Psalmi 1-30

 

PSALAM 1                                                                                                                     

Dva puta

1

Blago čovjeku koji ne slijedi savjeta opakih,

ne staje na putu grešničkom

i ne sjeda u zbor podrugljivaca,

već uživa u Zakonu Jahvinu,

o Zakonu njegovu misli dan i noć.

On je k'o stablo zasađeno

pokraj voda tekućica

što u svoje vrijeme plod donosi;

lišće mu nikad ne vene,

sve što radi dobrim urodi.

 

Nisu takvi opaki, ne, nisu takvi!

Oni su k'o pljeva što je vjetar raznosi.

Stoga se opaki neće održati na sudu,

ni grešnici u zajednici pravednih.

Jer Jahve zna put pravednih,

a propast će put opakih.

 

 

  

PSALAM 2

Mesijanska drama

2

Zašto se bune narodi,

zašto puci ludosti snuju?

Ustaju kraljevi zemaljski,

knezovi se ròtē protiv Jahve

i Pomazanika njegova:

"Skršimo okove njihove

i jaram njihov zbacimo!"

 

Smije se onaj što na nebu stoluje,

Gospod im se podruguje.

Tad im veli u svom gnjevu,

žestinom ih on zbunjuje:

"Tȁ ja kralja svog postavih

nad Sionom, svojom svetom gorom."

 

Obznanjujem odluku Jahvinu:

Gospodin mi reče:

"Ti si sin moj, danas te rodih.

Zatraži samo, i dat ću ti puke u baštinu,

i u posjed krajeve zemaljske.

Vladat ćeš njima palicom gvozdènōm

i razbit ih kao sud lončarski."

 

10 Opametite se sada, vi kraljevi,

Urazumite se, suci zemaljski.

11 Služite Jahvi sa strahom,

s trepetom se pokorite njemu,

12 da se ne razgnjevi te ne propadnete na putu,

kad uskoro plane srdžba njegova.

 

Blago svima koji se njemu utječu!

 


PSALAM 3

Jutarnji vapaj progonjena pravednika

3

Psalam. Davidov.

Kad je David bježao pred sinom Abšalomom.

Jahve, koliko je tlačitelja mojih,

koliki se podižu na me!

Mnogi su što o meni zbore:

"Nema mu spasenja u Bogu!"

 

Ti si ipak štit moj, Jahve;

slavo moja, ti mi glavu podižeš.

Iza sveg glasa Jahvi zavapih,

i on me usliša sa svete gore svoje.

 

Sad mogu leć' i usnuti,

i onda ustat' jer me Jahve drži.

Ne bojim se tisuća ljudi

što me opsjedaju dušmanski.

 

Ustani, o Jahve!

Spasi me, o Bože moj!

Ti udaraš po obrazu sve neprijatelje moje,

opakima zube razbijaš.

 

U Jahve je spasenje:

na tvom narodu tvoj je blagoslov!

 


PSALAM 4

Večernja molitva

4

Zborovođi. Uz žičana glazbala.

Psalam. Davidov.

Kad zazovem, usliši me, Bože, pravdo moja,

ti što me u tjeskobi ìzbavī:

smiluj mi se, usliši moju molitvu!

 

Sinovi čovječji, dokle će vam srca ostati tvrda?

Zašto ispraznost ljubite, opsjenu slijedite?

 

Znajte: Jahve čudesno uzvisuje prijatelja svoga;

Gospodin će me uslišiti kad ga zazovem.

 

Promislite u srcima i ne griješite,

dršćite na svojim ležajima i zanijemite.

 

Prinesite žrtve pravedne,

u Jahvu se uzdajte!

 

Mnogi govore: "Tko će nam pokazati sreću?"

Obasjaj nas, Jahve, svjetlom svoga lica!

 

Više si u srce moje ulio radosti

nego kad obilno rode pšenica i vino.

 

Čim legnem, odmah u miru i usnem,

jer mi samo ti, o Jahve,

daješ miran počinak.

 

 

PSALAM 5

Jutarnja molitva

5

Zborovođi. Uz frule.

Psalam. Davidov.

Čuj, o Jahve, riječi moje,

jecaje moje razaberi!

Osvrni se na glas mog prizivanja,

o Kralju moj i Bože moj,

jer tebe vruće zazivam!

Jahve, zorom glas mi već čuješ,

zorom ti već lijem molitve u nadi čekajuć'.

 

Jer ti nisi Bog kom je nepravda mila:

zlobniku nema boravka s tobom,

opaki ne mogu opstati pred tvojim pogledom.

Mrziš sve što čine bezakonje

i uništavaš lažljivce.

Varalica i krvopija

Jahvi se gadi.

 

Po velikoj dobroti tvojoj

unići ću u Dom tvoj;

past ću ničice pred svetim Domom tvojim,

Jahve, prepun poštovanja.

U svojoj me pravdi vodi

poradi mojih dušmana,

svoj put mi poravnaj pred očima.

 

10 U njihovim ustima iskrenosti nema,

srce im je puno zloće;

grlo im je grob otvoren,

a jezikom laskaju.

11 Kazni ih, o Bože!

Nek' propadnu oni i osnove njine,

otjeraj ih zbog mnogih nedjela njihovih;

tȁ oni se digoše na tebe.

 

12 Nek' se raduju svi što se utječu tebi,

neka kliču sve dovijeka!

Štiti ih i nek se vesele u tebi

koji ljube ime tvoje,

13 jer pravednika, Jahve, ti blagoslivljaš,

dobrotom ga svojom k'o štitom zaklanjaš.

 


PSALAM 6

Vapaj u nevolji

6

Zborovođi. Uz žičano glazbalo. U oktavi.

