PRVA NEDJELJA DOŠAŠĆA

  1. nedjelja došašća, 02.12.2018.g.

   

  Prvo čitanje: Jr 33, 14-16

  Drugo čitanje: 1 Sol 3, 12 - 4, 2

  Evanđelje: Lk 21, 25-28. 34-36

   

  Zborna molitva

  Svemogući Bože, mi s vjerom iščekujemo Kristov dolazak.

  Udijeli, molimo te, da mu idemo ususret pravednim životom te nas, kad dođe,

  postavi sebi s desne i uvede u kraljevsko nebesko. Po Gospodinu.

   

  Darovna molitva

  Gospodine, prinosimo ti ovaj kruh i vino, dar tvoje dobrote.

  U ovoj službi pretvaraš ih u sakramenat svoga Sina:

  daj da nam on bude dar vječnog otkupljenja. Po Kristu.

   

  Popričesna molitva

  Gospodine, daj da nam bude na korist slavljenje ovih otajstava:

  po njima nas u prolazu zemaljskim životom nauči ljubiti vječna nebeska dobra.

  Po Kristu.

   

  Razmišljanje uz biblijska čitanja

  PRVA NEDJELJA DOŠAŠĆA

             Došašće znači "svečani dolazak". Crkva se na poseban način četiri tjedna prije Božića spominje skoroga dolaska Gospodinova. Došašće označuje svaki Isusov dolazak.

              U prvom redu, označuje dolazak Gospodinov na ovaj svijet, događaj koji se jednom zauvijek dogodio. On označuje i njegov dolazak u naše ljudsko društvo i sada. A taj dolazak promatra se i u svezi s onim velikim njegovim dolaskom - njegovim očitovanjem na kraju vremena.

              Došašće je vrijeme obećanja s Božje strane, s naše strane je vrijeme snažnoga iščekivanja, vrijeme neprestanoga traženja, vrijeme skromne i odvažne molitve.

              Došašće je vrijeme vedre nade: Bog nam je već udijelio budućnost. Na Božić ćemo slaviti taj dar što nam je udjeljen u Isus Kristu. Taj dar udijeljen je ljudskom rodu nenametljivo kako bismo shvatili da se kraljevstvo Božje ostvaruje u jednostavnosti.

              Bdijmo i molimo - tako ćemo biti uvijek pripravni i spremni!

  (Priređeno prema tekstu objavljenom na stranici www.samostan-tomislavgrad.info)

  MOJE KRALJEVSTVO NIJE OD OVOGA SVIJETA

  Isus Krist - Kralj svega stvorenja, 25.11.2018.g.

  Prvo čitanje: Dn 7, 13-14

  Drugo čitanje: Otk 1, 5-8

  Evanđelje: Iv 18, 33b-37

   

  Zborna molitva

  Svemogući vječni Bože, svome ljubljenom Sinu

  dao si svu vlast na nebu i na zemlji

  i postavio ga glavarom cijelom svijetu.

  Molimo, oslobodi sva stvorenja iz ropstva zla

  da tebi jedinome služe i tebe bez kraja slave.

  Po Gospodinu.

   

  Darovna molitva

  Gospodine, prinosimo ti žrtvu kojom je Krist ljude pomirio s tobom.

  Molimo te, nek tvoj Sin da narodima dobra jedinstva i mira.

  Koji živi i kraljuje u vijeke vjekova.

   

  Popričesna molitva

  Gospodine, pozvao si nas da služimo Kristu, Kralju svega svijeta.

  Okrijepi nas ovom hranom, koja daje besmrtnost, da budemo

  dionici njegova kraljevanja i vječnog života. Po Kristu.

   

  Razmišljanje uz bibiblijska čitanja

  MOJE KRALJEVSTVO NIJE OD OVOGA SVIJETA

            Ova nedjelja je izraz priznanja Isusa Krista kao pravoga kralja neba i zemlje. On je Gospodar vremena i vječnosti. U jedinstvu Oca i Duha Svetoga živi i vlada kao Bog nad svime stvorenim.

