13. nedjelja kroz godinu, 01.07.2018.g.

  Prvo čitanje: Mudr 1, 13-15; 2, 23-24

  Drugo čitanje: 2 Kor 8, 7.9. 13-15

  Evanđelje: Mk 5, 21-24. 35b-43

   

  Zborna molitva

  Bože, po krštenju smo postali sinovi svjetla.

  Molimo te da nas nikad ne obavije tama zablude

  već da uvijek svijetlimo istinom. Po Gospodinu.

   

  Darovna molitva

  Bože, ti daješ učinak svojim otajstvima.

  Molimo te da naše služenje bude sveto

  kao i tvoji darovi. Po Kristu.

   

  Popričesna molitva

  Gospodine, žrtva koju smo prinijeli i primili

  nek nas ojači, da uvijek ostanemo u tvojoj ljubavi

  i donosimo plod u postojanosti. Po Kristu.

   

  Razmišljanje uz biblijska čitanja

  SAZRIJEVATI U KRISTU

             Nema tog roditelja, ako ima imalo osjećaja i ljubavi za svoj roditeljski poziv, a da ne bi bio zainteresiran za odgoj i zdravlje svoga djeteta. Teško da bi se mogao naći netko tko bi mogao  bezbrižno promatrati kako mu dijete boluje ili luta glede životnih stavova, a da ne poduzme sve što treba kako bi ga izliječio i doveo na pravi put.    

            Štoviše, svaki roditelj bio bi spreman izložiti sebe i svoje zdravlje za dobrobit svoga djeteta. A kako život nikad nije pravocrtan nego nepredvidiv, često nam na leđa stavi neželjene terete i poteškoće. No upravo u teškim, kriznim i bolnim situacijama pokazuje se prava ljubav prema životu, te međusobna upućenost roditelja na dijete i obrnuto. Na primjeru zdravlja najbolje se očituje kakva treba biti roditeljska skrb za djecu.

            Roditeljska odgojna skrb tiče se stoga cjelovitog razvoja djeteta, tako da se roditelj neće nikada tješiti da mu je dijete zdravo tjelesno, ako to isto dijete ne sazrijeva psihički i duhovno.

  (Priređeno prema tekstu objavljenom na stranici www.vjeraidjela.com)

  Rođenje svetoga Ivana Krstitelja, 24.06.2018.g.

   

  Prvo čitanje: Iz 49, 1-6

  Drugo čitanje: Dj 13, 22-26

  Evanđelje: Lk 1, 57-66. 80

   

  Zborna molitva

  Bože, ti si pozvao svetog Ivana Krstitelja

  da narod pripravi na dolazak Krista Gospodina.

  Obdari svoj narod radošću Duha Svetoga

  i upravi putem spasenja i mira. Po Gospodinu.

   

  Darovna molitva

  Gospodine, polažemo darove na tvoj oltar, časteći rođendan

  svetog Ivana, koji je Spasitelja navijestio i po dolasku pokazao.

  Daj da i mi s vjerom pođemo u susret Kristu. Koji živi.

   

  Popričesna molitva

  Gospodine, o rođendanu svetog Ivana Krstitelja

  veselo smo blagovali od gozbe nebeskog Jaganjca.

  Daj da u Kristu, koga je on navijestio,

  prepoznamo začetnika svoga krštenja. Koji živi.

   

