PREOBRAŽENJE

  1. korizmena nedjelja, 17.03.2019.g.

Prvo čitanje:  Post 15, 5-12.17-18

Drugo čitanje: Fil 3, 17 – 4, 1

Evanđelje: Lk 9, 28b-36

 

Zborna molitva

Bože, ti nam zapovijedaš da slušamo tvoga ljubljenoga Sina.

Krijepi nas svojom riječi i čisti nam pogled duha,

da se radujemo s gledanja tvoje slave. Po Gospodinu.

 

Darovna molitva

Molimo te, Gospodine, da ova žrtva izbriše naše krivice

te nam dušu i tijelo posveti za slavlje vazmenih blagdana.

Po Kristu.

 

Popričesna molitva

Gospodine, primili smo otajstva proslave tvoga Sina.

Primi našu hvalu što nam već na zemlji daješ

dijela s nebesnicima. Po Kristu.

 

Razmišljanje uz biblijska čitanja

PREOBRAŽENJE

           Isus dopušta da tri apostola – Petar, Jakov i Ivan – sudjeluju  već u slavi na gori preobraženja, koju će on imati kao uskrsnuli. Oni smiju već unaprijed nešto "kušati" od slave nebeskoga kraljevstva. Dok slušaju Očev glas s neba, koji upućuje na Isusa kao svoga izabranog Sina, oni trebaju biti ojačani u vjeri.

           Bog pokazuje apostolima, da ima nešto veće nego što čovjek može sebi predstaviti.  Također tamo, gdje mi ne proziremo Božje planove, on zna put i sve upravlja i okreće za naše dobro.

           Glas Očev s neba traži od apostola, da slušaju Sina Božjeg – Isusa.  Na njega se trebaju osloniti; njemu se potpuno trebaju povjeriti. On je poslanik Oca nebeskoga, i kao što Otac šalje njega, tako će Isus Krist nakon svoga uskrsnuća poslati apostole u sav svijet, da bi oni svjedočili za njega. Tko sluša Božju riječ, stoji na čvrstom tlu. Ne treba očajavati, iako je puno toga u svijetu nesigurno.

            I tako, nakon jedinstvenog doživljaja na brdu, trojica apostola: Petar, Ivan i Jakov nose u srcima duboko iskustvo Gospodinova preobraženja. Oni su doživjeli nešto neobično, nesvakidašnje, što još ne mogu razumjeti. Boje se, da to nekome saopće i šute o tome. Tek kad je Isus umro na križu i uskrsnuo od mrtvih, postaju svjesni, kako su oni unaprijed pripremljeni po Božjoj milosti za ove događaje.

           Čuvajmo zahvalno i mi u našim srcima sve dobre časove našega života. Neka nam Bog daruje puno utjehe, da budemo ojačani za vrijeme kušnje, križa i patnje. Teški časovi će doći, ali tko je svoje srce utemeljio u vjeri u Boga, ne treba se ništa bojati. U pravo vrijeme Gospodin Bog će sve na dobro okrenuti, izvršiti  i primiti nas u slavu nebesku.

(Priređeno prema tekstu objavljenom na stranici www.franjevci-split.hr)

OSNAŽITI DUH SINOVSTVA

  1. korizmena nedjelja, 10.03.2019.g.

Prvo čitanje: Pnz 26, 4-10

Drugo čitanje: Rim 10, 8-13

Evanđelje: Lk 4, 1-13

 

Zborna molitva

Svemogući Bože,

udijeli da godišnjom proslavom korizme

napredujemo u spoznaji Isusa Krista

i u životu slijedimo njegov primjer.

Koji s tobom.

 

Darovna molitva

Gospodine,

prinosimo ti kruh i vino za žrtvu

što je slavimo na početku korizme.

S tim darovima uključi i nas

u predanje svoga Sina Isusa Krista.

Koji živi.

 

Popričesna molitva

Gospodine, nasitio si nas kruhom s neba.

Njime se vjera hrani, nada krijepi, ljubav jači.

Nauči nas, molimo te, gladovati za Isusom Kristom,

kruhom živim i pravim, i živjeti od svake riječi

što izlazi iz tvojih usta. Po Kristu.