Psalam. Davidov.

Jahve, nemoj me karati u srdžbi svojoj,

ne kažnjavaj me u svojoj jarosti!

Smiluj mi se, Jahve, jer sam iznemog'o,

Jahve, ozdravi me jer dršću kosti moje.

Duboko mi je duša potresena,

a ti, o Jahve - dokle ćeš?

 

Vrati se, Jahve, dušu mi izbavi,

spasi me rad svoje dobrote:

jer među mrtvima tko te se sjeća,

u Podzemlju tko ti hvale pjeva?

 

Iznemogoh od pusta jecanja,

u noći postelju plačem zalijevam,

suzama ležaj natapam.

Od žalosti oko mi gasne i slabi,

jer su mnogi neprijatelji moji.

 

Odstupite od mene, svi opaki,

jer je Jahve plač moj čuo.

10 Čuo je Jahve molbu moju,

Jahve je primio moju molitvu.

11 Neka se postide i užasno zbune svi moji dušmani,

i puni srama neka smjesta odstupe.

 

 

PSALAM 7

Molitva progonjena pravednika

7

Tužaljka. Davidova.

Ispjeva je Jahvi zbog Kuša Benjaminovca.

O Jahve, Bože moj, tebi se utječem,

od svih progonitelja spasi me, oslobodi,

da mi dušu ne zgrabe kao lav

što razdire, a nema tko da izbavi.

 

Jahve, Bože moj, ako to učinih,

ako je nepravda na rukama mojim,

ako zlom uzvratih prijatelju,

ili oplijenih nepravedna tužitelja:

neka mi dušmanin progoni dušu i zgrabi je,

neka mi život u zemlju satre

i jetru u prašinu baci.

 

Ustani, Jahve, u svom gnjevu,

digni se na bijes tlačitelja mojih.

Probudi se! Sud mi sazovi!

Neka te okruži skupština narodna,

nad njom sjedni visoko!

O Jahve, dosudi mi pravo po pravosti mojoj

i po nevinosti koja je u meni.

10 Dokrajči bezakonje zlotvora, pravedna podigni,

pravedni Bože koji proničeš srca i bubrege.

 

11 Meni je štit Bog

koji spasava čestita srca.

12 Bog je pravedan sudac,

on povazdan prijeti:

13 ako se ne obrate, mač će naoštriti,

luk će svoj zapet' i pravo smjerit'.

14 Spremit će za njih smrtonosno oružje,

strijele će svoje užariti.

 

15 Eto, zlotvor zače nepravdu, otrudnje pakošću

i podlost rodi.

16 Iskopa jamu i prodube;

sam u jamu svoju pade!

17 Pakost će njegova pasti njemu na glavu,

njemu na tjeme okrenut se nasilje njegovo.

18 A ja ću hvaliti Jahvu zbog pravde njegove

i pjevat ću imenu Jahve višnjega.

 

 

PSALAM 8

Darežljivost Stvoriteljeva

8

Zborovođi. Po napjevu "Tijesci".

Psalam. Davidov.

Jahve, Gospode naš,

divno je ime tvoje po svoj zemlji,

veličanstvom nebo natkriljuješ!

U ustima djece i dojenčadi

hvalu si spremio protiv neprijatelja,

da postidiš mrzitelja, zlotvora.

Gledam ti nebesa, djelo prstiju tvojih,

mjesec i zvijezde što ih učvrsti -

pa što je čovjek da ga se spominješ,

sin čovječji te ga pohodiš?

 

Ti ga učini malo manjim od Boga,

slavom i sjajem njega okruni.

Vlast mu dade nad djelima ruku svojih,

njemu pod noge sve podloži:

ovce i svakolika goveda,

i zvijeri poljske k tome,

ptice nebeske i ribe morske,

i što god prolazi stazama morskim.

 

10 Jahve, Gospode naš,

divno je ime tvoje po svoj zemlji!

 

 

PSALAM 9

Bog ponizuje bezbožne a spasava ponizne

9

Zborovođi. Po napjevu "Umri za sina".

Psalam. Davidov.

ALEF

Slavim te, Jahve, svim srcem svojim,

ispovijedam sva čudesna djela tvoja.

Radujem se i kličem tebi,

pjevam imenu tvome, Svevišnji!

BET

Dušmani moji natrag krenuše,

padoše i pred licem tvojim pogiboše.

Jer ti se zauze za moje pravo i parbu moju,

ti sjede na prijesto - sudac pravedan:

GIMEL

ti pokara pogane, pogubi bezbošca,

ime im izbrisa dovijeka.

Dušmani klonuše, smrvljeni zauvijek,

ti im gradove razori - nesta im spomena.

HE

Ali Jahve dovijeka stoluje,

postavi prijesto svoj da sudi:

sam po pravdi sudi krug zemaljski,

izreče pucima osudu pravednu.

VAU

10 Jahve je tvrđava tlačenom,

tvrđava spasa u danima tjeskobe.

11 Nek' se uzdaju u te koji znaju ime tvoje,

jer ne ostavljaš onih što ljube tebe, o Jahve.

ZAJIN

12 Pjevajte Jahvi koji prebiva na Sionu,

razglašujte među pucima djela njegova,

13 jer ih se spomenu kao osvetnik krvi

i siromaškog jauka ne zaboravi.

HET

14 Smiluj mi se, Jahve:

pogledaj nevolju u koju me vrgoše neprijatelji moji,

od vrata smrti izbavi me

15 da naviještam sve hvale tvoje na vratima kćeri Sionske,

da radostan kličem zbog spasenja tvoga.

TET

16 Pogani padoše u jamu koju sami iskopaše,

zamka koju potajno staviše uhvati nogu njihovu.

