SAMOODRICANJE I NASLJEDOVANJE KRIŽA

  24. nedjelja kroz godinu, 16.09.2018.g.

   

  Prvo čitanje: Iz 50, 5-9a

  Drugo čitanje: Jak 2, 14-18

  Evanđelje: Mk 8, 27-35

   

  Zborna molitva

  Bože, Stvoritelju i Svedržitelju.

  Daj da ti služimo svim srcem

  te iskusimo darove tvoje ljubavi. Po Gospodinu.

   

  Darovna molitva

  Gospodine, usliši nam prošnje i primi darove.

  Što svaki od nas prikazuje tebi na čast,

  nek bude na spasenje svima,

  po Kristu, Gospodinu našemu.

   

  Popričesna molitva

  Gospodine, nek nam ova pričest pronikne duh i tijelo,

  da u nama ne prevagne tjelesna sklonost

  nego djelovanje tvoje moći. Po Kristu.

   

  Razmišljanje uz biblijska čitanja

  SAMOODRICANJE I NASLJEDOVANJE KRIŽA

            Isus Krist, Gospodin i učitelj, pokazuje svojim učenicima kraljevski put samoodricanja. Unutrašnja tajna ovoga puta je ljubav. Jer samo je ljubav sposobna, u punoj slobodi odreći se toga vlastitoga i predati se ljubljenoj osobi. Tko stvarno želi biti Isusov učenik, taj stupa u vezu sa snagom Božje ljubavi, koja nas čini sposobnima, da izađemo iz sebe. Tako napuštamo sami sebe i nalazimo se nanovo u Bogu kao u onim ljudima kojima dokazujemo našu ljubav. Ništa nije izgubljeno od toga što darujemo Bogu.

            Za svakoga od nas postoji dobar put na kojemu možemo slijediti Isusa Krista u predanju naše ljubavi. Mi smijemo ići s njime u povezanosti s našom nebeskom majkom Marijom, koju nam je Isus darovao za majku sa svoga križa. Isto tako po Kristovoj  milosti imamo udjela na otkupljenju i zajedno sa svima svetima nalazimo vječnu radost kod Boga.

  (Priređeno prema tekstu objavljenom na stranici www.franjevci-split.hr)

  NEKA TI GOSPODIN OTVORI UŠI I USTA

  23. nedjelja kroz godinu, 09.09.2018.g.

   

  Prvo čitanje: Iz 35, 4-7a

  Drugo čitanje: Jak 2, 1-5

  Evanđelje: Mk 7, 31-37

   

  Zborna molitva

  Bože, od tebe nam je spasenje i posinjenje.

  Pogledaj svoje sinove i kćeri koji u Kristu vjeruju.

  Udijeli im pravu slobodu i vječnu baštinu.

  Po Gospodinu.

   

  Darovna molitva

  Bože, izvore pobožnosti i mira.

  Molimo te da ovom žrtvom tebe iskreno štujemo,

  a pričešću tvoga otajstva postignemo međusobnu vjernost

  i jedinstvo. Po Kristu.

   

  Popričesna molitva

  Gospodine, svojom riječju i svojim djelom

  daješ nam hranu i život. Daj da rastemo u ljubavi

  po tim dragocjenim darovima te zaslužimo

  vječno zajedništvo s tvojim Sinom,

  Isusom Kristom, koji živi i kraljuje u vijeke vjekova.

   

  Razmišljanje uz biblijska čitanja

   

  NEKA TI GOSPODIN OTVORI UŠI I USTA

             Dolaskom Otkupitelja u ovaj svijet započelo je novo doba. Božje kraljevstvo je blizu; Bog sam otkupljuje narod svoj. On daruje ljudima spasenje.

             Gospodin naš Isus Krist čini znakove i čudesa i time javno pokazuje da ga je nebeski Otac poslao nama. Budući da je on jedno s Bogom, Ocem, on ima moć, liječiti bolesne, opraštati grešnicima, i istjerivati zloduhe.

              U današenjem evanđelju Isus se okreće jednome gluhom mucavcu. Jedan takav čovjek grubo je ograničen u opažanju svoje okoline i svijeta. Danas postoje Bogu hvala posebni programi, tako da ti ljudi mogu uspostaviti kontakt s drugim ljudima: u najmanju ruku preko znakova je moguće sporazumijevanje, mnogi uče stvarno govoriti, jer u stvarnosti nisu nijemi, nego mogu samo čuti.

