogućnosti umnažanja postojećih zaliha na dobrobit svih, a također vodi i k poštivanju sveg suviška kojim se više ne razbacujemo, nego ga skupljamo svjesni da mogu nastupiti i teži dani.

(Priređeno prema tekstu objavljenom na stranici www.vjeraidjela.com)

16. nedjelja kroz godinu, 22.07.2018.g.

Prvo čitanje: Jr 23, 1-6

Drugo čitanje: Ef 2, 13-18

Evanđelje: Mk 6, 30-34

 

Zborna molitva

Molimo te, Gospodine,

budi nam milostiv i darežljiv.

Produbi nam nadu, vjeru

i ljubav, da ustrajemo

u budnosti i vršenju tvoga zakona. Po Gospodinu.

 

Darovna molitva

Bože, ti si u jedinoj žrtvi svoga Sina ispunio razne žrtve starog Saveza.

Primi ovaj naš dar, blagoslovi ga kao i prinos Abelov:

što svaki od nas prikazuje tebi na čast nek bude na spasenje svima. Po Kristu.

 

Popričesna molitva

Budi, Gospodine, uza svoj narod. Nahranio

si nas nebeskim otajstvima: daj da

iz stare grešnosti prijeđemo u novi život.

Po Kristu.

 

Razmišljanje uz biblijska čitanja

BITI PREPOZNATI KAO ISUSOVI

        Ono što je nadasve vrijedno naglasiti, a za nas treba biti poučno, je činjenica da su ljudi prepoznali Isusa i njegove učenike, te da su potom krenuli za njima na mjesto kamo su se usmjerili lađom. Doista, ljudi su osjetili njegovo božansko pastirsko djelovanje, te su ga rado slijedili potrebni njegove božanske mudrosti i snage. A isto tako su prepoznali i sve što su učili njegovi učenici kao vjerodostojno i vrlo snažno, pa su stoga i njih prepoznavali zajedno s njime. I oni su u njegovoj školi već bivali oblikovani kao pravi pastiri svoga naroda sukladno moći i mudrosti samog Gospodina.

         Poput apostola pozvani smo posvjedočiti novost kojom nas je obdario naš Gospodin, tj. pozvani smo ljudima udahnuti malo svježine u ovom svijetu u kojem se i oni osjećaju iscrpljenima te traže vjerodostojno svjedočanstvo moćne riječi i čudesnih djela. Pozvani smo biti takvi da nas ljudi prepoznaju po nauku i djelima kao Kristove učenike. Neophodno je da budemo vjerni Kristu do mjere prepoznatljivosti, i to ne samo na formalan i služben nauk, nego onom unutarnjom snagom i uvjerljivošću kojom privlačimo srca vjernika da odvažnije idu za Kristom. Kamo sreće da vjernici i svi drugi ljudi prepoznaju pastire Crkve po djelima koja odražavaju njegovu moć i slika su njegovih djela.

14. nedjelja kroz godinu, 08.07.2018.g.

Prvo čitanje: Ez 2, 2-5

Drugo čitanje: 2 Kor 12, 7-10

Evanđelje: Mk 6, 1-6

 

Zborna molitva

Bože, ti si poniženjem svoga Sina podigao pali svijet.

Udijeli svome narodu svetu radost. Oslobodio si ga ropstva grijeha:

privedi ga uživanju vječnog veselja. Po Gospodinu.

 

Darovna molitva

Gospodine, ovaj prinos tvome imenu nek nas očisti

i iz dana u dan potiče na izgradnju novoga svijeta.

Po Kristu.

 

Popričesna molitva

Gospodine, nahranio si nas božanskim darovima.

Molimo te, obdari nas spasenjem

i ne daj da te ikada prestanemo hvaliti.

Po Kristu.