17 Jahve se iskaza i sud održa;

grešnik se spleo u djela svoja.

JOD

18 Nek' grešnici odu u Podzemlje,

svi pogani što zaboraviše Boga.

KAF

19 Jer siromah neće pasti u zaborav zauvijek,

ufanje ubogih neće biti zaludu dovijeka.

20 Ustani, Jahve, da se ne osili čovjek,

nek' pogani budu osuđeni pred tobom!

21 Strah im, o Jahve, utjeraj,

nek' spoznaju pogani da su smrtnici!

 

 

 

PSALAM 10 (9)

LAMED

10

Zašto, Jahve, stojiš daleko,

zašto se skrivaš u dane tjeskobe?

Obijesni bezbožnik jadnika goni,

u zamke ga hvata koje mu postavi.

 

Bezbožnik se pohlepom hvali,

NUN

lakomac psuje i Jahvu prezire.

Bezbožnik zbori u obijesti svojoj:

"Ne, istrage nema! Tȁ ni Boga nema!"

I u tome sva mu je misao.

Puti su mu svagda uspješni,

na sudove tvoje on i ne misli,

sve protivnike svoje prezire.

U srcu veli: "Neću posrnuti!

Ni u kojem koljenu neću biti nesretan."

PE

Usta mu puna kletve, lukavstva i prijevare,

pod jezikom njegovim muka i nesreća.

U zasjedi čuči pokraj ograda,

potajno ubija nevina,

AJIN

očima siromaha vreba.

U zaklonu sjedi k'o lav u pećini,

vreba da opljačka jadnika

i da ga povuče u mrežu.

10 Pritajen čuči na zemlji,

od nasilja mu siromasi padaju.

11 U srcu svome veli: "Zȁboravi Gospod,

odvrati lice i nikoga ne vidi!"

KOF

12 Ustani, Gospode Bože, podigni ruku,

ne zaboravi siromaha.

13 Zašto da bezbožnik prezire Boga,

zašto da kaže u srcu: "Neće kazniti!"

REŠ

14 Jer ti vidiš, gledaš jad i nevolju,

u ruci je mjeriš.

Siromah se tebi predaje,

ubogu ti si pomoć!

ŠIN

15 Pakosnu grešniku satri mišicu,

kazni mu pakost da je više ne bude!

16 Jahve je kralj u vijeke vjekova,

iz zemlje njegove nestat će pogana.

TAU

17 Počuj, o Jahve, čežnju siromašnih,

okrijepi im srce, uho prikloni:

18 da zaštitiš pravo ubogih i tlačenih,

da straha više ne zadaje čovjek zemljànī.PSALAM 11 (10)

Pouzdanje pravednikovo

11

Zborovođi.

Psalam. Davidov.

Jahvi se utječem!

Zašto dakle govorite duši mojoj:

"Odleti u goru kao ptica!

Gle, bezbožnici već luk napeše,

za tetivu strijelu zapeše

da iz potaje ustrijele pravednika.

Kad su temelji uzljuljani,

što da učini pravednik?"

 

Jahve je u svom svetom Hramu,

na nebeskom sjedi prijestolju.

Oči njegove motre,

vjeđama proniče sinove ljudske.

Jahve proniče pravedna i nepravedna,

iz dna duše mrzi silnika.

Na grešnike će izlit' žeravu i sumpor,

vjetar ognjeni bit će dio njine sudbine.

Pravedan je Jahve i pravednost ljubi,

čestiti će gledat' lice njegovo.PSALAM 12 (11)

Pomoćnik protiv podlácā

12

Zborovođi. U oktavi.

Psalam. Davidov.

U pomoć, Jahve, jer nestaje pobožnih,

vjernosti nema više među ljudima!

Svatko laže svome bližnjemu,

govori usnama lažljivim i srcem dvoličnim.

 

Istrijebi, Jahve, sve usne lažljive

i jezik hvastavi;

one što zbore: "Jezik je naša snaga,

naše su usne za nas:

tko nam što može?"

"Zbog nevolje tlačenih i jauka ubogih

sada ću ustati - govori Jahve -

spasenje donijet' onom tko ga želi."

Riječi su Jahvine riječi iskrene,

srebro prokušano, od zemlje odvojeno,

sedam puta očišćeno.

 

O Jahve, ti ćeš bdjeti nad nama,

od naraštaja ovog čuvat' nas svagda,

pa nek' se okolo vrzu zlotvori,

nek' se izdižu ljudi najgori.

 

 

PSALAM 13 (12)

Pouzdan vapaj

13

Zborovođi.

Psalam. Davidov.

Tȁ dokle, Jahve, dokle ćeš me zaboravljati?

Dokle ćeš skrivati lice od mene?

Dokle ću nositi bol u duši;

tugu u srcu obdan i obnoć?

Dokle će se dušmanin dizat' na me?

 

Pogledaj, usliši, Jahve, Bože moj!

Prosvijetli mi oči da ne zaspim nasmrt,

nek' ne kaže dušmanin: "Nadjačah njega!"

Nek' ne kliču protivnici ako posrnem!

 

Ja se u tvoju dobrotu uzdam,

nek' mi se srce raduje spasenju tvome!

Pjevat ću Jahvi koji mi učini dobro,

pjevat ću imenu Jahve Svevišnjeg!

 

 

PSALAM 14 (13)

Čovjek bez Boga

14

Zborovođi.

Davidov.

Bezumnik reče u srcu:

"Nema Boga."

Pokvareni rade gadosti;

nitko da čini dobro.

 

Jahve s nebesa gleda na sinove ljudske

da vidi ima li tko razuman Boga da traži.

No, svi skrenuše zajedno, svi se pokvariše:

nitko da čini dobro - nikoga nema.

