3. vazmena nedjelja, 15.04.2018.g.

  Prvo čitanje: Dj 3, 13-15. 17-19

  Drugo čitanje: 1Iv 2, 1-5a

  Evanđelje: Lk 24,35-48

   

  Zborna molitva

  Bože, nek se tvoj narod vazda raduje što si mu

  obnovio mladost duha.

  Vratio si mu dostojanstvo svojih sinova i kćeri:

  utvrdi ga u nadi da će uskrsnuti.

  Po Gospodinu.

   

  Darovna molitva

  Primi, Gospodine,

  darove svoje raspjevane Crkve.

  Ti si uzrok tolikom veselju:

  daj da nam prijeđe u vječnu radost.

  Po Kristu.

   

  Popričesna molitva

  Pogledaj, Gospodine, svoj narod.

  Ti si ga obnovio otajstvima vječnoga života:

  daj mu da dostigne slavu neraspadljivosti

  u uskrsnuću tijela.

  Po Kristu.

   

  Razmišljanje uz bibilijska čitanja

  SUSRET - PREPOZNAVANJE KRISTA

         Obraćenje se najprije mora dogoditi u srcu svakoga pojedinog čovjeka. Kažemo - dogoditi! To je trenutak kad se ljudska osoba mistično sretne s Kristom, svojim Spasiteljem. Ali se obraćenje mora i događati. To je trajno stanje. Pristupivši Kristu krećemo na put kojim nas on vodi. Korak po korak, bliže Kristu. Obraćenje je neprestano sve dublje upoznavanje Krista i njegove riječi, sve dublje shvaćanje svega što on od nas traži.

          U to treba vjerovati. No, bez vjere u vječni život, vjera uopće nije vjera. Kad bi se ona zaustavila samo na zemaljskom životu, onda ona ne bi imala smisla i Krist za nas ne bi bio ništa više od nekog povijesnog mudraca.

          Važno je, stoga, dok propitujemo svoj vlastiti život vjere, na životnome putu prepoznati Krista, našeg živog učitelja i vođu.

          Kad smo na okupu u ime Isusovo, po njegovoj uputi što nam je dade na odlasku, onda je Uskrsnuli s nama. Treba ga prepoznati na nevidljiv način. To je zato sveti, neizreciv mističan trenutak. Zajedništvo postaje znak njegove prisutnosti, u zajedništvu njegova ga riječ čini živim Učiteljem. Apostoli i njihovi nasljednici nama ga predstavljaju, u kruhu i vinu nam se sav daje, poistovjećuje se s nama i nas obdaruje svojim božanskim životom. To sve treba doživjeti nutarnjim našim predanjem Njemu živom s nama.

  ( Priređeno prema tekstu objavljenom u knjizi "Riječ Božja u promišljanju trenutka" koju je napisao Bono Zvonimir Šagi )

  2. vazmena nedjelja, 08.04.2018.g.

  Prvo čitanje: Dj 4, 32-35

  Drugo čitanje: 1 Iv 5, 1-6

  Evanđelje: Iv 20, 19-31

   

  Zborna molitva

  Bože vječnog milosrđa, ti svake godine vazmenim slavljem

  užižeš vjeru svog svetog naroda. Umnoži u nama milost,

  da sve dublje shvaćamo što je krst koji nas je oprao;

  što je duh koji nas je nanovo rodio;

  što je krv koja nas je otkupila. Po Gospodinu.

   

  Darovna molitva

  Primi, molimo, Gospodine, prinos svojih vjernika.

  Oni su se priznanjem vjere i krštenjem nanovo rodili:

  daj da postignu vječno blaženstvo. Po Kristu.

   

  Popričesna molitva

  Svemogući Bože, daj da pričest vazmenog otajstva

  trajno djeluje u našoj duši. Po Kristu.

   

  Razmišljanje uz biblijska čitanja

  NIJE SVE U OPIPLJIVOME

         To je, dakle, dan kada je Isus konačno svoje učenike, uključivši i Tomu, uvjerio da je sada trajno živ s njima kao uskrsnuli Gospodin. Ali, taj njegov trajni hod, trajno druženje s njima nije vidljivo. I ne treba biti vidljivo! On je tako s njima da ga neprestano mogu doživljavati i u svome srcu. Više im se zato neće javljati, neka to ni ne traže, na vidljiv način. Bit će s njima u znakovima: u njihovom sastajanju i zajedništvu, u riječi, koju im je ostavio, u "lomljenju kruha" kako im je pokazao i naredio činiti, u bratskoj ljubavi. I sam način kako im se poslije uskrsnuća ukazuje obilježava znakove njegove trajne prisutnosti. Ukazuje im se dok su na okupu, misle i razgovaraju o njemu. Vrata su zatvorena, on se najednom pojavljuje vidljiv među njima, nije li to zapravo samo znak da je već bio među njima nevidljiv.