 

Razmišljanje uz biblijska čitanja

OSNAŽITI DUH SINOVSTVA

             Korizma kao vrijeme intenzivnog propitivanja sebe i svoga kršćanskoga poziva stavlja nas u posebno snažan i jasan odnos s Bogom, jer bez njega i njegova svjetla u duši ne možemo se uopće propitati, kao ni spoznati bit onoga što jesmo i onoga što nam je činiti u svijetu. Valja, međutim, imati na umu da upravo zajedništvo s Bogom i jasnija spoznaja vlastitog bogosinovstva kao najdublje biti samoga sebe smeta našem duhovnom neprijatelju đavlu. On zato plete svoje mreže, smišlja spletke i podvale kako bi onemogućio zajedništvo Oca nebeskoga sa svojom djecom. Zoran primjer za to pronalazimo i u današnjem evanđeoskom odlomku u kojemu se javlja kao napasnik koji kuša Gospodina Isusa na samom početku njegova javnog djelovanja, napadajući na poseban način njegov sinovski odnos prema Bogu. Ostajući neopozivo vjeran Ocu, Isus će pobijediti napasnika i nama utrti put do pobjede kad se i mi nađemo u tim istim i sličnim kušnjama. No ukoliko ne slijedimo Gospodinov primjer i njegov put do pobjede nego tražimo vlastite putove i načine nadvladavanja napasti i poteškoća, zaboravljamo koliko je lukav sotona i koliko nas lako savlada.

            Doista, samo je jedan put pobjede, a to je čuvanje milosnog dara bogosinovstva. Tko bi zajedništvo s Ocem smatrao nebitnom i sporednom sastavnicom života, te se ponašao kao zemno i prizemljeno biće, već bi pokazao da je izgubio bitku s napasnikom. Jer svi naši ozbiljni problemi započinju u trenutku kad izgubimo iz vida duh sinovstva koji nam je najveći dar i najbitnija sastavnica života. Zajedništvo s Ocem je najveća vrijednost kojom raspolažemo i na kojoj možemo temeljiti život. Po njegovoj snazi smo doista besmrtni, obdareni darom vječnoga života koji napasnik želi ugroziti. Sotonski napadi idu upravo za tim da olabave, pa čak i da potpuno presjeku spomenutu vezu kojom nas Bog sebi pridružuje kao svoju djecu.

             Zato je nama vjernicima korizma jedinstvena prigoda i nasušna potreba da se vježbamo ne samo u samosvladavanju, nego u pobjeđivanju napasnika sotone koji nas želi odvojiti od Boga. A to možemo živeći u čvrstom i neupitnom zajedništvu s Ocem na način da trajno učvršćujemo i odvažno ispovijedamo svoje bogosinovstvo. Samo tako možemo napasnika udaljiti od sebe, te zadržati neokrnjenim obilje života koja nam je Otac darovao kad nas je posinio. Živimo stoga od svake riječi koja izlazi iz njegovih usta, klanjajmo se njemu jedinomu i ne iskušavajmo ga nego živimo vjerno kao sinovi, bez spoticanja o kamenja napasti koje napasnik stavlja kao zapreke na putu kojim kročimo putem vječnosti.

(Priređeno prema tekstu objavljenom na stranici www.vjeraidjela.com)

UČENICI SU POZVANI DA POSTANU UČITELJI CIJELOGA SVIJETA

8. nedjelja kroz godinu, 03.03.2019.g.

Prvo čitanje: Sir 27, 4-7

Drugo čitanje: 1 Kor 15, 54-58

Evanđelje: Lk 6, 39-45

 

Zborna molitva

Gospodine, ravnaj tijekom svjetskih zbivanja:

da živimo u miru te radosno i slobodno tebi služimo.

Po Gospodinu.

 

Darovna molitva

Bože, sve što ti prinosimo tvoj je poklon,

a ti ga ipak primaš kao znak naše pažnje.

Tvoji su darovi jedino što imamo:

daj da nam donesu vječnu nagradu.

Po Kristu.

 

Popričesna molitva

Gospodine, nahranio si nas darom spasenja.

Još te molimo: ovim otajstvom vremenite okrepe

privedi nas zajedništvu života s tobom.

Po Kristu.

