Prvo čitanje: Ez 2,2-5

  Drugo čitanje: 2 Kor 12,7-10

  Evanđelje: Mk 6,1-6

   

   

  Zborna molitva
  Bože, ti si poniženjem svoga Sina podigao pali svijet.
  Udijeli svome narodu svetu radost.
  Oslobodio si ga ropstva grijeha:
  privedi ga uživanju vječnog veselja.
  Po Gospodinu.

   

  Darovna molitva
  Gospodine, ovaj prinos tvome imenu nek nas očisti
  i iz dana u dan potiče na izgradnju novoga svijeta.
  Po Kristu.

   

  Popričesna molitva
  Gospodine, nahranio si nas božanskim darovima.
  Molimo te, obdari nas spasenjem i ne daj
  da te ikad prestanemo hvaliti.
  Po Kristu.

   

   

   

  Razmišljanje uz biblijska čitanja

   

  ČUDIO SE NJIHOVOJ NEVJERI

   

  Zanimljiva su današnja biblijska čitanja. Očit dokaz da su Duhom Svetim nadahnuta i da Duh Sveti vodi Crkvu koja nam te tekstove danas stavlja pred oči.

   

  Rod su odmetnički

  Što je zanimljivo i drugačije u današnjim čitanjima? Činjenica da govore o neuspjehu i poteškoćama koje imaju navjestitelji.

  Ma koliko se trudili u naviještanju Evanđelja, uvijek će istinski vjerovjesnici nailaziti na poteškoće, neprihvaćanja i protivljenja. Jednako je tako bilo i u vrijeme proroka Ezekiela i u današnje vrijeme. Ljudi, neodlučni pobjeđivati svoju grijehom ranjenu narav, postaju tvrdokorna pogleda i okorjela srca. ne primjećuju dobro i ne prihvaćaju dobro. Odbacuju milosni trenutak i vijest spasenja što im se nudi.

  Prvo čitanje: Mudr 1,13-15.2,23-24

  Drugo čitanje: 2 Kor 8,7.9.13-15

  Evanđelje: Mk 5,21-43

   

   

  Zborna molitva
  Bože, po krštenju smo postali sinovi svjetla.
  Molimo te da nas nikad ne obavije tama zablude
  već da uvijek svijetlimo istinom. Po Gospodinu.

   

  Darovna molitva
  Bože, ti daješ učinak svojim otajstvima.
  Molimo te da naše služenje bude sveto
  kao i tvoji darovi. Po Kristu.

   

  Popričesna molitva
  Gospodine, žrtva koju smo prinijeli i primili
  nek nas ojači, da uvijek ostanemo u tvojoj ljubavi
  i donosimo plod u postojanosti. Po Kristu.

   

   

  Razmišljanje uz biblijska čitanja

   

  POJEDINCI U MNOŠTVU

   

  Današnji evanđeoski odlomak jasno nam pokazuje razliku odnosa prema Kristu. S jedne strane su pojedinci koji vjeruju, a s druge strane su oni koji slijede Isusa, ali ne kao Boga čija riječ poziva na promjenu života.

   

  Prvo čitanje: Iz 49,1-6

  Drugo čitanje: Dj 13,22-26

  Evanđelje: Lk 1,57-66.80

   

   

  Zborna molitva
  Bože, ti si pozvao svetog Ivana Krstitelja
  da narod pripravi na dolazak Krista Gospodina.
  Obdari svoj narod radošću Duha Svetoga
  i upravi putem spasenja i mira.
  Po Gospodinu.

   

  Darovna molitva
  Gospodine, polažemo darove na tvoj oltar,
  časteći rođendan svetog Ivana,
  koji je Spasitelja navijestio i po dolasku pokazao.
  Daj da i mi s vjerom pođemo u susret Kristu.
  Koji živi.