 

Razmišljanje uz biblijska čitanja

ISUS NAZAREĆANIN, OSPORAVANI MESIJA

            Iz događaja u okviru današnje mise trebamo naučiti sljedeće:

  1. Ne zatvarati se djelovanju Boga koji se služi "običnim" čovjekom Isusom.
  2.  Ako je Bog nekoć spasavao po običnom Isusu, on to danas čini po običnoj Crkvi, sastavljenoj od slabih ljudi, koju vode jednostavni muškarci snagom svetog reda i udjela na Isusovoj pomazanosti Duhom Svetim. U Crkvi prisutnoj u svijetu, sastavljenoj od svjetskih ali ne svjetovnih ljudi, djeluje Bog.
  3.  Mi kršćani ne smijemo podleći napasti Nazarećana koji traže paradna čudesa.
  4.  Nazarećani nisu vjerovali u nov način Božjeg djelovanja po Isusu. Zatvorili su se u svoje kalupe, predrasude, ogorčenost. Mi se ne bismo smjeli zatvoriti za novo, ali ni bolesno trčkarati za novotarijama.
  5. Isus biva žestoko osporavan, njegove najplemenitije nakane bivaju krivo tumačene. Ali on ne odustaje od svog puta. Od njega učimo nastavljati i kad smo osporavani - dobronamjerno ili zlonamjerno.

(Priređeno prema tekstu objavljenom na stranici www.ktabkbih.net )  

15. nedjelja kroz godinu, 15.07.2018.g.

Prvo čitanje: Am 7, 12-15

Drugo čitanje: Ef 1, 3-14

Evanđelje: Mk 6, 7-13

 

Zborna molitva

Bože, ti zalutalima pokazuješ svjetlo istine da se na pravi put vrate. Daj svim kršćanima da odbace što je kršćanstva nedostojno, a traže što mu priliči. Po Gospodinu.

 

Darovna molitva

Gospodine, pogledaj darove Crkve moliteljice

da po pričesti napredujemo u svetosti života. Po Kristu.

 

Popričesna molitva

Gospodine, primili smo tvoje darove.

Daj da svakim slavljenjem ovog otajstva

napredujemo u svetosti života. Po Kristu.

 

Razmišljanje uz biblijska čitanja

GOSPODIN IH ŠALJE DVA PO DVA

           U Markovom evanđelju, Isus šalje apostole da idu ljudima dva po dva. Oni ne dolaze u vlastito ime, nego po dva, i doduše jer ih Isus sam šalje. Ime apostol znači poslanik. Ako apostoli dolaze k ljudima po dvojica, time pokazuju da su poslani od Boga po njegovom Sinu koji je postao čovjekom.

           Poruka o obraćenju koju naviještaju Isus i apostoli, uključuje i odbijanje svega onoga što je zlo i što nas dijeli od Boga i od bližnjega. Ujedno se radi o okrenutosti prema svemu dobru, prije svega k Bogu, koji je izvor dobra.

           Crkva također ima nalog liječenja, koji ona ispunja prije svega po sakramentima. Na taj način ljudi će biti oslobođeni od grijeha po sakramnetu pokore i bit će ojačani sakramentom bolesničkog pomazanja u bolesti koja ima je dana kao kušnja. Ipak uvijek iznova Krist Gospodin sam djeluje po svome Svetom Duhu u srcima ljudi. Tako se događa ono veliko, iako mi to prema vani ne opažamo!

(Priređeno prema tekstu objavljenom na stranici www.franjevci-split.hr)

13. nedjelja kroz godinu, 01.07.2018.g.

Prvo čitanje: Mudr 1, 13-15; 2, 23-24

Drugo čitanje: 2 Kor 8, 7.9. 13-15

Evanđelje: Mk 5, 21-24. 35b-43

 

Zborna molitva

Bože, po krštenju smo postali sinovi svjetla.

Molimo te da nas nikad ne obavije tama zablude

već da uvijek svijetlimo istinom. Po Gospodinu.

 

Darovna molitva

Bože, ti daješ učinak svojim otajstvima.

Molimo te da naše služenje bude sveto

kao i tvoji darovi. Po Kristu.

 

Popričesna molitva

Gospodine, žrtva koju smo prinijeli i primili

nek nas ojači, da uvijek ostanemo u tvojoj ljubavi

i donosimo plod u postojanosti. Po Kristu.

 

Razmišljanje uz biblijska čitanja

SAZRIJEVATI U KRISTU

           Nema tog roditelja, ako ima imalo osjećaja i ljubavi za svoj roditeljski poziv, a da ne bi bio zainteresiran za odgoj i zdravlje svoga djeteta. Teško da bi se mogao naći netko tko bi mogao  bezbrižno promatrati kako mu dijete boluje ili luta glede životnih stavova, a da ne poduzme sve što treba kako bi ga izliječio i doveo na pravi put.    