 

Razmišljanje uz biblijska čitanja

UČENICI SU POZVANI DA POSTANU UČITELJI CIJELOGA SVIJETA

                "Nije učenik nad učiteljem. Pa i tko je posve doučen, bit će samo kao njegov učitelj." Gospodinovi učenici su pozvani da postanu učitelji cijeloga svijeta. Stoga je bilo potrebno da oni mnogo više od drugih budu potkovani u vjeri, da dobro pozanaju put evanđeoskog života i daju primjer u vršenju dobrih djela i da tako mogu nadošlima pružati jasan i zdrav nauk, posve sukladno s istinom. Inače bi oni, kojima je bilo dano promatrati Istinu i duša im je bila sva obasjana božanskim svjetlom, postali slijepi vođe slijepaca. Jer zavijeni tamom neznanja ne će privesti k spoznanju istine one koji se nalaze u istim mučnim prilikama. Ako možda i pokušaju, oba će pasti u jamu strasti.

                  I da pobije tako rasprostranjenu manu hvalisanja, pošto neki ne će da budu čašćeni više negoli njihovi učitelji, nadodao je: "Nije učenik nad učiteljem." I kada bi neki učenici toliko napredovali i da bi dostigli svoje učitelje, i tada moraju ostati u granicama čednosti i nasljedovati svoje učitelje. Isto tvrdi i Pavao kada kaže: "Nasljedovatelji moji budite kao što sam ja Kristov".

(Priređeno prema tekstu objavljenom u knjizi Tumačenja o Lukinu evanđelju svetoga Ćirila Aleksandrijskoga)

LJUBITE NEPRIJATELJE

7. nedjelja kroz godinu, 24.02.2019.g.

Prvo čitanje: 1 Sam 26, 2.7-9.12-13.22-23

Drugo čitanje: 1 Kor 15, 45-49

Evanđelje: Lk 6, 27-38

 

Zborna molitva

Svemogući Bože,

daj da budno osluškujemo poticaje tvoga Duha:

da ti čujemo glas, te ga riječju i životom slijedimo.

Po Gospodinu.

 

Darovna molitva

Gospodine, ovim darovima iskazujemo ti dužnu počast.

Daj da naše služenje bude tebi na salvu a Crkvi na spasenje.

Po Kristu.

 

Popričesna molitva

Svemogući Bože,

daj da uberemo plodove spasenja

kojima su ova otajstva obećanje i zalog.

Po Kristu.

 

Razmišljanje uz biblijska čitanja:

LJUBITE NEPRIJATELJE

              Isus ide korak dalje. Veli da nam valja ljubiti neprijatelje. Bez obzira o kome se radi. Jednostavno zato što je čovjek, zato što je Božje stvorenje, ili, kako to Isus jednostavno obrazlaže: praštamo zato da budemo nalik Ocu nebeskom. Evo to je ono temeljno, ljubiti. Ne mrziti, nego ljubiti. Uvijek i svakoga, bez iznimke. Upravo tako.

              Ne možemo biti Božji ljudi dopuštamo li da mržnja boravi u nama. Tu jednostavno nema isprike. Ako netko misli da to ne može, neka moli Gospodina da mu pomogne da to uzmogne. I bit će mu. Ali to je nezamjenjiv uvjet. Ne mrziti, nego ljubiti.

              Nadalje, kad Isus govori o praštanju, govori o spremnosti da se svakom oprosti. Valja nam praštati da bi nama bilo oprošteno, ne osuđivati, da ne bismo i sami bili suđeni...To su uvjeti Božjeg praštanja i Božjeg milosrđa prema nama. Praštati znači uvijek voljeti, uvijek željeti dobro, uvijek se Bogu moliti za neprijatelje i - pruži li se prigoda - pružiti ruku i iskazati oproštenje, ono oproštenje koje je oduvijek bilo spremno u našem srcu i čekalo prigodu da se iskaže.

(Priređeno prema tekstu objavljenom na stranici www.vjeraidjela.com)

BLAŽENSTVA

6. nedjelja kroz godinu, 17.02.2019.g.

Prvo čitanje: Jr 17, 5-8

Drugo čitanje: 1 Kor 15, 12.16-20

Evanđelje: Lk 6, 17.20-26

 

Zborna molitva

Bože, rekao si da boraviš

u pravednu i iskrenu srcu.

