Featured

27. svibnja 2012. Nedjelja Pedesetnice – Duhovi

Prvo čitanje: Dj 2,1-11

Drugo čitanje: 1 Kor 12,3b-7.12-13

Evanđelje: Iv 20,19-23

 

 

Zborna molitva
Bože, ti otajstvom današnje svetkovine
posvećuješ u svakom plemenu i narodu cijelu Crkvu.
Izlij na sav svijet darove svoga Duha:
što si svojom dobrotom učinio na počecima Crkve
to i danas izvrši u srcu svojih vjernika.
Po Gospodinu.

 

Darovna molitva
Ispuni, Gospodine, obećanje svoga Sina:
nek nas Duh Sveti uvede u otajstvo ove žrtve
i otvori nam svu istinu. Po Kristu.

 

Popričesna molitva
Bože, ti svojoj Crkvi dijeliš dare nebeske;
čuvaj u nama milost koju si dao,
da dar Duha Svetoga vazda u nama djeluje
a duhovna hrana unaprijedi djelo vječnog otkupljenja.
Po Kristu.

 

 

Razmišljanje uz biblijska čitanja

 

SVJEDOCI

Postoji puno riječi kojima se može nazvati onoga koji živi po radosnoj vijesti o Bogu Ocu koju nam je predao Isus koji Krist.

Zove se tako onoga koji vjeruje – kršćaninom. I mi koji se zovemo kršćanima dičimo se tim imenom. Time se želi istaknuti naša povezanost s osobom Isusa iz Nazareta za kojega vjerujemo da je Krist, obećani Mesija.

Skupinu onih koji u Krista vjeruju naziva se Crkva, Zajednica pozvanih. Time se žele istaknuti dvije bitne i neizostavne stvari. Prije svega da se radi o daru Božjeg poziva o darovanoj milosti na koju je čovjek pozvan odgovoriti. To nas oslobađa svake umišljenosti ili oholosti i raspolaže nas za zahvalno primanje dara. Druga istina koja se ističe imenom Crkva je svijest da smo mi koji u Krista vjerujemo i koji Boga nazivamo Ocem zajednica braće i sestara pozvanih biti zajedno, živjeti zajedno, pomagati se međusobno i učiniti da po nama svim ljudima život na zemlji bude blagoslovljeniji.

Featured

20. svibnja 2012. Sedma vazmena nedjelja

Prvo čitanje: Dj 1,15-17.20-26

Drugo čitanje: 1 Iv 4,11-16

Evanđelje: Iv 17,11b-19

 

 

Zborna molitva
Gospodine, mi vjerujemo da je Spasitelj ljudskog roda sada s tobom u slavi.
Usliši nam molitvu: daj da iskusimo njegovu prisutnost s nama do svršetka svijeta,
kako je obećao. Po Gospodinu.

 

Darovna molitva
Primi, Gospodine, žrtvene prinose i molitve svojih vjernika.
Daj da po ovoj svetoj službi i mi prijeđemo u nebesku slavu.
Po Kristu.

 


Popričesna molitva
Usliši nas, Bože, naš Spasitelju, i po ovim nam svetim otajstvima
učvrsti nadu da će se na svemu tijelu Crkve dovršiti što je počelo
u Kristu, našoj Glavi. Koji s tobom živi i kraljuje u vijeke vjekova.

 

 

 

Razmišljanje uz biblijska čitanja

 

NISMO OD SVIJETA

Promatrajući svijet oko sebe nameće nam se pitanje po čemu je kršćanstvo drugačije od svega drugoga. Dakako, pritom ćemo na trenutak zanemariti činjenicu da je Crkva ustanovljena od Boga, da je vodi Duh Sveti i da je Krist mistična glava tijela Crkve. Koncentrirajmo se samo na zemaljsku pojavnost Crkve.

 

Featured

13. svibnja 2012. Šesta vazmena nedjelja

Prvo čitanje: Dj 10,25-26.34-35.44-48

Drugo čitanje: 1 Iv 4,7-10

Evanđelje: Iv 15,9-17

 

 

Zborna molitva
Udijeli nam, svemogući Bože, neoslabljenim zanosom
slaviti ove dane u čast uskrslom Gospodinu,
da Kristov spomen bude djelatan u našem životu i radu.
Po Gospodinu.

