Pjevano evanđelje i propovijed - 17. nedjelja kroz godinu

Vlč. Branimir Budinski, Evanđelje i propovijed od 25.07.
Evanđelje: Iv 6, 1-15
Razdijeli onima koji su posjedali koliko su god htjeli.
Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu
U ono vrijeme: Ode Isus na drugu stranu Galilejskog, Tiberijadskog mora. Slijedilo ga silno mnoštvo jer su gledali znamenja što ih je činio na bolesnicima. A Isus uziđe na goru i ondje sjeđaše sa svojim učenicima. Bijaše blizu Pasha, židovski blagdan.
Isus podigne oči i ugleda kako silan svijet dolazi k njemu pa upita Filipa:
»Gdje da kupimo kruha da ovi blaguju?«
To reče kušajući ga; jer znao je što će učiniti. Odgovori mu Filip:
»Za dvjesta denara kruha ne bi bilo dosta da svaki nešto malo dobije.«
Kaže mu jedan od njegovih učenika, Andrija, brat Šimuna Petra:
»Ovdje je dječak koji ima pet ječmenih kruhova i dvije ribice! Ali što je to za tolike?«
Reče Isus:
»Neka ljudi posjedaju!«
A bilo je mnogo trave na tome mjestu.
Posjedaše dakle muškarci, njih oko pet tisuća. Isus uze kruhove, izreče zahvalnicu pa razdijeli onima koji su posjedali. A tako i od ribica – koliko su god htjeli. A kad se nasitiše, reče svojim učenicima:
»Skupite preostale ulomke da ništa ne propadne!«
Skupili su dakle i napunili dvanaest košara ulomaka što od pet ječmenih kruhova pretekoše onima koji su blagovali.
Kad su ljudi vidjeli znamenje što ga Isus učini, rekoše:
»Ovo je uistinu Prorok koji ima doći na svijet!«
Kad Isus spozna da kane doći, pograbiti ga i zakraljiti, povuče se ponovno u goru, posve sam.
Riječ Gospodnja.
 

ZAŠTITA PRIVATNOSTI

Zaštita privatnosti
Kolačići

KAKO DO NAS


PRATITE NAS NA FACEBOOK-U!