Daj da mi budemo takvi

te se trajno nastaniš u nama.

Po Gospodinu.

 

Darovna molitva

Gospodine, nek nas ovaj prinos očisti i obnovi na sliku Kristovu,

da vršimo tvoju volju i postignemo obećanu nagradu. Po Kristu.

 

Popričesna molitva

Gospodine, uživali smo kruh s neba.

Daj da ga uvijek budemo gladni jer nam daje pravi život.

Po Kristu Gospodinu našemu.

 

Razmišljanje uz biblijska čitanja:

BLAŽENSTVA

(1) Blaženi siromašni! - Na putu su sreće! Blažen onaj tko se u sebi nalazi i kad nema od posjeda ništa. Taj može biti sretan bez obzira na sve promjene u svijetu. On je uvijek sretan i smiren, pa i kad nema ništa, i kad je siromašan.

(2) Blaženi gladni! - Na putu su sreće! Blažen onaj koji je gladan Istine, drugog čovjeka, ljubavi. Tome će ova zemlja pružiti mogućnost da tu glad utaži.

(3) Blaženi koji se ne zadovoljavaju s postojećim, koji plaču! - Na putu su sreće! Onaj koji se pomiri s postojećim, taj staje na putu sreći. Prema Blaženstvu treba ići i tražiti. Tražitelji uvijek nađu rješenje.

(4) Blaženi koji radi pravednosti pate! - Na putu su sreće! Onaj koji svoj život predaje za druge ljude, za Sina Božjeg i čovjeka. Tu se uvijek nalazi sreća. Rad za druge uvijek rađa srećom. Ona se s dobra djela vraća u dušu onoga koji je to činio.

(Priređeno prema tekstu objavljenom na stranici www.dominikanci.hr)

BITI LAĐOM BOŽJOJ RIJEČI

5. nedjelja kroz godinu, 10.02.2019.g.

Prvo čitanje: Iz 6, 1-2a.3-8

Drugo čitanje: 1 Kor 15, 3-8.11

Evanđelje: Lk 5, 1-11

 

Zborna molitva

Gospodine, tvoja nam je milost jedina nada,

a tvoja zaštita jedina sigurnost. Molimo te:

snaži svoju obitelj neprestanim dobročinstvima.

Po Gospodinu.

 

Darovna molitva

Gospodine, ti nam jelo i piće daješ za održanje vremenitog života.

Molim te da nam postanu i otajstvo vječnoga spasenja. Po Kristu.

 

Popričesna molitva

Bože, htio si da jedemo od jednog kruha

i pijemo iz jedne čaše. Daj da životom budemo jedno

u Kristu i u radosti plodni za spasenje svijeta.

Po Kristu.

 

Razmišljanje uz biblijska čitanja

BITI LAĐOM BOŽJOJ RIJEČI

            Biti kršćanin znači osloniti se cijelim svojim bićem na Kristovu riječ i uzeti je sa svom ozbiljnošću kao snagu koja mijenja naš život. To, znamo, nije lako ostvarivati, i nikada neće biti lako.

            Riječ je o iskustvu Božjeg dodira koji me šalje da iz ljubavi i slobode svoj život živim u otvorenosti i odgovornosti za potrebe ljudi. Kao nekoć galilejske ribare, tako danas svakoga od nas na obali života susreće Božji dodir.

            U svakom slučaju, Kristov vjernik nalazi svoje usmjerenje u događajima poput ovog iz nedjeljnog evanđelja. Na tom putu je otvorenost Duhu svetom neizostavna. On me potiče da se svakog dana u novim okolnostima trudim unijeti više Kristova svjetla, a upravo je to mreža kojom ljude izvodim u život. I ne odnosi se to na neke izdvojene situacije, rijetke prigode i rijetke ljude, nego u svim okolnostima života.  

            Loviti ljude - a to se tiče svih kršćana - znači pomoći čovjeku da se prepusti snazi Božje ljubavi koja obogaćuje naše ljudske ljubavi, hrani ih i njeguje.

(Priređeno prema tekstu objavljenom na stranici www.vjeraidjela.com)

NEPRIZNAT U SVOM ZAVIČAJU

4. nedjelja kroz godinu, 03.02.2019.g.