  Razmišljanje uz biblijska čitanja

  ROĐENJE NAJVEĆEG OD LJUDI

           Doista, postaje jasno kako je i koliko je Ivan bio velik, ali i malen. Njegova ljudska veličina bila je ujedno i malenost jer se mjerila metrom Božje ljubavi - Isusom Kristom Božjim Sinom. Ivanov život se u tom duhu može najbolje razumjeti upravo u svjetlu Isusa Krista kojem je bio preteča i glasnik, te će stoga sveti Hiponski biskup i o Ivanovu rođenju razmišljati vukući zanimljive paralele s Gospodinovim rođenjem.  Zaključci koje potom izvodi svjedoče o Ivanovoj poniznosti koja ukazuje na Krista -  uzor svake poniznosti, koji, premda je bio Bog, pristade se utjeloviti i potom kao čovjek podnijeti golema poniženja: Rođen je Ivan, rođen je Krist: Ivana je najavio anđeo, Krista je najavio anđeo. I jedno i drugo je veliko čudo. Slugu preteču rađa nerotkinja od starog muža, Gospodina gospodara rađa djevica bez muža. Ivan je velik čovjek, ali je Krist više od čovjeka, jer je i čovjek i bog. Velik je čovjek, ali je čovjek trebao biti ponižen, kako bi bio uzvišen kao Bog. Naposljetku, jer je trebao biti ponižen kao čovjek, čuj ovog čovjeka: Nisam dostojan odriješiti remenje na obući. Da je sebe nazvao dostojnim, kako bi se ponizio. Zato reče da niti to nije dostojan. Do kraja se prostro pred njim, prostro se predstijenom. Bio je svjetiljka, te se bojao da se ne ugasi vjetrom oholosti.

  (Priređeno prema tekstu objavljenom na stranici www.vjeraidjela.com )

  11. nedjelja kroz godinu, 17.06.2018.g.

  Prvo čitanje: Ez 17, 22-24

  Drugo čitanje: 2Kor 5, 6-10

  Evanđelje: Mk 4, 26-34

   

  Zborna molitva

  Bože, jakosti onih što se u te ufaju, snago slabih i smrtnih, koji su bez tebe nemoćni: pomozi nam svojom milošću da vršimo tvoje zapovijedi

  i voljom ti i djelom omilimo.

  Po Gospodinu.

   

  Darovna molitva

  Bože, ovim darovima

  ti čovjeku krijepiš zemaljski i duhovni život. Molimo te da nas uvijek prati njihova pomoć za tijelo i dušu.

  Po Kristu.

   

  Popričesna molitva

  Gospodine, sveta pričest što je primamo označuje zajedništvo svih vjernika s tobom. Daj da urodi jednistvom u tvojoj Crkvi.

  Po Kristu.

   

  Razmišljanje uz biblijska čitanja

  SJEME KRALJEVSTVA BOŽJEGA

            U prilog tome što tvrdi Gospodin, ima među nama onih malih, tihih ljudi koji zadivljuju veličinom svoje jednostavnosti i iskrene vjere u Boga. Oni se ničim ne ističu među drugima u društvu, jer se ne mogu hvaliti ni osobnom pojavnošću, ni društvenom prodornošću.

            Neprimjetni su, jer danas malo tko primjećuje veličinu duše osjetljive za podražaje Duha Svetoga kojima je ispunjeno njihovo biće. Oni su u sebi izgradili kraljevstvo Božje dopuštajući Gospodinu da ih zahvati i vodi, a on je u njihovim životima, prepun nepatvorene jednostavnosti, ispisivao hvalospjev svoje ljubavi od koje žive.

            Oni svjedoče o njemu s golemom jednostavnošću kojom ga i primaju, pa i onda kad on u njih ugrađuje stablo križa na koje su doslovno razapeti. Sva veličina njihove duše sastoji se u tome da žive od njega i za njega, pa i onda kad se potvrđuje i očituje kako je u ovome svijetu vjernost evanđeoskim vrijednostima doista ludost. Te jednostavne male duše nemaju u životu ništa osim Gospodina, ali imajući njega znaju da imaju bitno, to jest da imaju sve.

  (Priređeno prema tekstu objavljenom na stranici www.vjeraidjela.com )

  10. nedjelja kroz godinu, 10.06.2018 g.

  Prvo čitanje: Post 3, 9-15

  Drugo čitanje: 2Kor 4, 13- 5,1

  Evanđelje: Mk 3, 20-35

   

  Zborna molitva

  Bože, sve što je dobro od tebe dolazi.

  Udijeli nam dar svoga Duha, da mislimo što je pravo

  i to u djelo provedemo. Po Gospodinu.

   

  Darovna molitva

  Gospodine, usavrši naše služenje,

  da ovaj prinos bude tebe dostojan

  a nama uveća ljubav. Po Kristu.

   

  Popričesna molitva

  Gospodine, po ljekovitim otajstvima koja smo primili

  daj da ozdravimo od svoje zloće i hodimo putem pravednosti.

  Po Kristu.

