Marijo, pohiti da nam pomogneš!

O, Marijo, Majko Božja, Ti koja znaš za jade i nevolje ovoga svijeta, bdij bez prestanka nad nama i nad cijelom Crkvom svoga Sina i budi nam uvijek našom Majkom i Pomoćnicom. Pohiti da nam pomogneš u svim našim potrebama, posebno ..........., budi nam utočište za ovoga polaznog života i isprosi nam život vječni, po zaslugama Isusa, svoga Sina, Gospodina i Otkupitelja našega. Amen. Zdravo Marijo....

ZAŠTITA PRIVATNOSTI

Zaštita privatnosti
Kolačići

KAKO DO NAS


PRATITE NAS NA FACEBOOK-U!