 

Darovna molitva
Gospodine, nek se s prinosom ove žrtve vine k tebi
i naša molitva. Očisti nas svojom milošću i uskladi nam srce
s otajstvima tvoje velike ljubavi. Po Kristu.

 

 

Popričesna molitva
Svemogući vječni Bože, ti nas Kristovim uskrsnućem 
obnavljaš za vječni život. Umnoži u nama plod vazmenog otajstva
i ulij nam u srce snagu ove spasonosne hrane. Po Kristu.

 

 

 

Razmišljanje uz biblijska čitanja

 

LJUBIMO JEDNI DRUGE

 

Na početku svog javnog djelovanja Isus je pozvao na obraćenje. Poziv je to koji je upućen svakome od nas i koji je za svakoga od nas aktualan. Potrebno je svakodnevno se obraćati te činiti da naše življenje bude što više u skladu s Božjom voljom.

 

Ljubimo jedni druge

Poziv na ljubav je trajno prisutan u Crkvi. Toliko prisutan da se ponekad stječe dojam da smo se navikli na njega i da smo otupili pa više ni ne čujemo snagu toga poziva.

Ljubav je jedina nova zapovijed koju nam je Krist ostavio. Izrekao ju je na posljednjoj večeri prije nego li će učenicima oprati noge. Pozvani smo ljubiti jedni druge. Ipak, prije toga smo dužni ljubiti sebe, a više od toga smo dužni ljubiti Boga.

Ljudi će našu vjeru prepoznati po našoj ljubavi. Uzalud nam je dokazivati da smo vjernici ili napredovati u spoznaji Boga, ako nam srce ostaje zatvoreno i ako ne ljubimo.

Featured

6. svibnja 2012. Peta vazmena nedjelja

Prvo čitanje: Dj 9,26-31

Drugo čitanje: 1 Iv 3,18-24

Evanđelje: Iv 15,1-8

 

 

Zborna molitva
Bože, od tebe nam je spasenje i posinjenje.
Pogledaj svoje sinove i kćeri koji u Krista vjeruju:
udijeli im pravu slobodu i vječnu baštinu.
Po Gospodinu.

 

Darovna molitva
Bože, ova je žrtva časna razmjena darova, kojom nas činiš dionicima božanske naravi:
daj da tu stvarnost spoznamo i životom iskusimo. Po Kristu Gospodinu našemu.

 

Popričesna molitva
Budi, Gospodine, uza svoj narod.
Nahra­nio si nas nebeskim otaj­stvi­ma:
daj da iz stare grešnosti prijeđemo u novi život.
Po Kristu.

 

 

 

Razmišljanje uz biblijska čitanja

 

LJUBITI DJELOM I ISTINOM

 

Crkvena tradicija je duga i slojevita. Uspjeli smo tijekom stoljeća pronaći najprikladnije izraze i najizvrsnije obrasce ponašanja. No, ono što je nekada bio znak domišljate ljubavi s vremenom je postalo isprazna fraza i forma koja je sama sebi svrhom.

Featured

29. travnja 2012. Četvrta vazmena nedjelja

Prvo čitanje: Dj 4,8-12

Drugo čitanje: 1 Iv 3,1-2

Evanđelje: Iv 10,11-18

 

Zborna molitva
Svemogući vječni Bože, dovedi nas u društvo nebesnika:
nek stado tvojih vjernih, makar skromno, prispije onamo
kamo ga predvodi hrabri Pastir. Po Gospodinu.

Darovna molitva
Udijeli nam, molimo, Gospodine, da te uvijek hvalimo ovim vazmenim otajstvima.
U njima nas trajno ispravljaš: daj da nam budu izvor vječne radosti.
Po Kristu Gospodinu.

Popričesna molitva
Pastiru dobri, pogledaj svoje stado
otkupljeno dragocjenom krvlju tvoga Sina
i vodi ga na svoje vječne pašnjake.
Po Kristu Gospodinu.

 

 

Razmišljanje uz biblijska čitanja

 

SVEĆENIŠTVO

 

Svećeništvo se, kao i sve drugo na ovome svijetu, može promišljati kroz teoriju, govoreći o tome što je i kakvo bi trebalo biti, ili kroz praksu, uviđajući kakvo je doista. Današnja nedjelja, Nedjelja dobrog Pastira, prava je prigoda da se naglas progovori o svećeništvu u Crkvi.