            Kristovo kraljevstvo nije nasilna vlast, nego gospodstvo ljubavi i mira. Mi imamo udijela u njegovom kraljevstvu, budući da smo kao kršteni kršćani otkupljeni od naših grijeha. Kao svećenički Božji narod mi ga smijemo hvaliti i slaviti dok ne dođe u slavi i tada će na vidljiv način nastupiti njegovo kraljevstvo, tako da ga svi mogu priznati.

            Kako možemo priznati Kristovo kraljevsko gospodstvo? Kako ga trebamo posvjedočiti? Priznanje je moguće samo u vjeri i u životu iz vjere. Pritom vrijedi za nas, da učenik nije veći od učitelja. I kao što je Isus došao u ovaj svijet ne da vlada, nego da služi, tako treba biti spreman i njegov učenik, predati svoj život u ljubavi, u službi Bogu, braći i sestrama. Nasljedovanje Krista na zemlji ne vrši se na način trijumfalizma, nego na način samoodricanja i poniznosti prema slici Kristovoj. Nošenje vlastitoga križa kao i potpora drugih ljudi, koji nose svoj križ, pripada bitno tomu.

  (Priređeno prema tekstu objavljenom na stranici www.franjevci-split.hr )  

  SILE ĆE SE NEBESKE POLJULJATI

  33. nedjelja kroz godinu, 18.11.2018.g.

  Prvo čitanje: Dn 12, 1-3

  Drugo čitanje: Heb 10, 11-14.18

  Evanđelje: Mk 13, 24-32

   

  Zborna molitva

  Gospodine, Bože naš,

  daj da naša vjernost tebi bude i naša radost,

  jer duboka je i trajna sreća postojano služiti tebi,

  Stvoritelju svega dobra. Po Gospodinu.

   

  Darovna molitva

  Gospodine, daj da nam darovi, prineseni tvome imenu,

  udijele vjernost u tvojoj službi i vječno zajedništvo s tobom u slavi.

  Po Kristu.

   

  Popričesna molitva

  Častili smo se, Gospodine,

  svetim otajstvom što smo ga prinijeli na spomen tvoga Sina,

  kako nam je on naredio. Daj da po njemu rastemo u ljubavi.

  Po Kristu.

   

  Razmišljanje uz biblijska čitanja

  SILE ĆE SE NEBESKE POLJULJATI

              Crkvena godina polako se približava svome kraju. Danas je već 33. nedjelja kroz crkvenu godinu i okrećemo se kraju svijeta. Za nas kršćane taj će kraj sigurno doći, ujedno i dovršenje. Mi očekujemo "novo nebo" i "novu zemlju" u kojima stanuje pravednost.

               Riječ vjere nam daje utjehu i pouzdanje. Riječ Božja ostaje, ona neće uminuti, a nebo će i zemlja uminuti. Isus Krist je vječna Božja riječ koja je uzela tijelo. On je došao u naš svijet koji je obilježen patnjom i smrću i u kojem vlada zlo. Isus Krist, Sin Božji i Sin Čovječji, došao je da nam dade nadu. On je navjestitelj kraljevstva Božjega. S njegovim dolaskom ono je već započelo i ide nezadrživo k svome dovršenju. Ne pouzdajemo se u nas same i u naše napore, nego u njega kao jedinoga Izbavitelja i Spasitelja. Odgovor na veliko pitanje koje čovijek samom sebi postavlja, može dati samo Krist.

               Stavimo se u situaciju, da će se to dogoditi u onaj dan i u onaj čas koji znade samo Bog. On ne oklijeva s ispunjenjem svoga obećanja, nego bi svakome htio darovati milost da svoj život usmjeri na to. Bog želi da se svi ljudi obrate i da se spase. Samo tko tu ponudu spasavajueće ljubavi Božje do kraja ne prihvati, nego je nemarno odbija, ne može postići spasenje.

               Tko se u onaj čas nađe dostojan, stupit će u karaljevstvo nebesko i primit će dovršenje svoga života. Sam Bog će ga ispuniti i usrećiti svojom ljubavlju. Ta sreća neba koju iščekujemo u zajedništvu s anđelima i svetima bit će nam dana u dio. Već sada očekuju nas svi oni koji su kod Boga.