 

Neće li se urazumiti svi što bezakonje čine,

koji proždiru narod moj kao da jedu kruha?

Ne zazivlju ime Jahvino:

jednom će drhtati od straha,

jer je Bog s rodom pravednim.

Želite razbiti nakane ubogog:

Jahve je utočište njegovo.

 

O neka dođe sa Siona spas Izraelu!

Kad Jahve promijeni udes naroda svoga,

klicat će Jakov, radovat se Izrael.

 


PSALAM 15 (14)

Gost Jahvin

15

Psalam.

Davidov.

Jahve, tko smije prebivati u šatoru tvome,

tko li stanovati na svetoj gori tvojoj?

 

Onaj samo tko živi čestito,

koji čini pravicu,

i istinu iz srca zbori,

i ne kleveće jezikom;

koji bližnjem zla ne nanosi

i ne sramoti susjeda svoga;

koji zlikovca prezire,

a poštuje one što se Jahve boje;

koji se zaklinje prijatelju,

a ne krši prisege,

i ne daje novca na lihvu,

i ne prima mita protiv nedužna.

 

Tko tako čini,

pokolebat' se neće dovijeka.

 

 

PSALAM 16 (15)

Jahve - moja baština

16

Miktam.

Davidov.

Čuvaj me, Bože, jer se tebi utječem.

Jahvi rekoh: "Ti si moj gospodar,

nema mi blaženstva bez tebe!"

Za svetima što su u zemlji

sav plamtim od čežnje!

Gomilaju patnje moje

koji slijede bogove tuđe.

Ja im ljevanica nalijevat' neću,

ime im spominjat' neću usnama.

Jahve mi je baština i kalež:

Ti u ruci držiš moju sudbinu.

Na divnu zemlju padoše mi konopi,

vrlo mi je mila moja baština.

 

Blagoslivljam Jahvu koji me svjetuje

te me i noću srce opominje.

Jahve mi je svagda pred očima;

jer mi je zdesna, neću posrnuti.

Stog' mi se raduje srce i kliče duša,

i tijelo mi spokojno počiva.

10 Jer mi nećeš ostavit' dušu u Podzemlju

ni dati da pravednik tvoj truleži ugleda.

11 Pokazat ćeš mi stazu u život,

puninu radosti pred licem svojim,

sebi zdesna blaženstvo vječno.

 

 

 PSALAM 17 (16)

Vapaj nevina čovjeka

17

Molitva.

Davidova.

Počuj, Jahve pravedni,

i vapaj mi poslušaj,

usliši molitvu iz usta iskrenih!

Od tebe nek' mi dođe presuda,

tvoje oči vide što je pravo.

Istraži mi srce, pohodi noću,

ognjem me iskušaj,

al' u meni nećeš nać' bezakonja.

Ne zgriješiše usta moja

kao što griješe ljudi:

po riječima usta tvojih čuvah putove Zakona.

Korak mi čvrsto prionu za tvoje staze,

ne zasta mi noga na putima tvojim.

 

Zazivam te, Bože, ti ćeš me uslišit':

prikloni mi uho i čuj riječi moje.

Proslavi na meni dobrotu svoju,

ti koji od dušmana izbavljaš

one što se utječu desnici tvojoj.

Čuvaj me k'o zjenicu oka,

sakrij me u sjenu krila svojih

od zlotvora što na me nasrću.

 

Dušmani me bijesni opkoljuju,

10 bešćutno srce zatvaraju

i ustima zbore naduto,

11 Koraci njini sad me okružuju,

smjeraju da me na zemlju obore;

12 slični lavu dok se, zinuv, na plijen obara

i laviću što vreba u potaji.

 

13 Ustani, Jahve, presretni ga i obori,

od grešnika mi život mačem spasi,

14 a rukom od ljudi, Gospodine:

od ljudi kojih je dio ovaj život,

kojima želudac puniš dobrima;

kojih su sinovi siti,

a djeci daju što im pretekne.

15 A ja ću u pravdi gledati lice tvoje,

i jednom kad se probudim,

sit ću ga se nagledati.PSALAM 18 (17)

Kraljeva zahvalnica

18

Učitelju zbora. Od Jahvina sluge Davida koji Jahvi ispjeva ovu pjesmu u onaj dan kad ga Jahve oslobodi iz ruku neprijatelja i iz ruke Šaulove. On reče:

Ljubim te, Jahve, kreposti moja!

Jahve, hridino moja, utvrdo moja spase moj;

Bože moj, pećino moja kojoj se utječem,

štite moj, snago spasenja moga, tvrđavo moja!

 

Zazvat ću Jahvu, hvale predostojna,

i od dušmana bit ću izbavljen.

Valovi smrti okružiše mene,

prestraviše me bujice pogubne.

Užad Podzemlja sputiše me,

smrtonosne zamke padoše na me:

u nevolji zazvah Jahvu

i Bogu svome zavapih.

Iz svog Hrama zov mi začu,

i vapaj moj mu do ušiju doprije.

 

I zemlja se potrese i uzdrhta,

uzdrmaše se temelji gora,

pokrenuše se, jer On gnjevom planu.

Iz nosnica mu dim se diže,

iz usta mu oganj liznu,

ugljevlje živo od njega plamsa.

10 On nagnu nebesa i siđe,

pod nogama oblaci mu mračni.

11 Na keruba stade i poletje;

na krilima vjetra zaplovi.

12 Ogrnu se mrakom kao koprenom,

prekri se tamnim vodama i oblacima tmastim,

13 od blijeska pred licem njegovim

užga se ugljevlje plameno.

14 Jahve s neba zagrmje,

Svevišnjega glas se ori.