Featured

22. travnja 2012. Treća vazmena nedjelja

Prvo čitanje: Dj 3,13-15.17-19

Drugo čitanje: 1 Iv 2,1-5a

Evanđelje: Lk 24,35-48

 

 

Zborna molitva
Bože, nek se tvoj narod vazda raduje što si mu obnovio mladost duha.
Vratio si mu dostojanstvo svojih sinova i kćeri:
utvrdi ga u nadi da će uskrsnuti. Po Gospodinu.

 

Darovna molitva
Primi, Gospodine, darove svoje raspjevane Crkve.
Ti si uzrok tolikom veselju:daj da nam prijeđe u vječnu radost.
Po Kristu.

 

Popričesna molitva
Pogledaj, Gospodine, svoj narod.
Ti si ga obnovio otajstvima vječnoga života:
daj mu da dostigne slavu neraspadljivosti
u uskrsnuću tijela. Po Kristu.

 

 

Razmišljanje uz biblijska čitanja

 

OVO VAM PIŠEM DA NE GRIJEŠITE

 

 

Jedan od najvećih grijeha današnjice je uvjerenje da nema grijeha. Kao da i u Crkvi osjećamo zazor od govorenja o grijehu i ukazivanje na njegovu prisutnost u svijetu. Mnogi govor o grijehu smatraju ostatkom "srednjeg vijeka". A ipak, valja neprestano osvješćivati činjenicu da postoji grijeh i da svatko od nas griješi. Zato Crkva danas, na temelju drugog čitanja, promišlja o grijehu.

Veliki problem vezan uz grijeh je shvaćanje pojma grijeh. Pokušajmo definirati grijeh! Upitajmo se što za mene znači riječ grijeh! Kako nešto možemo prepoznati kao grijeh? Kako ja prepoznajem da sam sagriješio?

Featured

15. travnja 2012. Druga vazmena nedjelja

Prvo čitanje: Dj 4,32-35

Drugo čitanje: 1 Iv 5,1-6

Evanđelje: Iv 20,19-31

 

Zborna molitva
Bože vječnog milosrđa,
ti svake godine vazmenim slavljem užižeš vjeru svog svetog naroda. 
Umnoži u nama milost, da sve dublje shvaćamo što je krst koji nas je oprao;
što je duh koji nas je nanovo rodio; što je krv koja nas je otkupila.
Po Gospodinu.

 

Darovna molitva
Primi, molimo, Gospodine,
prinos svojih vjernika.
Oni su se priznanjem vjere
i krštenjem nanovo rodili:
daj da postignu vječno blaženstvo.
Po Kristu.

 

 

Popričesna molitva
Svemogući Bože, daj da pričest
vazmenog otajstva trajno djeluje
u našoj duši.Po Kristu.

 

 

 

Razmišljanje uz biblijska čitanja

 

ZAPISANO DA VJERUJETE

 

Današnji evanđeoski odlomak završava evanđelistovim tumačenjem svrhe knjige čije čitanje je privedeno kraju. Zato ćemo ovaj put svoje razmišljanje usmjeriti prema tim riječima.

 

Featured

8. travnja 2012. Nedjelja Uskrsnuća Gospodinova

Prvo čitanje: Dj 10,34a.37-43

Drugo čitanje: Kol 3,1-4

Evanđelje: Iv 20,1-9

 

Zborna molitva
Bože, ti si danas po svojem Jedinorođencu
pobijedio smrt i nama otvorio pristup vječnom životu.
Zato slavimo blagdan njegova uskrsnuća:
obnovi nas, molimo, svojim Duhom,
i daj da i mi uskrsnemo u svjetlo života.
Po Gospodinu.

 

Darovna molitva
Primi, Gospodine, dar što ga na dan Vazma
radosni prinosimo za žrtvu,
kojom se tvoja Crkva nanovo rađa i hrani.
Po Kristu.

 

Popričesna molitva
Bože, obnovio si svoju Crkvu vazmenim otajstvima:
štiti je trajno svojom dobrotom
i privedi k slavi uskrsnuća.
Po Kristu.

 

 

Razmišljanje uz biblijska čitanja

 

DŽOGING

 

Dok čitamo današnji evanđeoski odlomak upada nam u oči da je prepun dinamike. Prepun je kretanja i događanja. To nas još jednom podsjeća na činjenicu da je kršćanstvo aktivna vjera. Kršćanstvo je poziva na akciju. Poziv na djelovanje iz ljubavi.