              Isus čini čudo ozdravljenja ovoga gluhog mucavca. Kako je morao biti zahvalan taj čovjek, kad se njemu iznenada otvorio novi svijet.

              To čudo upućuje na nešto više: Isus Krist donosi nam u Duhu Svetom vijest o ljubavi Boga Oca. On nam otvara pristup nebeskom kraljevstvu, u koje smijemo stupiti po vjeri. Na taj način će nam biti otvorena nova dimenzija stvarnosti. Također ćemo i mi koji smo slijepci, po spasavajućoj moći Božjoj biti oni koji vide, a kao nijemi bit ćemo oni koji govore. Vjera nam otvara oči srca, tako da prepoznamo Božju moć, mudrost i dobrotu. Mi bivamo pokrenuti i osposobljeni od Duha Svetoga, da ispovijedamo radosnu vijest o Božjoj ljubavi i da je navijestimo ljudima.

  (Priređeno prema tekstu objavljenom na stranici www.franjevci-split.hr)

  22. nedjelja kroz godinu, 02.09.2018.g.

  Prvo čitanje: Pnz 4, 1-2.6-8

  Drugo čitanje: Jak 1, 17-18.21b-22.27

  Evanđelje: Mk 7, 1-8.14-15.21-23

   

  Zborna molitva

  Silni Bože, što god je dobro, od tebe je.

  Usadi nam u srce ljubav prema tebi, umnoži nam vjeru,

  odgoji u nama što je dobro i budnim okom čuvaj što si odgojio.

  Po Gospodinu.

   

  Darovna molitva

  Gospodine, nek nam ova žrtva uvijek donosi blagoslov.

  Što nam vanjski znakovi kažu, nek ostvari snaga tvoga Duha.

  Po Kristu.

   

  Popričesna molitva

  Gospodine, blagovali smo kruh s nebeskog stola.

  Molimo te, po ovoj gozbi ljubavi potakni nam srce

  da ti služimo u svojoj braći. Po Kristu.

   

  Razmišljanje uz biblijska čitanja

  ŠTO ONEČIŠĆUJE ČOVJEKA?

              Današnje nam Evanđelje govori o Gospodinovom sukobu sa skupinom farizeja koji su predbacivali njegovim učenicima da se ne ponašaju po predaji starih, jer jedu kruh nečistih ruku. Farizeji su, naime, bili revni vršitelji zakonskih odredbi koje su propisivale čak mnoge takve detalje koji su, prema njima, imali važnost za život vjere i duhovni odnos s Bogom. Budući da blagovanje jela doista može biti i obredna stvarnost, pranjem ruku, čaša i vrčeva smatrali su se čistima za blagovanje, te su takve odredbe ljubomorno čuvali kao duhovni zakon i zalog. Apostoli, naprotiv, provodeći svoje vrijeme s onim koji ih je učio da blaguju svoj kruh čista srca, osjećali su se prilično slobodni od takvih odredbi kojima se zadovoljavalo zakonsku formu, ali se vrlo lako prelazili preko mnogo bitnijih životnih sadržaja.

               Bilo bi stoga poželjno da kao kršćani čistimo svoja srca i svoju nutrinu iskrenim odnosom prema Bogu, koji potom rađa i iskrenim i poštenim stavom prema čovjeku. Bilo bi poželjno da naučimo čuvati ćudoredne uredbe Božje, koje nam čuvaju srce, a ne da ih smatramo teretom, suviškom ili pogrešnim naukom kojem se opiremo i srcem i umom i praktičnim življenjem. Bježmo stoga od svakog grijeha i budno pazimo da se ne začne u našoj nutrini nikakva zla namisao niti ijedan od grijeha koje nam spomenu Gospodin u današnjem Evanđelju. Pazimo na čistoću svoga bića čuvajući Božje zapovijedi, kako bi naš život bio božanski čist. U tom duhu primimo i riječ Krista Gospodina, jer ona jedina ima moć očistiti i spasiti duše naše. Neka nas učini i njezinim vršiteljima na zemlji, kako bi naš život doprinio čistoći svijeta, te nas dovede u vječno blaženstvo u kojem nema prljavštine, kako bismo uživali očišćenih duša puninu čistoga života.

