ISUS NAM POKAZUJE BOŽJE MILOSRĐE

  5. korizmena nedjelja, 07.04.2019.g.

  Prvo čitanje: Iz 43, 16-21

  Drugo čitanje: Fil 3, 8-14

  Evanđelje: Iv 8, 1-11

   

  Zborna molitva

  Gospodine, Bože naš, tvoj se Sin

  iz ljubavi za svijet predao u smrt.

  Daj da i mi tvojom pomoću

  odvažno stupamo putem njegove ljubavi.

  Po Gospodinu.

   

   

  Darovna molitva

  Svemogući Bože, usliši nam prošnje.

  Ti si nas obasjao svjetlom kršćanske vjere:

  djelovanjem ove žrtve očisti nas od grijeha.

  Po Kristu.

   

   

  Popričesna molitva

  Svemogući Bože, pričestili smo se tije­lom i krvlju tvoga Sina.

  Molimo te da uvijek ostanemo njegovi udovi. Po Gospodinu.

   

  Razmišljanje uz biblijska čitanja:

  ISUS NAM POKAZUJE BOŽJE MILOSRĐE

            U evanđelju ove nedjelje bit će nam pokazano, kako nam Bog pokazuje milosrđe. Postupanje Isusovo u susretu s preljubnicom objavljuje nam dobrotu nebeskoga Oca. Isus Krist, Sin Božji, upravo je došao, da pozove grješnike a ne pravednike.

            Isus ne dovodi u pitanje, da je žena sagriješila i da je zlo učinila. Isus joj reče: "Idi i odsada više nemoj griješiti." Drukčije kazano: "Idi, ali idi s Bogom!" Ako ona zna, da je Bog na njenoj strani, ona će svijet gledati njegovim očima i odgovarajuće postupati. Žena dobiva, kako je to obećao prorok Jeremija, jednu novu šansu. Ona ne treba gledati unazad sa strahom, nego je uvučena u zajednicu spašenih od Boga.

            Isus ne priznaje ljudima pravo, da o njoj sude. Jer, svi smo mi grješnici, i mi kao tobožnji pravednici nemamo pravo, bacati kamenje na druge.

            Pismoznanci i farizeji uvidjeli su da Isus ima pravo, i da siromašnu ženu ne smiju osuditi. Jedini, koji bi imao pravo biti strog, je Isus. U svakom slučaju on je stvarno bez grijeha! A ipak ne osuđuje ženu. Pušta je da u miru ode. Ona smije početi novi život i ima razloga za veselo klicanje.

  (Priređeno prema tekstu objavljenom na stranici www.franjevci-split.hr)

  OČEV ZAGRLJAJ - IZVOR OBRAĆENJA

  4. korizmena nedjelja, 31.03.2019.g.

  Prvo čitanje: Jš 5, 9a.10-12

  Drugo čitanje: 2Kor 5, 17-21

  Evanđelje: Lk 15, 1-3.11-32

   

  Zborna molitva

  Bože, ti si nas sa sobom pomirio po riječi svojoj, Isusu Kristu.

  Pomozi nam da odanošću i živom vjerom idemo u susret

  skorim vazmenim blagdanima. Po Gospodinu.

   

  Darovna molitva

  Gospodine, s radošću ti prinosimo ovu žrtvu,

  koja nam daje lijek protiv smrti. Molimo te da je

  s vjerom slavimo i dostojno prikažemo za spas svijeta.

  Po Kristu.

   

  Popričesna molitva

  Bože, ti prosvjetljuješ svakog čovjeka koji dolazi na ovaj svijet.

  Molimo te, izliječi nam sljepoću srca da spoznamo što je pravo

  i tebe iskreno ljubimo.

  Po Kristu.

  Razmišljanje uz biblijska čitanja:

  OČEV ZAGRLJAJ - IZVOR OBRAĆENJA

          Isusova prispodoba o milosrdnom Ocu i dvojici njegovih sinova, izrečena u prilikama Isusova vremena, može se čitati na nekoliko razina.

