Featured

Treća nedjelja došašća (godina B)

Treća nedjelja došašća (godina B)
Evanđelje: Iv 1,6-8.19-28
(Evanđelje po Ivanu, glava prva, redak šesti do osmog i devetnaesti do dvadeset osmog)

 

Ne bijaše on svjetlo, nego da posvjedoči za svjetlo.

 

B18 D3

 

SVJETLO

     Ivan je bio poslan od Boga da navijesti Isusov dolazak. Zato ga nazivamo Pretečom. Krstio je ljude na rijeci Jordanu (stoga ga nazivamo i Krstiteljem), propovijedao je, pozivao ljude na obraćenje i tako pripravljao put Gospodinu. Zbog silne snage u njegovim riječima mnogo je ljudi k njemu dolazilo, pa su neki pomislili da je on Spasitelj kojeg su očekivali. No, Ivan je za sebe rekao da nije dostojan odriješiti remenje na obući Onoga koji dolazi poslije njega. On nije bio Svjetlo (Bog), nego je došao posvjedočiti za Svjetlo te se u potpunosti stavio u službu svjedočenja Isusa i njegova kraljevstva.

Što u životima ljudi donosi svjetlo, a što donosi mrak?
Što možeš učiniti da u svoj život i živote drugih ljudi uneseš više svjetla?

Featured

Druga nedjelja došašća (godina B)

Druga nedjelja došašća (godina B)
Evanđelje: Mk 1,1-8
(Evanđelje po Marku, glava prva, redak prvi do osmog)

 

Pripravite put Gospodinu, poravnite mu staze!

 

B18 D2

 

PORAVNITI STAZE

     Današnje evanđelje poziva nas da poravnamo staze Gospodinu koji dolazi. Naši krivudavi putovi, rupe i zapreke na našim životnim stazama naša su sebičnost, neposluh, oholost, umišljenost, neprihvaćanje bližnjega, zaobilaženje Božjih zapovijedi… Svatko od nas ima nešto u svojemu životu što bi trebao ispraviti, promijeniti ili odbaciti. Tako pripravljamo put Gospodinu da može doći u naša srca.

Koje bi „krivudave putove“ u svome životu trebao ispraviti?
Kako ćeš ti pripraviti put Gospodinu?

Featured

Prva nedjelja došašća (godina B)

Prva nedjelja došašća  (godina B)
Evanđelje: Mk 13,33-37
(Evanđelje po Marku, glava trinaesta, redak trideset i treći do trideset i sedmog)

 

Bdijte jer ne znate kada je čas!

 

B18 D1

 

RADOSNO IŠČEKIVANJE

     Isus nas poziva da bdijemo i budno čekamo njegov drugi dolazak tj. da uvijek živimo u ljubavi prema drugima i prema Bogu. U došašću pripravnost na poseban način pokazujemo ranijim ustajanjem i sudjelovanjem u misama zornicama. Naša želja da budno dočekamo Krista nije nastala iz straha, nego iz želje za što skorijim susretom. Iz želje da ne propustimo niti jedan trenutak koji možemo provesti s njime. Zato je došašće - radosno iščekivanje.

Na se koji način u tvojoj obitelji prepoznaje radosno iščekivanje Kristova dolaska?
Kako se ti pripremaš za Kristov dolazak?

 

 

Featured

Isus Krist – Kralj svega stvorenja (godina A)

Isus Krist – Kralj svega stvorenja (godina A)
Evanđelje: Mt 25, 31-46
(Evanđelje po Mateju, glava dvadeset peta, redak trideset prvi do četrdeset šesti)

 

Sabrat će se pred njim svi narodi,

a on će ih jedne od drugih razlučiti

kao što pastir razlučuje ovce od jaraca.

