Pjevano evanđelje i propovijed - IV. korizmena nedjelja 14.3.2021.

  Evanđelje: Iv 3,14-21
  Bog je poslao Sina na svijet da se svijet spasi po njemu.
  Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu
  U ono vrijeme: Reče Isus Nikodemu: »Kao što je Mojsije podigao zmiju u pustinji, tako ima biti podignut Sin Čovječji da svaki koji vjeruje u njemu ima život vječni. Uistinu, Bog je tako ljubio svijet te je dao svoga Sina Jedinorođenca da nijedan koji u njega vjeruje ne propadne, nego da ima život vječni. Ta Bog nije poslao Sina na svijet da sudi svijetu, nego da se svijet spasi po njemu. Tko vjeruje u njega, ne osuđuje se; a tko ne vjeruje, već je osuđen što nije vjerovao u ime jedinorođenoga Sina Božjega. A ovo je taj sud: Svjetlost je došla na svijet, ali ljudi su više ljubili tamu nego svjetlost jer djela im bijahu zla. Uistinu, tko god čini zlo, mrzi svjetlost i ne dolazi k svjetlosti da se ne razotkriju djela njegova; a tko čini istinu, dolazi k svjetlosti nek bude bjelodano da su djela njegova u Bogu učinjena.«
  Riječ Gospodnja.

  ODGOJ ZA NOVU ČOVJEČNOST

  26. nedjelja kroz godinu, 29.09.2019.g.

  Prvo čitanje: Am 6, 1a.4-7

  Drugo čitanje: 1Tim 6, 11-16

  Evanđelje: Lk 16, 19-31

  Zborna molitva

  Bože, ti svoju svemoć očituješ najviše praštanjem i milosrđem.
  Budi nam uvijek milostiv da težimo za obećanim dobrima
  i uđemo u vječno zajedništvo s tobom. Po Gospodinu.

  Darovna molitva

  Milosrdni Bože, nek ti ovaj naš prinos bude drag
  da nam otvori izvor svakog blagoslova. Po Kristu.

  Popričesna molitva

  Bože, ovim otajstvom naviještamo smrt Gospodnju.
  Obnovi nam duh i tijelo da spremno prihvatimo trpljenje s Kristom
  te budemo njegovi suba­štinici u slavi. Koji živi.

  Razmišljanje uz biblijska čitanja:

  ODGOJ ZA NOVU ČOVJEČNOST

                 Današnja Gospodinova prispodoba (Lk 16, 19-31) o siromahu Lazaru i bogatašu koji nije mario za njega vrlo je upečatljiva, te i u naše vrijeme potiče svakoga na preispitivanje savjesti kao što je bila poticajna u vrijeme kad ju je Gospodin ispričao. Doista, Isus je svojim slušateljima htio skrenuti pozornost na drukčiji pristup i zauzetiji odnos prema ljudima oko sebe, nego je postojao do tada. U takvom duhu vidimo da Isus onda predstavlja i bogataša koji ima na raspolaganju mnoga zemaljska dobra, te je uredno iza zatvorenih vrata uživao u njima i gostio se, ne mareći što neki siromah leži u čirevima pred njegovim vratima. Sebe je smatrao usrećenim takvim načinom života, a siromaha unesrećenim i odgovornim za svoje bijedno stanje.

                 No Isus ovom prispodobom kritizira takav pristup pojedinaca koji ne mare za svoga brata ispred vrata, nego pred njim uredno žive svoj život kao privatan, ne osjećajući ni potrebu ni dužnost učiniti nešto za druge ljude. Za Isusa je doista žalostan takav pristup drugima u kojem su zatvorena ne samo vrata doma, nego i vrata srca, jer nas stav poput onoga koji zauzima bogataš ne izgrađuje i ne obogaćuje. Onaj tko čini dobro siromahu i potrebnomu nikad se svojim činom ne osiromaši, već, naprotiv, obogati do onih krajnjih razmjera da stječe istinski život djelima milosrđa. Onaj tko ne osjeti i ne uoči pored sebe ljude potrebne naše pomoći i dobrote, proživi svoj život u duhovnoj sljepoći, kao što je slučaj bogataša iz prispodobe, kojemu se otvaraju oči tek kad dođe pred lice i sudište Božje. Tek tada uviđa kako je neprimjereno živio, te u što je zapao, kao što tek tada vidi i Lazara u slavi Božjoj, a nije ga nikada vidio ispred svojih vrata gdje mu je bio na dohvat ruke. I kao što on nikada nije Lazaru pružio ne samo ruku, nego ni prst ni mrvicu kruha, tako kasnije nije omogućeno Lazaru da umoči vršak prsta u vodu i rashladi mu jezik.

