13. listopada 2013. Dvadeset i osma nedjelja kroz godinu

Prvo čitanje: 2 Kr 5,14-17
Drugo čitanje: 2 Tim 2,8-13
Evanđelje: Lk 17,11-19


Zborna molitva

Gospodine, nek nas tvoja milost uvijek nadahnjuje i prati
te budemo sveudilj usmjereni na dobro. Po Gospodinu.

Darovna molitva
Primi, Gospodine, molitve i prinose svojih vjernika,
da po ovoj svetoj službi prijeđemo u nebesku slavu.
Po Kristu.

Popričesna molitva
Gospodine, ti nas hraniš tijelom i krvlju svoga Sina:
daj da postanemo dionici božanske naravi. Po Kristu.

 

Razmišljanje uz biblijska čitanja

OZDRAVITI I SPASITI SE

Nisu vrhunski glazbenici oni koji mogu besprijekorno interpretirati neku skladbu, nego oni koji prodru u duh onoga što je skladatelj kanio prenijeti svojom glazbom. Kršćanstvo se temelji na Duhu Svetome, a ne na zapovijedima ili odredbama. O tome nam govori i današnji evanđeoski odlomak.

6. listopada 2013. Dvadeset i sedma nedjelja kroz godinu

Prvo čitanje: Hab 1,2-3;2,2-4
Drugo čitanje: 2 Tim 1,1-6.13-14
Evanđelje: Lk 17,5-10


Zborna molitva

Svemogući vječni Bože, bolji si nego što zaslužujemo i želimo.
Budi nam milosrdan: otpusti grijehe kojih se savjest plaši,
a daruj i ono što ne umijemo moliti. Po Gospodinu.

Darovna molitva
Gospodine, primi žrtvu koju si ustanovio.
Otkupi nas i posveti otajstvima,
što ih dužnim poštovanjem slavimo. Po Kristu.

Popričesna molitva
Svemogući Bože,
daj da se opojeni i nahranjeni ovim otajstvima
preobrazimo u ono što smo primili. Po Kristu.

 

Razmišljanje uz biblijska čitanja

PRAVEDNIK ĆE OD VJERE ŽIVJETI

Kada čitamo današnje prvo biblijsko čitanje imamo dojam da je prorok Habakuk opisivao trenutnu situaciju u Republici Hrvatskoj. No, istina je da nikada u povijesti nije bilo vremena kada nije bilo manjka novaca i viška briga. Zato se ne treba obazirati na mračnu situaciju i još mračnije sijače straha, nego svoje pouzdanje staviti u Boga te vjerom razumijevati i mijenjati svijet. Uostalom, naš naraštaj pamti koliko su nam vjera, na poseban način molitva krunice, pomogli u obrani tijekom Domovinskoga rata.

29. rujna 2013. Dvadeset i šesta nedjelja kroz godinu

Prvo čitanje: Am 6,1a.4-7
Drugo čitanje: 1 Tim 6,11-16
Evanđelje: Lk 16,19-31

 

Zborna molitva
Bože, ti svoju svemoć očituješ najviše praštanjem i milosrđem.
Budi nam uvijek milostiv da težimo za obećanim dobrima
i uđemo u vječno zajedništvo s tobom. Po Gospodinu.


Darovna molitva
Milosrdni Bože, nek ti ovaj naš prinos bude drag
da nam otvori izvor svakog blagoslova. Po Kristu.


Popričesna molitva
Bože, ovim otajstvom na­viještamo smrt Gospodnju.
Obnovi nam duh i tijelo da spremno prihvatimo trpljenje s Kristom
te budemo njegovi suba­štinici u slavi. Koji živi.

 

Razmišljanje uz biblijska čitanja

DO POJAVKA GOSPODINA NAŠEGA

Godina vjere, što polako ide svome kraju, želi posvijestiti koliko je bitno srcem prionuti uz otajstva koja su nam naviještena. A ono što smo srcem prihvatili potrebno je životom svjedočiti.

