Preporuka Majci Božjoj

Presveta Djevice Marijo, Isusova i moja Majko,
Tebi posvećujem sve svoje misli, riječi i djela današnjeg dana da budu Bogu i Tebi na slavu, a meni na vječno spasenje.
Amen

ZAŠTITA PRIVATNOSTI

Zaštita privatnosti
Kolačići

KAKO DO NAS


PRATITE NAS NA FACEBOOK-U!