         Nije sve u opipljivome i vidljivome, nije sve niti u racionalnom, nego u otajstvenome i duhovnome. Sve je u onom božanskom, nutarnjem neizrecivom dodiru. Zato mi vjernici moramo učiti doživljavati u vjeri na mističan način svoj trajni susret s Gospodinom.

  (Priređeno prema tekstu objavljenom u knjizi "Riječ Božja u promišljanju trenutka" koju je napisao Bono Zvonimir Šagi)

  Nedjelja Uskrsnuća Gospodinova, 01.04.2018.g.

  Prvo čitanje: Dj 10, 34a. 37-43

  Drugo čitanje: Kol 3, 1-4

  Evanđelje: Iv 20, 1-9

   

  Zborna molitva

  Bože, ti si danas po svojem Jedinorođencu pobijedio smrt

  i nama otvorio pristup vječnom životu.

  Zato slavimo blagdan njegova uskrsnuća:

  obnovi nas, molimo, svojim duhom,

  i daj da i mi uskrsnemo u svjetlo života. Po Gospodinu.

   

  Darovna molitva

  Primi, Gospodine, dar što ga na dan Vazma radosni prinosimo

  za žrtvu, kojom se tvoja Crkva nanovo rađa i hrani.

  Po Kristu.

   

  Popričesna molitva

  Bože, obnovio si svoju Crkvu vazmenim otajstvima:

  štiti je trajno svojom dobrotom i privedi k slavi uskrsnuća.

  Po Kristu.

   

  Razmišljanje uz biblijska čitanja

  IZ RAZOČARANJA U NOVI POLET

  Isus je uskrsnuo! To je vijest koja je tada učenike probudila iz onog stanja razočaranosti koje ih je zahvatilo kad su doživjeli poraz -strašnom smrću ubili su im Učitelja u kojega su polagali svu svoju nadu! Bili su se povukli iz javnosti, posakrivali, bojali su se. Vijest da je grob prazan, u prvom momentu, samo ih je još više prestrašila. Bili su zbunjeni i na dobru vijest žena: grob je prazan, ali javili su im se anđeli i rekli da je Isus uskrsnuo. Što se, zapravo, dogodilo? Prva im je misao bila: netko je možda ukrao njegovo tijelo i sada će pasti sumnja na njih! Nisu bili lakovjerni i nisu odmah povjerovali. Trebalo se osvjedočiti.

  Kad su konačno shvatili -doista je uskrsnuo, i kad su se s njim susreli, kad se pojavio u večer toga istog dana među njima i rekao im: "Mir vama!", unjima se dogodila nezaustavljiva promjena. To je početak. Odatle sve kreće. Od sada je za njih i za sve ljude, koji povjeruju i pristupe ovomu uskrsnulomu, sve novo.

  (Priređeno prema tekstu objavljenom u knjizi "Riječ Božja u promišljanju trenutka" koju je napisao Bono Zvonimir Šagi)

  Nedjelja Muke Gospodnje. Cvjetnica, 25.03.2018.g.

  Prvo čitanje: Iz 50,4-7
  Drugo čitanje: Fil 2, 6-11
  Evanđelje: Mk 14,1 - 15,47

   

  Zborna molitva

  Svemogući vječni Bože, poslušan tvojoj volji naš je Spasitelj uzeo tijelo,
  ponizio sama sebe i podnio sramotu križa. Daj da slijedimo uzor njegova poniženja,
  s njime zajedno trpimo i postignemo slavu uskrsnuća. Po Gospodinu.

   

  Darovna molitva

  Gospodine, smiluj nam se po muci svoga Sina.
  Djelima to ne zaslužujemo, ali se uzdamo u tvoje milosrđe
  i jedinstvenu žrtvu Isusa Krista. Koji s tobom.

   

  Popričesna molitva

  Po ovoj pričesti, smjerno te, Gospodine, molimo:
  Ti si nam smrću svoga Sina dao da se nadamo životu u koji vjerujemo.
  Daj da njegovim uskrsnućem stignemo cilju zemaljskog putovanja. Po Kristu.

   

  Razmišljanje uz biblijska čitanja

  HOSANA, IZRAELSKOM KRALJU

      "Hosana! Blagoslovljen koji dolazi u ime Gospodnje, kralj Izraelov!" Tim rječima pozdravljali su ljudi Isusa u Jeruzalemu, kad je dojahao na magaretu. Tu je govor o kralju koji dolazi u ime Božje; to je dugoočekivani Mesija.

