Prvo čitanje: Dj 4,8-12

  Drugo čitanje: 1 Iv 3,1-2

  Evanđelje: Iv 10,11-18

   

  Zborna molitva
  Svemogući vječni Bože, dovedi nas u društvo nebesnika:
  nek stado tvojih vjernih, makar skromno, prispije onamo
  kamo ga predvodi hrabri Pastir. Po Gospodinu.

  Darovna molitva
  Udijeli nam, molimo, Gospodine, da te uvijek hvalimo ovim vazmenim otajstvima.
  U njima nas trajno ispravljaš: daj da nam budu izvor vječne radosti.
  Po Kristu Gospodinu.

  Popričesna molitva
  Pastiru dobri, pogledaj svoje stado
  otkupljeno dragocjenom krvlju tvoga Sina
  i vodi ga na svoje vječne pašnjake.
  Po Kristu Gospodinu.

   

   

  Razmišljanje uz biblijska čitanja

   

  SVEĆENIŠTVO

   

  Svećeništvo se, kao i sve drugo na ovome svijetu, može promišljati kroz teoriju, govoreći o tome što je i kakvo bi trebalo biti, ili kroz praksu, uviđajući kakvo je doista. Današnja nedjelja, Nedjelja dobrog Pastira, prava je prigoda da se naglas progovori o svećeništvu u Crkvi.

  Prvo čitanje: Dj 3,13-15.17-19

  Drugo čitanje: 1 Iv 2,1-5a

  Evanđelje: Lk 24,35-48

   

   

  Zborna molitva
  Bože, nek se tvoj narod vazda raduje što si mu obnovio mladost duha.
  Vratio si mu dostojanstvo svojih sinova i kćeri:
  utvrdi ga u nadi da će uskrsnuti. Po Gospodinu.

   

  Darovna molitva
  Primi, Gospodine, darove svoje raspjevane Crkve.
  Ti si uzrok tolikom veselju:daj da nam prijeđe u vječnu radost.
  Po Kristu.

   

  Popričesna molitva
  Pogledaj, Gospodine, svoj narod.
  Ti si ga obnovio otajstvima vječnoga života:
  daj mu da dostigne slavu neraspadljivosti
  u uskrsnuću tijela. Po Kristu.

   

   

  Razmišljanje uz biblijska čitanja

   

  OVO VAM PIŠEM DA NE GRIJEŠITE

   

   

  Jedan od najvećih grijeha današnjice je uvjerenje da nema grijeha. Kao da i u Crkvi osjećamo zazor od govorenja o grijehu i ukazivanje na njegovu prisutnost u svijetu. Mnogi govor o grijehu smatraju ostatkom "srednjeg vijeka". A ipak, valja neprestano osvješćivati činjenicu da postoji grijeh i da svatko od nas griješi. Zato Crkva danas, na temelju drugog čitanja, promišlja o grijehu.

  Veliki problem vezan uz grijeh je shvaćanje pojma grijeh. Pokušajmo definirati grijeh! Upitajmo se što za mene znači riječ grijeh! Kako nešto možemo prepoznati kao grijeh? Kako ja prepoznajem da sam sagriješio?

  Prvo čitanje: Dj 4,32-35

  Drugo čitanje: 1 Iv 5,1-6

  Evanđelje: Iv 20,19-31

   

  Zborna molitva
  Bože vječnog milosrđa,
  ti svake godine vazmenim slavljem užižeš vjeru svog svetog naroda. 
  Umnoži u nama milost, da sve dublje shvaćamo što je krst koji nas je oprao;
  što je duh koji nas je nanovo rodio; što je krv koja nas je otkupila.
  Po Gospodinu.

   

  Darovna molitva
  Primi, molimo, Gospodine,
  prinos svojih vjernika.
  Oni su se priznanjem vjere
  i krštenjem nanovo rodili:
  daj da postignu vječno blaženstvo.
  Po Kristu.

   

   

  Popričesna molitva
  Svemogući Bože, daj da pričest
  vazmenog otajstva trajno djeluje
  u našoj duši.Po Kristu.

   

   

   

  Razmišljanje uz biblijska čitanja

   

  ZAPISANO DA VJERUJETE

   

  Današnji evanđeoski odlomak završava evanđelistovim tumačenjem svrhe knjige čije čitanje je privedeno kraju. Zato ćemo ovaj put svoje razmišljanje usmjeriti prema tim riječima.

   

  Prvo čitanje: Dj 10,34a.37-43

  Drugo čitanje: Kol 3,1-4

  Evanđelje: Iv 20,1-9

   

  Zborna molitva
  Bože, ti si danas po svojem Jedinorođencu
  pobijedio smrt i nama otvorio pristup vječnom životu.
  Zato slavimo blagdan njegova uskrsnuća:
  obnovi nas, molimo, svojim Duhom,
  i daj da i mi uskrsnemo u svjetlo života.
  Po Gospodinu.

   

  Darovna molitva
  Primi, Gospodine, dar što ga na dan Vazma
  radosni prinosimo za žrtvu,
  kojom se tvoja Crkva nanovo rađa i hrani.
  Po Kristu.