   

  Razmišljanje uz biblijska čitanja

  ZAJEDNIŠTVO S ISUSOM

          Čitanje iz Knjige postanka i današnje Evanđelje po Marku stavljaju nam pred oči na uvjerljiv način moć zla u svijetu, prije svega pobjedu nad zlom po Bogu u Isusu Kristu.

           Kroz patnju i smrt na križu Sin Božji koji je postao čovjekom nadvladao je moć grijeha i smrti. U svome uskrsnuću daruje nam novi život s Bogom i međusobno pomirenje. Ljubav prema Bogu i bližnjemu je nova zapovijed Kristova. Bog nam daje snagu da to ispunjamo radošću.

           Tako imamo veliku utjehu: sve negativno u svijetu je privremeno. Ima doduše grijeha i zla, ima patnje i smrti; ima Sotone, začetnika zla, i zlo je moćno. Ipak Isus Krist je jači. On pobjeđuje nevjernost ljudi po svojoj vjernosti volji Božjoj. On Sotonu lišava moći, budući je Bog jači. Tko vjeruje u Isusa, već ima udjela u Kristovoj pobjedi, koja će se dovršiti u vječnoj slavi.

  (Priređeno prema tekstu objavljenom na stranici www.franjevci-split.hr )

  9. nedjelja kroz godinu, 03.06.2018.g.

  Prvo čitanje: Pnz 5, 12-15

  Drugo čitanje: 2 Kor 4,6-11

  Evanđelje: Mk 2,23 - 3,6

   

  Zborna molitva

  Tvoj se promisao, Gospodine, u odlukama ne vara:

  ukloni što nam je štetno, udijeli što pomaže

  za vremeniti i vječni život.

  Po Gospodinu.

   

  Darovna molitva

  S pouzanjem i darovima, Gospodine,

  pristupamo tvom oltaru da služimo tvojim otajstvima.

  Molimo te, obdari nas milošću i očisti od grijeha.

  Po Kristu.

   

  Popričesna molitva

  Gospodine, ti nas hraniš tijelom i krvlju svoga Sina:

  vodi nas svojim Duhom da te ne priznajemo samo riječju i jezikom,

  već djelom i istinom te zaslužimo ući u kraljevstvo nebesko.

  Po Kristu.  

   

  Razmišljanje uz biblijska čitanja

  TROSTRUKI SMISAO DANA GOSPODNJEG

           Isus je na strani čovjeka u potrebi. Dopušta iznimku od obaveznog subotnog počinka ako se radi o zbiljskoj potrebi čovjeka. Isus je, što više, na strani pojedinca, ne naroda, grupe, zajednice! Potrebe su različite. Tjedni dan počinka od redovnih poljskih i kućnih poslova uveden je u biblijsku religiju da bi vjernici kao pojedinačne osobe izvršavali tri ljudske potrebe:

  1.) Boga štovati u blagdanskom bogoslužju;

  2.) radovati se Bogu koji spašava, koji je naklonjen;

  3.) više pažnje posvećivati ukućanima i bližnjima koji mogu biti bolesni, žalosni, potrebni.

             Isus ima na umu ovakav smisao dana Gospodnjeg koji je čovjeku u prilog, a ne zarobljava pojedinca punog potreba i nevolja. Humani Isus time očituje da se Bog raduje čovjeku te mu daje svoje zapovijedi kao pomoć u humanijem životu, da bi više bio čovjek u odnosu na svoga Boga, na samoga sebe i na ljudsku braću i sestre.

   

  (Priređeno prema tekstu objavljenom na stranici www.ktabkbih.net )

  Presveto Trojstvo, 27.05.2018.g.

   

  Prvo čitanje: Pnz 4, 32-34. 39-40

  Drugo čitanje: Rim 8, 14-17

  Evanđelje: Mt 28,16-20

   

  Zborna molitva

  Bože Oče, poslao si na svijet svoga Sina,

  Riječ istine, i Duha posvetitelja,

  da ljudima objaviš tajnu svoga života.

  Udijeli nam da ispovijedamo pravu vjeru, priznajemo slavno

  i vječno Trojstvo te se klanjamo tebi, svemogućem i jedinom Bogu.

  Po Kristu.

   

  Darovna molitva

  Gospodine Bože naš,

  zazivamo tvoje sveto ime

  da posvetiš ove darove.

