Molitva za blagoslov

Bože Sveti, natopi me blagoslovom, kao što kiša natapa suhu zemlju.
Blagoslovi čas mog začeća, rođenja i sv. krštenja i sve dane djetinjstva moga.
Blagoslovi primanje sv. Potvrde i dane mladosti moje.
Blagoslovi čas sv. Ženidbe i cijelo vrijeme bračnog života.
Blagoslovi moje trudnoće rađanja i odgoja moje djece.
Blagoslovi moju djecu i potomke, obilno ih blagoslovi Gospode.
Blagoslovi moju rodbinu, prijatelje i znance i moj odnos sa njima.

Bože Sveti, natopi nas blagoslovom, kao što kiša natapa suhu zemlju.
Blagoslovi moj rad, molitve i dobra djela da budu na Tvoju slavu.
Blagoslovi molitvene zajednice kojima pripadam da rastu u milosti Tvojoj.
Blagoslovi slušanje Tvojih riječi da ih provedem u djela.
Blagoslovi moje blagovanje Euharistije da mi bude na spasenje.
Blagoslovi moja putovanja da me dovedu do određenog cilja
Blagoslovi i moj odmor da to bude vrijeme provedeno s Tobom.

Bože Sveti, natopi nas blagoslovom, kao što kiša napata suhu zemlju.
Blagoslovi moju prošlost, sadašnjost i budućnost da vršim Tvoju volju.
Blagoslovi me i onda kad Te iznevjerim i griješim i budi mi milostv.
Blagoslovi moje kušnje i križeve da me još više približe k Tebi.
Blagoslovi sve one koji su mi teški da ih ljubim od srca.
Blagoslovi i one koje sam povrijedio da mi oproste, kao ti Bože.
Blagoslovi i čas moje smrti i uvedi me u vječno prebivalište sviju svetih.
Amen!

ZAŠTITA PRIVATNOSTI

Zaštita privatnosti
Kolačići

KAKO DO NAS


PRATITE NAS NA FACEBOOK-U!