15 Odape strijele i dušmane rasu,

izbaci munje i na zemlju ih obori.

16 Morska se dna pokazaše,

i temelji svijeta postaše goli

od strašne prijetnje Jahvine,

od olujna daha gnjeva njegova.

 

17 On pruži s neba ruku i mene prihvati,

iz silnih voda on me izbavi.

18 Od protivnika moćnog mene oslobodi,

od dušmana mojih jačih od mene.

19 Navališe na me u dan zlosretni,

ali me Jahve zaštiti,

20 na polje prostrano izvede me,

spasi me jer sam mu mio.

 

21 Po pravednosti mojoj Jahve mi uzvrati,

po čistoći ruku mojih on me nagradi,

22 jer čuvah putove Jahvine,

od Boga se svoga ne udaljih.

23 Odredbe njegove sve su mi pred očima,

zapovijedi njegove nisam odbacio,

24 do srži odan njemu sam bio,

čuvam se grijeha svakoga.

25 Jahve mi po pravdi mojoj vrati,

čistoću ruku mojih vidje.

 

26 S prijateljem ti si prijatelj,

poštenu poštenjem uzvraćaš.

27 S čovjekom čistim ti si čist,

a lukavca izigravaš,

28 jer narodu poniženu spasenje donosiš,

a ponižavaš oči ohole.

29 Jahve, ti moju svjetiljku užižeš,

Bože, tminu moju obasjavaš:

30 s tobom udaram na čete dušmanske,

s Bogom svojim preskačem zidine.

 

31 Savršeni su puti Gospodnji,

i riječ je Božja ognjem kušana.

On, samo on, štit je svima

koji se k njemu utječu.

 

32 Jer tko je Bog osim Jahve?

Tko li je hridina osim Boga našega?

33 Taj Bog me snagom opasuje,

stere mi put besprijekoran,

34 noge mi dade brze k'o u košute

i postavi me na visine čvrste,

35 ruke mi za borbu uvježba

i mišice da lûk mjedeni napinju.

 

36 Daješ mi štit svoj koji spasava,

tvoja me desnica drži,

tvoja me brižljivost uzvisi.

37 Pouzdanje daješ mom koraku,

i noge mi više ne posrću.

38 Pognah svoje dušmane i dostigoh,

i ne vratih se dok ih ne uništih.

39 Obaram ih, nè mogû se dići,

padaju, pod nogama mi leže.

 

40 Ti me opasa snagom za borbu,

a protivnike moje meni podloži.

41 Ti dušmane moje u bijeg natjera,

i rasprših one koji su me mrzili.

42 Vapiju u pomoć - nikog da pomogne;

vapiju Jahvi - ne odaziva se.

43 Smrvih ih kao prah na vjetru,

zgazih ih k'o blato na putu.

 

44 Ti me ȉzbavī od bune u mom narodu,

postavi me glavarom pogana,

puk koji ne poznavah služi mi.

45 Svaki moj šapat pokorno on sluša,

sinovi tuđinci meni laskaju;

46 sinovi tuđinski gube srčanost,

izlaze dršćuć' iz svojih utvrda.

 

47 Živio Jahve! Blagoslovljena hridina moja!

Neka se uzvisi Bog, spasenje moje!

48 Bog koji mi daje osvetu

i narode meni pokorava.

 

49 Od dušmana me mojih izbavljaš

i nad protivnike me moje izdižeš,

ti mene od čovjeka silnika spasavaš.

 

50 Zato te slavim, Jahve, među pucima

i psalam pjevam tvome Imenu:

51 umnožio si pobjede kralju svojemu,

pomazaniku svome milost si iskazao,

Davidu i potomstvu njegovu navijeke.

 

 

 PSALAM 19 (18)

Jahve - Sunce pravde

19

Zborovođi.

Psalam. Davidov.

Nebesa slavu Božju kazuju,

naviješta svod nebeski djelo ruku njegovih.

Dan danu to objavljuje,

a noć noći glas predaje.

Nije to riječ, a ni govor nije,

nije ni glas što se može čuti,

al' po zemlji razliježe se jeka,

riječi sve do nakraj svijeta sežu.

 

Ondje suncu razape šator,

te ono k'o ženik iz ložnice ide,

k'o div kliče kad prelijeće stazu.

Izlazi ono od nebeskog kraja,

i put mu se opet s krajem spaja,

ne skriva se ništa žaru njegovu.

 

Savršen je Zakon Jahvin - dušu krijepi;

pouzdano je Svjedočanstvo Jahvino - neuka uči;

prȁva je naredba Jahvina - srce sladi;

čista je zapovijed Jahvina - oči prosvjetljuje;

10 neokaljan strah Jahvin - ostaje svagda;

istiniti sudovi Jahvini - svi jednako pravedni,

11 dragocjeniji od zlata, od zlata čistoga,

slađi od meda, meda samotoka.

 

12 Sluga tvoj pomno na njih pazi,

vrlo brižno on ih čuva.

13 Ali tko propuste svoje da zapazi?

Od potajnih grijeha očisti me!

14 Od oholosti čuvaj slugu svoga

da mnome ne zavlada.

Tad ću biti neokaljan,

čist od grijeha velikoga.

 

15 Moje ti riječi omiljele

i razmišljanje srca moga pred licem tvojim.

Jahve, hridi moja, otkupitelju moj!

 


PSALAM 20 (19)

Molitva za kralja

20

Zborovođi.

Psalam. Davidov.

Uslišio te Jahve u dan nevolje,

štitilo te ime Boga Jakovljeva!

Poslao ti pomoć iz Svetišta,

branio te sa Siona!

Spomenuo se svih ti prinosnica,

bila mu mila paljenica tvoja!

