Kršćanski nauk

 

Šest glavnih istina

 1. Samo je jedan Bog, a tri su Božanske osobe: Otac, Sin i Duh Sveti.
 2. Bog je sve stvorio, sve uzdržava i upravlja.
 3. Duša je čovječja besmrtna.
 4. Sin je Božji postao čovjekom i otkupio nas svojom smrću na križu.
 5. Milost je Božja potrebna za spasenje.
 6. Bog će dobro nagraditi vječnom nagradom, a zlo kazniti vjenom kaznom.

 

Deset Božjih zapovijedi

 1. Ja sam Gospodin Bog tvoj; nemaj drugih Bogova uz mene.
 2. Ne izusti imena Gospodina Boga svoga uzalud.
 3. Spomeni se da svetkuješ dan Gospodnji.
 4. Poštuj oca i majku, da dugo živiš i dobro ti bude na zemlji.
 5. Ne ubij.
 6. Ne sagriješi bludno.
 7. Ne ukradi.
 8. Ne reci lažna svjedočanstva.
 9. Ne poželi tuđega ženidbenoga druga.
 10. Ne poželi nikakve tuđe stvari.

 

Dvije zapovijedi ljubavi

1. Ljubi Gospodina Boga svoga svim srcem svojim, svom dušom svojom (Mt 22, 37).

2. Ljubi bližnjega svoga kao sam sebe (Lk 10, 27).

 

Pet zapovijedi crkvenih

 1. Svetkuj zapovijedane blagdane i slušaj pobožno svetu Misu u nedjelju i zapovijedane blagdane.
 2. Posti zapovijedane poste i u određene dane ne mrsi.
 3. Svake se godine najmanje jedanput ispovijedi i o Uskrsu pričesti
 4. Drži se ženidbenih zakona svete Crkve.
 5. Doprinosi za crkvene potrebe.

 

Osnovne kršćanske dužnosti

1. Kloni se grijeha.
2. Drži Božje zapovijedi i živi kreposno.

 

Dvije zapovijedi naravi

 1. Ne čini bližnjemu što ne bi želio da on tebi učini!
 2. Čini bližnjemu što bi želio da on tebi učini!

 

 

Sedam svetih sakramenata

 1. Krštenje,
 2. Potvrda,
 3. Sveta Pričest,
 4. Ispovijed,
 5. Bolesničko pomazanje,
 6. Svećenički red,
 7. Ženidba.

 

Sedam darova Duha Svetoga

 1. Mudrost,
 2. Razum,
 3. Savjet,
 4. Jakost,
 5. Znanje,
 6. Pobožnost
 7. Strah Božji.

 

 

Četiri stvari potrebne da se spasimo

1. Vjera, 2. Ufanje, 3. Ljubav, 4. Dobra djela.

 

Tri neprijatelja naše duše

1. Svijet, 2. Đavao, 3. Neuredne sklonosti duše i tijela.

 

Posljednje stvari čovjeka

 Smrt, sud, nebesko blaženstvo za dobre, a pakao za zle.

 

Osam blaženstava

Blaženi siromašni u duhu, jer je njihovo kraljevstvo nebesko.
Blaženi žalosni, jer će se utješiti.
Blaženi krotki, jer će baštiniti zemlju.
Blaženi koji gladuju i žeđaju pravde, jer će se nasititi (pravde).
Blaženi milosrdni, jer će milosrđe postići.
Blaženi koji su čista srca, jer će gledati Boga.
Blaženi miroljubivi, jer će se zvati sinovi Božji.
Blaženi koji su prognani radi pravednosti,
jer je njihovo kraljevstvo nebesko (Mt 5, 3-10).

 

Sedam duhovnih djela milosrđa

 1. Dvoumna savjetovati
 2. Neuka poučiti
 3. Grešnika pokarati
 4. Žalosna i nevoljna utješiti
 5. Uvredu oprostiti
 6. Nepravdu strpljivo podnositi
 7. Za žive i mrtve Boga moliti

 

Sedam tjelesnih djela milosrđa

 1. Gladna nahraniti
 2. Žedna napojiti
 3. Siromaha odjenuti
 4. Putnika primiti
 5. Bolesna i utamničenika pohoditi
 6. Prognanika i izbjeglicu pomagati
 7. Mrtva pokopati.

 

Najizvrsnija djela milosrđa

1. Molitva 2. Post 3. Milostinja

 

Tri stvari potrebne da se pričestimo

 1.  Biti u milosti Božjoj, to jest bez smrtnoga grijeha.
 2. Ne jesti i ne piti ništa, osim vode, jedan sat prije sv. pričesti.
 3. Promišljati koga u pričesti primamo.

 

Pet stvari potrebnih da se dobro ispovijedimo

 1.  Promisliti grijehe.
 2. Pokajati se za grijehe.
 3. Odlučiti temeljito da se nećemo više na grijehe vratiti.
 4. Ispovjediti pravo i skrušeno sve svoje grijehe.
 5. Izvršiti naređenu pokoru.

 

Četiri stvari kojima možemo pomagati dušama u čistilištu

1. Molitve, 2. Dobra djela, 3. Oprosti, 4. Žrtva svete Mise

 

Tri evanđeoska savjeta

 1. Svojevoljno siromaštvo
 2. Vjekovita čistoća
 3. Potpuni posluh starješini u svakoj stvari koja nije grijeh.

 

Sedam glavnih grijeha

 1. Oholost,
 2. Škrtost,
 3. Bludnost,
 4. Zavist,
 5. Neumjerenost u jelu i piću,
 6. Srditost,
 7. Lijenost.

 

Šest grijeha protiv Duha Svetoga

 1. Ne ufati se u spasenje.
 2. Zlo se ufati u spasenje bez dobrih djela.
 3. Suprotiviti se istini poznatoj.
 4. Zavidjeti duhovnim dobrima svoga bližnjega.
 5. Otvrdnuti u grijehu.
 6. Ne pokajati se ni na smrti.

 

Devet tuđih grijeha

 1. Savjetovati na grijeh.
 2. Zapovijedati da se griješi.
 3. Pristati na tuđi grijeh.
 4. Navesti drugoga na grijeh.
 5. Hvaliti tuđe grijehe.
 6. Tajiti tuđe grijehe kad smo ih dužni očitovati.
 7. Ne pokarati tuđe grijehe.
 8. Pomagati drugoga u grijesima.
 9. Braniti tuđe grijehe

 

Čin vjere

Vjerujem čvrsto sve
što je Isus Krist učio
i što sveta Katolička crkva predlaže vjerovati,
jer si to objavio ti, Bože, koji si nepogrješivo istinit.
O Bože, umnoži moju vjeru?

 

Čin ufanja

Ufam se u te, Bože moj,
da ćeš mi po zaslugama
Isusove muke i smrti
i po mojim dobrim djelima,
učinjenim tvojom pomoću,
oprostiti grijehe i
dati nebesku slavu.
A to se ufam zato
jer si to obećao ti, Bože moj,
koji si u svojem obećanju stalan i vjeran.
O Bože, učvrsti moje ufanje!

 

Čin ljubavi

Ljubim te, Bože moj,
svim svojim srcem i dušom
više nego sve drugo na svijetu
jer si dostojan svake ljubavi;
i radi tebe ljubim svoga bližnjega kao sama sebe.
O Bože, užezi ognjem svoje ljubavi moje srce!

 

na vrh stranice