Pjevano evanđelje i propovijed - 19. nedjelja kroz godinu

  Vlč. Branimir Budinski, Evanđelje i propovijed 08.08.2021.
  Evanđelje: Iv 6, 41-51
  Ja sam kruh života koji siđoh s neba.
  Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu
  U ono vrijeme: Židovi mrmljahu protiv Isusa što je rekao:
  »Ja sam kruh koji je sišao s neba.«
  Govorahu:
  »Nije li to Isus, sin Josipov? Ne poznajemo li mu oca i majku? Kako sada govori: ’Sišao sam s neba?’«
  Isus im odvrati:
  »Ne mrmljajte među sobom! Nitko ne može doći k meni ako ga ne povuče Otac koji me posla; i ja ću ga uskrisiti u posljednji dan. Pisano je u Prorocima: Svi će biti učenici Božji. Tko god čuje od Oca i pouči se, dolazi k meni. Ne da bi tko vidio Oca, doli onaj koji je kod Boga; on je vidio Oca. Zaista, zaista, kažem vam: tko vjeruje, ima život vječni. Ja sam kruh života. Očevi vaši jedoše u pustinji manu i pomriješe. Ovo je kruh koji silazi s neba: da tko od njega jede, ne umre. Ja sam kruh živi koji je s neba sišao. Tko bude jeo od ovoga kruha, živjet će uvijeke. Kruh koji ću ja dati tijelo je moje – za život svijeta.«
  Riječ Gospodnja.
   

  Pjevano evanđelje i propovijed - 18. nedjelja kroz godinu

  Vlč. Branimir Budinski, Evanđelje i propovijed od 01.08. .
  Evanđelje:
  Iv 6, 24-35
  Tko dolazi k meni, neće ogladnjeti; tko vjeruje u mene, neće ožednjeti.
  Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu
  U ono vrijeme: Kada mnoštvo vidje da ondje nema Isusa ni njegovih učenika, uđu u lađice i odu u Kafarnaum tražeći Isusa. Kad ga nađoše s onu stranu mora, rekoše mu:
  »Učitelju, kad si ovamo došao?«
  Isus im odgovori:
  »Zaista, zaista, kažem vam: tražite me, ali ne stoga što vidjeste znamenja, nego stoga što ste jeli od onih kruhova i nasitili se. Radite, ali ne za hranu propadljivu, nego za hranu koja ostaje za život vječni: nju će vam dati Sin Čovječji jer njega Otac – Bog – opečati.«
  Rekoše mu dakle:
  »Što nam je činiti da bismo radili djela Božja?«
  Odgovori im Isus:
  »Djelo je Božje da vjerujete u onoga kojega je on poslao.«
  Rekoše mu onda:
  »Kakvo ti znamenje činiš da vidimo pa da ti vjerujemo? Koje je tvoje djelo? Očevi naši blagovaše mânu u pustinji, kao što je pisano: Nahrani ih kruhom nebeskim.«
  Reče im Isus: Zaista, zaista, kažem vam: nije vam Mojsije dao kruh s neba, nego Otac moj daje vam kruh s neba, kruh istinski; jer kruh je Božji Onaj koji silazi s neba i daje život svijetu.«
  Rekoše mu nato:
  »Gospodine, daj nam uvijek toga kruha.«
  Reče im Isus:
  »Ja sam kruh života. Tko dolazi k meni, neće ogladnjeti; tko vjeruje u mene, neće ožednjeti nikada.
  Riječ Gospodnja.
  Pjevano evanđelje i propovijed - 17. nedjelja kroz godinu