Featured

1. travnja 2012. Nedjelja Muke Gospodnje. Cvjetnica

Prvo čitanje: Iz 50,4-7

Drugo čitanje: Fil 2,6-11

Evanđelje: Mk 14,1-15,47

 

Zborna molitva
Svemogući vječni Bože,
poslušan tvojoj volji naš je Spasitelj uzeo tijelo,
ponizio sama sebe i podnio sramotu križa.
Daj da slijedimo uzor njegova poniženja,
s njime zajedno trpimo i postignemo slavu uskrsnuća.
Po Gospodinu.

Darovna molitva
Gospodine, smiluj nam se po muci svoga Sina.
Djelima to ne zaslužujemo, ali se uzdamo u tvoje milosrđe
i jedinstvenu žrtvu Isusa Krista.
Koji s tobom.

 

Popričesna molitva
Po ovoj pričesti, smjerno te, Gospodine, molimo:
Ti si nam smrću svoga Sina dao da se nadamo životu
u koji vjerujemo. Daj da njegovim uskrsnućem
stignemo cilju zemaljskog putovanja.
Po Kristu.

 

 

Razmišljanje uz biblijska čitanja

 

KRIŽ

kriz

 

Isus je svojim riječima i djelima svjedočio novi i snažan nauk. Naučio nas je drugačijim očima gledati na svijet. Tu novost shvaćanja darovao nam je i u svojoj muci i smrti. Poziva nas da odbacimo staro shvaćanje, da skinemo sa sebe talog staroga i ogrnemo se milošću evanđeoske novosti. Potiče nas na promišljanje i novi pristup.

Featured

25. ožujka 2012. Peta korizmena nedjelja

Prvo čitanje: Jr 31,31-34

Drugo čitanje: Heb 5,7-9

Evanđelje: Iv 12,20-33

 

Zborna molitva
Gospodine, Bože naš,
tvoj se Sin iz ljubavi za svijet predao u smrt.
Daj da i mi tvojom pomoću odvažno stupamo
putem njegove ljubavi. Po Gospodinu.

 

Darovna molitva
Svemogući Bože, usliši nam prošnje.
Ti si nas obasjao svjetlom kršćanske vjere:
djelovanjem ove žrtve očisti nas od grijeha.
Po Kristu.

 

Popričesna molitva
Svemogući Bože,
pričestili smo se tijelom i krvlju tvoga Sina.
Molimo te da uvijek ostanemo njegovi udovi.
Po Kristu.

 

 

Razmišljanje uz biblijska čitanja

 

ŽIVOT IZGUBLJEN I SAČUVAN

 

Evanđelje je puno paradoksa. Jedan od njih je zapisan u današnjem evanđeoskom odlomku u kojemu nam Isus govori da će život spasiti samo onaj tko pristane na to da ga izgubi.

Featured

18. ožujka 2012. Četvrta korizmena nedjelja

Prvo čitanje: 2 Ljet 36,14-16.19-23

Drugo čitanje: Ef 2,4-10

Evanđelje: Iv 3,14-21

 

 

Zborna molitva
Bože, ti si nas sa sobom pomirio po Riječi svojoj, Isusu Kristu.
Pomozi nam da odanošću i živom vjerom idemo u susret
skorim vazmenim blagdanima. Po Gospodinu.

 

Darovna molitva
Gospodine,
s radošću ti prinosimo ovu žrtvu,
koja nam daje lijek protiv smrti.
Molimo te da je s vjerom slavimo
i dostojno prikažemo za spas svijeta. Po Kristu.

 

Popričesna molitva
Bože, ti prosvjetljuješ svakog čovjeka koji dolazi na ovaj svijet;
molimo te, izliječi nam sljepoću srca da spoznamo što je pravo
i tebe iskreno ljubimo. Po Kristu.

 

 

Razmišljanje uz biblijska čitanja

 

OŽIVLJENI ZAJEDNO S KRISTOM

 

Današnja biblijska čitanja jasno nam svjedoče Božju ljubav prema čovjeku. Bog se ne pokazuje kao onaj koji teži za uspostavom pravde ili ravnoteže u kozmosu, nego kao onaj koji ljubi čovjeka.

 

ZAŠTITA PRIVATNOSTI

Zaštita privatnosti
Kolačići

KAKO DO NAS


PRATITE NAS NA FACEBOOK-U!