  (Priređeno prema tekstu objavljenom na stranici www.vjeridjela.com )

  21. nedjelja kroz godinu, 26.08.2018.g.

  Prvo čitanje: Jš 24, 1-2a. 15-17. 18b

  Drugo čitanje: Ef 5, 21-32

  Evanđelje: Iv 6, 60-69

   

  Zborna molitva

  Bože, ti ujedinjuješ srca vjernih da isto hoće i za istim teže.

  Daj narodu svome da ljubi što ti zapovijedaš i želi što ti obećavaš

  te u nestalnosti zemaljskog života onamo smjera naše srce

  gdje su prave radosti. Po Gospodinu.

   

  Darovna molitva

  Gospodine, jedinom žrtvom svoga Sina stekao si novi narod.

  Molimo te, daruj svojoj Crkvi jedinstvo i mir. Po Kristu.

   

  Popričesna molitva

  Gospodine, izliječi nas potpuno svojim milosnim djelovanjem.

  Stvori nam novo srce da uvijek činimo što je tebi milo. Po Kristu.

   

  Razmišljanje uz biblijska čitanja

  DUHOVNA GLAD - DUHOVNA HRANA

            Koja je to hrana koja čovjeka hrani za vječnost i za njegovu sreću i puninu? Čovjeku je potreban kruh zemaljski i kruh "nebeski". Potrebna mu je materijalna hrana, potrebna mu je i duhovna hrana. Zato se ne može naći zadovoljenje tjelesne hrane u duhovnim sadržajima, kao ni duhovnu hranu u materijalnim sadržajima.

            Čovjeku je potreban kruh koji nosi vrijednost samog Isusa. On je "kruh koji je sišao s neba". Tko je njega gladan i tko ga blaguje živjet će vječno. Samo kroz kruh - tijelo čovjek transformira sebe u vječno biće.

             Isus je cijeli bio prožet duhom, zato je njegovo tijelo i njegova krv tijelo za duh, za čovjeka, za osobu. Duh se očituje kroz tijelo, a tijelo je mjesto za duh. A ovo hoće reći njegovo tijelo je tijelo prožeto ljubavlju, tijelo je sakrament ljubavi. Samo preko tijela mi doživljavamo snagu ljubavi. Tijelo prožeto ljubavlju očituje čovjeka kao duhovno biće. Isusu je tijelo u funkciji duha.

  (Priređeno prema tekstu objavljenom na stranici www.dominikanci.hr )

  20. nedjelja kroz godinu, 12.08.2018.g.

  Prvo čitanje: Izr 9, 1-6

  Drugo čitanje: Ef 5, 15-20

  Evanđelje: Iv 6, 51-58

   

  Zborna molitva

  Bože, onima koji te ljube pripravio si nevidljiva dobra.

  Daj nam smisao za pravu ljubav, da tebe u svemu i nadasve volimo

  te postignemo tvoja obećanja, koja nadilaze svaku želju.

  Po Gospodinu.

   

  Darovna molitva

  Primi, Gospodine, ove prinose kojima se ostvaruje
  tajanstvena razmjena naših i tvojih darova.
  Mi tebi donosimo što si nam dao,
  a ti nam u svom daru podaj sama sebe. Po Kristu.

   

  Popričesna molitva

  Gospodine, ovom pričešću dao si nam dioništvo u svome Sinu Isusu Kristu.
  Molimo te, da nas sveta otajstva preobraze na njegovu sliku 

  te se pridružimo njegovoj proslavi u nebu. Po Kristu.

   

  Razmišljanje uz biblijska čitanja

   

  ŽIVJETI PO ISUSU

   

           Krist nam nudi model božanskog unutar trojstvenog života i zajedništva. On poziva i nas da uspostavimo s njime odnos koji on uspostavlja s Ocem. Zato se i ne ustručava reći da on živi po Ocu, kao što očekuje od nas da živimo po njemu, čime ostvarujem najprisnije zajedništvo i s Ocem. Kao što je on potpuno u Ocu i Otac u njemu, tako očekuje da i mi budemo u njemu. Ukazujući nam na istinu da bez njega ne možemo imati života vječnoga, jasno nam veli kako je počelo našega života u Bogu, koji je ujedno i jamstvo života vječnoga. Tko bi smatrao da mu je takav život nedostižan, jer je preuzvišen ili tko bi smatrao preteškim ostvariti takvo zajedništvo života, Gospodin nam daje prikladan način da to ostvarimo. 