Bij dobar boj vjere

Sveti Pavao opominje svog učenika i nasljednika da bije dobar boj vjere. Na poseban način mu, uz vjeru, stavlja na srce pravednost što je razumljivo budući da piše onome koji je bio predvodnik i upravitelj Crkve koju je Pavao osnovao. Zatim mu preporuča pobožnost. Pobožnost se ponajprije očituje u prihvaćanju i slijeđenju Božje volje, a jednako tako i u osobnoj, obiteljskoj i zajedničkoj molitvi.

22. rujna 2010. Dvadeset i peta nedjelja kroz godinu

Prvo čitanje: Am 8,4-7
Drugo čitanje: 1 Tim 2,1-8
Evanđelje: Lk 16,1-13

 

Zborna molitva
Bože, sav si svoj zakon sveo na ljubav prema tebi i bližnjemu.
Daj da vršimo tvoje zapovijedi i postignemo vječni život.
Po Gospodinu.


Darovna molitva
Gospodine, primi darove svoga naroda da nebeskim otajstvima
postignemo što vjerom i djelom ispovijedamo.
Po Kristu.


Popričesna molitva
Gospodine, ti nas hraniš svojim otajstvima.
Odgajaj nas nepre­stano uredbama svoga milosrđa
da plodove otkupljenja donosimo i u otajstvima
i u vladanju. Po Kristu.

 

Razmišljanje uz biblijska čitanja

BOG HOĆE DA SE SVI LJUDI SPASE

Ljubiti Boga više od svega prva je i jedina zapovijed. Iz nje proistječe ljubav prema sebi, drugom čovjeku i svijetu. Ako nam pravi i jedini Bog nije na prvom mjestu, onda je naš bog ono što nam je najvažnije u životu. A samo bi bezumnik ili zaveden prijanjao uz prolazno, zanemarujući vječno.

15. rujna 2013. Dvadeset i četvrta nedjelja kroz godinu

Prvo čitanje: Izl 32,7-11.13-14
Drugo čitanje: 1 Tim 1,12-17
Evanđelje: Lk 15,1-32

 

Zborna molitva
Bože, Stvoritelju i Svedržitelju. 
Daj da ti služimo svim srcem
te iskusimo darove tvoje ljubavi.
Po Gospodinu.


Darovna molitva
Gospodine, usliši nam prošnje
i primi darove. Što svaki od
nas prikazuje tebi na čast,
nek bude na spasenje svima.
Po Kristu.


Popričesna molitva
Gospodine, nek nam ova pričest pronikne duh i tije­lo,
da u nama ne preva­gne tjelesna sklonost nego djelovanje tvoje moći.
Po Kristu.

 

Razmišljanje uz biblijska čitanja

RADOST ZBOG OBRAĆENJA

Vrijedi napomenuti da Isus u današnjem evanđeoskom odlomku, premda se njemu ne može zanijekati ljubav prema čovjeku, razumijevanje i prihvaćanje, jasno i jednosmisleno govori o grijehu i grešnicima. Postoji opasnost da u želji za ljubavlju i prihvaćanjem zaniječemo činjenice.

8. rujna 2013. Dvadeset i treća nedjelja kroz godinu

 

Prvo čitanje: Mudr 9,13-18b
Drugo čitanje: Flm 9b-10.12-17
Evanđelje: Lk 14,25-33

 

Zborna molitva
Bože, od tebe nam je spasenje i posinjenje.
Pogledaj svoje sinove i kćeri koji u Krista vjeruju.
Udijeli im pravu slobodu i vječnu baštinu.
Po Gospodinu.


Darovna molitva
Bože, izvore pobožnosti i mira.
Molimo te da ovom žrtvom tebe iskreno štujemo,
a pričešću tvoga otajstva postignemo
međusobnu vjernost i jedinstvo. Po Kristu.