   

  Popričesna molitva
  Bože, obnovio si svoju Crkvu vazmenim otajstvima:
  štiti je trajno svojom dobrotom
  i privedi k slavi uskrsnuća.
  Po Kristu.

   

   

  Razmišljanje uz biblijska čitanja

   

  DŽOGING

   

  Dok čitamo današnji evanđeoski odlomak upada nam u oči da je prepun dinamike. Prepun je kretanja i događanja. To nas još jednom podsjeća na činjenicu da je kršćanstvo aktivna vjera. Kršćanstvo je poziva na akciju. Poziv na djelovanje iz ljubavi.

  Prvo čitanje: Iz 50,4-7

  Drugo čitanje: Fil 2,6-11

  Evanđelje: Mk 14,1-15,47

   

  Zborna molitva
  Svemogući vječni Bože,
  poslušan tvojoj volji naš je Spasitelj uzeo tijelo,
  ponizio sama sebe i podnio sramotu križa.
  Daj da slijedimo uzor njegova poniženja,
  s njime zajedno trpimo i postignemo slavu uskrsnuća.
  Po Gospodinu.

  Darovna molitva
  Gospodine, smiluj nam se po muci svoga Sina.
  Djelima to ne zaslužujemo, ali se uzdamo u tvoje milosrđe
  i jedinstvenu žrtvu Isusa Krista.
  Koji s tobom.

   

  Popričesna molitva
  Po ovoj pričesti, smjerno te, Gospodine, molimo:
  Ti si nam smrću svoga Sina dao da se nadamo životu
  u koji vjerujemo. Daj da njegovim uskrsnućem
  stignemo cilju zemaljskog putovanja.
  Po Kristu.

   

   

  Razmišljanje uz biblijska čitanja

   

  KRIŽ

  kriz

   

  Isus je svojim riječima i djelima svjedočio novi i snažan nauk. Naučio nas je drugačijim očima gledati na svijet. Tu novost shvaćanja darovao nam je i u svojoj muci i smrti. Poziva nas da odbacimo staro shvaćanje, da skinemo sa sebe talog staroga i ogrnemo se milošću evanđeoske novosti. Potiče nas na promišljanje i novi pristup.

  Prvo čitanje: Jr 31,31-34

  Drugo čitanje: Heb 5,7-9

  Evanđelje: Iv 12,20-33

   

  Zborna molitva
  Gospodine, Bože naš,
  tvoj se Sin iz ljubavi za svijet predao u smrt.
  Daj da i mi tvojom pomoću odvažno stupamo
  putem njegove ljubavi. Po Gospodinu.

   

  Darovna molitva
  Svemogući Bože, usliši nam prošnje.
  Ti si nas obasjao svjetlom kršćanske vjere:
  djelovanjem ove žrtve očisti nas od grijeha.
  Po Kristu.

   

  Popričesna molitva
  Svemogući Bože,
  pričestili smo se tijelom i krvlju tvoga Sina.
  Molimo te da uvijek ostanemo njegovi udovi.
  Po Kristu.

   

   

  Razmišljanje uz biblijska čitanja

   

  ŽIVOT IZGUBLJEN I SAČUVAN

   

  Evanđelje je puno paradoksa. Jedan od njih je zapisan u današnjem evanđeoskom odlomku u kojemu nam Isus govori da će život spasiti samo onaj tko pristane na to da ga izgubi.

  Prvo čitanje: 2 Ljet 36,14-16.19-23

  Drugo čitanje: Ef 2,4-10

  Evanđelje: Iv 3,14-21

   

   

  Zborna molitva
  Bože, ti si nas sa sobom pomirio po Riječi svojoj, Isusu Kristu.
  Pomozi nam da odanošću i živom vjerom idemo u susret
  skorim vazmenim blagdanima. Po Gospodinu.

   

  Darovna molitva
  Gospodine,
  s radošću ti prinosimo ovu žrtvu,
  koja nam daje lijek protiv smrti.
  Molimo te da je s vjerom slavimo
  i dostojno prikažemo za spas svijeta. Po Kristu.

   

  Popričesna molitva
  Bože, ti prosvjetljuješ svakog čovjeka koji dolazi na ovaj svijet;
  molimo te, izliječi nam sljepoću srca da spoznamo što je pravo
  i tebe iskreno ljubimo. Po Kristu.

   

   

  Razmišljanje uz biblijska čitanja

   

  OŽIVLJENI ZAJEDNO S KRISTOM

   

  Današnja biblijska čitanja jasno nam svjedoče Božju ljubav prema čovjeku. Bog se ne pokazuje kao onaj koji teži za uspostavom pravde ili ravnoteže u kozmosu, nego kao onaj koji ljubi čovjeka.

   

  Prvo čitanje: Izl 20,1-17

  Drugo čitanje: 1 Kor 1,22-25

  Evanđelje: Iv 2,13-25

   

   

  Zborna molitva
  Bože, izvore milosrđa i sve dobrote, odredio si lijek našim grijesima:
  post, molitvu i djela ljubavi. Priznajemo da smo grešni. Savjest nas optužuje.
  Molimo te: iskazuj nam uvijek svoje milosrđe. Po Gospodinu.