   

  Popričesna molitva
  Gospodine, o rođendanu svetog Ivana Krstitelja
  veselo smo blagovali od gozbe nebeskog Jaganjca.
  Daj da u Kristu, koga je on navijestio,
  prepoznamo začetnika svoga krštenja.
  Koji živi.

   

   

   

  Razmišljanje uz biblijska čitanja

   

  ŠTO LI ĆE BITI OD OVOGA DJETETA?

   

  Premda je danas XII. nedjelja kroz godinu, uzimaju se misna čitanja od svetkovine rođenja sv. Ivana Krstitelja, Isusova preteče.

   

  Što li će biti od ovoga djeteta?

  Pitanje koje su Ivanovi sumještani postavljali o njemu s pravom možemo postaviti za svako dijete. Nažalost, živimo u vremenima kad to pitanje moramo proširiti brigom za to hoće li dijete za koje se pitamo uopće biti rođeno ili će se pridružiti mnoštvu nedužne dječice pobijene i lišene imena i groba.

  Prvo čitanje: Ez 17,22-24

  Drugo čitanje: 2 Kor 5,6-10

  Evanđelje: Mk 4,26-34

   

  Zborna molitva
  Bože, jakosti onih što se u te ufaju, snago slabih i smrtnih,
  koji su bez tebe nemoćni: pomozi nam svojom milošću
  da vršimo tvoje zapovijedi i voljom ti i djelom omilimo.
  Po Gospodinu.

   

  Darovna molitva
  Bože, ovim darovima ti čovjeku krijepiš zemaljski i duhovni život.
  Molimo te da nas uvijek prati njihova pomoć za tijelo i dušu.
  Po Kristu.

   

  Popričesna molitva
  Gospodine, sveta pričest što je primamo
  označuje zajedništvo svih vjernika s tobom.
  Daj da urodi jedinstvom u tvojoj Crkvi.
  Po Kristu.

   

   

   

  Razmišljanje uz biblijska čitanja

   

  KROZ TIJELO ZARAĐENO

   

  Govor o sjemenu što klija i raste prije nego li donese plod, uči nas strpljenju i posvješćuje nam činjenicu da je potrebno napredovati iz dana u dan. Ništa vrijedno i trajno u životu se ne postiže preko noći. Ni vjernička povezanost s Bogom se ne događa na brzinu, nego joj je potreban rast.

   

  Prvo čitanje: Post 3,9-15

  Drugo čitanje: 2 Kor 4,13-5,1

  Evanđelje: Mk 3,20-35

   

  Zborna molitva
  Bože, sve što je dobro od tebe dolazi.
  Udijeli nam dar svoga Duha,
  da mislimo što je pravo
  i to u djelo provedemo.
  Po Gospodinu.

   

  Darovna molitva
  Gospodine, usavrši naše služenje,
  da ovaj prinos bude tebe dostojan
  a nama uveća ljubav. Po Kristu.

   

  Popričesna molitva
  Gospodine, po ljekovitim otajstvima koja smo primili
  daj da ozdravimo od svoje zloće
  i hodimo putem pravednosti. Po Kristu.

   

   

   

  Razmišljanje uz biblijska čitanja

   

  BRAĆA I SESTRE

   

  Današnje prvo čitanje iz Knjige Postanka pokazuje nam što grijeh čini čovjeku. Ne samo da niječemo vlastitu ljudskost i bježimo od Boga, nego se okrećemo i protiv drugoga. Želeći opravdati sebe, optužujemo druge.

  Prvo čitanje   (Izl 24, 3-8)
  Drugo čitanje   (Heb 9,11-15)
  Evanđelje   (Mk 14,12-16.22-26)

   

  Zborna molitva
  Gospodine Isuse Kriste,
  u divnom otajstvu ostavio si nam spomen svoje Muke.
  Daj da tako slavimo svete tajne tvoga tijela i krvi
  da vazda uživamo plod tvog otkupljenja. Koji živiš.