            Zahtjev koji iznosi u današnjem evanđeoskom odlomku da živimo po njemu u biti je najprije poziv i dar. On je zato sišao s neba kako bi nam bio dostupan i dohvatljiv na ljudski način. Utjelovio se kako bi nam dao svoje tijelo za hranu, te kako bismo, hraneći se njegovim životom, imali život u sebi. Na taj način mi ljudi, koji nemamo u svojoj vlasti ni princip svoga života, primamo na dar božanski život. Primajući taj dar od Boga, primili smo i poziv na vječno blaženstvo koje se ne događa samo po sebi, nego se ostvaruje u vidu primljenoga dara.

  (Priređeno prema tekstu objavljenom na stranici www.vjeraidjela.com )

  19. nedjelja kroz godinu, 12.08.2018.g.

  Prvo čitanje: 1 Kr 19, 4-8

  Drugo čitanje: Ef 4, 30 - 5, 2

  Evanđelje: Iv 6, 41-51

   

  Zborna molitva

  Svemogući vječni Bože, smijemo te zvati svojim Ocem.
  Daj da nam u srcu poraste duh sinovstva te uđemo u obećanu baštinu.
  Po Gospodinu.

   

  Darovna molitva

  Gospodine, prinosimo ti darove koje si nam ti udijelio.
  Molimo te, primi ih iz ruku svoje Crkve i snagom Duha
  pretvori u otajstvo spasenja. Po Kristu.

   

  Popričesna molitva

  Gospodine, pričestili smo se tijelom i krvlju tvoga Sina. 

  Ta pričest neka nas spasi i utvrdi u svjetlu tvoje istine. Po Kristu.

   

  Razmišljanje uz biblijska čitanja

  BITI UČENICI BOŽJI

             Kad vidimo tolike nelogičnosti i nepravilnosti kojima je podložan ljudski život, onda shvatimo koliko je važno dati se poučiti. Ali ne samo od ljudi, nego prije svega od Boga živoga. Stoga je najvažnija stvar da s Bogom uspostavimo doista ozbiljan odnos učenik – učitelj, to jest da od naših ljudskih kriterija i uvjerenja koja stječemo na temelju ljudskog znanja, ljudskih stavova i vlastitog iskustva, prijeđemo na slušanje Boga. Nasušna je potreba da postanemo iskreni učenici Božji koji usvajaju njegovu svetu i nepogrješivu riječ života.            

           Zato Isus u današnjem odlomku podsjeća da su već proroci navijestili kako će svi biti učenici Božji. A biti učenik Božji, kako tumači Isus, znači dati se poučiti slušajući Oca, što se postiže istinskom iskrenom vjerom. Uostalom, Bog i nije ništa drugo želio od svoga naroda tijekom cijele povijesti, a ne traži ni danas od nas, nego da budemo njegovi učenici koji od njega uče umijeće života. On je bio Bog koji je kao Otac povlačio za sobom svoj narod na put života. On je kao Otac bio učitelj jer je učio istini spasenja one koji su se otvarali i kao djeca prihvaćali njegovu svetu riječ. Dopustimo stoga i mi Ocu da nam bude istinski učitelj. Neka nas privuče sebi svojom božanskom snagom i neka nas pouči otvoriti se njegovu djelovanju u nama koje nas ispunja božanskim životom. Držimo se Očeve pouke kako bismo potom mogli prihvatiti ne samo Oca nego i Sina prema kojem nas Otac usmjerava i privlači. A mi mu nastojmo vjerovati i blagovati ga kao euharistijski kruh kako bismo imali obećani i žuđeni život vječni.

  (Priređeno prema tekstu objavljenom na stranici www.vjeraidjela.com )

  18. nedjelja kroz godinu, 05.08.2018.g.

  Prvo čitanje: Izl 16, 2-4. 12-15

  Drugo čitanje: Ef 4, 17. 20-24

  Evanđelje: Iv 6, 24-35

   

  Zborna molitva

  Gospodine, vođo i stvoritelju naš, mi se tobom ponosimo. 

