Pjevano evanđelje i propovijed - Presveto Trojstvo

Ispis
Evanđelje: Mt 28, 16-20
Krstite ih u ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
Čitanje svetog Evanđelja po Mateju
U ono vrijeme:
Jedanaestorica pođoše u Galileju na goru kamo im je naredio Isus. Kad ga ugledaše, padoše ničice preda nj. A neki posumnjaše. Isus im pristupi i prozbori:
»Dana mi je sva vlast na nebu i na zemlji! Pođite dakle i učinite mojim učenicima sve narode krsteći ih u ime Oca i Sina i Duha Svetoga i učeći ih čuvati sve što sam vam zapovjedio!
I evo, ja sam s vama u sve dane – do svršetka svijeta.«
Riječ Gospodnja.