 

A17 NKK

 

DAN RAZLUČIVANJA

     Premda se o Drugom Kristovom dolasku obično govori kao o sudnjem danu, današnje evanđelje nam pokazuje da će to biti – dan razlučivanja. Bog će procijeniti naše živote i po onome za što smo se opredijelili Bog će nas razvrstati, odnosno razlučiti jedne od drugih.
     Bog ne gleda vanjštinu, nego ono što je u čovjekovom srcu. I koliko se ljubav koju nosimo u srcu prenosi u naše živote i činjenje dobra.

Što se sve sada nalazi u tvome srcu?
Kako se možeš pripremiti na drugi Kristov dolazak?

Featured

Trideset i treća nedjelja kroz godinu (godina A)

Trideset i treća nedjelja kroz godinu (godina A)
Evanđelje: Mt 25,14-30

(Evanđelje po Mateju, glava dvadeset peta, redak četrnaesti do tridesetog)

 

Čovjek, polazeći na put, dozva sluge i dade im svoj imetak.

Jednomu dade pet talenata, drugomu dva, a trećemu jedan – svakomu

po njegovoj sposobnosti.

 

A17 VKG33

 

SVATKO JE PRIMIO BOŽJI DAR

     Na svijetu postoje različiti ljudi. Neki ljudi su talentirani za jedno, neki za nešto drugo. I u školi ima učenika kojima bolje ide jedan predmet dok nekome drugome bolje ide neki drugi. Nikada se ne smijemo obazirati na druge u zavisti ili uspoređivati svoje talente  s talentima drugih ljudi. Bog nas je stvorio različite. Ali nikoga nije ostavio bez talenta. Bog je svakome dao neki dar po kojemu je poseban. Boga ćemo proslaviti tako da otkrijemo koji je to talent i primimo ga sa zahvalnošću. Sebi i drugim ljudima ćemo biti blagoslov ako taj talent svakodnevno razvijamo i koristimo za dobro.

Koje talente prepoznaješ u svom životu i kako ih koristiš?
Potičeš li svoje prijatelje da razvijaju talente koje im je Bog dao?

Featured

Trideset i druga nedjelja kroz godinu (godina A)

Trideset i druga nedjelja kroz godinu  (godina A)
Evanđelje: Mt 25, 1-13

(Evanđelje po Mateju, glava dvadeset peta, redak prvi do trinaestog)

 

Koje bijahu pripravne, uđoše s njim na svadbu

i zatvore se vrata.

 

A17 VKG32

 

PRIPRAVNI ZA VJEČNOST

     Kad se bavimo nekim sportom, znamo da moramo redovito trenirati da bismo bili što bolje pripravni kad dođe dan utakmice ili natjecanja. Tako je s mnogim stvarima u životu, a tako je i u vjeri. Da bismo bili pripravni za drugi Kristov dolazak, valja nam svakoga dana živjeti u ljubavi prema Bogu i bližnjima. Nitko ne zna kad će Gospodin opet doći, ali ako svakoga dana živimo u Ljubavi, to nam i nije važno. Važna je strpljivost i ustrajnost. Važna je postojanost u vjeri, nadi i ljubavi. Jer ako tako živeći ponekad i zgriješimo, ipak ćemo imati dovoljno „ulja u našim svjetiljkama“, tj. ljubavi u našim srcima koja će nas „probuditi“ da spremno dočekamo Krista.

Kad bi Krist sada došao, koliko bi ljubavi za Boga i bližnje našao u tvome srcu?
Što činiš da bi bio spreman za susret s Kristom?

Featured

Trideset i prva nedjelja kroz godinu (godina A)

Trideset i prva nedjelja kroz godinu  (godina A)
Evanđelje: Mt 23, 1-12

(Evanđelje po Mateju, glava dvadeset treća, redak prvi do dvanaestog)

 

Činite dakle i obdržavajte sve što vam kažu,

ali se nemojte ravnati po njihovim djelima

jer govore, a ne čine.