                Jednom će i za nas doći taj čas. Neka nas Gospodin nađe budne!

  (Priređeno prema tekstu objavljenom na stranici www.franjevci-split.hr)

  DAR JE NEIZMJERAN - DAR JE ŽIVOT

  32. nedjelja kroz godinu, 11.11.2018.g.

   

  Prvo čitanje: 1 Kr 17, 10-16

  Drugo čitanje: Heb 9, 24-28

  Evanđelje: Mk 12, 38-44

   

  Zborna molitva

  Svemogući milosrdni Bože, ukloni sve protivštine

  duha i tijela, da ti služimo slobodna i radosna srca.

  Po Gospodinu.

   

  Darovna molitva

  Gospodine, obazri se na ovu pomirnu žrtvu.

  Daj da pobožnošću i ljubavlju postignemo

  što slavimo u otajstvu muke tvoga sina, Isusa Krista.

  Koji živi.

   

  Popričesna molitva

  Zahvaljujemo ti, Gospodine, za svete darove,

  po kojima smo primili nebesku snagu.

  Molimo te, prožmi nas svojim Duhom, da budemo

  iskreni i postojani. Po Kristu.

   

  Razmišljanje uz biblijska čitanja

  DAR JE NEIZMJERAN - DAR JE ŽIVOT

              Darivanje je nešto što je sastavni dio života. Kad god se daruje, daruje se od života. Zato dar i nije stvar, dar je život, dar je osoba. Samo osobe, i to samo osobe povezane prijateljstvom daruju se. U ljudskom životu sve je dar i sve može postati dar. Jednostavno darivanjem ulazimo u međusobni odnos, darivanjem se otvaramo jedni drugima. Ljudskost, ljubav...sve plemenito očituje se darom. Dar je izraz ljubavi. Život je dar, i predaje se drugom kao dar. Sretan je onaj koji daruje.

              Ustvari svaki je dar simbol osobe koja ga daruje. Moglo bi se reći da nema većeg i manjeg dara, ako je istinski dar. Dar se ne mjeri matreijalnom vrijednošću nego prema srcu koje ga daruje i srca koje ga prima. Dar istinski izraz je istinske ljubavi. Ljubav je ta koja daje vrijednost daru jer on i jest izraz ljubavi. Treba darivati i primati dar.

  (Priređeno prema tekstu objavljenom na stranici www.dominikanci.hr)

  LJUBITI BOGA I BLIŽNJEGA

  31. nedjelja kroz godinu, 04.11.2018.g.

   

  Prvo čitanje: Pnz 6, 2-6

  Drugo čitanje: Heb 7, 23-28

  Evanđelje: Mk 12, 28b-34

   

  Zborna molitva

  Svemogući, milosrdni Bože,

  tvoja je milost da ti dostojno i uzorno služimo.

  Daj da bez zapreke težimo za obećanim dobrima.

  Po Gospodinu.

   

  Darovna molitva

  Gospodine, nek ova žrtva u tvojim očima bude čista,

  a nama plemenit dar tvoga milosrđa.

  Po Gospodinu.

   

  Popričesna molitva

  Gospodine, nahranio si nas nebeskim otajstvom.

  Molimo te, nek djeluje u nama sve snažnije

  i pripravi nas na dar što ga obećava. Po Kristu.

   

  Razmišljanje uz biblijska čitanja

  LJUBITI BOGA I BLIŽNJEGA

               U Bogu je sve znanje, sve stvorenje i sva ljubav. Sve ono što bismo mogli zavoljeti tek je blijeda slika Božje veličine, Božje savršenosti i Božje ljubavi. Tko Boga traži, tko Boga - koliko je to ljudski moguće - spozna, taj ga nužno i ljubi.

