Pjevano evanđelje i propovijed - Presveto Trojstvo

  Evanđelje: Mt 28, 16-20
  Krstite ih u ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
  Čitanje svetog Evanđelja po Mateju
  U ono vrijeme:
  Jedanaestorica pođoše u Galileju na goru kamo im je naredio Isus. Kad ga ugledaše, padoše ničice preda nj. A neki posumnjaše. Isus im pristupi i prozbori:
  »Dana mi je sva vlast na nebu i na zemlji! Pođite dakle i učinite mojim učenicima sve narode krsteći ih u ime Oca i Sina i Duha Svetoga i učeći ih čuvati sve što sam vam zapovjedio!
  I evo, ja sam s vama u sve dane – do svršetka svijeta.«
  Riječ Gospodnja.
   

  Pjevano evanđelje i propovijed - Duhovi - Pedesetnica

  Evanđelje:
  Iv 15, 26-27; 16, 12-15
  Duh istine upućivat će vas u svu istinu.
  Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu
  U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:
  »Kada dođe Branitelj koga ću vam poslati od Oca - Duh Istine koji od Oca izlazi - on će svjedočiti za mene. I vi ćete svjedočiti jer ste od početka sa mnom.
  Još vam mnogo imam kazati, ali sada ne možete nositi. No kada dođe on - Duh Istine -upućivat će vas u svu istinu; jer neće govoriti sam od sebe, nego će govoriti što čuje i navješćivat će vam ono što dolazi. On će mene proslavljati jer će od mojega uzimati i navješćivati vama.
  Sve što ima Otac, moje je.
  Zbog toga vam rekoh: od mojega uzima i - navješćivat će vama."
  Riječ Gospodnja.
   

   

   

  Pjevano evanđelje i propovijed - Sedma vazmena nedjelja

  Evanđelje: Iv 17, 11b-19
  Neka i oni budu jedno kao i mi!
  Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu
  U ono vrijeme: Isus podiže oči k nebu i pomoli se:
  »Oče sveti, sačuvaj ih u svom imenu koje si mi dao: da budu jedno kao i mi. Dok sam ja bio s njima, ja sam ih čuvao u tvom imenu, njih koje si mi dao; i štitio ih, te nijedan od njih ne propade osim sina propasti, da se Pismo ispuni. A sada k tebi idem i ovo govorim u svijetu da imaju puninu moje radosti u sebi. Ja sam im predao tvoju riječ, a svijet ih zamrzi jer nisu od svijeta kao što ni ja nisam od svijeta.
  Ne molim te da ih uzmeš sa svijeta, nego da ih očuvaš od Zloga. Oni nisu od svijeta kao što ni ja nisam od svijeta. Posveti ih u istini: tvoja je riječ istina. Kao što ti mene posla u svijet, tako i ja poslah njih u svijet. I za njih posvećujem samog sebe da i oni budu posvećeni u istini.«
  Riječ Gospodnja.
   

   

  Pjevano evanđelje i propovijed - Šesta vazmena nedjelja

  Evanđelje: Iv 15, 9-17
  Veće ljubavi nitko nema od ove: da tko život svoj položi za prijatelje.
  Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu
  U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:
  »Kao što je Otac ljubio mene, tako sam i ja ljubio vas; ostanite u mojoj ljubavi. Budete li čuvali moje zapovijedi, ostat ćete u mojoj ljubavi; kao što sam i ja čuvao zapovijedi Oca svoga te ostajem u ljubavi njegovoj. To sam vam govorio da moja radost bude u vama i da vaša radost bude potpuna.
  Ovo je moja zapovijed: ljubite jedni druge kao što sam ja vas ljubio! Veće ljubavi nitko nema od ove: da tko život svoj položi za svoje prijatelje. Vi ste prijatelji moji ako činite što vam zapovijedam. Više vas ne zovem slugama jer sluga ne zna što radi njegov gospodar; vas sam nazvao prijateljima jer vam priopćih sve što sam čuo od Oca svoga. Ne izabraste vi mene, nego ja izabrah vas i postavih vas da idete i rod donosite i rod vaš da ostane te vam Otac dadne što ga god zaištete u moje ime. Ovo vam zapovijedam: da ljubite jedni druge.«
  Riječ Gospodnja.