  Učini da i mi postanemo vječni prinos tebi.

  Po Kristu.

   

  Popričesna molitva

  Gospodine Bože naš,

  daj da nam bude na

  spasenje tijelu i duši

  ova pričest i vjera

  u tvoje vječno Trojstvo

  i jednstvo koju smo ispovijedili.

  Po Kristu.

   

  Razmišljanje uz biblijska čitanja

  TROJSTVO IZVOR KRŠĆANSKOG ŽIVOTA

           Naš život u sebi treba biti ono što je život Trojstva, kako bismo onda i prema drugima razvili iste osjećaje i iste odnose koji su u Presvetom Trojstvu posvećeni životom i zajedništvom Oca i Sina i Duha Svetoga. Pravi kršćanski život je život Trojstva u nama i život trojstvenih odnosa iz nas prema drugima. Biti uronjen u Boga pri kršenju znači primiti i nakon toga nositi u sebi snagu i obilježje tog istog života. A to kao posljedicu ima da biti kršćanin znači prije svega biti čovjek obilježen životom Presvete Trojice i obdaren njihovim darovima.

           Neka nas stoga današnja svetkovina najprije potakne da žarko i intenzivno živimo u zajedništvu s Ocem i Sinom i Duhom Svetim kako bismo kao pravi učenici Kristovi primili čisto i istinsko znanje o Bogu koji je jedan a trojedin.

           Bez straha uronimo u Boga u čije smo ime kršteni kako bi nas on ispunio svojim životom i ljubavlju, te kako bismo, naviještajući spasenje, s radošću mogli ljude ispuniti istim darom života i ljubavi koji nam je uliven zajedništvom Presvetom Trojicom.

  (Priređeno prema tekstu objavljenom na stranici www.vjeraidjela.com)

  Pedesetnica - Duhovi, 20.05.2018.g.

  Prvo čitanje: Dj 2, 1-11

  Drugo čitanje: Gal 5, 16-25

  Evanđelje: Iv 15,16-27; 16,12-15

   

  Zborna molitva

  Bože, ti otajstvom današnje svetkovine

  posvećuješ u svakom plemenu i narodu cijelu Crkvu.

  Izlij na sav svijet darove svoga Duha:

  što si svojom dobrotom učinio na počecima Crkve

  to i danas izvrši u srcu svojih vjernika.

  Po Gospodinu.

   

  Darovna molitva

  Ispuni, Gospodine, obećanje svoga Sina:

  nek nas Duh Sveti uvede u otajstvo ove žrtve

  i otvori nam svu istinu.

  Po Kristu.

   

  Popričesna molitva

  Bože, ti svojoj Crkvi dijeliš dare nebeske;

  čuvaj u nama milost koju si dao,

  da dar Duha Svetoga u nama vazda djeluje,

  a duhovna hrana unaprijedi djelo vječnog otkupljenja.

  Po Kristu.

   

  Razmišljanje uz biblijska čitanja

  DUHOVI

           Mi smo osobe po svojoj duhovnosti. Mi smo jedno u svojoj tjelesnosti i u svojoj duhovnosti. Bog prepoznaje Boga, rečenica je duhovnih učitelja. Tako je isto i s Duhom. Duh prima Duha, duh prepoznaje Duha. Naš duh prepoznaje Božji Duh.

           Sva ljudska djela, ako bi ostala u dimenziji stvari (materijalnosti), ne prenose nas u onostranost. U onostranost, u Transcedenciju se prelazi samo s duhom i kroz duh. Čovjek je duh i tijelo. Tijelo je hram njegovog duha.

           Čovjeka najviše prepoznajemo po njegovoj "duši". Po njoj ga najviše cijenimo i ljubimo. Nitko ne bi volio da ga se cijeni i ljubi samo po tijelu.

           Naš duh nas čini da smo ono što jesmo: živa slika Božja. Duh se ne prepoznaje izvan naše duševnosti, izvan nas. Mjesto prebivanja i mjesto prepoznavanja Duha Božjeg jest u nama samima. Put je ovaj: spoznaja svojeg duha, njegova otvorenost prema Božjem Duhu i dolazak (poslanje) Duha Svetog u nas.

