Molitva za bolesnika

Ispis

O, moj Bože, ovaj bolesnik što pred tobom došao je zamoliti za ono što smatra najvažnijim, a Ti mu Bože unesi ove riječi: važno je duši biti zdrav! Gospodine, nek se vrši nad njim tvoja sveta volja u svemu. Ako hoćeš, neka primi zdravlje; ako je tvoja volja, nek nastavi svoj križ nositi. Molim te za nas koji molimo za njega: očisti nam srca da budemo dostojni da preko nas dijeliš svoje svete milosti. Ti ga čuvaj i olakšaj mu boli. Tvoja sveta volja nek se nad njim ispunja i tvoja sveta ljubav nek se očituje u njemu. Pomozi mu da hrabro nosi svoj križ. Amen.