  Vlč. Branimir Budinski, Evanđelje i propovijed od 25.07.
  Evanđelje: Iv 6, 1-15
  Razdijeli onima koji su posjedali koliko su god htjeli.
  Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu
  U ono vrijeme: Ode Isus na drugu stranu Galilejskog, Tiberijadskog mora. Slijedilo ga silno mnoštvo jer su gledali znamenja što ih je činio na bolesnicima. A Isus uziđe na goru i ondje sjeđaše sa svojim učenicima. Bijaše blizu Pasha, židovski blagdan.
  Isus podigne oči i ugleda kako silan svijet dolazi k njemu pa upita Filipa:
  »Gdje da kupimo kruha da ovi blaguju?«
  To reče kušajući ga; jer znao je što će učiniti. Odgovori mu Filip:
  »Za dvjesta denara kruha ne bi bilo dosta da svaki nešto malo dobije.«
  Kaže mu jedan od njegovih učenika, Andrija, brat Šimuna Petra:
  »Ovdje je dječak koji ima pet ječmenih kruhova i dvije ribice! Ali što je to za tolike?«
  Reče Isus:
  »Neka ljudi posjedaju!«
  A bilo je mnogo trave na tome mjestu.
  Posjedaše dakle muškarci, njih oko pet tisuća. Isus uze kruhove, izreče zahvalnicu pa razdijeli onima koji su posjedali. A tako i od ribica – koliko su god htjeli. A kad se nasitiše, reče svojim učenicima:
  »Skupite preostale ulomke da ništa ne propadne!«
  Skupili su dakle i napunili dvanaest košara ulomaka što od pet ječmenih kruhova pretekoše onima koji su blagovali.
  Kad su ljudi vidjeli znamenje što ga Isus učini, rekoše:
  »Ovo je uistinu Prorok koji ima doći na svijet!«
  Kad Isus spozna da kane doći, pograbiti ga i zakraljiti, povuče se ponovno u goru, posve sam.
  Riječ Gospodnja.
   
  Pjevano evanđelje i propovijed - 15. nedjelja kroz godinu

  Vlč. Branimir Budinski, Evanđelje i propovijed od 11.07.
  Evanđelje: Mk 6, 7-13
  Poče ih slati.
  Čitanje svetog Evanđelja po Marku
  U ono vrijeme:
  Dozva Isus dvanaestoricu te ih poče slati dva po dva dajući im vlast nad nečistim dusima. I zapovjedi im da na put ne nose ništa osim štapa:
  ni kruha, ni torbe, ni novaca o pojasu, nego da nose samo sandale i da ne oblače dviju haljina.
  I govoraše im:
  »Kad uđete gdje u kuću, u njoj ostanite dok ne odete odande. Ako vas gdje ne prime te vas ne poslušaju, iziđite odande i otresite prah ispod svojih nogu njima za svjedočanstvo.«
  Otišavši, propovijedali su obraćenje, izgonili mnoge zloduhe i mnoge su nemoćnike mazali uljem i oni su ozdravljali.
  Riječ Gospodnja.

   

  Pjevano evanđelje i propovijed - 14. nedjelja kroz godinu

  Evanđelje: Mk 6,1-6
  Nije prorok bez časti doli u svom zavičaju.
  Čitanje svetog Evanđelja po Marku
  U ono vrijeme: Isus dođe u svoj zavičaj. A doprate ga učenici. I kada dođe subota, poče učiti u sinagogi. I mnogi što su ga slušali preneraženi govorahu: »Odakle to ovome? Kakva li mu je mudrost dana? I kakva se to silna djela događaju po njegovim rukama? Nije li ovo drvodjelja, sin Marijin, i brat Jakovljev, i Josipov, i Judin, i Šimunov? I nisu li mu sestre ovdje među nama?« I sablažnjavahu se o njega.
  A Isus im govoraše: »Nije prorok bez časti doli u svom zavičaju i među rodbinom i u svom domu.« I ne mogaše ondje učiniti ni jedno čudo, osim što ozdravi nekoliko nemoćnika stavivši ruke na njih. I čudio se njihovoj nevjeri.
  Riječ Gospodnja.
   

  RASPORED SVETIH MISA:

  radnim danom:

  Od 28. studenog, služit će se sv. Mise zornice koje počinju u 6 sati. Večernjih svetih misa do kraja došašća neće biti, kao niti susretâ koji slijede redovito nakon večernjih sv. Misa.

   

  nedjeljom:

  8.30, 10.30 i 18.30 sati

   

  ZAŠTITA PRIVATNOSTI

  Zaštita privatnosti
  Kolačići

  ŽUPNI URED:

  Ljubazno molimo da župnika kontaktirate u uredovno vrijeme:

  od utorka do četvrtka od 17 do 18 sati,

  petkom od 17 do 17.30 sati,

  osobnim dolaskom ili pozivom na broj 01/3473-128 te nakon sv.Misa.

  Ponedjeljkom, subotom, nedjeljom i svetkovinama župni ured ne ureduje.

  KAKO DO NAS

  PRATITE NAS NA FACEBOOK-U!