  Nek nad nama bude tvoja dobrota. Obnovi u nama što je tebi drago

  i sačuvaj što si obnovio. Po Gospodinu.

   

  Darovna molitva     

  Posveti, molimo, Gospodine, ovaj prinos i primi našu unutarnju žrtvu:
  učini da ti postanemo vječnim darom. Po Kristu.

   

  Popričesna molitva

  Gospodine, ti nas oživljuješ nebeskim darom: prati nas

  stalnom ljubavlju i učini dostojnima vječnog otkupljenja.
  Po Kristu.

   

  Razmišljanje uz biblijska čitanja

  ZAŠTO NAM JE POTREBAN BOG – ISUS KRIST?

        Isus, iz koga je isijavala božanska dobrota i ljubav, privukao je na sebe pažnju i interes. Ljudi su se kod njega dobro osjećali, u njegovim riječima sebe su prepoznavali. Isus, koji je činio i čudesa, zanosio je i one koji su bili željni senzacija i čudesa. Zanosio je i one koji su se borili za socijalnu pravdu. I to je naviještao, ali s drugih polazišta od svih socijalnih reformatora. Da, Isusa su u ono vrijeme, a i danas tražili mnogi radi materijalnih probitaka – radi čudesnoga kruha.  Isus je činio čudesne znakove, ali oni su za njegovu misiju bili sporedni, i tko bi ostao samo na njima, u kome se ne bi pokrenula nutrina, taj ne bi upoznao istinskoga Isusa, niti bi u njemu otkrio Spasitelja svojeg života.

          Isus stavlja naglasak na drugu glad, na dubinsku glad, za smislom življenja. Ovu glad Isus želi zasititi, i koji ga s ovom gladi traže nalaze ga i svoje smirenje.  Sigurno je ovdje govor na jedno većoj razini shvaćanja čovjeka: čovjek je za njega uzvišeniji i vrjedniji od potrošača... Prvu, nižu glad je puno lakše zasititi. Zato smo da radimo, zato je ova naša zemlja, naša mudrost, naša angažiranost. Sve može pomoći dosta lagano da se ublaži tjelesna glad. Samo da je solidarnosti i pravde?! Ali čovjekova glad koju ne osjeća trbuh nego duša, puno je teže zasititi. Tko nađe pravu hranu taj je nahranjen za cijeli svoj život. Tko je žedan smisla, Boga, tog će Isus napojiti i njegovu žeđ ugasiti svojom riječju i svojim životom. Tek gladni i žedni u duši mogu razumjeti Isusa i njegovo poslanje. Takvi su na putu da se 'susretnu' s Bogom u sebi i svijetu.

  (Priređeno prema tekstu objavljenom na stranici www.dominikanci.hr )

  17. nedjelja kroz godinu, 29.07.2018.g.

  Prvo čitanje: 2 Kr 4, 42-44

  Drugo čitanje: Ef 4, 1-6

  Evanđelje: Iv 6, 1-15

   

  Zborna molitva

  Bože, zaštito i uzdanje naše,

  bez tebe ništa nije valjano, ništa sveto.

  Umnoži nad nama svoje milosrđe,

  da se po tvom promislu i vodstvu

  tako služimo zemaljskim dobrima

  te srcem prionemo za nebeska.

  Po Gospodinu.

   

  Darovna molitva

  Gospodine, prinosimo ti darove dobivene od tvoje darežljivosti,

  da nam po tvojoj milosti posvete svagdašnji život i dovedu nas u vječnu radost.

  Po Kristu.

   

  Popričesna molitva

  Gospodine, primili smo pričest, spomendar muke tvoga Sina.

  Molimo te da nam bude na spasenje

  što nam je u svojoj neiskazanoj ljubavi on darovao.

  Koji živi.

   

  Razmišljanje uz biblijska čitanja

  POUKA O KRUHU I KRIZI

            Onaj tko traži Isusa i odlučno ide za njim, neminovno dolazi u situaciju oskudice, lišavajući se gotovo i najosnovnijih stvari za život, čega je Isus svjestan premda ne poziva ljude da ga slijede i traže da bi ih osiromašio. I danas će vjernik, živeći neporočno u Gospodinu i poradi Gospodina, biti zakinut ili će se svojevoljno odreći povlastica i zamamnosti koje pruža ovaj svijet, te će biti dodatno opterećen križem života.