Udijelio ti što ti srce želi,

ispunio sve namisli tvoje!

Radovali se tvojoj pobjedi,

u ime Boga svoga dizali stjegove!

Ispunio Jahve svaku molbu tvoju!

 

Znam evo: Jahve će pobjedu dati svom pomazaniku,

uslišit ga iz svetih nebesa

snagom pobjedne desnice svoje.

Jedni se hvale kolima bojnim, drugi konjima,

mi imenom Jahve, Boga našega!

Oni posrću i padaju,

mi se držimo i stojimo.

 

10 Jahve, daruj pobjedu kralju,

usliši nas u dan kad te zazovemo!

 


PSALAM 21 (20)

Zahvala za kralja

21

Zborovođi.

Psalam. Davidov.

Jahve, zbog tvoje se moći kralj veseli,

zbog pomoći tvoje radosno kliče.

Ti mu ispuni želju srca,

ne odbi molitve usana njegovih.

Ti ga predusrete blagoslovima sretnim,

na glavu mu krunu stavi od suhoga zlata.

Za život te molio, i ti mu dade

premnoge dane - za vijeke vjekova.

Pomoću tvojom slava je njegova velika,

uresio si ga veličanstvom i sjajem.

Ti ga učini blagoslovom za vjekove,

veseliš ga radošću lica svojega.

Doista, kralj se uzda u Jahvu

i po dobroti Svevišnjega neće se pokolebati.

 

Tvoja ruka nek' pronađe sve dušmane tvoje,

desnica tvoja neka stigne one koji te mrze!

10 Nek' budu kao u peći ognjenoj

kad se ukaže lice tvoje!

Nek' ih Jahve gnjevom uništi,

neka ih proguta oganj!

11 Njihovo potomstvo satri sa zemlje

i rod im iz sinova ljudskih.

12 Ako li stanu zlo kovati protiv tebe,

ako spremaju spletke, neće uspjeti.

13 Ti ćeš ih natjerati u bijeg,

svoj luk ćeš usmjeriti na njih.

14 Ustani, Jahve, u sili svojoj!

Daj nam da pjesmama slavimo snagu tvoju!PSALAM 22 (21)

Patnje i nade pravednika

22

Zborovođi. Po napjevu "Košuta u zoru".

Psalam. Davidov.

Bože moj, Bože moj, zašto si me ostavio?

Daleko si od ridanja moga.

Bože moj, vičem danju, al'ne odvraćaš;

noću vapijem i nema mi počinka.

A ipak, ti u Svetištu prebivaš,

Nado Izraelova!

U tebe se očevi naši uzdaše,

uzdaše se, i ti ih izbavi;

k tebi su vikali i spasavali se,

u tebe se uzdali, i postidjeli se nisu.

 

A ja, crv sam, a ne čovjek,

ruglo ljudi i naroda prezir.

Koji me vode, podruguju se meni,

razvlače usne, mašu glavom:

"U Jahvu se on uzda, neka ga sad izbavi,

neka ga spasi ako mu omilje!"

10 Iz krila majčina ti si me izveo,

mir mi dao na grudima majke.

11 Tebi sam predan iz materine utrobe,

od krila majčina ti si Bog moj.

12 Ne udaljuj se od mene, blizu je nevolja,

a nikog nema da mi pomogne.

 

13 Opkoliše me junci mnogobrojni,

bašanski bikovi okružiše mene.

14 Ždrijela svoja razvaljuju na me

k'o lav koji plijen kida i riče.

 

15 Kao voda razlih se,

sve mi se kosti rasuše;

srce mi posta poput voska,

topi se u grudima mojim.

16 Grlo je moje kao crijep suho,

i moj se jezik uz nepce slijepi:

u prah smrtni bacio si mene.

 

17 Opkolio me čopor pasa,

rulje me zločinačke okružile.

Probodoše mi ruke i noge,

18 sve kosti svoje prebrojiti mogu,

a oni me gledaju i zure na me.

19 Haljine moje dijele među sobom

i kocku bacaju za odjeću moju.

 

20 Ali ti, o Jahve, daleko mi ne budi;

snago moja, pohiti mi u pomoć!

21 Dušu moju istrgni maču,

iz šapa pasjih život moj.

22 Spasi me iz ralja lavljih

i jadnu mi dušu od rogova bivoljih!

 

23 A sada, braći ću svojoj naviještat' ime tvoje,

hvalit ću te usred zbora.

24 "Koji se bojite Jahve, hvalite njega!

Svi od roda Jakovljeva, slavite njega!

Svi potomci Izraelovi, njega se bojte!

25 Jer nije prezreo ni zaboravio muku jadnika,

i nije sakrio lice svoje od njega;

kad ga je zazvao, on ga je čuo."

26 Zato ću te hvaliti u zboru veliku,

pred vjernicima tvojim izvršit' zavjete.

27 Siromasi će jesti i nasitit će se,

hvalit će Jahvu koji traže njega:

nek' živi srce vaše dovijeka!

 

28 Spomenut će se i Jahvi se vratit'

svi krajevi zemlje;

pred njim će nȉcē pasti

sve obitelji pogana.

29 Jer Jahvino je kraljevstvo,

on je vladar pucima.

30 Njemu će se jedinom klanjati svi koji snivaju u zemlji,

pred njim se sagnuti svi koji u prah silaze.

I moja će duša za njega živjeti,

31 njemu će služiti potomstvo moje.

O Gospodu će se pripovijedat' 32 slijedećem koljenu,

 

o njegovoj pravdi naviještati narodu budućem:

"Ovo učini Jahve!"PSALAM 23 (22)

Jahve - Pastir dobri

23

Psalam.

Davidov.