       Biblijski i povijesni pogled na Isusov ulazak u Jeruzalem događa se po križu i po Isusovu uskrsnuću. Tu se pokazuje, da je Isusovo kraljevstvo druge prirode nego li je to kraljevstvo moćnika i velikana ovoga svijeta. Isus će pred Pilatom odgovoriti: "Ti kažeš: ja sam kralj. Ja sam se zato rodio i došao na svijet da svjedočim za istinu." Ovome kralju nije do moći mača, nego do svjedočanstva istine.

       Bog sam poslao je svoga Sina u ovaj svijet, da ljudima navijesti, tko je stvarno Bog, što on daruje ljudima, i kako trebamo odgovoriti na Božja obećanja. Taj kralj će trijumfirati, slaviti pobjedu na križu, a ne vojnom silom!

       Mi smijemo priznati Isusa Krista kraljem neba i zemlje. Ne zaboravimo, da njegova uskrsna pobjeda nad smrću pretpostavlja put križa! Pozvani smo da idemo ovim putom zajedno s Isusom: tada će u našem životu biti bistro i jasno, gdje nam se prije činilo da je sve tamno. Jer, život u Kristu je jači od smrti; ljubav Božja pokazuje se kao pobjednička, i mi vjerom u Krista, već sada smijemo u njoj sudjelovati.

  (Priređeno prema tekstu objavljenom na stranici www.franjevci-split.hr koje je priredio fra Jozo Župić )

  18.03.2018. - PETA KORIZMENA NEDJELJA

  Prvo čitanje: Jr 31, 31-34

  Drugo čitanje: Heb 5,7-9

  Evanđelje: Iv 12, 20-23

   

  Zborna molitva

  Gospodine, Bože naš, tvoj se Sin iz ljubavi za svijet predao u smrt.

  Daj da i mi tvojom pomoću odvažno stupamo putem njegove ljubavi.

  Po Gospodinu.

   

  Darovna molitva

  Svemogući Bože, usliši nam prošnje.

  Ti si nas obasjao svjetlom kršćanske vjere:

  djelovanjem ove žrtve očisti nas od grijeha.

  Po Kristu.

   

  Popričesna molitva

  Svemogući Bože, pričestili smo se tijelom i krvlju tvoga Sina.

  Molimo te da uvijek ostanemo njegovi udovi.

  Po Kristu.

   

  Razmišljanje uz biblijska čitanja:

  PROSLAVITI SE SA SINOM ČOVJEČJIM

         Korizma je za vjernike vrijeme takvog poistovjećivanja s Isusom. Istinski ga je čuo i vidio onaj tko ga prima ozbiljno i svom dušom ide za njim. Istinski ga pozna onaj tko je spreman umirati sebi svaki dan kao pšenično zrno. Korizma je priprava i vježba u takvom nasljedovanju koje ide putem svakodnevnog umiranja s Isusom, kako bi se iz takve smrti rodio novi život i došli neizmjerni plodovi. Neka nam stoga želja da vidimo Isusa ne bude tek usputna zanimljivost, nego ozbiljna odluka da ga istnski upoznamo i ostvarimo puno zajedništvo života s njime.

         Isus stoga i nas svojom riječju vodi prema pravoj slavi i proslavi koju je na zemlji okusio. To je proslava uskrsnuća kojoj je usmjerena i naša korzmena priprava. Isus zna da se prava proslava života događa u smrti i u poniženju. Neupitna je činjenica da će svaki život proći kroz smrt, ali će se proslaviti samo onaj tko se digne iz smrti, čime se pokazuje što je stvarna slava koju Bog namjenjuje ljudima. Ovo je bio ključ Isusova života po kojem je on svoje učenike učio kako se i sami mogu i trebaju proslaviti. A proslaviti su se mogli ako su išli za njim, te ako su poput njega nastojali da se na zemlji proslavi ime Očevo.

  ( Priređeno prema tekstu objavljenom na stranici www.vjeraidjela.com, koji je priredio dr. Ivan Bodrožić )

  RASPORED SVETIH MISA:

  radnim danom:

  18.00 sati

  nedjeljom:

  8.30, 10.30 i 18.30 sati

   

  ŽUPNI URED:

  Ljubazno molimo da župnika kontaktirate u uredovno vrijeme:

  od utorka do petka od 17 do 17.30 sati

  osobnim dolaskom ili pozivom na broj 01/3473128 te nakon sv.Misa.

  Ponedjeljkom, nedjeljom i svetkovinama župni ured ne ureduje.

   

  PRATITE NAS NA FACEBOOK-U!

   
   

   

  Copyright © Župa sv. Josipa Radnika, Zagreb-Gajnice 2009-2021. Sva prava pridržana.