Prvo čitanje   Bar 5, 1-9
  Drugo čitanje   Fil 1, 4-6.8-11
  Evanđelje   Lk 3, 1-6

   

  Zborna molitva
  Svemogući i milosrdni Bože, dok hitimo ususret tvome Sinu
  daj da nas zemaljske obveze i brige ne smetu;
  nebeska mudrost tvoje riječi nek nas uvede
  u zajedništvo njegove sudbine. Koji s tobom.

   

  Darovna molitva
  Gospodine, nek nas ponizne molitve i skromni prinosi pomire s tobom:
  ne možemo se pouzdati u svoje zasluge, priteci nam u pomoć svojom milošću.
  Po Kristu.

   

  Popričesna molitva
  Gospodine, nahranio si nas duhovnim jelom.
  Smjerno te molimo: po sudjelovanju u ovom otajstvu nauči nas,
  u svjetlu svoje mudrosti, zemaljskim se dobrima pravilno služiti,
  a za nebeskim težiti. Po Kristu.

   

  Razmišljanje uz biblijska čitanja

   

  PRIPRAVITE PUT GOSPODINU

   

  Na početku današnjeg evanđeoskog odlomka spominje se svjetovna i vjerska vlast u vremenu kad je Ivan Preteča započeo javno djelovanje. Premda je to spominjanje prvenstveno poslužilo sv. Luki da vremenski smjesti Ivanovo djelovanje, mi u tome možemo prepoznati poticaj za promišljanje o vlasti i vlastodršcima.

  Prvo čitanje: Jr 33, 14-16
  Drugo čitanje: 1Sol 3, 12 – 4, 2
  Evanđelje: Lk 21, 25-28.34-36

   

  Zborna molitva
  Svemogući Bože, mi s vjerom iščekujemo Kristov dolazak.
  Udijeli, molimo te, da mu idemo ususret pravednim životom te nas,
  kad dođe, postavi sebi s desne i uvedi u kraljevstvo nebesko.
  Po Gospodinu.

   

  Darovna molitva
  Gospodine, prinosimo ti ovaj kruh i vino, dar tvoje dobrote.
  U ovoj službi pretvaraš ih u sakramenat svoga Sina:
  daj da nam on bude dar vječnog otkupljenja.
  Po Kristu.

   

  Popričesna molitva
  Gospodine, daj da nam bude na korist
  slavljenje ovih otajstava: po njima nas
  u prolazu zemaljskim životom
  naučiti ljubiti vječna nebeska dobra.
  Po Kristu.

   

  Razmišljanje uz biblijska čitanja

   RASLI I OBILOVALI LJUBAVLJU

   

  Neprestano valja napominjati da je došašće, koje danas započinje, pokorničko vrijeme u kojemu se bdijenjem, molitvom, postom i djelima milosrđa pripremamo na sudjelovanje u otajstvu Božje ljubavi prema čovjeku, a ne romantično i dinamično razdoblje u kojemu trebamo pripraviti sve što nam je potrebno za slavlje.

   

  Prvo čitanje: Dn 7,13-14
  Drugo čitanje: Otk 1,5-8
  Evanđelje: Iv 18,33b-37

   

  Zborna molitva
  Svemogući vječni Bože, svome ljubljenom Sinu dao si svu vlast
  na nebu i na zemlji i postavio ga glavarom cijelom svijetu.
  Molimo, oslobodi sva stvorenja iz ropstva zla da tebi jedinome služe
  i tebe bez kraja slave. Po Gospodinu.

   

  Darovna molitva
  Gospodine, prinosimo ti žrtvu kojom je Krist ljude pomirio s tobom.
  Molimo te, nek tvoj Sin dâ narodima dobra jedinstva i mira,
  koji živi i kraljuje u vijeke vjekova.

   

  Popričesna molitva
  Gospodine, pozvao si nas da služimo Kristu, Kralju svega svijeta.
  Okrijepi nas ovom hranom, koja daje besmrtnost,
  da budemo dionici njegova kraljevanja i vječnog života.
  Po Kristu.

   

  Razmišljanje uz biblijska čitanja

   

  KRALJ SVEGA STVORENOGA

   

  Mesijanska ideja, koje je klijala u Izabranom narodu, nadala se da će u punini vremena doći Onaj koji će biti vrhovni Kralj, Prorok i Svećenik. I što su manje bili slobodni to su jače vjerovali kako će Kralj koji ima doći zapravo donijeti sreću i blagostanje Izabranom narodu i učiniti ga predvodnikom svega svijeta. Očekivali su Kralja koji će obnoviti i povećati Davidovo kraljevstvo. Očekivali su silnika, vojskovođu kojemu je na plećima vlast. Očekivali su onoga koji će biti sudac narodima.