          Štoviše, svaki roditelj bio bi spreman izložiti sebe i svoje zdravlje za dobrobit svoga djeteta. A kako život nikad nije pravocrtan nego nepredvidiv, često nam na leđa stavi neželjene terete i poteškoće. No upravo u teškim, kriznim i bolnim situacijama pokazuje se prava ljubav prema životu, te međusobna upućenost roditelja na dijete i obrnuto. Na primjeru zdravlja najbolje se očituje kakva treba biti roditeljska skrb za djecu.

          Roditeljska odgojna skrb tiče se stoga cjelovitog razvoja djeteta, tako da se roditelj neće nikada tješiti da mu je dijete zdravo tjelesno, ako to isto dijete ne sazrijeva psihički i duhovno.

(Priređeno prema tekstu objavljenom na stranici www.vjeraidjela.com)

Rođenje svetoga Ivana Krstitelja, 24.06.2018.g.

 

Prvo čitanje: Iz 49, 1-6

Drugo čitanje: Dj 13, 22-26

Evanđelje: Lk 1, 57-66. 80

 

Zborna molitva

Bože, ti si pozvao svetog Ivana Krstitelja

da narod pripravi na dolazak Krista Gospodina.

Obdari svoj narod radošću Duha Svetoga

i upravi putem spasenja i mira. Po Gospodinu.

 

Darovna molitva

Gospodine, polažemo darove na tvoj oltar, časteći rođendan

svetog Ivana, koji je Spasitelja navijestio i po dolasku pokazao.

Daj da i mi s vjerom pođemo u susret Kristu. Koji živi.

 

Popričesna molitva

Gospodine, o rođendanu svetog Ivana Krstitelja

veselo smo blagovali od gozbe nebeskog Jaganjca.

Daj da u Kristu, koga je on navijestio,

prepoznamo začetnika svoga krštenja. Koji živi.

 

Razmišljanje uz biblijska čitanja

ROĐENJE NAJVEĆEG OD LJUDI

         Doista, postaje jasno kako je i koliko je Ivan bio velik, ali i malen. Njegova ljudska veličina bila je ujedno i malenost jer se mjerila metrom Božje ljubavi - Isusom Kristom Božjim Sinom. Ivanov život se u tom duhu može najbolje razumjeti upravo u svjetlu Isusa Krista kojem je bio preteča i glasnik, te će stoga sveti Hiponski biskup i o Ivanovu rođenju razmišljati vukući zanimljive paralele s Gospodinovim rođenjem.  Zaključci koje potom izvodi svjedoče o Ivanovoj poniznosti koja ukazuje na Krista -  uzor svake poniznosti, koji, premda je bio Bog, pristade se utjeloviti i potom kao čovjek podnijeti golema poniženja: Rođen je Ivan, rođen je Krist: Ivana je najavio anđeo, Krista je najavio anđeo. I jedno i drugo je veliko čudo. Slugu preteču rađa nerotkinja od starog muža, Gospodina gospodara rađa djevica bez muža. Ivan je velik čovjek, ali je Krist više od čovjeka, jer je i čovjek i bog. Velik je čovjek, ali je čovjek trebao biti ponižen, kako bi bio uzvišen kao Bog. Naposljetku, jer je trebao biti ponižen kao čovjek, čuj ovog čovjeka: Nisam dostojan odriješiti remenje na obući. Da je sebe nazvao dostojnim, kako bi se ponizio. Zato reče da niti to nije dostojan. Do kraja se prostro pred njim, prostro se predstijenom. Bio je svjetiljka, te se bojao da se ne ugasi vjetrom oholosti.

(Priređeno prema tekstu objavljenom na stranici www.vjeraidjela.com )

11. nedjelja kroz godinu, 17.06.2018.g.

Prvo čitanje: Ez 17, 22-24

Drugo čitanje: 2Kor 5, 6-10

Evanđelje: Mk 4, 26-34

 

Zborna molitva

Bože, jakosti onih što se u te ufaju, snago slabih i smrtnih, koji su bez tebe nemoćni: pomozi nam svojom milošću da vršimo tvoje zapovijedi

i voljom ti i djelom omilimo.

Po Gospodinu.

 

Darovna molitva

Bože, ovim darovima

ti čovjeku krijepiš zemaljski i duhovni život. Molimo te da nas uvijek prati njihova pomoć za tijelo i dušu.

Po Kristu.