   

  Pjevano evanđelje i propovijed - Nedjelja dobrog Pastira

  Evanđelje: Iv 10, 11-18
  Pastir dobri život svoj polaže za ovce.
  Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu
  U ono vrijeme: Reče Isus:
  »Ja sam pastir dobri. Pastir dobri život svoj polaže za ovce. Najamnik – koji nije pastir i nije vlasnik ovaca – kad vidi vuka gdje dolazi, ostavlja ovce i bježi, a vuk ih grabi i razgoni: najamnik je i nije mu do ovaca. Ja sam pastir dobri i poznajem svoje i mene poznaju moje, kao što mene poznaje Otac i ja poznajem Oca i život svoj polažem za ovce. Imam i drugih ovaca, koje nisu iz ovog ovčinjaka. I njih treba da dovedem i glas će moj čuti i bit će jedno stado, jedan pastir. Zbog toga me i ljubi Otac što polažem život svoj da ga opet uzmem. Nitko mi ga ne oduzima, nego ja ga sam od sebe polažem. Vlast imam položiti ga, vlast imam opet uzeti ga. Tu zapovijed primih od Oca svoga.«
  Riječ Gospodnja.

   

  Pjevano evanđelje i propovijed - Peta vazmena nedjelja

  Evanđelje: Iv 15, 1-8
  Tko ostaje u meni i ja u njemu, taj donosi mnogo roda.
  Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu
  U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:
  »Ja sam istinski trs, a Otac moj – vinogradar. Svaku lozu na meni koja ne donosi roda on siječe, a svaku koja rod donosi čisti da više roda donese. Vi ste već očišćeni po riječi koju sam vam zborio. Ostanite u meni i ja u vama. Kao što loza ne može donijeti roda sama od sebe, ako ne ostane na trsu, tako ni vi ako ne ostanete u meni.
  Ja sam trs, vi loze. Tko ostaje u meni i ja u njemu, taj donosi mnogo roda. Uistinu, bez mene ne možete učiniti ništa. Ako tko ne ostane u meni, izbace ga kao lozu i usahne. Takve onda skupe i bace u oganj te gore. Ako ostanete u meni i riječi moje ako ostanu u vama, što god hoćete, ištite i bit će vam. Ovim se proslavlja Otac moj: da donosite mnogo roda i da budete moji učenici.«
  Riječ Gospodnja.

   

  Pjevano evanđelje i propovijed - Treća vazmena nedjelja

  Evanđelje: Lk 24,35-48
  Trebalo je da Krist sve to pretrpi i treći dan uskrsne od mrtvih.
  Čitanje svetog Evanđelja po Luki
  U ono vrijeme: Učenici su Isusovi pripovijedali što se dogodilo na putu i kako ga prepoznaše u lomljenju kruha. Dok su oni o tom razgovarali, stane Isus posred njih i reče im:
  »Mir vama!«
  Oni, zbunjeni i prestrašeni, pomisliše da vide duha.
  Reče im Isus:
  »Zašto se prepadoste? Zašto vam sumnje obuzimaju srce? Pogledajte ruke moje i noge! Ta ja sam! Opipajte me i vidite jer duh tijela ni kostiju nema kao što vidite da ja imam.«
  Rekavši to, pokaza im ruke i noge. I dok oni od radosti još nisu vjerovali, nego se čudom čudili, on im reče:
  »Imate li ovdje što za jelo?«
  Oni mu pruže komad pečene ribe. On uzme i pred njima pojede.
  Nato im reče:
  »To je ono što sam vam govorio dok sam još bio s vama: treba da se ispuni sve što je u Mojsijevu Zakonu, u Prorocima i Psalmima o meni napisano.« Tada im otvori pamet da razumiju Pisma te im reče:
  »Ovako je pisano: ’Krist će trpjeti i treći dan ustati od mrtvih, i u njegovo će se ime propovijedati obraćenje i otpuštenje grijeha po svim narodima počevši od Jeruzalema.’ Vi ste tomu svjedoci.«
  Riječ Gospodnja.

   