  A rodila se beba u štali.

  Prvo čitanje: Dn 12,1-3
  Drugo čitanje: Heb 10,11-14.18
  Evanđelje: Mk 13,24-32

   

  Zborna molitva
  Gospodine, Bože naš, daj da naša vjernost tebi bude i naša radost,
  jer duboka je i trajna sreća postojano služiti tebi, Stvoritelju svega dobra.
  Po Gospodinu.

   

  Darovna molitva
  Gospodine, daj da nam darovi, prineseni tvome imenu,
  udijele vjernost u tvojoj službi i vječno zajedništvo s tobom u slavi.
  Po Kristu.

   

  Popričesna molitva
  Častili smo se, Gospodine, svetim otajstvom što smo ga prinijeli
  na spomen tvoga Sina, kako nam je on naredio. Daj da po njemu
  rastemo u ljubavi. Po Kristu.

   

  Razmišljanje uz biblijska čitanja

   

  U ONE DANE

   

  Razborit čovjek, kada kreće na put, pazi da ponese sve ono što mu treba.

  Razborit kršćanin, kada krene na put prema punini Kraljevstva Božjega, pazit će da ponese sve ono što mu treba.

  Prvo čitanje: 1 Kr 17,10-16
  Drugo čitanje: Heb 9,24-28
  Evanđelje: Mk 12,38-44

   

  Zborna molitva
  Svemogući milosrdni Bože, ukloni sve protivštine duha i tijela,
  da ti služimo slobodna i radosna srca. Po Gospodinu.

   

  Darovna molitva
  Gospodine, obazri se na ovu pomirnu žrtvu. Daj da pobožnošću i ljubavlju
  postignemo što slavimo u otajstvu muke tvoga sina, Isusa Krista.
  Koji živi.

   

  Popričesna molitva
  Zahvaljujemo ti, Gospodine, za svete darove,
  po kojima smo primili nebesku snagu.
  Molimo te, prožmi nas svojim Duhom,
  da budemo iskreni i postojani.
  Po Kristu.

   

  Razmišljanje uz biblijska čitanja

  SAV SVOJ ŽITAK

   

  Evanđelist Marko spominje događaj koji se dogodio u jeruzalemskom Hramu. Događaj u kojemu je, ni ne znajući, ključno mjesto zauzela neka siromašna udovica.

   

  Prvo čitanje: Pnz 6,2-6
  Drugo čitanje: Heb 7,23-28
  Evanđelje: Mk 12,28b-34

   

  Zborna molitva
  Svemogući, milosrdni Bože,
  tvoja je milost da ti dostojno
  i uzorno služimo. Daj da bez
  zapreke težimo za obećanim dobrima.
  Po Gospodinu.

   

  Darovna molitva
  Gospodine, nek ova žrtva u tvojim očima bude čista,
  a nama plemenit dar tvoga milosrđa.
  Po Gospodinu.

   

  Popričesna molitva
  Gospodine, nahranio si nas nebeskim otajstvom.
  Molimo te, nek djeluje u nama sve snažnije
  i pripravi nas na dar što ga obećava. Po Kristu.

   

   

  Razmišljanje uz biblijska čitanja

  NISI DALEKO

  Pismoznanac iz današnjeg evanđeoskog odlomka smatra potrebnim provjeriti Isusovo znanje i njegovu kompetenciju. Smatra potrebnim usporediti ono što Isus govori s onim što on zna.

   

  Prvo čitanje: Jr 31,7-9
  Drugo čitanje: Heb 5,1-6
  Evanđelje: Mk 10,46-52

   

  Zborna molitva
  Svemogući vječni Bože, daj da rastemo u vjeri, nadi i ljubavi:
  da hoćemo što zapovijedaš i postignemo što obećavaš.
  Po Gospodinu.

   

  Darovna molitva
  Gospodine, pogledaj darove što ih prinosimo.
  Daj da tako vršimo ovu službu da bude tebi na slavu.
  Po Kristu.

   

  Popričesna molitva
  Gospodine, daj da tvoja otajstva izvrše u nama što sadrže:
  da doživimo u punoj stvarnosti što sada vršimo u znakovima.
  Po Kristu.

   

   

  Razmišljanje uz biblijska čitanja

   

  SILNO MNOŠTVO I ČOVJEK

   

  Današnji evanđeoski odlomak nam progovara o važnosti osobne vjere u svijetu u kojemu živimo.

