Presveta Djevice Marijo

Ispis

Majko i Kraljice moja: tvojemu bezgrešnomu Srcu posvećujem i predajem sebe i čitavo svoje biće, svoje misli, riječi i djela. Raspolaži sa mnom i sa svime što mi pripada, sada i u vječnosti, na hvalu i slavu Presvetoga Trojstva, za posvećenje Crkve i spasenje cijeloga svijeta. Bezgrešna moja Majko, pomozi mi živjeti dostojno moga krsnog posvećenja, da neopozivo pripadam svome Otkupitelju. Daj da poput tebe slušam poticaje Duha Svetoga. Neka se u meni, i po meni, uvijek i u svemu vrši volja Božja.Amen.

Zdravo, Marijo...