  Pjevano evanđelje i propovijed - Druga vazmena nedjelja

  Evanđelje: Iv 20, 19-31
  Nakon osam dana dođe Isus, stane u sredinu i reče: »Mir vama!«
  Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu
  Uvečer toga istog dana, prvog u tjednu, dok su učenici u strahu od Židova bili zatvorili vrata, dođe Isus, stane u sredinu i reče im: »Mir vama!« To rekavši, pokaza im svoje ruke i bok. I obradovaše se učenici vidjevši Gospodina. Isus im stoga ponovno reče:
  »Mir vama! Kao što mene posla Otac i ja šaljem vas.« To rekavši, dahne u njih i kaže im:
  »Primite Duha Svetoga. Kojima otpustite grijehe, otpuštaju im se; kojima zadržite, zadržani su im.«
  Ali Toma zvani Blizanac, jedan od dvanaestorice, ne bijaše s njima kad dođe Isus. Govorili su mu dakle drugi učenici:
  »Vidjeli smo Gospodina!«
  On im odvrati:
  »Ako ne vidim na njegovim rukama biljeg čavala i ne stavim svoj prst u mjesto čavala, ako ne stavim svoju ruku u njegov bok, neću vjerovati.«
  I nakon osam dana bijahu njegovi učenici opet unutra, a s njima i Toma. Vrata bijahu zatvorena, a Isus dođe, stade u sredinu i reče: »Mir vama!« Zatim će Tomi:
  »Prinesi prst ovamo i pogledaj mi ruke! Prinesi ruku i stavi je u moj bok i ne budi nevjeran nego vjeran.«
  Odgovori mu Toma:
  »Gospodin moj i Bog moj!«
  Reče mu Isus:
  »Budući da si me vidio, povjerovao si. Blaženi koji ne vidješe, a vjeruju!«
  Isus je pred svojim učenicima učinio i mnoga druga znamenja koja nisu zapisana u ovoj knjizi. A ova su zapisana da vjerujete: Isus je Krist, Sin Božji, i da vjerujući imate život u imenu njegovu.
  Riječ Gospodnja.
  Pjevano evanđelje i propovijed

  Evanđelje: Mt 28, 8-15
  Idite javite mojoj braći da pođu u Galileju. Ondje će me vidjeti.
  Čitanje svetog Evanđelja po Mateju
  U ono vrijeme: Žene otiđoše žurno s groba te sa strahom i velikom radošću otrčaše javiti njegovim učenicima. Kad eto im Isusa u susret! Reče im: »Zdravo!«
  One polete k njemu, obujme mu noge i ničice mu se poklone. Tada im Isus reče:
  »Ne bojte se! Idite, javite mojoj braći da pođu u Galileju! Ondje će me vidjeti!«
  Dok su one odlazile, gle, neki od straže dođoše u grad i javiše glavarima svećeničkim što se sve dogodilo. Oni se sabraše sa starješinama na vijećanje, uzeše mnogo novaca i dadoše vojnicima govoreći:
  »Recite: 'Noću, dok smo mi spavali, dođoše njegovi učenici i ukradoše ga' Ako to dočuje upravitelj, mi ćemo ga uvjeriti i sve učiniti da vi budete bez brige.« Oni uzeše novac i učiniše kako bijahu poučeni. I razglasilo se to među Židovima — sve do danas.
  Riječ Gospodnja.
   

  Pjevano evanđelje i propovijed - V. korizmena nedjelja 21.3.2021.

  Evanđelje: Iv 12, 20-33
  Ako pšenično zrno, pavši na zemlju, umre, donosi obilat rod.
  Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu
  U ono vrijeme: Među onima koji su se došli klanjati na blagdan bijahu i neki Grci. Oni pristupe Filipu iz Betsaide galilejske pa ga zamole:
  »Gospodine, htjeli bismo vidjeti Isusa.«
  Filip ode i kaže to Andriji pa Andrija i Filip odu i kažu Isusu. Isus im odgovori: »Došao je čas da se proslavi Sin Čovječji. Zaista, zaista, kažem vam: ako pšenično zrno, pavši na zemlju, ne umre, ostaje samo; ako li umre, donosi obilat rod. Tko ljubi svoj život, izgubit će ga. A tko mrzi svoj život na ovome svijetu, sačuvat će ga za život vječni. Ako mi tko hoće služiti, neka ide za mnom. I gdje sam ja, ondje će biti i moj služitelj. Ako mi tko hoće služiti, počastit će ga moj Otac. Duša mi je sada potresena i što da kažem? Oče, izbavi me iz ovoga časa? No, zato dođoh u ovaj čas! Oče, proslavi ime svoje!« Uto dođe glas s neba: »Proslavio sam i opet ću proslaviti!«
  Mnoštvo koje je ondje stajalo i slušalo govoraše:
  »Zagrmjelo je!« Drugi govorahu:
  »Anđeo mu je zborio.« Isus na to reče:
  »Ovaj glas nije bio poradi mene, nego poradi vas. Sada je sud ovomu svijetu, sada će knez ovoga svijeta biti izbačen. A ja kad budem uzdignut sa zemlje, sve ću privući k sebi.«
  To reče da označi kakvom će smrću umrijeti.
  Riječ Gospodnja.

  ZAŠTITA PRIVATNOSTI

  Zaštita privatnosti
  Kolačići

  KAKO DO NAS


  PRATITE NAS NA FACEBOOK-U!