Molitva na grobu pokojnika

Gospodine Isuse Kriste! Ti si tri dana počivao u grobu i tako posvetio grobove svih koji u Te vjeruju. Otada ova počivališta ljudskih tijela bude i nadu u Uskrsnuće. Podaj milostivo da Tvoj sluga (službenica) u ovom grobu počiva snom mira do onoga dana kada ga Ti, koji Si Uskrsnuće i Život, uskrisiš i obasjaš te u sjaju Tvoga lica u Nebu ugleda svjetlost vječnu. Koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen.
Pokoj vječni ...

ZAŠTITA PRIVATNOSTI

Zaštita privatnosti
Kolačići

KAKO DO NAS


PRATITE NAS NA FACEBOOK-U!