           Zaustavimo se ovdje na samom opisu povratka. Sin iz daljine pokazuje koliko je udaljen od Oca. Očekujući položaj sluge, pokazuje nepoznavanje Oca. Računa da će se Otac ponašati po pravilima ljudske pravde. No, Otac čini ono čime otkriva svoje neuvjetovano raspoloženje prema sinu. Ne traži od njega pokorničke radnje, zadovoljštinu za uvrijeđenu čast. Nema pitanja i prijekora, isticanja radišnosti starijeg sina, lijevanja suza, bosih nogu, kostrijeti i pepela, već slijedi gozba. Po ljudskoj pravednosti, a nju često projiciramo na Boga, trebalo bi uslijediti sve samo ne gozba, svirka i igra. Gozba znači stol, a stol znači zajedništvo. Zato je važno uočiti da se promjena mlađeg sina događa tek u susretu s Ocem. Očevo lice, drugačije od sinovljeva umišljaja, mijenja srce mlađeg sina i time spoznaje kakav je Otac. To nam hoće reći da je Bog taj koji nas mijenja. Obraćenja nema bez Boga. Kajanje se ne može misliti izdvojeno od Božje milosti, kao da je dovoljna naša spoznaja o zlu i odluka pa će Bog, jer smo se doveli u red, reći svoj “opraštam”. Obraćenje se događa iz iskustva ljubav i iz izručenja zagrljaju Ljubavi koja nadilazi svaku pravdu.

  (Priređeno prema tekstu objavljenom na stranici www.vjeraidjela.com)

  BOG IDE S NAMA NA SVIM PUTEVIMA

  3. korizmena nedjelja, 24.03.2019.g.

  Prvo čitanje: Izl 3, 1-8a.13-15

  Drugo čitanje: 1Kor 10, 1-6.10-12

  Evanđelje: Lk 13, 1-9

   

  Zborna molitva

  Bože, izvore milosrđa i sve dobrote, odredio si lijek našim grijesima:

  post, molitvu i djela ljubavi. Priznajemo da smo grešni.

  Savjest nas optužuje. Molimo te: iskazuj nam uvijek svoje milosrđe.

  Po Gospodinu.

   

   

  Darovna molitva

  Gospodine, po ovoj nam žrtvi oprosti grijehe

  i pomozi da i mi praštamo svojoj braći.

  Po Kristu.

   

   

  Popričesna molitva

  Gospodine, već na zemlji nahranio si nas kruhom s neba

  i dao nam zalog onoga što još ne vidimo. Smjerno te molimo:

  što sada u otajstvu slavimo, nek se ostvari u punoj istini.

  Po Kristu.

  Razmišljanje uz biblijska čitanja:

  BOG IDE S NAMA NA SVIM PUTEVIMA

            U plamtećem grmu objavljuje se Bog Mojsiju kao "Ja jesam". To ime, koje izražava puninu bića i života, ujedno ostaje tajna: Bog se okreće nama ljudima i pokazuje nam svoju blizinu, bez da mi možemo iscrpsti i istražiti njegovo biće. Obećanje ipak glasi: Bog ide na put s nama; on vodi i prati svoj narod, kojeg je izabrao u ljubavi.

            To vrijedi u znatnoj mjeri za narod novoga saveza, Crkvu. Mi bivamo obdareni po Božjim darovima u svetim sakramentima: prije svega u svetom krštenju, u kojem smo primili božanski život, i u svetoj euharistiji, u kojoj se taj božanski život hrani i jača.  Također je i za nas Bog "Ja jesam". U Isusu Kristu Bog se konačno stavio na stranu ljudi i nas oslobađa po svojoj muci i smrti od svih grijeha i svakoga zla.

            U evanđelju Isus govori o potrebi obraćenja, i donosi nam prispodobu o smokvi koja je već tri godine besplodna. U toj prispodobi slušamo vinogradara koji govori gospodaru vinograda: "Gospodaru, ostavi je još ove godine dok je ne okopam i ne pognojim. Možda će ubuduće ipak uroditi. Ako li ne, posjeći ćeš je."