Prvo čitanje: Jr 1, 4-5.17-19

Drugo čitanje: 1 Kor 13, 4-13

Evanđelje: Lk 4, 21-30

 

Zborna molitva

Gospodine, Bože naš, tvoja Crkva počinje svetu službu:

daj da te štujemo svom dušom te u tvom Duhu ljubimo

i prihvaćamo sve ljude. Po Gospodinu.

 

Darovna molitva

Gospodine, donosimo na oltar darove

u znak svoga služenja i predanja:

primi ih i pretvori u otajstvo našeg otkupljenja.

Po Kristu.

 

Popričesna molitva

Gospodine, ova pričest obnovila je u nama božanski život.

Molimo da po tom sredstvu spasenja neprestano rastemo u vjeri.

Po Kristu.

 

Razmišljanje uz biblijska čitanja

            NEPRIZNAT U SVOM ZAVIČAJU

           Upravo u svom zavičajnom gradu Nazaretu, upravo tamo, gdje ga svi poznaju i drže, da je on Josipov sin, jer tamo je i odrastao - upravo tu u sinagogi u Nzaretu Isus ne nailazi na pravo priznanje kao Mesija, nego biva odbačen, žele ga strmoglaviti s ruba brijega!

           Luka u svom evanđelju izvještava da Isus zbog toga nije iznenađen. Naprotiv! On je računao s odbacivanjem, jer: "Nijedan prorok nije dobro došao u svom zavičaju." Tamo gdje ga svi zanju i gdje se ponaša prijateljski prema ljudma kao jedan od njih, jedan prorok neće lako biti priznat kao prorok.

           Ovoga puta Isus se provukao između svojih protivnika koji ga progone, jer je tek na početku svoga javnog djelovanja. Ipak je bijes njegovih zemljaka znakovit navještaj onoga štoće se dogoditi u tri godine, kad on bude osuđen na smrt na križu i na grozan način ubijen.

           Ipak Isus nije bio ogorčen ili ispunjen osvetom, naprotiv: ljubav njegova srca trpjela je odbijanje. On nije otkazao tu svoju ljubav prema ljudima.

(Priređeno prema tekstu objavljenom na stranici www.franjevci-split.hr)

ISUS-NAVJESTITELJ RADOSNE RIJEČI

3. nedjelja kroz godinu, 27.01.2019.g.

Prvo čitanje: Neh 8, 2-4a.5-6.8-10

Drugo čitanje: 1 Kor 12, 12-14.27

Evanđelje: Lk 1, 1-4; 4, 14-21

 

Zborna molitva

Svemogući vječni Bože, ravnaj našim životom da vršimo tvoju volju:

da u ime tvoga ljubljenoga Sina obilujemo dobrim djelima. Po Gospodinu.

 

Darovna molitva

Gospodine, pomiri nas sa sobom i primi ove darove:

posveti ih snagom svoga Duha, da nam budu na spasenje.

Po Kristu.

 

Popričesna molitva

Svemogući Bože, ovom svetom gozbom

dao si nam udio u svom božanskom životu:

daj da u tom daru uživamo svu vječnost. Po Kristu.

Razmišljanje uz biblijska čitanja

 

ISUS-NAVJESTITELJ RADOSNE RIJEČI

             Isus je poslan da navijesti "zatvorenicima slobodu". On naviješta oslobođenje. Osobna sloboda je nešto što nije zavisno od drugoga. Mi smo za svoju slobodu odgovorni. Sami se oslobađamo od svega onoga što nas zarobljava.

             Danas ponovno Isus upućuje svoju riječ nama. Svi mi i robujemo i svi smo djelomično slijepi. Dovoljno je otvoriti se iskreno njegovoj poruci i njegovom pozivu.

             Ispraviti krive putove, poravnati doline koje nas razdvajaju, potisnuti mržnju iz svojega srca, prepoznati gladne i žedne, žalosne i ucviljene. Pođimo pravim putom i Božji Duh će nas jačati na tom putu slobode i svjetlosti. "Tvoj Riječ je svjetlo mojoj stopi..."

(Priređeno prema tekstu objavljenom na stranici www.dominikanci.hr)

VODA U VINO

2. nedjelja kroz godinu, 20.01.2019.g.