   

  Darovna molitva
  Gospodine, prinosimo ti jedan kruh od mnogo zrnja
  i vino iz mnogo grozdova. Molimo te, obdari svoju Crkvu
  jedinstvom i mirom što ih ovi darovi tajanstveno označuju.
  Po Kristu.

   

  Popričesna molitva
  Gospodine, pričest tvoga dragocjenog tijela i krvi
  predokus je buduće slave. Molimo te, privedi nas uživanju
  tvoga božanstva u vječnosti. Koji živiš i kra­ljuješ u vijeke vjekova.

   

   

   

  O svetkovini presvetoga Tijela i Krvi Kristove 

   8tijelovo

       Vjera u Isusovu stvarnu prisutnost pod prilikama kruha i vina spada u one kategorije koje se ili prihvaćaju ili ne prihvaćaju. Isusova otajstvena prisutnost u kruhu i vinu nad kojim su izgovorene riječi pretvorbe, tipično je područje vjere. Uvjerio sam se Kriste da mogu imati povjerenja u tebe pa i onda kada ono u što vjerujem nadilazi moj razum. Stoga ne želim reći da vjerujem zato jer ne razumijem. Ne, ja prihvaćam iako ne razumijem. A pred otajstvima vjere, baš zato jer su nedokučiva, čovjek ostaje u šutnji. I pjesmi klanjanja.

   

  Klanjam ti se smjerno, tajni Bože naš,

  što pod prilikama tim se sakrivaš.

  Srce ti se moje sasvim predaje

  jer dok promatra te svijest mu prestaje.

  Vid, opip i okus varaju se tu,

  al', za čvrstu vjeru, dosta je što čuh.

  Vjerujem u svemu Kristu, Bogu svom,

  istine nad ovom nema istinom.

  Na križu Bog samo bješe oku skrit,

  ovdje je i čovjek tajnom obavit.

  Rana kao Toma ja ti ne vidim,

  ipak Bogom svojim priznajem te s njim.

  Daj da vjera moja uvijek življe sja,

  da se nadam, Kriste, da te ljubim ja.

  Isuse, kog sad mi krije veo taj,

  žarku želju, molim, ti mi uslišaj:

  Daj da otkrito ti lice ugledam

  i u slavi tvojoj blažen uživam.

   

       Stojeći pred tajnom vjere odzvanjaju u srcu riječi poticaja.

   

  Hvali Spasitelja, Vođu svog i Učitelja, pjesmama i popijevkom!

  Uzdiži ga iznad svega! Nećeš preveć hvalit njega niti kojom pohvalom.

   

       A malo dalje čuju se riječi:

   

  Nauke nam svete glase:

  kruh u Tijelo pretvara se, vino u Krv Gospodnju.

  Tijelo hrana, Krv je piće,

  Kristovo je ipak biće sve pod svakom prilikom.

  Kad ga primaš nije dio, nije kriška, nego cio ljudima se predaje.

  Ne shvaćamo, ne gledamo, al' po jakoj vjeri znamo što van reda biva tu.

   

       Ne nalazeći boljih riječi ne preostaje ništa drugo nego zapjevati s pjesnikom:

   

  Gospod zbori i kruh biva svetim Tijelom njegovim.

  Likom vina Krv se skriva.

  Okom toga ne vidim, ali sama vjera živa kazuje bezazlenim.

  Divnoj dakle tajni ovoj, klanjajmo se smjerno mi.

  Vjera, duši čovjekovoj, nek spoznanje dopuni.

  Bogu Ocu, Bogu Sinu hvala s pjesmom radosnom.

  Slavimo im veličinu, častimo ih dušom svom.

  K Duhu Svetom nek se vinu glasi s dikom jednakom.

  Amen! Aleluja!

   

                                                                                                    Nikola Kuzmičić

  Prvo čitanje: Pnz 4,32-34.39-40

  Drugo čitanje: Rim 8,14-17

  Evanđelje: Mt 28,16-20

   

   

  Zborna molitva
  Bože Oče, poslao si na svijet svoga Sina, Riječ istine,
  i Duha posvetitelja, da ljudima objaviš tajnu svoga života.
  Udijeli nam da ispovijedamo pravu vjeru, priznajemo slavno
  i vječno Trojstvo te se klanjamo tebi, svemo­gućem i jedinom Bogu.
  Po Kristu.