 

Popričesna molitva

Gospodine, sveta pričest što je primamo označuje zajedništvo svih vjernika s tobom. Daj da urodi jednistvom u tvojoj Crkvi.

Po Kristu.

 

Razmišljanje uz biblijska čitanja

SJEME KRALJEVSTVA BOŽJEGA

          U prilog tome što tvrdi Gospodin, ima među nama onih malih, tihih ljudi koji zadivljuju veličinom svoje jednostavnosti i iskrene vjere u Boga. Oni se ničim ne ističu među drugima u društvu, jer se ne mogu hvaliti ni osobnom pojavnošću, ni društvenom prodornošću.

          Neprimjetni su, jer danas malo tko primjećuje veličinu duše osjetljive za podražaje Duha Svetoga kojima je ispunjeno njihovo biće. Oni su u sebi izgradili kraljevstvo Božje dopuštajući Gospodinu da ih zahvati i vodi, a on je u njihovim životima, prepun nepatvorene jednostavnosti, ispisivao hvalospjev svoje ljubavi od koje žive.

          Oni svjedoče o njemu s golemom jednostavnošću kojom ga i primaju, pa i onda kad on u njih ugrađuje stablo križa na koje su doslovno razapeti. Sva veličina njihove duše sastoji se u tome da žive od njega i za njega, pa i onda kad se potvrđuje i očituje kako je u ovome svijetu vjernost evanđeoskim vrijednostima doista ludost. Te jednostavne male duše nemaju u životu ništa osim Gospodina, ali imajući njega znaju da imaju bitno, to jest da imaju sve.

(Priređeno prema tekstu objavljenom na stranici www.vjeraidjela.com )

10. nedjelja kroz godinu, 10.06.2018 g.

Prvo čitanje: Post 3, 9-15

Drugo čitanje: 2Kor 4, 13- 5,1

Evanđelje: Mk 3, 20-35

 

Zborna molitva

Bože, sve što je dobro od tebe dolazi.

Udijeli nam dar svoga Duha, da mislimo što je pravo

i to u djelo provedemo. Po Gospodinu.

 

Darovna molitva

Gospodine, usavrši naše služenje,

da ovaj prinos bude tebe dostojan

a nama uveća ljubav. Po Kristu.

 

Popričesna molitva

Gospodine, po ljekovitim otajstvima koja smo primili

daj da ozdravimo od svoje zloće i hodimo putem pravednosti.

Po Kristu.

 

Razmišljanje uz biblijska čitanja

ZAJEDNIŠTVO S ISUSOM

        Čitanje iz Knjige postanka i današnje Evanđelje po Marku stavljaju nam pred oči na uvjerljiv način moć zla u svijetu, prije svega pobjedu nad zlom po Bogu u Isusu Kristu.

         Kroz patnju i smrt na križu Sin Božji koji je postao čovjekom nadvladao je moć grijeha i smrti. U svome uskrsnuću daruje nam novi život s Bogom i međusobno pomirenje. Ljubav prema Bogu i bližnjemu je nova zapovijed Kristova. Bog nam daje snagu da to ispunjamo radošću.

         Tako imamo veliku utjehu: sve negativno u svijetu je privremeno. Ima doduše grijeha i zla, ima patnje i smrti; ima Sotone, začetnika zla, i zlo je moćno. Ipak Isus Krist je jači. On pobjeđuje nevjernost ljudi po svojoj vjernosti volji Božjoj. On Sotonu lišava moći, budući je Bog jači. Tko vjeruje u Isusa, već ima udjela u Kristovoj pobjedi, koja će se dovršiti u vječnoj slavi.

(Priređeno prema tekstu objavljenom na stranici www.franjevci-split.hr )

9. nedjelja kroz godinu, 03.06.2018.g.

Prvo čitanje: Pnz 5, 12-15

Drugo čitanje: 2 Kor 4,6-11

Evanđelje: Mk 2,23 - 3,6

 

Zborna molitva

Tvoj se promisao, Gospodine, u odlukama ne vara:

ukloni što nam je štetno, udijeli što pomaže

za vremeniti i vječni život.

Po Gospodinu.

 

Darovna molitva

S pouzanjem i darovima, Gospodine,

pristupamo tvom oltaru da služimo tvojim otajstvima.

Molimo te, obdari nas milošću i očisti od grijeha.

Po Kristu.