            Koji optimizam, koje povjerenje, koja nada, koja strpljivost, koja unutarnja snaga se skriva u ovom malom i poniznom "možda?

            U vinogradaru možemo vidjeti Isusa, koji moli gospodara vinograda, svoga Oca za nas, koji smo stablo, da smijemo ostati. Isus nas zastupa pred Ocem, on je naš zagovornik kod Oca (usp. Rim 8,26; Heb 4,15-16.). Isus Krist je nada za nas. Možda se i sami dovoljno ne obraćamo i ne mijenjamo, a isto tako možda smo na izmaku strpljivosti s drugima. Isus je u takvim situacijama snaga nade za mene i za druge. O njemu se kaže, da je došao, da "trske stučene prelomiti neće, stijenja što tek tinja neće ugasiti" (usp. Mt 12,20)

             Kada netko dođe i kaže: "Dajem ti još jednu šansu!", kada netko ima strpljivosti i kaže "možda", to povjerenje na mogući način vodi do neočekivanih plodova, do novoga života. Tako gledajući Isus je u ovom evanđelju čovjek, koji ima puno strpljivosti s nama, koji nam daje šansu, gdje nju nama drugi ne daju, a moguće je, da je  i mi drugima ne dajemo. Kao što je vrtlar u živom odnosu sa svojim cvijećem i sa svojim stablima, tako je Bog prema nama  u živom i dobrohotnom odnosu. Taj "možda" je ipak puno u našim rukama.

  (Priređeno prema tekstu objavljenom na stranici www.franjevci-split.hr)

  PREOBRAŽENJE

  2. korizmena nedjelja, 17.03.2019.g.

  Prvo čitanje:  Post 15, 5-12.17-18

  Drugo čitanje: Fil 3, 17 – 4, 1

  Evanđelje: Lk 9, 28b-36

   

  Zborna molitva

  Bože, ti nam zapovijedaš da slušamo tvoga ljubljenoga Sina.

  Krijepi nas svojom riječi i čisti nam pogled duha,

  da se radujemo s gledanja tvoje slave. Po Gospodinu.

   

  Darovna molitva

  Molimo te, Gospodine, da ova žrtva izbriše naše krivice

  te nam dušu i tijelo posveti za slavlje vazmenih blagdana.

  Po Kristu.

   

  Popričesna molitva

  Gospodine, primili smo otajstva proslave tvoga Sina.

  Primi našu hvalu što nam već na zemlji daješ

  dijela s nebesnicima. Po Kristu.

   

  Razmišljanje uz biblijska čitanja

  PREOBRAŽENJE

             Isus dopušta da tri apostola – Petar, Jakov i Ivan – sudjeluju  već u slavi na gori preobraženja, koju će on imati kao uskrsnuli. Oni smiju već unaprijed nešto "kušati" od slave nebeskoga kraljevstva. Dok slušaju Očev glas s neba, koji upućuje na Isusa kao svoga izabranog Sina, oni trebaju biti ojačani u vjeri.

             Bog pokazuje apostolima, da ima nešto veće nego što čovjek može sebi predstaviti.  Također tamo, gdje mi ne proziremo Božje planove, on zna put i sve upravlja i okreće za naše dobro.

             Glas Očev s neba traži od apostola, da slušaju Sina Božjeg – Isusa.  Na njega se trebaju osloniti; njemu se potpuno trebaju povjeriti. On je poslanik Oca nebeskoga, i kao što Otac šalje njega, tako će Isus Krist nakon svoga uskrsnuća poslati apostole u sav svijet, da bi oni svjedočili za njega. Tko sluša Božju riječ, stoji na čvrstom tlu. Ne treba očajavati, iako je puno toga u svijetu nesigurno.