           Duh je ljubav, Duh stvara zajedništvo, Duh veže prijatelje. Duh je punina i vječnost. Tko primi Duha primio je Boga i ušao u vječnost.

  (Priređeno prema tekstu objavljenom na stranici www.dominikanci.hr koji je napisao Marijan Jurčević,OP)

  7. vazmena nedjelja, 13.05.2018.g.

  Prvo čitanje: Dj 1, 15-17.20a.20c-26

  Drugo čitanje: 1 Iv 4, 11-16

  Evanđelje: Iv 17, 11b-19

   

  Zborna molitva

  Gospodine, mi vjerujemo da je Spasitelj ljudskog roda

  sada s tobom u slavi. Usliši nam molitvu:

  daj da iskusimo njegovu prisutnost s nama do svršetka svijeta,

  kako je obećao.

  Po Gospodinu.

   

  Darovna molitva

  Primi, Gospodine, žrtvene prinose i molitve svojih vjernika.

  Daj da po ovoj svetoj službi i mi prijeđemo u nebesku slavu.

  Po Kristu.

   

  Popričesna molitva

  Usliši nas, Bože, naš Spasitelju,

  i po ovim nam svetim otajstvima učvrsti nadu

  da će se na svemu tijelu Crkve dovršiti što je počelo

  u Kristu, našoj Glavi.

  Koji s tobom živi i kraljuje u vijeke vjekova.

   

  Razmišljanje uz biblijska čitanja

  DATI SE SAČUVATI OD ZLOGA

           Danas je stoga trenutak da ona Gospodinova molitva Ocu nebeskom bude aktualna za svakoga člana Crkve. Neophodno je da je svatko od nas ponovi i učini svojom, svjestan kolika nam opasnost prijeti od mentaliteta ovoga svijeta.

           Ražarimo stoga svijest pripadnosti Nebu i Ocu nebeskom, te živimo sukladno uzvišenoj istini uskrsnuća i posvećujmo se životom Krista Gospodina koji je sama sebe posvetio za nas. Sa svom poniznošću dajmo se sačuvati od Zloga. A dati se sačuvati od Zloga znači posvetiti se i istinom prisutnom u svakoj Božjoj riječi, jer smo pozvani živjeti u svijetu kao Božji posvećenici i pomazanici. Kao kršćani budimo dosljedni u svom kršćanskom svjedočanstvu, jer nas je Bog ostavio u svijetu da ga svjedočimo, prvenstveno čuvajući dar vjere koji nam je dao.

            Ne dajmo se zavesti ni zbuniti, jer nismo prepušteni samima sebi pred stvarnošću i događajima svijeta i pred moću koji Zli očituje u svijetu. Da nije moćne ruke našega Oca koja nas štiti od Zloga i zla, onda bismo imali razloga biti zabrinuti, ali ovako, možemo s pouzdanjem čuvati darovanu nam milost i bez straha živjeti puninu radosti u svijetu.

            Ne bojmo se svijeta, jer je veća ljubav našega Oca od mržnje svijeta. Dopustimo stoga Ocu da nas očuva od Zloga, jer on svome ljubljenom Sinu neće uskratiti traženu milost, a mi se nastojmo, posvećeni u istini njegovoj, posvećivati se za spasenje svijeta u koji smo poslani, da bi i svijet bio posvećen u istoj istini i ljubavi.

  (Priređeno prema tekstu objavljenom na stranici www.vjeraidjela.com koji je napisao dr. Ivan Bodrožić)

  6. vazmena nedjelja, 06.05.2018.g.

  Prvo čitanje: Dj 10, 25-26.34-35.44-48

  Drugo čitanje: 1 Iv 4, 7-10

  Evanđelje: Iv 15, 9-17

   

  Zborna molitva

  Udijeli nam, svemogući Bože,

  neoslabljenim zanosom

  slaviti ove dane u čast

  uskrslom Gospodinu,

  da Kristov spomen bude

  djelatan u našemu životu i radu.

  Po Gospodinu.

   

  Darovna molitva

  Gospodine, nek se s prinosom ove žrtve vine k tebi i naša molitva.

  Očisti nas svojom milošću i uskladi nam srce

  s otajstvima tvoje velike ljubavi. Po Kristu.