               Bog je onaj koji me je u ljubavi stvorio. Bog me poučava i vodi, Bog mi daje mudrost i snagu, Bog daje smisao mojim mukama i nevoljama, Bog je za mene pripravio vječne stanove, Bog me čini dionikom božanske naravi svoga Sina Isusa Krista. Nitko i ništa na ovome svijetu ne može mi dati toliko koliko mi daje Bog, nitko i ništa na ovome svijetu ne može me voljeti više nego Bog, nitko i ništa na ovome svijetu ne može imati sa mnom toliko dobrote, ljubavi, strpljivosti i praštanja kao moj Bog. Kako da ga ne volim? Kako da mu ne zahvaljujem?

               Bog ljubi svakog čovjeka i najjednostavniji način da se Bogu svidimo jest taj da i mi ljubimo jedni druge, kao što i Bog nas i njih ljubi u svome Sinu.

              Bližnjega valja ljubiti kao sebe samoga. Ono što želim sebi, želim i bližnjemu. Prema tome, tko bližnjega ljubi, sebe ljubi a Boga časti.

  (Priređeno prema tekstu objavljenom na stranici www.vjeraidjela.com)

  OČIMA VJERE VIDJETI NOVO

  30. nedjelja kroz godinu, 28.10.2018.g.

  Prvo čitanje: Jr 31,7-9

  Drugo čitanje: Heb 5,1-6

  Evanđelje: Mk 10,46-52

   

  Zborna molitva

  Svemogući vječni Bože, daj da rastemo u vjeri, nadi i ljubavi:

  da hoćemo što zapovijedaš i postignemo što obećavaš.

  Po Gospodinu.

   

  Darovna molitva

  Gospodine, pogledaj darove što ih prinosimo.

  Daj da tako vršimo ovu službu da bude tebi na slavu.

  Po Kristu.

   

  Popričesna molitva

  Gospodine, daj da tvoja otajstva

  izvrše u nama što sadrže:

  da doživimo u punoj stvarnosti

  što sada vršimo u znakovima.

  Po Kristu.

   

  Razmišljanje uz biblijska čitanja

  OČIMA VJERE VIDJETI NOVO

            U evanđelju slušamo o slijepom prosjaku Bartimeju kojeg je Isus izliječio. Prije je on u svom opažanju i orijentaciji bio ograničen; nakon svoga izlječenja on doživljava svijet i ljude oko sebe na nov način. Ali ne samo to: on sada potpuno svjesno slijedi Isusa!

            Isusu je žao čovjeka koji je izgubio očni vid. Taj je imao samo jednu želju: "Učitelju moj, da progledam." Isusove riječi slijepcu pokazuju nam o čemu se radi: " Idi, vjera te tvoja spasila!" Vjera ti je pomogla!

            Vjera čini da vidi, da otvori oči. Isusu je stalo, da ga ljudi nalaze u vjeri i tako dođu do vjere u Oca nebeskog koji je njega poslao u svijet.

            Možemo se upitati: koliko nam pomaže vjera, da uistinu postanemo oni koji "vide"? Da, mi smo zahvalni Bogu za dar vjere, i vjera znači da svoj život čvrsto temeljimo na Božjoj istini i obećanju, da potpuno gradimo na njemu. Tko to čini, proširuje svoj horizont. On ne gradi na pijesku, nego na pouzdanom temelju života.

  (Priređeno prema tekstu objavljenom na stranici www.franjevci-split.hr)

  ŽELJA ZA VLAŠĆU

  29. nedjelja kroz godinu, 21.10.2018.g.

   

  Prvo čitanje: Iz 53,10-11

  Drugo čitanje: Heb 4,14-16

  Evanđelje: Mk 10,35-45

   

  Zborna molitva

  Svemogući vječni Bože, daj da ti uvijek budemo odani

  i tvome Veličanstvu služimo iskrena srca. Po Gospodinu.

   

  Darovna molitva

  Gospodine, obdari nas milošću i očisti od grijeha,

  da tvojim otajstvima služimo u slobodi srca.

  Po Kristu, Gospodinu našemu.

   

  Popričesna molitva

  Gospodine, i ovom nas službom približi nebeskoj Crkvi.