 

A17 VKG31

 

RIJEČI I DJELA

     Ako oni koji nas podučavaju jedno govore, a sami se toga ne pridržavaju, dolazimo u napast da više razmišljamo o njihovom ponašanju od onoga što nas uče. A Isus nas uči da moramo poštivati naše roditelje, učitelje, vjeroučitelje... jer nam oni uvijek žele dobro, te da u onome što nas podučavaju prepoznajemo istinu i da po njoj živimo bez obzira kako se ponašaju oni koji nas odgajaju. Istodobno sami moramo nastojati da ne budemo licemjeri – da ne govorimo jedno, a činimo drugo. Da svojim životom, i riječima i djelima, pokazujemo da smo Isusovi učenici.

Kako razmišljaš i što činiš kad ti netko daje dobar savjet, a sam se toga ne pridržava?

Događa li se i tebi da jedno govoriš, a drugo činiš?

Featured

Trideseta nedjelja kroz godinu (godina A)

Trideseta nedjelja kroz godinu  (godina A)
Evanđelje: Mt 22,34-40

(Evanđelje po Mateju, glava dvadeset druga, redak trideset četvrti do četrdesetog)

 

Učitelju, koja je zapovijed najveća u zakonu?

 

A17 VKG30

 

LJUBI BOGA I BLIŽNJEGA

     Kada učenici u školi nešto uče, obično traže i pamte najvažniju stvar u nekom tekstu ili nekoj knjizi. Koja je najvažnija zapovijed u knjizi Svetoga Pisma? Evanđelje nas uči da je to zapovijed ljubavi prema Bogu, bližnjemu i sebi.
     Ljubav u kršćanskom smislu nije emocija. Bog od nas ne traži da budemo zaljubljeni. Bog od nas traži da ljubav pokazujemo djelima. Bog traži da naša ljubav bude djelotvorna.
Zato se ljubav prepoznaje u činjenju dobrih djela, pomaganju i molitvi za drugoga čovjeka.

 

Zašto se kaže da ljubeći bližnjega ljubimo i Boga, a da ljubeći Boga ljubimo i čovjeka?
Što znači da je ljubav djelotvorna?

Featured

Dvadeset i deveta nedjelja kroz godinu (godina A)

Dvadeset i deveta nedjelja kroz godinu  (godina A)
Evanđelje: Mt 22, 15-21

(Evanđelje po Mateju, glava dvadeset druga, redak petnaesti do dvadeset prvog)

 

Podajte dakle caru carevo, a Bogu Božje.

 

A17 VKG29

 

MISIJSKA NEDJELJA

     Sluga Božji otac Ante Gabrić bio je hrvatski misionar koji je svoj život posvetio propovijedanju evanđelja u Indiji. Njega se prisjećamo i o njemu sada govorimo jer je danas misijska nedjelja koja nas potiče na molitvu za misije i misionare. Isus je poslao svoje učenike da propovijedaju Evanđelje svim ljudima. To misionari i danas rade, idući po cijelom svijetu. Svatko od nas može pomoći radu misionara tako da se moli za misije i, u skladu sa svojim mogućnostima, materijalno pomaže rad misionara.


Kako bi ti mogao pomoći nekome da upozna i prihvati Krista?
Na koje načine možemo naviještati Evanđelje?

Featured

Dvadeset i osma nedjelja kroz godinu (godina A)

Dvadeset i osma nedjelja kroz godinu  (godina A)
Evanđelje: Mt 22,1-14

(Evanđelje po Mateju, glava dvadeset druga, redak prvi do četrnaestog)

 

Kad kralj uđe pogledati goste,
spazi ondje čovjeka koji ne bijaše odjeven u svadbeno ruho

 

A17 VKG28

 

BOŽJI POZIV

     Bog svim ljudima želi darovati svoju dobrotu i zato sve poziva da prihvate njegova Sina Isusa. Poziva nas da živimo ljubav prema njemu i drugim ljudima. No neki ljudi su suviše zauzeti nekim drugim stvarima i ne odazivaju se Božjem pozivu. Oni koji se odazovu, moraju Isusa svim srcem i cijelim životom nasljedovati. Moraju „odjenuti“ svoje duše u „svadbeno ruho“ tj. trebaju biti najbolji što mogu biti. Nije najvažnije to što pripadamo Crkvi. Bitno je da živimo kao kršćani. Da ljudi prepoznaju u našem životu da smo Isusovi učenici.