Prvo čitanje: Iz 62, 1-5

Drugo čitanje: 1 Kor 12, 4-11

Evanđelje: Iv 2, 1-12

 

Zborna molitva

Svemogući vječni Bože,

u tvojoj su ruci i svemirska prostranstva i srca ljudi:

usliši molitve svoga naroda i udijeli mir našem vremenu.

Po Gospodinu.

 

Darovna molitva

Gospodine, daj da ovim otajstvima

pristupamo s doličnim poštovanjem.

Kad god se slavi spomen Kristove žrtve,

vrši se u nama djelo otkupljenja. Po Kristu.

 

Popričesna molitva

Udijeli nam, Gospodine, Duha svoje ljubavi.

Nahranio si nas jednim kruhom s neba,

daj da tvojom milošću živimo u bratskoj slozi.

Po Kristu.

 

Razmišljanje uz biblijska čitanja

VODA U VINO

           Ivan evađelist ženidbenom scenom u Kani opisuje (poučava) o pouzdanju u Isusa prema svakom čovjeku i čovječanstvu. Stvaraju se prijateljstva, čine se zaruke s velikom nadom, s velikom željom za istinskom ljubavlju. I to je bez sumnje dobro. Ali, nažalost, vrlo često se ubrzo konstatira da te zaruke, to jedinstvo nema "vina", nema duha, nema onoga na čemu bi se moglo to zajedništvo održati. Isto tako možemo konstatirati zajedništva (zaruke) koje su nastale na "vodi", ali kao da im se dogodilo čudo, planula je ljubav. Netko je učinio "čudo" u njihovom životu. Sreća da je Isus (prijatelj i prijatelji) bio prisutan u njihovu životu.

           Mnoge su se ženidbe razvodnile, mnoge su rastave u svijetu. Treba pozvati Isusa, možda on "učini čudo" pa ljudska nepodnošljivost pretvori u ljudsku ljubav (vodu u vino). Sama Marija preporuča: učinite sve što vam reče. To je danas poruka mnogim obiteljima koje su se "razvodnile", da učine što im Isus preporuča.

(Priređeno prema tekstu objavljenom na stranici www.dominikanci.hr)

VODOM I DUHOM SVETIM

Krštenje Gospodinovo, 13.01.2019.g.

Prvo čitanje: Iz 40, 1-5.9-11

Drugo čitanje: Tit 2, 11-14; 3, 4-7

Evanđelje: Lk 3, 15-16.21-22

 

Zborna molitva

Svemogući vječni Bože,

kod krštenja u Jordanu Duh Sveti je sišao na Isusa Krista,

a ti si ga svečano proglasio svojim ljubljenim Sinom.

I nas si iz vode i Duha Svetoga nanovo rodio za svoju djecu:

daj da vazda ostanemo u tvojoj ljubavi. Po Gospodinu.

 

Darovna molitva

Gospodine, danas slavimo dan

kad si Isusa objavio kao svoga ljubljenoga Sina.

Primi naše darove i daj da postanu Kristova žrtva,

kojom si oprao grijehe svega svijeta. Po Kristu.

 

Popričesna molitva

Gospodine, nahranio si nas svetim darom.

Molimo te da vjerno slušamo tvoga Jedinorođenca

te se zovemo i budemo tvoji sinovi i kćeri. Po Kristu.

 

Razmišljanje uz biblijska čitanja

VODOM I DUHOM SVETIM

           Blagdanom Krštenja Gospodnjega završava liturgijsko božično vrijeme.

           Nakon javnog predstavljanja Isusa po nebeskom Ocu počinje Isusovo naučavanje i propovijedanje. Ivan Krstitelj je navijestio njega i ljude pripremao za njega. Ivan se sada povlači i prednost daje Isusovom djelovanju. Isus će biti onaj koji će krstiti Duhom Svetim i ognjem.

            Što treba značiti: Isus krsti Duhom Svetim i ognjem? Duh Sveti je treća božanska osoba. Isus je s Duhom Svetim Pomazanik, Mesija, Krist. Krštenje koje naviješta Isus, je krštenje u Duhu Svetom. Ovdje se ljudi ne samo pripremaju za oproštenje grijeha, kao kod Ivanova pokorničkog krštenja, nego se u kršćanskom krštenju grešnik opravdava pred Bogom. Bog u srcima krštenih ljudi uzima stan ; čovjek postaje hram Duha Svetoga.