  Prvo čitanje: Iz 53,10-11
  Drugo čitanje: Heb 4,14-16
  Evanđelje: Mk 10,35-45

   

  Zborna molitva
  Svemogući vječni Bože, daj da ti uvijek budemo odani
  i tvome Veličanstvu služimo iskrena srca. Po Gospodinu.

   

  Darovna molitva
  Gospodine, obdari nas milošću i očisti od grijeha,
  da tvojim otajstvima služimo u slobodi srca.
  Po Kristu, Gospodinu našemu.

   

  Popričesna molitva
  Gospodine, i ovom nas službom približi nebeskoj Crkvi.
  Prati nas vremenitom pomoći i uči vječnoj mudrosti.
  Po Kristu Gospodinu našemu.

   

   

  Razmišljanje uz biblijska čitanja

   

  ČVRSTO SE DRŽIMO VJERE

   

  Dok smo još uvijek na početku Godine vjere zaokupljeni mišlju kako je proživjeti na najkvalitetniji način, današnje drugo biblijsko čitanje nam jasno poručuje – čvrsto se držimo vjere. Potrebno je držati se vjere i potrebno je da naše pristajanje uz vjeru bude čvrsto. A to možemo kroz tri dimenzije o kojima danas čitamo i razmišljamo.

   

  Prvo čitanje: Mudr 7,7-11
  Drugo čitanje: Heb 4,12-13
  Evanđelje: Mk 10,17-30

   

  Zborna molitva
  Gospodine, nek nas tvoja milost uvijek nadahnjuje
  i prati te budemo sveudilj usmjereni na dobro.
  Po Gospodinu.

  Darovna molitva
  Primi, Gospodine, molitve i prinose svojih vjernika,
  da po ovoj svetoj službi prijeđemo u nebesku slavu. Po Kristu.

   

  Popričesna molitva
  Gospodine, ti nas hraniš tijelom i krvlju svoga Sina:
  daj da postanemo dionici božanske naravi.
  Po Kristu.

   

   

  Razmišljanje uz biblijska čitanja

   

  CRKVENO BLAGO

   

  Crkva se neprestano optužuje da je bogata i pohlepna kako bi se u njoj smanjilo, a onda i zatrlo blago koje posjeduje. A to blago nisu niti zlato niti srebro, nego nebrojeno mnoštvo volontera. Crkva svoje djelovanje temelji na volonterskom angažmanu svojih članova.

  Prvo čitanje: Post 2,18-24
  Drugo čitanje: Heb 2,9-11
  Evanđelje: Mk 10,2-16


  Zborna molitva
  Svemogući vječni Bože, bolji si nego što zaslužujemo i želimo.
  Budi nam milosrdan: otpusti grijehe kojih se savjest plaši,
  a daruj i ono što ne umijemo moliti. Po Gospodinu.

   

  Darovna molitva
  Gospodine, primi žrtvu koju si ustanovio.
  Otkupi nas i posveti otajstvima,
  što ih dužnim poštovanjem slavimo.
  Po Kristu.

   

  Popričesna molitva
  Svemogući Bože, daj da se opojeni i nahra­­njeni ovim otajstvima
  preobrazimo u ono što smo primili. Po Kristu.

   

   

  Razmišljanje uz biblijska čitanja

  DVOJE BIT ĆE JEDNO

  Stoji zapisano u Evanđelju: Od početka stvorenja muško i žensko stvori ih (…) i dvoje njih bit će jedno tijelo. Tako više nisu dvoje, nego jedno tijelo.

  U ovoj rečenici je kršćanska perspektiva odnosa između muškarca i žene. Premda se, čitajući rečenicu dvoje njih bit će jedno tijelo, najčešće stavlja naglasak na jedno tijelo, valja primijetiti stupnjevanje.

  RASPORED SVETIH MISA:

  radnim danom:

  18.30 sati 

  nedjeljom:

  8.30, 10.30 i 18.30 sati

  ZAŠTITA PRIVATNOSTI

  Zaštita privatnosti
  Kolačići

  ŽUPNI URED:

  Ljubazno molimo da župnika kontaktirate u uredovno vrijeme:

  od utorka do četvrtka od 17 do 18 sati,

  petkom od 17 do 17.30 sati,

  osobnim dolaskom ili pozivom na broj 01/3473-128 te nakon sv.Misa.

  Ponedjeljkom, subotom, nedjeljom i svetkovinama župni ured ne ureduje.

  KAKO DO NAS

  PRATITE NAS NA FACEBOOK-U!