   

   

  Darovna molitva
  Gospodine, po ovoj nam žrtvi oprosti grijehe
  i pomozi da i mi praštamo svojoj braći.
  Po Kristu.

   

   

  Popričesna molitva
  Gospodine, već na zemlji nahranio si nas kruhom s neba
  i dao nam zalog onoga što još ne vidimo.
  Smjerno te molimo: što sada u otajstvu slavimo,
  nek se ostvari u punoj istini. Po Kristu.

   

   

   

  Razmišljanje uz biblijska čitanja

   

  BOG JE LJUBAV

   

  Da bismo se mogli nositi s težim, potrebno je naučiti svladavati lakše. Da bismo mogli rješavati komplicirano potrebno je započeti s jednostavnim. I neprestano napredovati.

   

  Bog proglasi ove riječi

  Bog je čovječanstvo odgajao. Pripremao je svijet za Kristov dolazak. Stari Savez je poravnanje staza za Gospodinov dolazak. Jedan od ključnih momenata u Starom Savezu, što nas odgaja za Kristov dolazak, tekst je današnjeg prvog čitanja.

  Prvo čitanje: Post 22,1-2.9a.10-13.15-18

  Drugo čitanje: Rim 8,31b-34

  Evanđelje: Mk 9,2-10

   

  Zborna molitva
  Bože, ti nam zapovijedaš da slušamo tvoga ljubljenog Sina.
  Krijepi nas svojom riječi i čisti nam pogled duha,
  da se radujemo s gledanja tvoje slave. Po Gospodinu.

   

   

  Darovna molitva
  Molimo te, Gospodine, da ova žrtva izbriše naše krivice,
  te nam dušu i tijelo posveti za slavlje vazmenih blagdana.
  Po Kristu.

   

   

  Popričesna molitva
  Gospodine, primili smo otajstva proslave tvoga Sina.
  Primi našu hvalu što nam već na zemlji daješ dijela s nebesnicima.
  Po Kristu.

   

   

  Razmišljanje uz biblijska čitanja

   

  U OSAMU

   

  Jedna od najčešćih fraza koju ljudi koriste je – Nemam vremena. Zapravo je ta fraza kratica. Puni oblik glasi – Nemam vremena za tebe. Ili – Za to nemam vremena. Ova fraza je na drugačiji način izrečena istina – To mi nije važno. Jer za ono do čega nam je stalo i za one koje volimo uvijek imamo vremena.

  Prvo čitanje: Post 9,8-15

  Drugo čitanje: 1 Pt 3,18-22

  Evanđelje: Mk 1,12-15

   

  Zborna molitva
  Svemogući Bože,
  udijeli da godišnjom proslavom korizme napredujemo
  u spoznaji Isusa Krista i u životu slijedimo njegov primjer.
  Po Kristu.

   

  Darovna molitva
  Gospodine, prinosimo ti kruh i vino za žrtvu
  što je slavimo na početku korizme. S tim darovima
  uključi i nas u predanje svoga Sina Isusa Krista.
  Po Kristu.

   

  Popričesna molitva
  Gospodine, nasitio si nas kruhom s neba.
  Njime se vjera hrani, nada krijepi, ljubav jači.
  Nauči nas, molimo te, gladovati za Isusom Kristom,
  kruhom živim i pravim, i živjeti od svake riječi
  što izlazi iz tvojih usta. Po Kristu.

   

   

  Razmišljanje uz biblijska čitanja

   

  DUGA

   

   

  5. lipnja 2011. godine, dok je avion s papom Benediktom XVI. uzlijetao iz zagrebačke zračne luke, nad Zagrebom se pojavila velika duga. Ta duga je bila još jedan jasan znak Božje blizine koja se snažno očitovala tijekom papinog posjeta Hrvatskoj.

  Ta duga je bila znak saveza Boga i čovjeka. Znak koji je obećan na počecima Biblije, a tako se rječito ukazao tog dana.

  nebeska zastava1

  Nemoguće je oteti se dojmu da je ta dva dana Hrvatska bila drugačija. Da je ozračje u Hrvatskoj, a na poseban način u Zagrebu, bilo drugačije. Ne radi se o svečarskom opuštanju i zaboravljanju realnosti, nego o drugačijem pogledu na svijet.

  RASPORED SVETIH MISA:

  radnim danom:

  18.30 sati 

  nedjeljom:

  8.30, 10.30 i 18.30 sati

  ZAŠTITA PRIVATNOSTI

  Zaštita privatnosti
  Kolačići

  ŽUPNI URED:

  Ljubazno molimo da župnika kontaktirate u uredovno vrijeme:

  od utorka do četvrtka od 17 do 18 sati,

  petkom od 17 do 17.30 sati,

  osobnim dolaskom ili pozivom na broj 01/3473-128 te nakon sv.Misa.

  Ponedjeljkom, subotom, nedjeljom i svetkovinama župni ured ne ureduje.

  KAKO DO NAS

  PRATITE NAS NA FACEBOOK-U!