Jahve je pastir moj:

ni u čem ja ne oskudijevam;

na poljanama zelenim

on mi daje odmora.

Na vrutke me tihane vodi

i krijepi dušu moju.

Stazama pravim on me upravlja

radi imena svojega.

 

Pa da mi je i dolinom smrti proći,

zla se ne bojim, jer si ti sa mnom.

Tvoj štap i palica tvoja

utjeha su meni.

 

Trpezu preda mnom prostireš

na oči dušmanima mojim.

Uljem mi glavu mažeš,

čaša se moja prelijeva.

Dobrota i milost pratit će mene

sve dane života moga.

U Jahvinu ću domu prebivati

kroz dane mnoge.

 

 

PSALAM 24 (23)

Svečani Jahvin ulazak u Svetište

24

Psalam.

Davidov.

Jahvina je zemlja i sve na njoj,

svijet i svi koji na njemu žive.

On ga na morima utemelji

i na rijekama učvrsti.

 

Tko će uzići na Goru Jahvinu,

tko će stajati na svetom mjestu njegovu?

Onaj u koga su ruke čiste i srce nedužno:

duša mu se ne predaje ispraznosti,

i ne kune se varavo.

On blagoslov prima od Jahve

i nagradu od Boga, Spasitelja svoga.

Takav je naraštaj onih koji traže njega,

koji traže lice Boga Jakovljeva.

 

"Podignite, vrata, nadvratnike svoje,

dižite se, dveri vječne,

da uniđe Kralj slave!"

"Tko je taj Kralj slave?"

"Jahve silan i junačan,

Jahve silan u boju!"

"Podignite, vrata, nadvratnike svoje

dižite se, dveri vječne,

da uniđe Kralj slave!"

10 "Tko je taj Kralj slave?"

"Jahve nad Vojskama - on je Kralj slave!"

 

 

PSALAM 25 (24)

Molitva u pogibelji

25

Davidov.

ALEF

K tebi, Jahve, uzdižem dušu svoju,

BET

u tebe se uzdam, Bože moj:

ne daj da se postidim,

da se ne vesele nada mnom dušmani!

GIMEL

Koji se u tebe uzdaju, postidjet se neće:

postidjet će se koji se lako iznevjere.

DALET

Pokaži mi, Jahve, svoje putove,

nauči me svojim stazama!

HE

Istinom me svojom vodi i pouči me,

jer ti si Bog, moj Spasitelj:

VAU

u tebe se pouzdajem svagda.

ZAJIN

Spomeni se, Jahve, svoje nježnosti

i ljubavi svoje dovijeka.

HET

Ne spominji se grijeha moje mladosti ni prijestupa,

spomeni me se po svojoj ljubavi -

radi dobrote svoje, o Jahve!

TET

Jahve je sama dobrota i pravednost:

grešnike on na put privodi.

JOD

On ponizne u pravdi vodi

i uči malene putu svome.

KAF

10 Sve su staze Jahvine istina i ljubav

za onog koji čuva Savez njegov i propise.

LAMED

11 Jahve, radi svojeg imena

grijeh moj mi oprosti, jer je velik.

MEM

12 Ima li koga da se boji Jahve?

On će ga poučiti kojim će putem krenuti.

NUN

13 Duša će mu u sreći počivati,

a potomci će njegovi zaposjesti zemlju.

SAMEK

14 Prisan je Jahve s onima koji ga se boje

i Savez svoj objavljuje njima.

AJIN

15 K Jahvi su svagda oči moje upravljene,

jer mi nogu izvlači iz zamke.

PE

16 Pogledaj na me i smiluj se meni,

jer osamljen sam i nevoljan.

SADE

17 Odagnaj tjeskobe srca moga,

iz bojazni mojih izbavi me!

18 Vidi nevolju moju i muku

i oprosti sve grijehe moje!

REŠ

19 Pogledaj dušmane moje: kako ih je mnogo

i kakvom me mržnjom žestokom mrze.

ŠIN

20 Čuvaj dušu moju, izbavi me:

neću se postidjeti, jer se tebi utekoh.

TAU

21 Nedužnost i čestitost nek' me štite,

jer u tebe se uzdam, o Jahve.

22 Izbavi, Bože, Izraela

iz sviju tjeskoba njegovih.

 

 

PSALAM 26 (25)

Molitva nedužnog

26

Davidov.

Dosudi mi pravo, Jahve, jer hodih u nedužnosti,

i uzdajuć' se u Jahvu ja se ne pokolebah.

Ispitaj me, Jahve, iskušaj me,

istraži mi bubrege i srce.

Jer tvoja je dobrota pred očima mojim,

u istini tvojoj ja hodim.

S ljudima opakim ja ne sjedim

i ne svraćam podlima.

Mrsko mi je društvo zlotvora,

i s bezbošcima sjesti ne želim.

U nedužnosti ruke svoje perem

i obilazim žrtvenik tvoj, Jahve,

da tvoju hvalu javno razglasim

i pripovijedam sva divna djela tvoja.

O Jahve, ljubim dom u kojem prebivaš

i mjesto gdje slava tvoja stoluje.

Ne pogubi mi dušu s grešnicima

ni život moj s krvolocima;

10 na rukama je njihovim zločin,

a desnica im puna mita.

11 A ja u nedužnosti svojoj hodim:

izbavi me, milostiv mi budi.

12 Noga mi stoji na pravu putu:

u zborovima blagoslivljat ću Jahvu.

 

 

PSALAM 27 (26)

U Božjoj blizini nema straha

27

Davidov.

Jahve mi je svjetlost i spasenje:

koga da se bojim?

Jahve je štit života moga:

pred kime da strepim?