              I tako, nakon jedinstvenog doživljaja na brdu, trojica apostola: Petar, Ivan i Jakov nose u srcima duboko iskustvo Gospodinova preobraženja. Oni su doživjeli nešto neobično, nesvakidašnje, što još ne mogu razumjeti. Boje se, da to nekome saopće i šute o tome. Tek kad je Isus umro na križu i uskrsnuo od mrtvih, postaju svjesni, kako su oni unaprijed pripremljeni po Božjoj milosti za ove događaje.

             Čuvajmo zahvalno i mi u našim srcima sve dobre časove našega života. Neka nam Bog daruje puno utjehe, da budemo ojačani za vrijeme kušnje, križa i patnje. Teški časovi će doći, ali tko je svoje srce utemeljio u vjeri u Boga, ne treba se ništa bojati. U pravo vrijeme Gospodin Bog će sve na dobro okrenuti, izvršiti  i primiti nas u slavu nebesku.

  (Priređeno prema tekstu objavljenom na stranici www.franjevci-split.hr)

  OSNAŽITI DUH SINOVSTVA

  1. korizmena nedjelja, 10.03.2019.g.

  Prvo čitanje: Pnz 26, 4-10

  Drugo čitanje: Rim 10, 8-13

  Evanđelje: Lk 4, 1-13

   

  Zborna molitva

  Svemogući Bože,

  udijeli da godišnjom proslavom korizme

  napredujemo u spoznaji Isusa Krista

  i u životu slijedimo njegov primjer.

  Koji s tobom.

   

  Darovna molitva

  Gospodine,

  prinosimo ti kruh i vino za žrtvu

  što je slavimo na početku korizme.

  S tim darovima uključi i nas

  u predanje svoga Sina Isusa Krista.

  Koji živi.

   

  Popričesna molitva

  Gospodine, nasitio si nas kruhom s neba.

  Njime se vjera hrani, nada krijepi, ljubav jači.

  Nauči nas, molimo te, gladovati za Isusom Kristom,

  kruhom živim i pravim, i živjeti od svake riječi

  što izlazi iz tvojih usta. Po Kristu.

   

  Razmišljanje uz biblijska čitanja

  OSNAŽITI DUH SINOVSTVA

               Korizma kao vrijeme intenzivnog propitivanja sebe i svoga kršćanskoga poziva stavlja nas u posebno snažan i jasan odnos s Bogom, jer bez njega i njegova svjetla u duši ne možemo se uopće propitati, kao ni spoznati bit onoga što jesmo i onoga što nam je činiti u svijetu. Valja, međutim, imati na umu da upravo zajedništvo s Bogom i jasnija spoznaja vlastitog bogosinovstva kao najdublje biti samoga sebe smeta našem duhovnom neprijatelju đavlu. On zato plete svoje mreže, smišlja spletke i podvale kako bi onemogućio zajedništvo Oca nebeskoga sa svojom djecom. Zoran primjer za to pronalazimo i u današnjem evanđeoskom odlomku u kojemu se javlja kao napasnik koji kuša Gospodina Isusa na samom početku njegova javnog djelovanja, napadajući na poseban način njegov sinovski odnos prema Bogu. Ostajući neopozivo vjeran Ocu, Isus će pobijediti napasnika i nama utrti put do pobjede kad se i mi nađemo u tim istim i sličnim kušnjama. No ukoliko ne slijedimo Gospodinov primjer i njegov put do pobjede nego tražimo vlastite putove i načine nadvladavanja napasti i poteškoća, zaboravljamo koliko je lukav sotona i koliko nas lako savlada.

              Doista, samo je jedan put pobjede, a to je čuvanje milosnog dara bogosinovstva. Tko bi zajedništvo s Ocem smatrao nebitnom i sporednom sastavnicom života, te se ponašao kao zemno i prizemljeno biće, već bi pokazao da je izgubio bitku s napasnikom. Jer svi naši ozbiljni problemi započinju u trenutku kad izgubimo iz vida duh sinovstva koji nam je najveći dar i najbitnija sastavnica života. Zajedništvo s Ocem je najveća vrijednost kojom raspolažemo i na kojoj možemo temeljiti život. Po njegovoj snazi smo doista besmrtni, obdareni darom vječnoga života koji napasnik želi ugroziti. Sotonski napadi idu upravo za tim da olabave, pa čak i da potpuno presjeku spomenutu vezu kojom nas Bog sebi pridružuje kao svoju djecu.