            A ako već moramo proći kroz krizu, onda je bolje proći kroz onu krizu koju nas vodi sam Gospodin, koji je moćan onda uzeti naših pet kruhova i dvije ribice i umnožiti ih za veliko mnoštvo. Jer samo krizno stanje koje nastaje kao posljedica odricanja poradi Krista nosi u sebi pretpostavke i mogućnosti umnažanja postojećih zaliha na dobrobit svih, a također vodi i k poštivanju sveg suviška kojim se više ne razbacujemo, nego ga skupljamo svjesni da mogu nastupiti i teži dani.

  (Priređeno prema tekstu objavljenom na stranici www.vjeraidjela.com)

  16. nedjelja kroz godinu, 22.07.2018.g.

  Prvo čitanje: Jr 23, 1-6

  Drugo čitanje: Ef 2, 13-18

  Evanđelje: Mk 6, 30-34

   

  Zborna molitva

  Molimo te, Gospodine,

  budi nam milostiv i darežljiv.

  Produbi nam nadu, vjeru

  i ljubav, da ustrajemo

  u budnosti i vršenju tvoga zakona. Po Gospodinu.

   

  Darovna molitva

  Bože, ti si u jedinoj žrtvi svoga Sina ispunio razne žrtve starog Saveza.

  Primi ovaj naš dar, blagoslovi ga kao i prinos Abelov:

  što svaki od nas prikazuje tebi na čast nek bude na spasenje svima. Po Kristu.

   

  Popričesna molitva

  Budi, Gospodine, uza svoj narod. Nahranio

  si nas nebeskim otajstvima: daj da

  iz stare grešnosti prijeđemo u novi život.

  Po Kristu.

   

  Razmišljanje uz biblijska čitanja

  BITI PREPOZNATI KAO ISUSOVI

          Ono što je nadasve vrijedno naglasiti, a za nas treba biti poučno, je činjenica da su ljudi prepoznali Isusa i njegove učenike, te da su potom krenuli za njima na mjesto kamo su se usmjerili lađom. Doista, ljudi su osjetili njegovo božansko pastirsko djelovanje, te su ga rado slijedili potrebni njegove božanske mudrosti i snage. A isto tako su prepoznali i sve što su učili njegovi učenici kao vjerodostojno i vrlo snažno, pa su stoga i njih prepoznavali zajedno s njime. I oni su u njegovoj školi već bivali oblikovani kao pravi pastiri svoga naroda sukladno moći i mudrosti samog Gospodina.

           Poput apostola pozvani smo posvjedočiti novost kojom nas je obdario naš Gospodin, tj. pozvani smo ljudima udahnuti malo svježine u ovom svijetu u kojem se i oni osjećaju iscrpljenima te traže vjerodostojno svjedočanstvo moćne riječi i čudesnih djela. Pozvani smo biti takvi da nas ljudi prepoznaju po nauku i djelima kao Kristove učenike. Neophodno je da budemo vjerni Kristu do mjere prepoznatljivosti, i to ne samo na formalan i služben nauk, nego onom unutarnjom snagom i uvjerljivošću kojom privlačimo srca vjernika da odvažnije idu za Kristom. Kamo sreće da vjernici i svi drugi ljudi prepoznaju pastire Crkve po djelima koja odražavaju njegovu moć i slika su njegovih djela.

  15. nedjelja kroz godinu, 15.07.2018.g.

  Prvo čitanje: Am 7, 12-15

  Drugo čitanje: Ef 1, 3-14

  Evanđelje: Mk 6, 7-13

   

  Zborna molitva

  Bože, ti zalutalima pokazuješ svjetlo istine da se na pravi put vrate. Daj svim kršćanima da odbace što je kršćanstva nedostojno, a traže što mu priliči. Po Gospodinu.

   

  Darovna molitva

  Gospodine, pogledaj darove Crkve moliteljice

  da po pričesti napredujemo u svetosti života. Po Kristu.

   

  Popričesna molitva

  Gospodine, primili smo tvoje darove.

  Daj da svakim slavljenjem ovog otajstva

  napredujemo u svetosti života. Po Kristu.

