20. studenoga 2011.

  Isus Krist – Kralj svega stvorenja

   

  Prvo čitanje: Ez 34,11-12.15-17

  Drugo čitanje: 1 Kor 15,20-26.28

  Evanđelje: Mt 25,31-46

   

  Zborna molitva
  Svemogući vječni Bože, svome ljubljenom Sinu
  dao si svu vlast na nebu i na zemlji  i postavio ga glavarom cijelom svijetu.
  Molimo, oslobodi sva stvorenja iz ropstva zla da tebi jedinome služe
  i tebe bez kraja slave.

  Darovna molitva
  Gospodine, prinosimo ti žrtvu kojom je Krist ljude pomirio s tobom.
  Molimo te, nek tvoj Sin dade narodima dobra jedinstva i mira.

  Popričesna molitva
  Gospodine, pozvao si nas da služimo Kristu, Kralju svega svijeta.
  Okrijepi nas ovom hranom, koja daje besmrtnost,
  da budemo dionici njegova kraljevanja i vječnog života.

   

  Razmišljanje uz biblijska čitanja

   

  RAZLUČIVANJE

   

  Premda se ovaj evanđeoski odlomak najčešće naziva prikazom posljednjega suda, nigdje se ne spominju pojmovi sud ili suditi. Naime, mi kršćani vjerujemo da nas Bog ne sudi po vlastitom nahođenju, nego da nas, kao što je jasno iz današnjih Isusovih riječi, Sin Čovječji razlučuje jedne od drugih kao što pastir razlučuje ovce od jaraca.

  Prvo čitanje: Izr 31,10-13.19-20.30-31
  Drugo čitanje: 1 Sol 5,1-6
  Evanđelje: Mt 25,14-30

  Zborna molitva
  Gospodine, Bože naš, daj da naša vjernost tebi bude i naša radost;
  jer duboka je i trajna sreća postojano služiti tebi, Stvoritelju svega dobra.

  Darovna molitva
  Gospodine, daj da nam darovi, prineseni tvome imenu,
  udijele vjernost u tvojoj službi i vječno zajedništvo s tobom u slavi.

  Popričesna molitva
  Častili smo se, Gospodine, svetim otajstvom
  što smo ga prinijeli na spomen tvoga Sina,
  kako nam je on naredio.
  Daj da po njemu rastemo u ljubavi.

  Razmišljanje uz biblijska čitanja

   

  BUDNOST I TRIJEZNOST

  Bog je ljubitelj čovjeka. Bog nas ne ostavlja niti nas zanemaruje. Bog nas ljubi. Konkretno i neprekidno. No, postavlja se pitanje na koji način nas Bog ljubi i na koji način nam progovara.

  Prvo čitanje: Mudr 6,12-16

  Drugo čitanje: 1 Sol 4,13-18

  Evanđelje: Mt 25,1-13

   

  Zborna molitva
  Svemogući milosrdni Bože,
  ukloni sve protivštine duha
  i tijela da ti služimo slobodna
  i radosna srca.

  Darovna molitva
  Gospodine, obazri se na ovu pomirnu žrtvu.
  Daj da pobožnošću i ljubavlju postignemo
  što slavimo u otajstvu muke tvoga Sina, Isusa Krista.

   

  Popričesna molitva
  Zahvaljujemo ti, Gospodine, za svete darove
  po kojima smo primili nebesku snagu.
  Molimo te, prožmi nas svojim Duhom,
  da budemo iskreni i postojani.

  Razmišljanje uz biblijska čitanja

  MUDROST

   

  I današnji evanđeoski odlomak, u kojemu slušamo Isusovu prispodobu o Kraljevstvu nebeskom, zbunjuje nas svojim sadržajem. Valja nam stoga zaorati malo dublje i pokušati otkriti poruku za nas.

   

  Riječ svetost u hrvatskom jeziku dolazi od staroslavenske riječi koja označava silinu, jakost, odnosno moć. Kako bi bilo dobro kada bismo i u svakodnevnom govoru počeli upotrebljavati te sinonime namjesto uobičajenog i sve manje rječitog pojma svetost.

  Prvo čitanje: Mal 1,4b-2,2b.8-10
  Drugo čitanje: 1 Sol 2,7b-9.13
  Evanđelje: Mt 23,1-12

   

  Zborna molitva
  Svemogući, milosrdni Bože, tvoja je milost da ti dostojno i uzorno služimo.
  Daj da bez zapreke težimo za obećanim dobrima.

  Darovna molitva
  Gospodine, nek ova žrtva u tvojim očima bude čista,
  a nama plemenit dar tvoga milosrđa.