               Zato je nama vjernicima korizma jedinstvena prigoda i nasušna potreba da se vježbamo ne samo u samosvladavanju, nego u pobjeđivanju napasnika sotone koji nas želi odvojiti od Boga. A to možemo živeći u čvrstom i neupitnom zajedništvu s Ocem na način da trajno učvršćujemo i odvažno ispovijedamo svoje bogosinovstvo. Samo tako možemo napasnika udaljiti od sebe, te zadržati neokrnjenim obilje života koja nam je Otac darovao kad nas je posinio. Živimo stoga od svake riječi koja izlazi iz njegovih usta, klanjajmo se njemu jedinomu i ne iskušavajmo ga nego živimo vjerno kao sinovi, bez spoticanja o kamenja napasti koje napasnik stavlja kao zapreke na putu kojim kročimo putem vječnosti.

  (Priređeno prema tekstu objavljenom na stranici www.vjeraidjela.com)

  UČENICI SU POZVANI DA POSTANU UČITELJI CIJELOGA SVIJETA

  8. nedjelja kroz godinu, 03.03.2019.g.

  Prvo čitanje: Sir 27, 4-7

  Drugo čitanje: 1 Kor 15, 54-58

  Evanđelje: Lk 6, 39-45

   

  Zborna molitva

  Gospodine, ravnaj tijekom svjetskih zbivanja:

  da živimo u miru te radosno i slobodno tebi služimo.

  Po Gospodinu.

   

  Darovna molitva

  Bože, sve što ti prinosimo tvoj je poklon,

  a ti ga ipak primaš kao znak naše pažnje.

  Tvoji su darovi jedino što imamo:

  daj da nam donesu vječnu nagradu.

  Po Kristu.

   

  Popričesna molitva

  Gospodine, nahranio si nas darom spasenja.

  Još te molimo: ovim otajstvom vremenite okrepe

  privedi nas zajedništvu života s tobom.

  Po Kristu.

   

  Razmišljanje uz biblijska čitanja

  UČENICI SU POZVANI DA POSTANU UČITELJI CIJELOGA SVIJETA

                  "Nije učenik nad učiteljem. Pa i tko je posve doučen, bit će samo kao njegov učitelj." Gospodinovi učenici su pozvani da postanu učitelji cijeloga svijeta. Stoga je bilo potrebno da oni mnogo više od drugih budu potkovani u vjeri, da dobro pozanaju put evanđeoskog života i daju primjer u vršenju dobrih djela i da tako mogu nadošlima pružati jasan i zdrav nauk, posve sukladno s istinom. Inače bi oni, kojima je bilo dano promatrati Istinu i duša im je bila sva obasjana božanskim svjetlom, postali slijepi vođe slijepaca. Jer zavijeni tamom neznanja ne će privesti k spoznanju istine one koji se nalaze u istim mučnim prilikama. Ako možda i pokušaju, oba će pasti u jamu strasti.

                    I da pobije tako rasprostranjenu manu hvalisanja, pošto neki ne će da budu čašćeni više negoli njihovi učitelji, nadodao je: "Nije učenik nad učiteljem." I kada bi neki učenici toliko napredovali i da bi dostigli svoje učitelje, i tada moraju ostati u granicama čednosti i nasljedovati svoje učitelje. Isto tvrdi i Pavao kada kaže: "Nasljedovatelji moji budite kao što sam ja Kristov".

  (Priređeno prema tekstu objavljenom u knjizi Tumačenja o Lukinu evanđelju svetoga Ćirila Aleksandrijskoga)

  LJUBITE NEPRIJATELJE

  7. nedjelja kroz godinu, 24.02.2019.g.