Popričesna molitva
Gospodine, svojom riječju i svojim jelom daješ nam hranu i život.
Daj da rastemo u ljubavi po tim dragocjenim darovima
te zaslužimo vječno zajedništvo s tvojim Sinom, Isusom Kristom.
Koji živi.

 

Razmišljanje uz biblijska čitanja

TEMELJNO OPREDJELJENJE

Današnje prvo čitanje nam jasno svjedoči da je za vjerski život potrebna mudrost koja od Boga dolazi i nadahnuće njegova Svetoga Duha. Svojom mudrošću i svojim snagama ne možemo živjeti kršćanski život.

Dođe li tko k meni

Isus poziva ljude da ga nasljeduju. Bog je uvijek onaj koji ima inicijativu i poduzima prvi korak. Zato milosni Božji poziv trebamo doživjeti kao znak posebne njegove ljubavi prema nama i povjerenja što nam iskazuje.

1. rujna 2013. Dvadeset i druga nedjelja kroz godinu

Prvo čitanje: Sir 3, 17-18.20.28-29
Drugo čitanje: Hebr 12, 18-19.22-24a
Evanđelje: Lk 14, 1.7-14

Zborna molitva
Silni Bože, što god je dobro, od tebe je.
Usadi nam u srce ljubav prema tebi,
umnoži nam vjeru, odgoji u nama što je dobro
i budnim okom čuvaj što si odgojio.
Po Gospodinu.

Darovna molitva
Gospodine, nek nam ova žrtva uvijek donosi blagoslov.
Što nam vanjski znakovi kažu, nek ostvari snaga tvoga Duha.
Po Kristu.

Popričesna molitva
Gospodine, blagovali smo kruh s nebeskog stola.
Molimo te, po ovoj gozbi ljubavi potakni nam srce
da ti služimo u svojoj braći. Po Kristu.

 

Razmišljanje uz biblijska čitanja

ŽIVOTNI CILJ, STAV I STIL

 

Današnja biblijska čitanja veoma su poticajna za čitanje i promišljanje na početku rujna kada završavaju godišnji odmori i ponovno se vraćamo svojim poslovima. Na poseban način se to odnosi na djecu i mlade jer započinju nove školske i akademske godine.

25. kolovoza 2013. Dvadeset i prva nedjelja kroz godinu

Prvo čitanje: Iz 66,18-21
Drugo čitanje: Heb 12,5-7.11-13
Evanđelje: Lk 13,22-30

 

Zborna molitva
Bože, ti ujedinjuješ srca vjernih da isto hoće i za istim teže.
Daj narodu svome da ljubi što ti zapovijedaš i želi što ti obećavaš
te u nestalnosti zemaljskog života onamo smjera naše srce
gdje su prave radosti. Po Gospodinu.


Darovna molitva
Gospodine, jedinom žrtvom svoga Sina stekao si novi narod.
Molimo te, daruj svojoj Crkvi jedinstvo i mir. Po Kristu.


Popričesna molitva

Gospodine, izliječi nas potpuno svojim milosnim djelovanjem.
Stvori nam novo srce da uvijek činimo što je tebi milo. Po Kristu.

 

Razmišljanje uz biblijska čitanja

BORITE SE

Premda postoje ljudi koji tvrde da je život neprestana borba, mi kršćani znamo da je zapravo život neprestani izbor. I današnji evanđeoski odlomak progovara o izboru.

18. kolovoza 2013. Dvadeseta nedjelja kroz godinu

 

Prvo čitanje: Jr 38,4-6.8-10
Drugo čitanje: Heb 12,1-4
Evanđelje: Lk 12,49-53

 

Zborna molitva
Bože, onima koji te ljube pripravio si nevidljiva dobra.
Daj nam smisao za pravu ljubav, da tebe u svemu
i nadasve volimo te postignemo tvoja obećanja,
koja nadilaze svaku želju. Po Gospodinu.