  Popričesna molitva
  Gospodine, nahranio si nas nebeskim otajstvom.
  Molimo te, nek djeluje u nama sve snažnije
  i pripravi nas na dar što ga obećava.

   Razmišljanje uz biblijska čitanja

  PONIŽENJE

   

  U današnjem evanđeoskom odlomku Isus nas opominje da će biti poniženi oni koji se uzvisuju, a da je se uzvisiti onaj koji se ponizi. Zato nam valja promisliti o poniženju u kršćanstvu i evanđeoskoj perspektivi.

  23. listopada 2011.
  Trideseta nedjelja kroz godinu

  Prvo čitanje: Izl 22,20-26
  Drugo čitanje: 1 Sol 1,5c-10
  Evanđelje: Mt 22,34-40

  Zborna molitva
  Svemogući vječni Bože, daj da rastemo u vjeri, nadi i ljubavi:
  da hoćemo što zapovijedaš i postignemo što obećavaš.

  Darovna molitva
  Gospodine, pogledaj darove što ih prinosimo.
  Daj da tako vršimo ovu službu da bude tebi na slavu.

  Popričesna molitva
  Gospodine, daj da tvoja otajstva izvrše u nama što sadrže:
  da doživimo u punoj stvarnosti što sada vršimo
  u znakovima.

  Razmišljanje uz biblijska čitanja

  ZAPOVIJED LJUBAVI


  Najveća zapovijed je ona koja od nas zahtijeva ljubav prema Bogu i bližnjemu. U njoj je sažeta sva objava dana po Zakonu i Prorocima. Tko ljubi živi iznad Zakona jer je zakon potreban ondje gdje ljubav nedostaje. Tko ljubi tome ne treba navještaj jer već živi zajedništvo s Onim koji je naviješten.
  Mene osobno uvijek kada razmišljam o zapovijedi ljubavi oduševi formulacija drugoga dijela. Bog od nas traži da ljubimo svoga bližnjega kao samoga sebe. Da bismo mogli ljubiti bližnjega potrebno je prvenstveno prihvaćati, poštivati i ljubiti sebe. Čovjek koji do podne mrzi sebe ne može popodne druge voljeti.

   

  16. listopada 2011.
  Dvadeset i deveta nedjelja kroz godinu

  Prvo čitanje: Iz 45,1.4-6
  Drugo čitanje: 1 Sol 1,1-5b
  Evanđelje: Mt 22,15-21

  Zborna molitva
  Svemogući vječni Bože, daj da ti uvijek budemo odani
  i tvome Veličanstvu služimo iskrena srca.

  Darovna molitva
  Gospodine, obdari nas milošću i očisti od grijeha,
  da tvojim otajstvima služimo u slobodi srca.

  Popričesna molitva
  Gospodine, i ovom nas službom približi nebeskoj Crkvi.
  Prati nas vremenitom pomoći i uči vječnoj mudrosti.

  Razmišljanje uz biblijska čitanja

  BOGU BOŽJE

  Ljudi su nevjerojatni. Pred sobom imaju čovjeka koji prolazi zemljom čineći dobro, koji je jak na riječi i djelu, a oni, namjesto da se pitaju kako ga nasljedovati, bave se smišljanjem smicalica kako bi ga uhvatili u riječi.

  Prvo čitanje: Iz 25,6-10a
  Drugo čitanje: Fil 4,12-14.19-20
  Evanđelje: Mt 22,1-14

  Zborna molitva
  Gospodine, nek nas tvoja milost uvijek nadahnjuje
  i prati te budemo sveudilj usmjereni na dobro.

  Darovna molitva
  Primi, Gospodine, molitve i prinose svojih vjernika,
  da po ovoj svetoj službi prijeđemo u nebesku slavu.

  Popričesna molitva
  Gospodine, ti nas hraniš tijelom i krvlju svoga Sina:
  daj da postanemo dionici božanske naravi.

   

  Razmišljanje uz biblijska čitanja

  NAROD BOŽJI

  U Starome Savezu se Bog preko Izabranoga naroda objavljivao svim prostorima i vremenima. No već prorok Izaija naviješta da će Bog oko sebe okupiti ljude iz svih naroda da budu jedan jedinstven Božji narod.

  ZAŠTITA PRIVATNOSTI

  Zaštita privatnosti
  Kolačići

  KAKO DO NAS


  PRATITE NAS NA FACEBOOK-U!

   
   

   

  Copyright © Župa sv. Josipa Radnika, Zagreb-Gajnice 2009-2023. Sva prava pridržana.