  Prvo čitanje: 1 Sam 26, 2.7-9.12-13.22-23

  Drugo čitanje: 1 Kor 15, 45-49

  Evanđelje: Lk 6, 27-38

   

  Zborna molitva

  Svemogući Bože,

  daj da budno osluškujemo poticaje tvoga Duha:

  da ti čujemo glas, te ga riječju i životom slijedimo.

  Po Gospodinu.

   

  Darovna molitva

  Gospodine, ovim darovima iskazujemo ti dužnu počast.

  Daj da naše služenje bude tebi na salvu a Crkvi na spasenje.

  Po Kristu.

   

  Popričesna molitva

  Svemogući Bože,

  daj da uberemo plodove spasenja

  kojima su ova otajstva obećanje i zalog.

  Po Kristu.

   

  Razmišljanje uz biblijska čitanja:

  LJUBITE NEPRIJATELJE

                Isus ide korak dalje. Veli da nam valja ljubiti neprijatelje. Bez obzira o kome se radi. Jednostavno zato što je čovjek, zato što je Božje stvorenje, ili, kako to Isus jednostavno obrazlaže: praštamo zato da budemo nalik Ocu nebeskom. Evo to je ono temeljno, ljubiti. Ne mrziti, nego ljubiti. Uvijek i svakoga, bez iznimke. Upravo tako.

                Ne možemo biti Božji ljudi dopuštamo li da mržnja boravi u nama. Tu jednostavno nema isprike. Ako netko misli da to ne može, neka moli Gospodina da mu pomogne da to uzmogne. I bit će mu. Ali to je nezamjenjiv uvjet. Ne mrziti, nego ljubiti.

                Nadalje, kad Isus govori o praštanju, govori o spremnosti da se svakom oprosti. Valja nam praštati da bi nama bilo oprošteno, ne osuđivati, da ne bismo i sami bili suđeni...To su uvjeti Božjeg praštanja i Božjeg milosrđa prema nama. Praštati znači uvijek voljeti, uvijek željeti dobro, uvijek se Bogu moliti za neprijatelje i - pruži li se prigoda - pružiti ruku i iskazati oproštenje, ono oproštenje koje je oduvijek bilo spremno u našem srcu i čekalo prigodu da se iskaže.

  (Priređeno prema tekstu objavljenom na stranici www.vjeraidjela.com)

  BLAŽENSTVA

  6. nedjelja kroz godinu, 17.02.2019.g.

  Prvo čitanje: Jr 17, 5-8

  Drugo čitanje: 1 Kor 15, 12.16-20

  Evanđelje: Lk 6, 17.20-26

   

  Zborna molitva

  Bože, rekao si da boraviš

  u pravednu i iskrenu srcu.

  Daj da mi budemo takvi

  te se trajno nastaniš u nama.

  Po Gospodinu.

   

  Darovna molitva

  Gospodine, nek nas ovaj prinos očisti i obnovi na sliku Kristovu,

  da vršimo tvoju volju i postignemo obećanu nagradu. Po Kristu.

   

  Popričesna molitva

  Gospodine, uživali smo kruh s neba.

  Daj da ga uvijek budemo gladni jer nam daje pravi život.

  Po Kristu Gospodinu našemu.

   

  Razmišljanje uz biblijska čitanja:

  BLAŽENSTVA

  (1) Blaženi siromašni! - Na putu su sreće! Blažen onaj tko se u sebi nalazi i kad nema od posjeda ništa. Taj može biti sretan bez obzira na sve promjene u svijetu. On je uvijek sretan i smiren, pa i kad nema ništa, i kad je siromašan.

  (2) Blaženi gladni! - Na putu su sreće! Blažen onaj koji je gladan Istine, drugog čovjeka, ljubavi. Tome će ova zemlja pružiti mogućnost da tu glad utaži.

  (3) Blaženi koji se ne zadovoljavaju s postojećim, koji plaču! - Na putu su sreće! Onaj koji se pomiri s postojećim, taj staje na putu sreći. Prema Blaženstvu treba ići i tražiti. Tražitelji uvijek nađu rješenje.