  Prati nas vremenitom pomoći i uči vječnoj mudrosti.

  Po Kristu Gospodinu našemu.

   

  Razmišljanje uz biblijska čitanja

  ŽELJA ZA VLAŠĆU

            Gospodin Isus, moćni i vječni Bog, došao je na svijet da pouči svoje vjernike istini prave vlasti i da u njima razbudi želju za njom, dajući ujedno primjer svojim životom. Zato reče: Sin Čovječji nije došao da bude služen nego da služi. Prava vlast je vlast nad samim sobom. A vladati nad samim sobom znači do te mjere ovladati samim sobom da sebe izlažem za drugoga služeći mu. Služiti drugome znači staviti drugoga i njegovo dobro na prvo mjesto. I tko je to napravio ne brine se za svoj položaj i status, ne traži veću vlast i ovlast, nego iskreno i ponizno služi dobrobiti ljudi oko sebe.

            Samo idući putem služenja može se ostvariti prava veličina, koju i narodna mudrost izrazi riječima: Nije velik tko nad drugim vlada, već je velik tko sam sebe svlada. Neka pouka našeg Učitelja u nama rodi željom za vlašću, ali vlašću nad samim sobom, da bismo onda, gospodareći svojim silama, mogli davati život kao otkupninu za druge privodeći ih u život vječni.

  (Priređeno prema tekstu objavljenom na stranici www.vjeraidjela.com )

  POSTIĆI BITNO U ŽIVOTU

  28. nedjelja kroz godinu, 14.10.2018.g.

   

  Prvo čitanje: Mudr 7, 7-11

  Drugo čitanje: Heb 4, 12-13

  Evanđelje: Mk 10, 17-30

   

  Zborna molitva

  Gospodine, nek nas tvoja milost uvijek nadahnjuje

  i prati te budemo sveudilj usmjereni na dobro.

  Po Gospodinu.

   

  Darovna molitva

  Primi, Gospodine, molitve i prinose svojih vjernika,

  da po ovoj svetoj službi prijeđemo u nebesku slavu.

  Po Kristu.

   

  Popričesna molitva

  Gospodine, ti nas hraniš tijelom i krvlju svoga Sina:

  daj da postanemo dionici božanske naravi.

  Po Kristu.

   

  Razmišljanje uz biblijska čitanja

  POSTIĆI BITNO U ŽIVOTU

             Današnji evanđeoski odlomak opisuje susret Isusa s jednim čovjekom koji iznenada došao pred njega postavljajući pitanje što treba činiti da bi baštinio život vječni. Iz razgovora koji se vodi među njima vidimo da Isus naznačuje kao put života onaj koji ne zaobilazi Božje zapovijedi, nego ih ozbiljno uzima za obzir. Ali uz važnost ćudorednog života i poštivanja Božjih zapovijedi, Isus je ujedno izrazio i njegovu nedostatnost za ozbiljan duhovni život. Doista pravi duhovni život nije samo u životu zapovijedi, nego u Isusovu vjernom nasljedovanju, što je sam Gospodin naznačio spomenutom čovjeku kad mu je rekao da mu jedno nedostaje, a to je da proda sve što ima i razdijeli siromasima, te da dođe i nastavi ići za njim.

             Stoga nam se potruditi priskrbiti sebi upravo to jedno koje nam nedostaje jer se po tome prepoznaje koliko istinski živo idemo za Isusom. Jer ako istinski žeđamo za životom vječnim, to jest ako nam je istinski stalo do onog blaga na nebu, nećemo zanemarivati ono "jedno" vrlo bitno u životu, a to je vjerovati Isusu, slušati njegov glas i vjerno ići za njim.

  (Priređeno prema tekstu objavljenom na stranici www.vjeraidjela.com )

  SVETA INSTITUCIJA

  27. nedjelja kroz godinu, 07.10.2018.g.

   

  Prvo čitanje: Post 2, 17-24

  Drugo čitanje: Heb 2, 9-11

  Evanđelje: Mk 10, 2-16

   

  Zborna molitva

  Svemogući vječni Bože,

  bolji si nego što zaslužujemo i želimo.