   

  Darovna molitva
  Gospodine Bože naš,
  zazivamo tvoje sveto ime
  da posvetiš ove darove.
  Učini da i mi postanemo vječni prinos tebi.
  Po Kristu.

   

  Popričesna molitva
  Gospodine Bože naš, daj da nam bude na spasenje tijelu i duši
  ova pričest i vjera u tvoje vječno Trojstvo i jedinstvo koju smo ispovjedili.
  Po Kristu.

   

   

  Razmišljanje uz biblijska čitanja

   

  PRESVETO TROJSTVO

   

  Bitna oznaka kršćanstva je vjera u Presveto Trojstvo. Premda je to otajstvo vjere koje nikada do kraja nećemo moći zahvatiti svojim umom, srcem punim vjere prihvaćamo tu istinu jer se onaj koji nam ju je navijestio pokazao vjerodostojnim. Poglavito u smrti na križu.

   

  Prvo čitanje: Dj 2,1-11

  Drugo čitanje: 1 Kor 12,3b-7.12-13

  Evanđelje: Iv 20,19-23

   

   

  Zborna molitva
  Bože, ti otajstvom današnje svetkovine
  posvećuješ u svakom plemenu i narodu cijelu Crkvu.
  Izlij na sav svijet darove svoga Duha:
  što si svojom dobrotom učinio na počecima Crkve
  to i danas izvrši u srcu svojih vjernika.
  Po Gospodinu.

   

  Darovna molitva
  Ispuni, Gospodine, obećanje svoga Sina:
  nek nas Duh Sveti uvede u otajstvo ove žrtve
  i otvori nam svu istinu. Po Kristu.

   

  Popričesna molitva
  Bože, ti svojoj Crkvi dijeliš dare nebeske;
  čuvaj u nama milost koju si dao,
  da dar Duha Svetoga vazda u nama djeluje
  a duhovna hrana unaprijedi djelo vječnog otkupljenja.
  Po Kristu.

   

   

  Razmišljanje uz biblijska čitanja

   

  SVJEDOCI

  Postoji puno riječi kojima se može nazvati onoga koji živi po radosnoj vijesti o Bogu Ocu koju nam je predao Isus koji Krist.

  Zove se tako onoga koji vjeruje – kršćaninom. I mi koji se zovemo kršćanima dičimo se tim imenom. Time se želi istaknuti naša povezanost s osobom Isusa iz Nazareta za kojega vjerujemo da je Krist, obećani Mesija.

  Skupinu onih koji u Krista vjeruju naziva se Crkva, Zajednica pozvanih. Time se žele istaknuti dvije bitne i neizostavne stvari. Prije svega da se radi o daru Božjeg poziva o darovanoj milosti na koju je čovjek pozvan odgovoriti. To nas oslobađa svake umišljenosti ili oholosti i raspolaže nas za zahvalno primanje dara. Druga istina koja se ističe imenom Crkva je svijest da smo mi koji u Krista vjerujemo i koji Boga nazivamo Ocem zajednica braće i sestara pozvanih biti zajedno, živjeti zajedno, pomagati se međusobno i učiniti da po nama svim ljudima život na zemlji bude blagoslovljeniji.

  Prvo čitanje: Dj 1,15-17.20-26

  Drugo čitanje: 1 Iv 4,11-16

  Evanđelje: Iv 17,11b-19

   

   

  Zborna molitva
  Gospodine, mi vjerujemo da je Spasitelj ljudskog roda sada s tobom u slavi.
  Usliši nam molitvu: daj da iskusimo njegovu prisutnost s nama do svršetka svijeta,
  kako je obećao. Po Gospodinu.