  (4) Blaženi koji radi pravednosti pate! - Na putu su sreće! Onaj koji svoj život predaje za druge ljude, za Sina Božjeg i čovjeka. Tu se uvijek nalazi sreća. Rad za druge uvijek rađa srećom. Ona se s dobra djela vraća u dušu onoga koji je to činio.

  (Priređeno prema tekstu objavljenom na stranici www.dominikanci.hr)

  BITI LAĐOM BOŽJOJ RIJEČI

  5. nedjelja kroz godinu, 10.02.2019.g.

  Prvo čitanje: Iz 6, 1-2a.3-8

  Drugo čitanje: 1 Kor 15, 3-8.11

  Evanđelje: Lk 5, 1-11

   

  Zborna molitva

  Gospodine, tvoja nam je milost jedina nada,

  a tvoja zaštita jedina sigurnost. Molimo te:

  snaži svoju obitelj neprestanim dobročinstvima.

  Po Gospodinu.

   

  Darovna molitva

  Gospodine, ti nam jelo i piće daješ za održanje vremenitog života.

  Molim te da nam postanu i otajstvo vječnoga spasenja. Po Kristu.

   

  Popričesna molitva

  Bože, htio si da jedemo od jednog kruha

  i pijemo iz jedne čaše. Daj da životom budemo jedno

  u Kristu i u radosti plodni za spasenje svijeta.

  Po Kristu.

   

  Razmišljanje uz biblijska čitanja

  BITI LAĐOM BOŽJOJ RIJEČI

              Biti kršćanin znači osloniti se cijelim svojim bićem na Kristovu riječ i uzeti je sa svom ozbiljnošću kao snagu koja mijenja naš život. To, znamo, nije lako ostvarivati, i nikada neće biti lako.

              Riječ je o iskustvu Božjeg dodira koji me šalje da iz ljubavi i slobode svoj život živim u otvorenosti i odgovornosti za potrebe ljudi. Kao nekoć galilejske ribare, tako danas svakoga od nas na obali života susreće Božji dodir.

              U svakom slučaju, Kristov vjernik nalazi svoje usmjerenje u događajima poput ovog iz nedjeljnog evanđelja. Na tom putu je otvorenost Duhu svetom neizostavna. On me potiče da se svakog dana u novim okolnostima trudim unijeti više Kristova svjetla, a upravo je to mreža kojom ljude izvodim u život. I ne odnosi se to na neke izdvojene situacije, rijetke prigode i rijetke ljude, nego u svim okolnostima života.  

              Loviti ljude - a to se tiče svih kršćana - znači pomoći čovjeku da se prepusti snazi Božje ljubavi koja obogaćuje naše ljudske ljubavi, hrani ih i njeguje.

  (Priređeno prema tekstu objavljenom na stranici www.vjeraidjela.com)

  NEPRIZNAT U SVOM ZAVIČAJU

  4. nedjelja kroz godinu, 03.02.2019.g.

  Prvo čitanje: Jr 1, 4-5.17-19

  Drugo čitanje: 1 Kor 13, 4-13

  Evanđelje: Lk 4, 21-30

   

  Zborna molitva

  Gospodine, Bože naš, tvoja Crkva počinje svetu službu:

  daj da te štujemo svom dušom te u tvom Duhu ljubimo

  i prihvaćamo sve ljude. Po Gospodinu.

   

  Darovna molitva

  Gospodine, donosimo na oltar darove

  u znak svoga služenja i predanja:

  primi ih i pretvori u otajstvo našeg otkupljenja.

  Po Kristu.

   

  Popričesna molitva

  Gospodine, ova pričest obnovila je u nama božanski život.

  Molimo da po tom sredstvu spasenja neprestano rastemo u vjeri.

  Po Kristu.