  Budi nam milosrdan:

  otpusti grijehe kojih se savjest plaši,

  a daruj i ono što ne umijemo moliti.

  Po Gospodinu.

   

  Darovna molitva

  Gospodine, primi žrtvu koju si ustanovio.

  Otkupi nas i posveti otajstvima,

  što ih dužnim poštovanjem slavimo.

  Po Kristu.

   

  Popričesna molitva

  Svemogući Bože,

  daj da se opojeni i nahranjeni ovim otajstvima

  preobrazimo u ono što smo primili. Po Kristu.

   

  Razmišljanje uz biblijska čitanja

  SVETA INSTITUCIJA

            Što Bog združi, čovjek neka ne rastavlja! Kako su snažne i duboke Kristove riječi o braku. Što Bog združi - to znači da se muškarac i žena nisu "slučajno" sreli, upoznali, zavoljeli, osnovali obitelj. Bog tako uređuje životne okolnosti da se u životu dvoje ljudi susretnu i zavole. Ako je Bog dvoje ljudi združio, tada to ima svoj duboki smisao.

            Brak je sveta institucija. Bog je ustanovio brak zato što je to jedini oblik zajedničkog življenja muškarca i žene, koji oboma odgovara. Muškarac i žena ne mogu živjeti zajedno ako svatko od njih misli samo na svoje interese. Bez suradnje, svaki brak postaje paklom. Tko ima poteškoće, neka se upita: Što je potrebno mojem bračnom partneru? Što ga čini sretnim? Što mogu učiniti da ga razumijem? Brak je ustanova u kojoj se uči otvarati srce, razvijati ljubav i vježbati se u spremnosti na požrtvovnost. Kako bismo vodili dobar brak, potrebno je imati pouzdane predoždbe o vrijednostima. Zato je potrebno znati brinuti se jedno o drugome, suzdržavati svoje agresivne pobude, smiriti svoj egoizam, znati voljeti i opraštati. Treba se boriti za zdrav i kvalitetan brak.

  (Priređeno prema tekstu objavljenom na stranici www.franjevci-split.hr )

  DUH ISKLJUČIVOSTI

  26. nedjelja kroz godinu, 30.09.2018.g.

   

  Prvo čitanje: Br 11, 25-29

  Drugo čitanje: Jak 5,1-6

  Evanđelje: Mk 9, 38-43. 45. 47-48.

   

  Zborna molitva

  Bože, ti svoju svemoć očituješ najviše praštanjem i milosrđem.

  Budi nam uvijek milostiv da težimo za obećanim dobrima

  i uđemo u vječno zajedništvo s tobom. Po Gospodinu.

   

  Darovna molitva

  Milosrdni Bože, nek ti ovaj naš prinos bude drag,

  da nam otvori izvor svakog blagoslova. Po Kristu.

   

  Popričesna molitva

  Bože, ovim otajstvom naviještamo smrt Gospodnju.

  Obnovi nam duh i tijelo da spremno prihvatimo trpljenje s Kristom

  te budemo njegovi subaštinici u slavi. Koji živi.

   

  Razmišljanje uz biblijska čitanja

  DUH ISKLJUČIVOSTI

             Isus svoje učenike nije nikad učio da se natječu s drugima kako bi sebi pripisivali zasluge, nego ih je poticao da služe dobrobiti ljudi. Stoga je bilo logično da potiču svakoga da čini dobro u Isusovo ime, jer je bolje da netko čini dobro, nego da ne čini ništa. Zato je bilo čudno da nisu imali snage potaknuti čovjeka koji je izgonio zloduhe da i dalje nastavi pomagati ljudima, umjesto što su mu branili. Nije ih Isus poučavao s ciljem da se oni s nekim natječu, a još manje da se oholo nadimlju, nego ih je poučavao da na druge prenose svoje znanje, puninu istine i povjerenu moć. Ako su smatrali da spomenuti čovjek nešto krivo čini  ili da ima krivu nakanu, mogli su ga poučiti da to popravi. No oni su imali krivi pristup, te su ga zbog toga htjeli onemogućiti u tome što je činio, kao da su htjeli ograničiti Isusovu snagu koja se prenijela i na druge koji su ga upoznali.