  Tako vidimo kako nas Gospodin odgaja za novu čovječnost. Ne za onu lažnu čovječnost individualizma i sebičnosti, ne za okrnjenu čovječnost zatvorenog srca i zatvorenih vrata doma, ne za onu izobličenu čovječnost gozbi i užitaka u zemaljskim dobrima, već za onu čovječnost istinskog dobra duše koje se uvećava iskazivanjem milosrđa i činjenjem dobra. Naša čovječnost i odgovornost za druge ne smije biti takva da Bogu zahvaljujemo za ono što nam je dao, te da potom ne vodimo brigu o drugima, nego naša čovječnost mora biti takva da ostajemo trajno otvoreni braći u potrebi upravo dijeleći od svojih dobara. Štoviše, Isus hoće da izgradimo pravi osjećaj za druge na način da aktivno skrbimo o njima, te da se iz dana u dan, iz tjedna u tjedan trudimo pronaći ponekog potrebnika kojemu ćemo olakšati život i unijeti mu svjetla u tmurne dane. Doista je evanđeoski osjetiti vlastitu odgovornost za braću u potrebi, jer tada ne promatramo ljude kao smetnju na cesti ili opasnost pred vratima, a niti vlastiti život zamišljamo kao idiličnu stvarnost lišenu poteškoća i truda, već, naprotiv, učit ćemo se nositi tuđe i vlastito breme života. Odgojit ćemo se da se suočavamo s poteškoćama života, te ćemo stjecati osjećaj da smo pozvani biti kovačima tuđe sreće, jer svojom dobrotom možemo drugima olakšati život i učiniti ga sretnim. I to ne samo da se drugi osjeti sretan radi materijalnih dobara, nego prije svega radi naše dobrote.

  (Priređeno prema tekstu objavljenom na stranici www.vjeraidjela.com)

  VJERNOST I „SNALAŽLJIVOST“

  25. nedjelja kroz godinu, 22.09.2019.g.

  Prvo čitanje: Am 8, 4-7

  Drugo čitanje: 1Tim 2, 1-8

  Evanđelje:  Lk 16, 1-13

  Zborna molitva

  Bože, sav si svoj zakon sveo na ljubav prema tebi i bližnjemu.
  Daj da vršimo tvoje zapovijedi i postignemo vječni život.
  Po Gospodinu.

   

  Darovna molitva

  Gospodine, primi darove svoga naroda da nebeskim otajstvima
  postignemo što vjerom i djelom ispovijedamo. Po Kristu.

   

  Popričesna molitva

  Gospodine, ti nas hraniš svojim otajstvima.
  Odgajaj nas neprestano uredbama svoga milosrđa
  da plodove otkupljenja donosimo i u otajstvima i u vladanju.
  Po Kristu.

  Razmišljanje uz biblijska čitanja:

  VJERNOST I „SNALAŽLJIVOST“

               Tko je vjeran u najmanjoj stvari, vjeran je i u velikoj. Tko je nevjeran u najmanjoj stvari, nevjeran je i u velikoj (10).

  U najmanjem vjeran – u najvećem vjeran!

  U najmanjem nepošten – u najvećem nepošten!

   
                Vjernost potvrđuje konkretno prijateljstvo, prijateljstvo koje ne podnosi nikakvu masku. Vjernost se ni u kojem slučaju ne može imati čovjeku koji je s maskom, niti se od takvoga može očekivati povjerenje. Svaka dvoličnost je korijen svake nevjernosti - nepovjerenja. A vjernost prihvaća stvarnost kakva jest, prihvaća čovjeka kakav jest, ne ideju o njemu. Zato povjerenje pomaže čovjeku da izraste u čovjeka i da živi istinskog čovjeka. Vjernost je bitna čovjekova kvaliteta.

                Smiruje onoga koji ju ima i kroti onoga kome se izručuje. Ljudski život je jedan 'mozaik'. Sastavljen je od malenih stvari koje su bitne za život. Zato su 'malene' stvari vrlo važne za 'veliki' život.