   

  Darovna molitva
  Primi, Gospodine, žrtvene prinose i molitve svojih vjernika.
  Daj da po ovoj svetoj službi i mi prijeđemo u nebesku slavu.
  Po Kristu.

   


  Popričesna molitva
  Usliši nas, Bože, naš Spasitelju, i po ovim nam svetim otajstvima
  učvrsti nadu da će se na svemu tijelu Crkve dovršiti što je počelo
  u Kristu, našoj Glavi. Koji s tobom živi i kraljuje u vijeke vjekova.

   

   

   

  Razmišljanje uz biblijska čitanja

   

  NISMO OD SVIJETA

  Promatrajući svijet oko sebe nameće nam se pitanje po čemu je kršćanstvo drugačije od svega drugoga. Dakako, pritom ćemo na trenutak zanemariti činjenicu da je Crkva ustanovljena od Boga, da je vodi Duh Sveti i da je Krist mistična glava tijela Crkve. Koncentrirajmo se samo na zemaljsku pojavnost Crkve.

   

  Prvo čitanje: Dj 10,25-26.34-35.44-48

  Drugo čitanje: 1 Iv 4,7-10

  Evanđelje: Iv 15,9-17

   

   

  Zborna molitva
  Udijeli nam, svemogući Bože, neoslabljenim zanosom
  slaviti ove dane u čast uskrslom Gospodinu,
  da Kristov spomen bude djelatan u našem životu i radu.
  Po Gospodinu.

   

  Darovna molitva
  Gospodine, nek se s prinosom ove žrtve vine k tebi
  i naša molitva. Očisti nas svojom milošću i uskladi nam srce
  s otajstvima tvoje velike ljubavi. Po Kristu.

   

   

  Popričesna molitva
  Svemogući vječni Bože, ti nas Kristovim uskrsnućem 
  obnavljaš za vječni život. Umnoži u nama plod vazmenog otajstva
  i ulij nam u srce snagu ove spasonosne hrane. Po Kristu.

   

   

   

  Razmišljanje uz biblijska čitanja

   

  LJUBIMO JEDNI DRUGE

   

  Na početku svog javnog djelovanja Isus je pozvao na obraćenje. Poziv je to koji je upućen svakome od nas i koji je za svakoga od nas aktualan. Potrebno je svakodnevno se obraćati te činiti da naše življenje bude što više u skladu s Božjom voljom.

   

  Ljubimo jedni druge

  Poziv na ljubav je trajno prisutan u Crkvi. Toliko prisutan da se ponekad stječe dojam da smo se navikli na njega i da smo otupili pa više ni ne čujemo snagu toga poziva.

  Ljubav je jedina nova zapovijed koju nam je Krist ostavio. Izrekao ju je na posljednjoj večeri prije nego li će učenicima oprati noge. Pozvani smo ljubiti jedni druge. Ipak, prije toga smo dužni ljubiti sebe, a više od toga smo dužni ljubiti Boga.

  Ljudi će našu vjeru prepoznati po našoj ljubavi. Uzalud nam je dokazivati da smo vjernici ili napredovati u spoznaji Boga, ako nam srce ostaje zatvoreno i ako ne ljubimo.

  RASPORED SVETIH MISA:

  radnim danom:

  18.30 sati 

  nedjeljom:

  8.30, 10.30 i 18.30 sati

  ZAŠTITA PRIVATNOSTI

  Zaštita privatnosti
  Kolačići

  ŽUPNI URED:

  Ljubazno molimo da župnika kontaktirate u uredovno vrijeme:

  od utorka do četvrtka od 17 do 18 sati,

  petkom od 17 do 17.30 sati,

  osobnim dolaskom ili pozivom na broj 01/3473-128 te nakon sv.Misa.

  Ponedjeljkom, subotom, nedjeljom i svetkovinama župni ured ne ureduje.

  KAKO DO NAS

  PRATITE NAS NA FACEBOOK-U!