BOŽJI NALOG

BOŽJI NALOG

14. nedjelja kroz godinu, 07.07.2019.g.

Prvo čitanje: Iz 66, 10-14c

Drugo čitanje: Gal 6, 14-18

Evanđelje: Lk 10, 1-9  (kraća verzija)

 

Zborna molitva

Bože, ti si poniženjem svoga Sina podigao pali svijet.

Udijeli svome narodu svetu radost. Oslobodio si ga ropstva grijeha:

privedi ga uživanju vječnog veselja.

Po Gospodinu.

 

Darovna molitva

Gospodine, ovaj prinos

tvome imenu nek nas

očisti i iz dana u dan

potiče na izgradnju

novoga svijeta. Po Kristu.


Popričesna molitva

Gospodine, nahranio si nas božanskim darovima.

Molimo te, obdari nas spasenjem i ne daj da te ikad

prestanemo hvaliti.

Po Kristu.

 

Razmišljanje uz biblijska čitanja:

BOŽJI NALOG

           Slušajući riječi evanđelja današnje nedjelje zaključujemo, da glasnici nisu poslani kao službeni nositelji u postojeće zajednice. Oni su poslani u gradove i sela, koja još nisu dotaknuta evanđeljem, u koja je trebao doći Isus. Promotrimo zadaću glasnika malo bliže. Oni su trebali kazivati: "Približilo vam se kraljevstvo Božje!"

           Oni su trebali kazivati poniženima, da im se Bog približava, da se usprave. Trebali su bolesnima svjedočiti, da Bog želi njihov život. Oni su trebali navijestiti bespomoćnima da se otvore za nadu u Boga i da postoje mogućnosti koje nikada ne prestaju. Oni su trebali navijestiti isključenima pomirenje i novo zajedništvo u imenu Božjem. Sažeto se može reći: oni su trebali navijestiti ljudima radost, hrabrost, pouzdanje, nadu i to u povjerenju na skori Božji dolazak. Za veliku Božju žetvu u svakom vremenu, pa tako i danas, treba velikodušnih i plemenitih radnika. To moraju biti ljudi sa srcem, bistra uma, jake volje, stvaralačke snage i fantazije. Ljudi bez straha, da će uprljati prste; lijenošću se ne može ništa započeti i ništa postići. To moraju biti ljudi, koji znaju cijeniti, kako je žetva veličanstvena, da se tu radi o žetvi koja nije naša, nego Božja stvar. On je onaj koji daje da raste i sazrijeva. On je gospodar vinograda, njiva i polja, također i kamenitoga tla i onoga sa oskudnim prinosom, gdje se ne vidi uspjeh usprkos muci s puno ljubavi i najboljoj volji.

(Priređeno prema tekstu objavljenom na stranici www.franjevci-split.hr)

ZAŠTITA PRIVATNOSTI

Zaštita privatnosti
Kolačići

KAKO DO NAS


PRATITE NAS NA FACEBOOK-U!