Zahvala za primljenu milost

Hvala ti, Zaštitnice naša, što si rado uslišila moju molitvu. Dobra moja nebeska
Majko, vjerovao/la sam da me nećeš odbiti. Vjerovao/la sam da će po tvome
majčinskom zagovoru tvoj Sin Isus učiniti ono najbolje za mene. Riječima ne mogu
izraziti svoju zahvalnost tebi, svojoj milosrdnoj zagovornici i zaštitnici, ali
ti znaš sa sam ti svim srcem i svom dušom zahvalan/na. Preporučujem se tvome
majčinskom zagovoru. Nebeska Majko, s tobom i po tebi, neprestano ću
zahvaljivati i slaviti Boga sve do časa svoje smrti.

Amen.

Zdravo Marijo....

ZAŠTITA PRIVATNOSTI

Zaštita privatnosti
Kolačići

KAKO DO NAS


PRATITE NAS NA FACEBOOK-U!