Molitva sv. Leopoldu Bogdanu Mandiću

Bože, jedina prava ljubav i savršeno jedinstvo! Ti si blaženog Leopolda svećenika ukrasio krepošću velikog milosrđa prema grešnicima i potaknuo ga da gorljivo promiće jedinstvo kršćana; daj da po njegovu zagovoru, duhom i srcem obnovljeni svima iskazujemo Tvoju ljubav i puni nade radimo za jedinstvo svih vjernika. Po Kristu Gospodinu našem.
Amen

ZAŠTITA PRIVATNOSTI

Zaštita privatnosti
Kolačići

KAKO DO NAS


PRATITE NAS NA FACEBOOK-U!