   

  Popričesna molitva

  Svemogući vječni Bože,

  ti nas Kristovim uskrsnućem

  obnavljaš za vječni život.

  Umnoži u nama plod vazmenog

  otajstva i ulij nam u srce snagu

  ove spasonosne hrane.

  Po Kristu.

   

  Razmišljanje uz biblijska čitanja

  ČOVJEK U LJUBAVI ČOVJEK

          Samo ljubav koju u Bogu otkrivamo može ljudski život i svakog pojedinog čovjeka učiniti doista sretnim i radosnim. Ljubav postaje potpuna tek kad se pretvori u iskrenu i istinitu komunikaciju, međusobno otvaranje i priopćavanje. Vjera također postaje potpuna spoznaja Boga tek kad se pretvori u neprestanu nutarnju komunikaciju s Bogom. Bog sam je ljudima izašao u susret, približio im se i uspostavio trajnu komunikaciju s njima. Čovjek je pozvan da bude sugovornik s Bogom. Bog ga je učinio sebi sličnim. Ta sličnost se očituje i u sposobnosti čovjekove komunikacije s drugim čovjekom i drugim bićima, sve do samoga Boga. Čovjek je govorno biće. Bog želi čuti čovjeka, kao što svaki dobar otac želi čuti svoje dijete.

           Vjera tek tada postaje prava spoznaja Boga kad se pretvori u komunikaciju s Bogom. Ta komunikacija s Bogom odvija se kroz neprestanu molitvu koju definiramo kao duhovni razgovor s Bogom. Čovjek-vjernik svoj život, sve što osjeća, sve što čini, što proživljava, pretvara u odnos s Bogom, u razgovor, u molitvu. Sve podastire Bogu, jer Bog želi od čovjeka primiti to kao slobodan čovjekov čin. Ljubav je u slobodi. Bog želi ljubav čovjekovu, zato mu je dao slobodu. Tko sve svoje, sav svoj život, svoje misli, svoja nastojanja, svoje planove i djela pretvara u ljubav, taj se Bogu približava, kao da leti prema njemu. Ljubav, koja je od Boga, čovjeku daje krila da se i u svome čovještvu vine visoko - do božanske kvalitete! U Bogu ostaje i Bog u njemu. To je punina svega!

  (Priređeno prema tekstu objavljenom u knjizi "Riječ Božja u promišljanju trenutka" koju je napisao Bono Zvonimir Šagi)

  5. vazmena nedjelja, 29.04.2018.g.

  Prvo čitanje: Dj 9, 26-31

  Drugo čitanje: 1 Iv 3, 18-24

  Evanđelje: Iv 15, 1-8

   

  Zborna molitva

  Bože, od tebe nam je spasenje i posinjenje.

  Pogledaj svoje sinove i kćeri koji u Krista vjeruju:

  udijeli im pravu slobodu i vječnu baštinu.

  Po Gospodinu.

   

  Darovna molitva

  Bože, ova je žrtva časna razmjena darova,

  kojom nas činiš dionicima božanske naravi:

  daj da tu stvarnost spoznamo i životom iskusimo.

  Po Kristu.

   

  Popričesna molitva

  Bože, Gospodine, uza svoj narod. Nahranio si

  nas nebeskim otajstvima: daj da iz stare

  grešnosti prijeđemo u novi život.

  Po Kristu.

   

  Razmišljanje uz biblijska čitanja

  ZAJEDNIŠTVO S KRISTOM I U KRISTU S BRAĆOM I SESTRAMA

          Isus kaže, čitamo u Ivanovu evanđelju:"Ja sam trs, a vi loze...". Slika je to životne vezanosti. Loza se od trsa ne može odijeliti a da ne ostane bez života. Kad smo jednom Kristu pristupili i kad nas je on primio i u Duhu Svetome sa sobom povezao, ostali smo s njime jedno otajstveno tijelo, kao udovi na istome tijelu, kao loze na trsu.

          Živimo na taj način i jednu višu dimenziju života koja nije svediva samo na zemaljske potrebe i zemaljske izmjene tvari, na jelo i pilo i vremenite radosti. Radi se o jednom višem stupnju na koji je čovjek uzdignut. Taj viši stupanj života dolazi od Boga, Bog nas milosno obdaruje dioništvom na svome životu. Po Duhu koji nam je dan u Sinu smo s Ocem dionici božanskog života.