Po čemu se vidi da prihvaćaš Božji poziv?
Na koji način vjera u Boga mijenja tvoj život?

Featured

Dvadeset i sedma nedjelja kroz godinu (godina A)

Dvadeset i sedma nedjelja kroz godinu  (godina A)
Evanđelje: Mt 21, 33-43

(Evanđelje po Mateju, glava dvadeset prva, redak trideset treći do četrdeset trećeg)

 

Kamen što ga odbaciše graditelji, postade kamen zaglavni

 

A17 VKG27

 

SVE MOGU U ONOME KOJI ME JAČA

     Bog ne gleda ljudskim mjerilima. Događa se da ljudi neke druge smatraju manje važnima ili nesposobnima, ali upravo po njima Bog često čini velika djela. Najveće djelo, djelo otkupljenja, učinio je po svome Sinu Isusu koji je itekako osjetio križ odbačenosti. No Bog se proslavio po mnogim vjernim ljudima, a đacima i studentima dragocjen je primjer svetog Josipa Kupertinskog.

     Josip je živio u Italiji u 17. stoljeću, svim srcem je ljubio Boga i želio postati svećenikom. No zbog teške bolesti nije mogao pohađati školu nekoliko godina pa su ga, zbog slabe naobrazbe, odbili primiti u samostan. Josip nije čeznuo za intelektualnim usavršavanjem, ali to je bio uvijet da bi se mogao zarediti. Stoga je ustrajno pokušavao u svojoj namjeri i nakraju su ga ipak primili u franjevački samostan. Sa svih strana dolazila su mu obeshrabrenja, ali on je bio ponizan, poslušan i posve predan Bogu, a On mu je darovao izvanredne darove. Naime, Josip bi se u žarkoj molitvi mogao uzdići iznad zemlje i lebdjeti u zraku pa su ga još za života nazivali „leteći svetac“. Po Božjoj milosti primio je i neke druge darove koji su svjedočili koliko Bog ljubi one koji čeznu za nebeskim Ocem čitavim svojim bićem. Učio je i danju i noću te je s velikim poteškoćama, i uz Božju pomoć, uspio završiti veoma težak studij teologije i zarediti se za svećenika. Vidjevši koliko je mio Bogu, mnogi su se ljudi obraćali Josipu za pomoć i tražili ga da moli za njih. A jer je iskusio teškoće učenja i tjeskobe ispita, poznat je kao zaštitnik đaka i studenata koji mu se obraćaju sljedećom molitvom:

 

Molitva svetom Josipu Kupertinskom za uspjeh na ispitu

     Dobri Bože, zahvaljujem Ti na svim darovima koje mi daješ. Udijeli mi milost da se uvijek njima služim Tebi na slavu, za svoje posvećenje i na dobro drugih. Daj da uvijek budem radosna srca. Blagoslovi moje roditelje i bdij nad mojim učenjem. Prosvijetli moje učitelje, nastavnike i profesore, a budi na pomoć i mojim kolegama. Utječem Ti se po zaslugama i po zagovoru sv. Josipa Kupertinskoga, koji je i sam iskusio teškoće učenje i tjeskobe ispita, ali je doživio i radost da za svoj trud uz pomoć svoje drage nebeske Majke Marije bude nagrađen. Molim Te, vodi moju pamet, učvrsti moju volju i potakni velikodušnu zauzetost, da tako ispunim svoje dužnosti i zaslužim uspješno položiti ispit pred kojim se nalazim. Amen. 


Što znači da Bog ne gleda ljudskim mjerilima?

Što činiš kad te obeshrabruju neuspjesi i razne zaprijeke na tvome putu?

ZAŠTITA PRIVATNOSTI

Zaštita privatnosti
Kolačići

KAKO DO NAS


PRATITE NAS NA FACEBOOK-U!