                Vjernost i povjerenje u 'malome' daje pouzdanje za vjernost u 'velikome', ali isto tako u vjernosti se čovjek odgaja, treba ga u tome probuditi. U vjernosti se raste. Zapravo vjernost raste s rastom čovječnosti. Tko je nepošten u najmanjem – nepošten je u najvećem! Pošten – nepošten, dva su vrlo široka pojma da bi obuhvatili naš cijeli moralni život. Sve naše vrline i sve naše mane. To znači da kao što nema u životu prihvaćanja mrvica života nego prihvaćanje ili odbijanje cijelog života, tako se isto ne smije zavaravati da možemo biti sad pošteni a poslije nepošteni ili nekome pošteni drugome nepošteni.

  (Priređeno prema tekstu objavljenom na stranici www.dominikanci.hr)

  ZNAMO LI SE RADOVATI?

  24. nedjelja kroz godinu, 15.09.2019.g.

  Prvo čitanje:  Izl 32, 7-11.13-14

  Drugo čitanje: 1Tim 1,12-17

  Evanđelje: Lk 15,1-10  (kraća verzija)

  Zborna molitva

  Bože, Stvoritelju i Svedržitelju.
  Daj da ti služimo svim srcem
  te iskusimo darove tvoje ljubavi. 

  Po Gospodinu.

   

  Darovna molitva

  Gospodine, usliši nam prošnje i primi darove.
  Što svaki od nas prikazuje tebi na čast,
  nek bude na spasenje svima. Po Kristu.

   

  Popričesna molitva

  Gospodine, nek nam ova pričest pronikne duh i tijelo,
  da u nama ne pre­vagne tjelesna sklonost
  nego djelo­vanje tvoje moći. Po Kristu.

   Razmišljanje uz biblijska čitanja:

  ZNAMO LI SE RADOVATI?

               No nasuprot jalnog odnosa farizeja i pismoznanaca prema vlastitoj braći, nama je poslušati i usvojiti pouku koju nam upućuje Gospodin. Kao prvo, on i nas danas poziva da se naučimo radovati duhovnom rastu i napretku više nego ijednom drugom uspjehu u životu. A budući da je obraćenje uzrok nebeske radosti, danas nas poziva da učinimo jednu dobru stvar, a to je da i mi obradujemo nebo. To ćemo najlakše učiniti ako obraćenjem pomognemo nekom grešniku da se vrati u puno zajedništvo s Bogom. No da ne bismo mnogo lutali i tražili takve oko sebe, dobro bi bilo da pođemo od sebe samih, jer nam je to najneophodnije. Umjesto da farizejski sudimo druge i mjerimo tko je koliko grešan, uvjereni kako je mnogo onih grešnijh od nas, bilo bi mnogo korisnije da priznamo svoju grešnost, lutanja i zablude, te da se vratimo u kuću Očevu i u Očev zagrljaj. Onaj tko misli da mu to ne treba, ili da je to već napravio, držim da se vara. Jer uvijek možemo i moramo tražiti intenzivniju povezanost s Bogom, doista nemamo što više čekati, niti se imamo čime izgovarati. Naše zajedništvo sa živim Bogom toliko je nedostatno i nedorečeno, da se imamo za što kajati i od čega obraćati k Bogu.

               Ako na takav način pristupimo svom duhovnom životu i rastu, u nas će se vratiti Božja radost, jer ćemo se naučiti radovati i samima sebi u Bogu od trenutka kad smo ga prepoznali i kad smo se počeli intenzivnije s njim družiti. Ne dopustimo da nas život tako osuši i iscijedi pa da se zaboravimo radovati. A to će se dogoditi ako naša radost ne bude unutarnja, te ako ne izvire iz zajedništva s Bogom, kako nas je Gospodin Isus poučio. Radujmo se, prije svega, što nam je živi Bog omogućio da se družimo s njegovim Sinom na zemlji, i ne propuštajmo darovanu milosnu priliku, jer nas samo to zajedništvo može odvesti u nebo u vječnu radost s Ocem nebeskim. Potom dijelimo radost svoga obraćenja s drugima, ne samo kao neki izvanjski uspjeh kojim se hvalimo da bismo se među njima istaknuli, nego  kako bismo im prenijeli iskustvo milosti Božje potičući ih da je i sami dožive u radosti obraćenja.

  (Priređeno prema tekstu objavljenom na stranici www.vjeraidjela.com)

  ZAŠTITA PRIVATNOSTI

  Zaštita privatnosti
  Kolačići

  KAKO DO NAS


  PRATITE NAS NA FACEBOOK-U!