Darovna molitva
Primi, Gospodine, ove prinose kojima se ostvaruje
tajanstvena razmjena naših i tvojih darova.
Mi tebi donosimo što si nam dao, a ti nam u svom daru
podaj sama sebe. Po Kristu.

 

Popričesna molitva
Gospodine, ovom pričešću dao si nam dioništvo u svome Sinu Isusu Kristu.
Molimo te, da nas sveta otajstva preobraze na njegovu sliku
te se pridružimo njegovoj proslavi u nebu.
Po Kristu, Gospodinu našemu.

 

 

Razmišljanje uz biblijska čitanja

 

KRŠĆANSTVO NIJE SEDATIV

 

Postoje ljudi koji vele da se osjećaju bolje u mističnoj polutami crkava i da, premda ne sudjeluju na euharistijskim slavljima, rado uđu u samoći u crkvu i opuštaju se u njenom ozračju. Dakako da to nije loše samo po sebi, ali je, sudeći prema današnjim biblijskim čitanjima, krivo.

11. kolovoza 2013. Devetnaesta nedjelja kroz godinu

Prvo čitanje: Mudr 18,6-9
Drugo čitanje: Heb 11,1-2.8-19
Evanđelje: Lk 12,32-48

Zborna molitva
Svemogući vječni Bože, smijemo te zvati svojim Ocem.
Daj da nam u srcu poraste duh sinovstva
te uđemo u obećanu baštinu. Po Gospodinu.

Darovna molitva
Gospodine, prinosimo ti darove koje si nam ti udijelio.
Molimo te, primi ih iz ruku svoje Crkve i snagom Duha
pretvori u otajstvo spasenja. Po Kristu.

Popričesna molitva
Gospodine, pričestili smo se tijelom i krvlju tvoga Sina. Ta pričest neka nas spasi i utvrdi u svjetlu tvoje istine.
Po Kristu.

Razmišljanje uz biblijska čitanja

BAŠTINICI KRALJEVSTVA

Većina nas bi, na pitanje koja je Božja riječ, koja je njegova zapovijed najvažnija, odnosno koji je grijeh najteži, spontano spomenuli ubojstvo, krađu ili bludništvo. Ipak, najvažnija Božja zapovijed i najteži grijeh je ono što je sadržano na početku. U prvoj Božjoj zapovijedi koja glasi: Nemaj drugih bogova uz mene. O tome nam govori i današnji evanđeoski odlomak.

4. kolovoza 2013. Osamnaesta nedjelja kroz godinu

Prvo čitanje: Prop 1,2.2,21-23
Drugo čitanje: Kol 3,1-5.9-11
Evanđelje: Lk 12,13-21

 

Zborna molitva
Gospodine, vođo i stvoritelju naš, mi se tobom ponosimo.
Nek nad nama bude tvoja dobrota. Obnovi u nama što je tebi drago
i sačuvaj što si obnovio. Po Gospodinu.


Darovna molitva

Posveti, molimo, Gospodine, ovaj prinos i primi našu unutarnju žrtvu:
učini da ti postanemo vječnim darom.
Po Kristu.

 

Popričesna molitva
Gospodine,ti nas oživljuješ nebeskim darom: prati nas
stalnom ljubavlju i učini dostojnima vječnog otkupljenja.
Po Kristu.

 

Razmišljanje uz biblijska čitanja

IMATI ILI BITI?

 

Da ne bude zabune, odmah na početku valja istaknuti da kršćanstvo nema ništa protiv materijalnih dobara, bogatstva i uspjeha. Bog nam je darovao talente i, ako ih koristimo pošteno, sasvim je opravdano da i stječemo materijalna dobra svojim radom. Siromaštvo je vrednota koja se u kršćanstvu promiče, ali osobno siromaštvo, što je osobni izbor pojedinca, a ne bijeda u koju se ljudi uvaljuju bez njihova pristanka.

ZAŠTITA PRIVATNOSTI

Zaštita privatnosti
Kolačići

KAKO DO NAS


PRATITE NAS NA FACEBOOK-U!