         Taj se božanski život, sada dok smo još na putu k Bogu, osvješćuje i razvija kroz molitvu, kroz vidljive znakove i riječi koje nam je Isus ostavio da po njima, dok smo još zemaljski, znamo: tu je sada naš Gospodin Isus, kojega više ne vidimo tjelesnim očima, ali je stvarno s nama u riječima i znakovima. Svakodnevni takav znak je euharistija, naš sveti sastanak. On je nevidljiv, ali je tu! Govori našem srcu i donosi svjetlo srcu! Njemu se samo treba vjerom otvoriti i predati. To je taj mistični vid našega života u vjeri.

  (Priređeno prema tekstu objavljenom u knjizi "Riječ Božja u promišljanju trenutka" koju je napisao Bono Zvonimir Šagi)

  4. vazmena nedjelja, 22.04.2018.g.

  Prvo čitanje:Dj 4, 8-12

  Drugo čitanje: 1Iv 3,1-2

  Evanđelje: Iv 10, 11-18

   

  Zborna molitva

  Svemogući vječni Bože,

  dovedi nas u društvo nebesnika:

  nek stado tvojih vjernih, makar skromno,

  prispije onamo kamo ga predvodi hrabri Pastir.

  Po Gospodinu.

   

  Darovna molitva

  Udijeli nam, molimo, Gospodine,

  da te uvijek hvalimo ovim vazmenim otajstvima.

  U njima nas trajno ispravljaš:

  daj da nam budu izvor vječne radosti. Po Kristu.

   

  Popričesna molitva

  Pastiru dobri, pogledaj svoje stado

  otkupljeno dragocjenom krvlju tvoga Sina

  i vodi ga na svoje vječne pašnjake.

  Po Kristu.

   

  Razmišljanje uz biblijska čitanja

  GOSPODINE, OBNOVI SVOJU CRKVU!

         Evanđelje je upravo opisalo što je važno jednome pastiru: to je jedan koji ljubi svoje stado; ono mu znači sve. On ne bježi kad je teško, nego ostaje, izdržava - upravo je spreman dati svoj vlastiti život.

         On poznaje svoje stado i ono poznaje njegov glas - jer on s njim govori, komunicira - i govori mu riječi koje ga ohrabruju. To je slika samoga Isusa Krista.

         U evanđeoskom tekstu su dvije riječi koje nas zaokupljaju: dovesti i slušati glas kojeg ovce slušaju jer ga poznaju.

          Dovesti. Važna zadaća, bilo da se radi o ovci ili o ljudima. Ne radi se samo o tome da netko dobro vodi ili može voditi, nego se radi o pitanju: kamo on vodi? Što je njegov cilj, prema kojemu on ide na putu s onima koji su mu povjereni. Biblijski odgovor uvijek glasi: u život.

           On pokazuje kako se ide. On je hrabritelj. On je dobar primjer koji se može slijediti. Ako ide naprijed i zove, može mu se vjerovati i ugledati se u njega. Ne treba se bojati. On ima dobre namjere. Što ih je više ohrabrio, oni postaju hrabriji. Što ih više osposobljava za život, tim više oni postaju sposobniji u životu.

              Dobri pastiri i dobre pastirice su važne - ne samo na pašnjacima, nego i u Crkvi, u obitelji, poduzeću, u ustanovama - stoga molimo danas za to.

  (Priređeno prema tekstu objavljenom na stranici www.franjevci-split.hr koji je priredio fra Jozo Župić)

  RASPORED SVETIH MISA:

  radnim danom:

  18.00 sati

  nedjeljom:

  8.30, 10.30 i 18.30 sati

   

  ŽUPNI URED:

  Ljubazno molimo da župnika kontaktirate u uredovno vrijeme:

  od utorka do petka od 17 do 17.30 sati

  osobnim dolaskom ili pozivom na broj 01/3473128 te nakon sv.Misa.

  Ponedjeljkom, nedjeljom i svetkovinama župni ured ne ureduje.

   

  PRATITE NAS NA FACEBOOK-U!

   
   

   

  Copyright © Župa sv. Josipa Radnika, Zagreb-Gajnice 2009-2021. Sva prava pridržana.