 

Popričesna molitva

Gospodine, ti nas hraniš tijelom i krvlju svoga Sina:

vodi nas svojim Duhom da te ne priznajemo samo riječju i jezikom,

već djelom i istinom te zaslužimo ući u kraljevstvo nebesko.

Po Kristu.  

 

Razmišljanje uz biblijska čitanja

TROSTRUKI SMISAO DANA GOSPODNJEG

         Isus je na strani čovjeka u potrebi. Dopušta iznimku od obaveznog subotnog počinka ako se radi o zbiljskoj potrebi čovjeka. Isus je, što više, na strani pojedinca, ne naroda, grupe, zajednice! Potrebe su različite. Tjedni dan počinka od redovnih poljskih i kućnih poslova uveden je u biblijsku religiju da bi vjernici kao pojedinačne osobe izvršavali tri ljudske potrebe:

1.) Boga štovati u blagdanskom bogoslužju;

2.) radovati se Bogu koji spašava, koji je naklonjen;

3.) više pažnje posvećivati ukućanima i bližnjima koji mogu biti bolesni, žalosni, potrebni.

           Isus ima na umu ovakav smisao dana Gospodnjeg koji je čovjeku u prilog, a ne zarobljava pojedinca punog potreba i nevolja. Humani Isus time očituje da se Bog raduje čovjeku te mu daje svoje zapovijedi kao pomoć u humanijem životu, da bi više bio čovjek u odnosu na svoga Boga, na samoga sebe i na ljudsku braću i sestre.

 

(Priređeno prema tekstu objavljenom na stranici www.ktabkbih.net )

Presveto Trojstvo, 27.05.2018.g.

 

Prvo čitanje: Pnz 4, 32-34. 39-40

Drugo čitanje: Rim 8, 14-17

Evanđelje: Mt 28,16-20

 

Zborna molitva

Bože Oče, poslao si na svijet svoga Sina,

Riječ istine, i Duha posvetitelja,

da ljudima objaviš tajnu svoga života.

Udijeli nam da ispovijedamo pravu vjeru, priznajemo slavno

i vječno Trojstvo te se klanjamo tebi, svemogućem i jedinom Bogu.

Po Kristu.

 

Darovna molitva

Gospodine Bože naš,

zazivamo tvoje sveto ime

da posvetiš ove darove.

Učini da i mi postanemo vječni prinos tebi.

Po Kristu.

 

Popričesna molitva

Gospodine Bože naš,

daj da nam bude na

spasenje tijelu i duši

ova pričest i vjera

u tvoje vječno Trojstvo

i jednstvo koju smo ispovijedili.

Po Kristu.

 

Razmišljanje uz biblijska čitanja

TROJSTVO IZVOR KRŠĆANSKOG ŽIVOTA

         Naš život u sebi treba biti ono što je život Trojstva, kako bismo onda i prema drugima razvili iste osjećaje i iste odnose koji su u Presvetom Trojstvu posvećeni životom i zajedništvom Oca i Sina i Duha Svetoga. Pravi kršćanski život je život Trojstva u nama i život trojstvenih odnosa iz nas prema drugima. Biti uronjen u Boga pri kršenju znači primiti i nakon toga nositi u sebi snagu i obilježje tog istog života. A to kao posljedicu ima da biti kršćanin znači prije svega biti čovjek obilježen životom Presvete Trojice i obdaren njihovim darovima.

         Neka nas stoga današnja svetkovina najprije potakne da žarko i intenzivno živimo u zajedništvu s Ocem i Sinom i Duhom Svetim kako bismo kao pravi učenici Kristovi primili čisto i istinsko znanje o Bogu koji je jedan a trojedin.

         Bez straha uronimo u Boga u čije smo ime kršteni kako bi nas on ispunio svojim životom i ljubavlju, te kako bismo, naviještajući spasenje, s radošću mogli ljude ispuniti istim darom života i ljubavi koji nam je uliven zajedništvom Presvetom Trojicom.

(Priređeno prema tekstu objavljenom na stranici www.vjeraidjela.com)

O NAMA

U zapadnom dijelu Zagreba, podno jugozapadnih obronaka Medvednice prostire se župa sv. Josipa Radnika

U životu župe sudjeluje oko 9000 župljana, a naša mala crkva tako svake nedjelje postaje mjesto slavljenja sv. mise i okupljanja oko zajedničkog stola Gospodinova.

Više ...

LAJKAJTE NAS NA FACEBOOK-U!