             A svaki onaj koji je činio dobro u Isusovo ime, nije mogao biti njihov protivnik, osim ako nije imao neki svoj skriveni cilj i namjeru time što je činio. Zato ih je Isus poučio da je za njih svatko onaj tko nije protiv njih, te se ne trebaju bojati ljudi koji čine dobro u Isusovo ime. Time ih je učio da ne pripisuju sebi zasluge za dobro koje čine i da ne budu isključivi prema drugima, nego da se usredotoče na smisao i bit Isusova poslanja među ljudima. Potaknuo ih je da ne čine nešto kako bi primili priznanje i nagrade dajući do znanja kako su oni prvi i najbliži suradnici, kako su oni učinili više dobro od drugih, nego da se vesele svakome dobru, svakoj čaši vode koja napoji žednoga u Isusovo ime.

  (Priređeno prema tekstu objavljenom na stranici www.vjeridjela.com )

  STRAH OD PITANJA

  25. nedjelja kroz godinu, 23.09.2018.g.

   

  Prvo čitanje: Mudr 2, 12.17-20

  Drugo čitanje: Jak 3,16 - 4,3

  Evanđelje: Mk 9, 30-37

   

  Zborna molitva

  Bože, sav si svoj zakon sveo na ljubav prema tebi i bližnjemu.

  Daj da vršimo tvoje zapovijedi i postignemo vječni život.

  Po Gospodinu.

   

  Darovna molitva

  Gospodine, primi darove svoga naroda da nebeskim otajstvima postignemo

  što vjerom i djelom ispovijedamo, po Kristu, Gospodinu našemu.

   

  Popričesna molitva

  Gospodine, ti nas hraniš svojim otajstvima.

  Odgajaj nas neprestano uredbama svoga milosrđa

  da plodove otkupljenja donosimo i u otajstvima i u vladanju.

  Po Kristu.

   

  Razmišljanje uz biblijska čitanja

  STRAH OD PITANJA

              Isus nije htio da njegovi učenici u sebi zadržavaju strah od pitanja, jer ih njihovi ljudski odgovori ne bi doveli do spoznaja koje im je on htio posredovati. Do spoznaje Božjeg otajstva mogao ih je dovesti samo on koji je poznavao otajstva Božjeg života, kao i Božji plan spasenja.

              Samo uz djetinju jednostavnost oni mogu razumjeti i njegov mesijanski plan, te iskreno prionuti uz njega čista srca i duše ne tražeći ostvariti vlastitu veličinu, nego veličinu pronaći u tome da služe Božjem planu i ljudskom spasenju.

              I u našem vjerničkom življenju bilo bi poželjno da razvijemo ovakav stav iskrenog tražitelja koji se ne boji pitati, nego trajno kuca na vrata svoga Učitelja, to jest učitelja koje mu je Bog stavio na put u svojoj Crkvi. Budimo stoga jednostavni poput djece i ne ustručavajmo se pitati ono što ne znamo, jer je najgore od svega ako tko ne pita i ne raste u spoznaju Božjeg otajstva.

  (Priređeno prema tekstu objavljenom na stranici www.vjeraidjela.com )

  RASPORED SVETIH MISA:

  radnim danom:

  18.00 sati

  nedjeljom:

  8.30, 10.30 i 18.30 sati

   

  ŽUPNI URED:

  Ljubazno molimo da župnika kontaktirate u uredovno vrijeme:

  od utorka do petka od 17 do 17.30 sati

  osobnim dolaskom ili pozivom na broj 01/3473128 te nakon sv.Misa.

  Ponedjeljkom, nedjeljom i svetkovinama župni ured ne ureduje.

   

  PRATITE NAS NA FACEBOOK-U!

   
   

   

  Copyright © Župa sv. Josipa Radnika, Zagreb-Gajnice 2009-2021. Sva prava pridržana.