   

  Razmišljanje uz biblijska čitanja

  GOSPODIN IH ŠALJE DVA PO DVA

             U Markovom evanđelju, Isus šalje apostole da idu ljudima dva po dva. Oni ne dolaze u vlastito ime, nego po dva, i doduše jer ih Isus sam šalje. Ime apostol znači poslanik. Ako apostoli dolaze k ljudima po dvojica, time pokazuju da su poslani od Boga po njegovom Sinu koji je postao čovjekom.

             Poruka o obraćenju koju naviještaju Isus i apostoli, uključuje i odbijanje svega onoga što je zlo i što nas dijeli od Boga i od bližnjega. Ujedno se radi o okrenutosti prema svemu dobru, prije svega k Bogu, koji je izvor dobra.

             Crkva također ima nalog liječenja, koji ona ispunja prije svega po sakramentima. Na taj način ljudi će biti oslobođeni od grijeha po sakramnetu pokore i bit će ojačani sakramentom bolesničkog pomazanja u bolesti koja ima je dana kao kušnja. Ipak uvijek iznova Krist Gospodin sam djeluje po svome Svetom Duhu u srcima ljudi. Tako se događa ono veliko, iako mi to prema vani ne opažamo!

  (Priređeno prema tekstu objavljenom na stranici www.franjevci-split.hr)

  14. nedjelja kroz godinu, 08.07.2018.g.

  Prvo čitanje: Ez 2, 2-5

  Drugo čitanje: 2 Kor 12, 7-10

  Evanđelje: Mk 6, 1-6

   

  Zborna molitva

  Bože, ti si poniženjem svoga Sina podigao pali svijet.

  Udijeli svome narodu svetu radost. Oslobodio si ga ropstva grijeha:

  privedi ga uživanju vječnog veselja. Po Gospodinu.

   

  Darovna molitva

  Gospodine, ovaj prinos tvome imenu nek nas očisti

  i iz dana u dan potiče na izgradnju novoga svijeta.

  Po Kristu.

   

  Popričesna molitva

  Gospodine, nahranio si nas božanskim darovima.

  Molimo te, obdari nas spasenjem

  i ne daj da te ikada prestanemo hvaliti.

  Po Kristu.

   

  Razmišljanje uz biblijska čitanja

  ISUS NAZAREĆANIN, OSPORAVANI MESIJA

              Iz događaja u okviru današnje mise trebamo naučiti sljedeće:

  1. Ne zatvarati se djelovanju Boga koji se služi "običnim" čovjekom Isusom.
  2.  Ako je Bog nekoć spasavao po običnom Isusu, on to danas čini po običnoj Crkvi, sastavljenoj od slabih ljudi, koju vode jednostavni muškarci snagom svetog reda i udjela na Isusovoj pomazanosti Duhom Svetim. U Crkvi prisutnoj u svijetu, sastavljenoj od svjetskih ali ne svjetovnih ljudi, djeluje Bog.
  3.  Mi kršćani ne smijemo podleći napasti Nazarećana koji traže paradna čudesa.
  4.  Nazarećani nisu vjerovali u nov način Božjeg djelovanja po Isusu. Zatvorili su se u svoje kalupe, predrasude, ogorčenost. Mi se ne bismo smjeli zatvoriti za novo, ali ni bolesno trčkarati za novotarijama.
  5. Isus biva žestoko osporavan, njegove najplemenitije nakane bivaju krivo tumačene. Ali on ne odustaje od svog puta. Od njega učimo nastavljati i kad smo osporavani - dobronamjerno ili zlonamjerno.

  (Priređeno prema tekstu objavljenom na stranici www.ktabkbih.net )  

  RASPORED SVETIH MISA:

  radnim danom:

  18.00 sati

  nedjeljom:

  8.30, 10.30 i 18.30 sati

   

  ŽUPNI URED:

  Ljubazno molimo da župnika kontaktirate u uredovno vrijeme:

  od utorka do petka od 17 do 17.30 sati

  osobnim dolaskom ili pozivom na broj 01/3473128 te nakon sv.Misa.

  Ponedjeljkom, nedjeljom i svetkovinama župni ured ne ureduje.

   

  PRATITE NAS NA FACEBOOK-U!

   
   

   

  Copyright © Župa sv. Josipa Radnika, Zagreb-Gajnice 2009-2021. Sva prava pridržana.