NEKA TI GOSPODIN OTVORI UŠI I USTA

Ispis

23. nedjelja kroz godinu, 09.09.2018.g.

 

Prvo čitanje: Iz 35, 4-7a

Drugo čitanje: Jak 2, 1-5

Evanđelje: Mk 7, 31-37

 

Zborna molitva

Bože, od tebe nam je spasenje i posinjenje.

Pogledaj svoje sinove i kćeri koji u Kristu vjeruju.

Udijeli im pravu slobodu i vječnu baštinu.

Po Gospodinu.

 

Darovna molitva

Bože, izvore pobožnosti i mira.

Molimo te da ovom žrtvom tebe iskreno štujemo,

a pričešću tvoga otajstva postignemo međusobnu vjernost

i jedinstvo. Po Kristu.

 

Popričesna molitva

Gospodine, svojom riječju i svojim djelom

daješ nam hranu i život. Daj da rastemo u ljubavi

po tim dragocjenim darovima te zaslužimo

vječno zajedništvo s tvojim Sinom,

Isusom Kristom, koji živi i kraljuje u vijeke vjekova.

 

Razmišljanje uz biblijska čitanja

 

NEKA TI GOSPODIN OTVORI UŠI I USTA

           Dolaskom Otkupitelja u ovaj svijet započelo je novo doba. Božje kraljevstvo je blizu; Bog sam otkupljuje narod svoj. On daruje ljudima spasenje.

           Gospodin naš Isus Krist čini znakove i čudesa i time javno pokazuje da ga je nebeski Otac poslao nama. Budući da je on jedno s Bogom, Ocem, on ima moć, liječiti bolesne, opraštati grešnicima, i istjerivati zloduhe.

            U današenjem evanđelju Isus se okreće jednome gluhom mucavcu. Jedan takav čovjek grubo je ograničen u opažanju svoje okoline i svijeta. Danas postoje Bogu hvala posebni programi, tako da ti ljudi mogu uspostaviti kontakt s drugim ljudima: u najmanju ruku preko znakova je moguće sporazumijevanje, mnogi uče stvarno govoriti, jer u stvarnosti nisu nijemi, nego mogu samo čuti.

            Isus čini čudo ozdravljenja ovoga gluhog mucavca. Kako je morao biti zahvalan taj čovjek, kad se njemu iznenada otvorio novi svijet.

            To čudo upućuje na nešto više: Isus Krist donosi nam u Duhu Svetom vijest o ljubavi Boga Oca. On nam otvara pristup nebeskom kraljevstvu, u koje smijemo stupiti po vjeri. Na taj način će nam biti otvorena nova dimenzija stvarnosti. Također ćemo i mi koji smo slijepci, po spasavajućoj moći Božjoj biti oni koji vide, a kao nijemi bit ćemo oni koji govore. Vjera nam otvara oči srca, tako da prepoznamo Božju moć, mudrost i dobrotu. Mi bivamo pokrenuti i osposobljeni od Duha Svetoga, da ispovijedamo radosnu vijest o Božjoj ljubavi i da je navijestimo ljudima.

(Priređeno prema tekstu objavljenom na stranici www.franjevci-split.hr)