Kad navale na me zlotvori

da mi tijelo žderu,

protivnici moji i dušmani,

oni posrću i padaju.

Nek' se vojska protiv mene utabori,

srce se moje ne boji;

nek' i rat plane protiv mene,

i tada pun sam pouzdanja.

 

Za jedno molim Jahvu,

samo to ja tražim:

da živim u Domu Jahvinu

sve dane života svoga,

da uživam milinu Jahvinu

i Dom njegov gledam.

U sjenici svojoj on me zaklanja

u dan kobni;

skriva me u skrovištu Šatora svoga,

na hridinu on me uzdiže.

I sada izdižem glavu

iznad dušmana oko sebe.

U njegovu ću Šatoru prinositi žrtve radosne,

Jahvi ću pjevat' i klicati.

 

Slušaj, o Jahve, glas moga vapaja,

milostiv mi budi, usliši me!

Moje mi srce govori: "Traži lice njegovo!"

Da, lice tvoje, o Jahve, ja tražim.

Ne skrivaj lica svoga od mene.

Ne odbij u gnjevu slugu svoga!

Ti, Pomoći moja, nemoj me odbaciti!

I ne ostavi me, Bože, Spasitelju moj!

10 Ako me otac i mati ostave,

Jahve će me primiti.

 

11 Nauči me, Jahve, putu svojemu,

ravnom me stazom povedi

poradi protivnika mojih.

12 Bijesu dušmana mojih ne predaj me,

jer ustadoše na mene svjedoci lažni

koji dašću nasiljem.

13 Vjerujem da ću uživati dobra Jahvina

u zemlji živih.

14 U Jahvu se uzdaj, ojunači se,

čvrsto nek' bude srce tvoje:

u Jahvu se uzdaj!PSALAM 28 (27)

Žarka molitva i zahvala

28

Davidov.

K tebi, o Jahve, vapijem,

hridino moja, ne ogluši se na me:

da neuslišan ne postanem kao oni

koji u grob silaze.

Čuj moje zazivanje dok tebi vapijem,

dok ruke uzdižem svetomu Hramu tvojem.

 

Ne uzmi me s bezbožnicima

i s onima koji čine bezakonje,

koji govore slatko s bližnjima

a u srcu im je pakost.

Daj im po djelima njihovim

i po zloći njihovih nedjela!

Po djelu ruku njihovih plati im,

uzvrati im po njihovoj zasluzi!

Jer ne mare za čine Jahvine

ni za djelo ruku njegovih:

nek' ih obori i više ne podigne!

 

Blagoslovljen Jahve što usliša zazivanje moje!

Jahve mi je zaklon, on štit je moj.

U njega se srce moje pouzdalo i pomoć mi dođe;

zato mi kliče srce i pjesmom njega slavim.

Jahve je jakost narodu svome,

tvrđava spasa svom pomazaniku.

Spasi narod svoj i blagoslovi svoju baštinu,

pasi ih i nosi ih dovijeka!PSALAM 29 (28)

Himna Gospodaru oluje

29

Psalam.

Davidov.

Prinesite Jahvi, o sinovi Božji,

prinesite Jahvi slavu i moć!

Prinesite Jahvi slavu njegova imena,

poklonite se Jahvi u svetištu njegovu!

Čuj! Jahve nad vodama,

Jahve nad vodama silnim!

Čuj! Jahve u sili,

Jahve u veličanstvu!

Čuj! Jahve lomi cedre,

Jahve lomi cedre libanske,

i Liban skakuće poput teleta,

a Sirion kao mlado bivolče!

Čuj! Jahve sipa munje,

Jahve sipa munje ognjene!

Čuj! Jahve potresa pustinjom,

Jahve potresa pustinjom kadeškom!

Čuj! Od straha se mlâdē košute,

prerano se mlâdē košute šumske.

Čuj! Bog veličanstveni zagrmje,

a u Hramu njegovu svi kliknuše: Slava!

 

10 Jahve nad valima stoluje,

stoluje Jahve - kralj dovijeka!

11 Jahve narodu svom daje jakost,

Jahve narod svoj mirom blagoslivlje.PSALAM 30 (29)

Zahvala za spas od smrti

30

Psalam. Pjesma za posvećenje Doma.

Davidov.

Veličam te, Jahve, jer si me izbavio

i nisi dao da se raduju nada mnom dušmani.

 

Jahve, Bože moj, zazvah te,

i ti si me ozdravio;

Jahve, izveo si mi dušu iz Podzemlja,

na rubu groba ti si me oživio.

Pjevajte Jahvi, vjernici njegovi,

zahvaljujte svetom imenu njegovu!

Jer samo za tren traje srdžba njegova,

a čitav život dobrota njegova.

Večer donese suze,

a jutro klicanje.

 

U svojoj sreći rekoh:

"Neću se pokolebati nikada!"

Dobrotom si me, o Jahve, na goru nade postavio,

ali čim lice sakriješ, sav se uplašim.

Tada, Jahve, zavapih k tebi

i zazvah milosrđe Boga svojega:

10 "Kakva je korist od krvi moje,

kakva korist da u grob siđem?

Zar će te prašina slaviti,

zar će naviještati vjernost tvoju?"

11 Slušaj, o Jahve, i smiluj se meni;

Jahve, budi mi na pomoć!

12 Okrenuo si moj plač u igranje,

skinuo kostrijet s mene

i opasao me radošću.

13 Zato ti pjeva duša moja i neće zamuknuti:

Jahve, Bože moj,

dovijeka ću te hvaliti!

na vrh stranice

 

ZAŠTITA PRIVATNOSTI

Zaštita privatnosti
Kolačići

KAKO DO NAS


PRATITE NAS NA FACEBOOK-U!