   

  Razmišljanje uz biblijska čitanja

              NEPRIZNAT U SVOM ZAVIČAJU

             Upravo u svom zavičajnom gradu Nazaretu, upravo tamo, gdje ga svi poznaju i drže, da je on Josipov sin, jer tamo je i odrastao - upravo tu u sinagogi u Nzaretu Isus ne nailazi na pravo priznanje kao Mesija, nego biva odbačen, žele ga strmoglaviti s ruba brijega!

             Luka u svom evanđelju izvještava da Isus zbog toga nije iznenađen. Naprotiv! On je računao s odbacivanjem, jer: "Nijedan prorok nije dobro došao u svom zavičaju." Tamo gdje ga svi zanju i gdje se ponaša prijateljski prema ljudma kao jedan od njih, jedan prorok neće lako biti priznat kao prorok.

             Ovoga puta Isus se provukao između svojih protivnika koji ga progone, jer je tek na početku svoga javnog djelovanja. Ipak je bijes njegovih zemljaka znakovit navještaj onoga štoće se dogoditi u tri godine, kad on bude osuđen na smrt na križu i na grozan način ubijen.

             Ipak Isus nije bio ogorčen ili ispunjen osvetom, naprotiv: ljubav njegova srca trpjela je odbijanje. On nije otkazao tu svoju ljubav prema ljudima.

  (Priređeno prema tekstu objavljenom na stranici www.franjevci-split.hr)

  ISUS-NAVJESTITELJ RADOSNE RIJEČI

  3. nedjelja kroz godinu, 27.01.2019.g.

  Prvo čitanje: Neh 8, 2-4a.5-6.8-10

  Drugo čitanje: 1 Kor 12, 12-14.27

  Evanđelje: Lk 1, 1-4; 4, 14-21

   

  Zborna molitva

  Svemogući vječni Bože, ravnaj našim životom da vršimo tvoju volju:

  da u ime tvoga ljubljenoga Sina obilujemo dobrim djelima. Po Gospodinu.

   

  Darovna molitva

  Gospodine, pomiri nas sa sobom i primi ove darove:

  posveti ih snagom svoga Duha, da nam budu na spasenje.

  Po Kristu.

   

  Popričesna molitva

  Svemogući Bože, ovom svetom gozbom

  dao si nam udio u svom božanskom životu:

  daj da u tom daru uživamo svu vječnost. Po Kristu.

  Razmišljanje uz biblijska čitanja

   

  ISUS-NAVJESTITELJ RADOSNE RIJEČI

               Isus je poslan da navijesti "zatvorenicima slobodu". On naviješta oslobođenje. Osobna sloboda je nešto što nije zavisno od drugoga. Mi smo za svoju slobodu odgovorni. Sami se oslobađamo od svega onoga što nas zarobljava.

               Danas ponovno Isus upućuje svoju riječ nama. Svi mi i robujemo i svi smo djelomično slijepi. Dovoljno je otvoriti se iskreno njegovoj poruci i njegovom pozivu.

               Ispraviti krive putove, poravnati doline koje nas razdvajaju, potisnuti mržnju iz svojega srca, prepoznati gladne i žedne, žalosne i ucviljene. Pođimo pravim putom i Božji Duh će nas jačati na tom putu slobode i svjetlosti. "Tvoj Riječ je svjetlo mojoj stopi..."

  (Priređeno prema tekstu objavljenom na stranici www.dominikanci.hr)

  RASPORED SVETIH MISA:

  radnim danom:

  18.30 sati 

  nedjeljom:

  8.30, 10.30 i 18.30 sati

  ZAŠTITA PRIVATNOSTI

  Zaštita privatnosti
  Kolačići

  ŽUPNI URED:

  Ljubazno molimo da župnika kontaktirate u uredovno vrijeme:

  od utorka do četvrtka od 17 do 18 sati,

  petkom od 17 do 17.30 sati,

  osobnim dolaskom ili pozivom na broj 01/3473-128 te nakon sv.Misa.

  Ponedjeljkom, subotom, nedjeljom i svetkovinama župni ured ne ureduje.

  KAKO DO NAS

  PRATITE NAS NA FACEBOOK-U!