             Kad Ivan govori o ognju s kojim je povezano Isusovo krštenje, tada se misli samo na božanski oganj ljubavi. Baš će taj dar kod krštenja vodom i Duhom Svetim biti uliven u srca ljudi. Jer ljubav je prije svega dar; tek tada je zapovijed. U svetom kršenju postali smo djeca Božja i baštinici neba. Kao braća i sestre Krista Otkupitelja, također trebamo ljubiti jedni druge u ljubavi, s kojom je Bog ljubio nas.

(Priređeno prema tekstu objavljenom na stranici www.franjevci-split.hr)

SLIJEDITI ZVIJEZDU SPASENJA

Bogojavljenje, 06.01.2019.g.

Prvo čitanje: Iz 60, 1-6

Drugo čitanje: Ef 3, 2-3a.5-6

Evanđelje: Mt 2, 1-12

 

Zborna molitva

Bože, ti si na današnji dan po zvijezdi prethodnici

narodima objavio svoga Jedinorođenca.

Mi smo te upoznali svjetlom vjere:

privedi nas gledanju tvoje nebeske ljepote.

Po Gospodinu.

 

Darovna molitva

Gospodine, neka ti budu mili darovi tvoje Crkve.

To nije zlato, tamjan ni smirna, nego se danas prinosi

i za hranu daje Isus Krist, koga ti darovi označuju.

Koji živi i kraljuje u vijeke vjekova.

 

Popričesna molitva

Gospodine, idi pred nama uvijek

i svuda svojim nebeskim svjetlom.

Htio si da se pričestimo ovim otajstvom:

daj da ga promatramo čistim pogledom

i primamo odanim srcem. Po Kristu.

 

Razmišljanje uz biblijska čitanja

SLIJEDITI ZVIJEZDU SPASENJA

           Vjerojatno svi poznate izreku: "Uvijek kad misliš da dalje ne ide, odnekud dođe svjetlo." U toj izreci izražena je životna mudrost: mi uvijek iznova dolazimo do granica u našemu životu, i to moža biti vrlo bolno, katkada nas to obeshrabri a mnogi očajavaju.

            Ipak: život ide dalje. Čovjek je stvoren za nadu. On nikada ne može reći: dovde i ne dalje! Bilo kakav zastoj u radu bio bi povlačenje. Dok god živimo na zemlji, mi trebamo sazrijevati iznutra, također i tada kad su naše vanjske snage u naponu ili splašnjavaju u bolesti.

            Gdje nalazimo i otkrivamo to svjetlo nade i orijentacije, koje nas upućuje na put dobra, slično kao što je zvijezda uputila mudrace s Istoka na put do djeteta Isusa?

             Prije negoli su "Sveta tri kralja" otkrili zvijetzdu na nebu, dugo su bili u traženju istine, lijepoga i dobroga - ili baš Boga, u kojemu je sve to na najuzvišeniji način moguće ostvareno! Oni su u Svetom pismu označeni kao "magoi". To su bili učeni ljudi, koji su u svakom slučaju razmišljali o Bogu i svijetu. Njihova obuhvatna izobrazba nije ih učinila slijepima, nego im je dala da motre uistinu lijepo i dobro. Na taj način su prihvatili i čudesni zank na nebu. Promatrali su prirodu i zvijezde, i tumačili su to događanje kao upozorenje na kraljevsko dijete, koje bi trebalo biti rođeno i svijetu donijeti spasenje u židovskoj zemlji. Usprkos svih poteškoća i muka krenuli su na put i slijedili su zvijezdu svoga života, koja ih je trebala voditi do djeteta Isusa i Marije i Josipa.

(Priređeno prema tekstu objavljenom na stranici www.franjevci-split.hr

O NAMA

U zapadnom dijelu Zagreba, podno jugozapadnih obronaka Medvednice prostire se župa sv. Josipa Radnika

U životu župe sudjeluje oko 9000 župljana, a naša mala crkva tako svake nedjelje postaje mjesto slavljenja sv. mise i okupljanja oko zajedničkog stola Gospodinova.

Više ...

LAJKAJTE NAS NA FACEBOOK-U!