Psalmi 121-150

 

PSALAM 121 (120)

Jahve - čuvar Izraelov

121

Hodočasnička pjesma.

K brdima oči svoje uzdižem:

odakle će mi doći pomoć?

2 Pomoć je moja od Jahve

koji stvori nebo i zemlju.

3 Tvojoj nozi on posrnuti ne da

i neće zadrijemati on, čuvar tvoj.

4 Ne, ne drijema i ne spava

on, čuvar Izraelov.

5 Jahve je čuvar tvoj,

Jahve je zasjen tvoj s desne tvoje!

6 Neće ti sunce nauditi danju

ni mjesec noću.

7 Čuvao te Jahve od zla svakoga,

čuvao dušu tvoju!

8 Čuvao Jahve tvoj izlazak i povratak

odsada dovijeka.PSALAM 122 (121)

Pozdrav Jeruzalemu

122

Hodočasnička pjesma.

Davidova.

Obradovah se kad mi rekoše:

"Hajdemo u Dom Jahvin!"

2 Eto, noge nam već stoje

na vratima tvojim, Jeruzaleme.

3 Jeruzaleme, grade čvrsto sazdani

i kao u jedno saliveni!

4 Onamo uzlaze plemena, plemena Jahvina,

po Zakonu Izraelovu,

da slave ime Jahvino.

5 Ondje stoje sudačke stolice,

stolice doma Davidova.

6 Molite za mir Jeruzalemov!

Blago onima koji tebe ljube!

7 Neka bude mir u zidinama tvojim

i pokoj u tvojim palačama!

8 Radi braće i prijatelja svojih

klicat ću: "Mir tebi!"

9 Radi Doma Jahve, Boga našega,

za sreću tvoju ja ću moliti.PSALAM 123 (122)

Molitva nevoljnikova

123

Hodočasnička pjesma.

Oči svoje uzdižem k tebi

koji u nebesima prebivaš.

2 Evo, kao što su uprte oči slugu

u ruke gospodara

i oči sluškinje

u ruke gospodarice

tako su oči naše uprte u Jahvu, Boga našega,

dok nam se ne smiluje.

3 Smiluj nam se, Jahve, smiluj se nama

jer se do grla nasitismo prezira.

4 Presita nam je duša

podsmijeha obijesnih, poruga oholih.PSALAM 124 (123)

Jahve, spasitelj Izraelov

124

Hodočasnička pjesma.

Davidova.

Da nije Jahve za nas bio

- neka slobodno rekne Izrael -

2 da nije Jahve za nas bio:

kad se ljudi digoše proti nama,

3 žive bi nas progutali.

Kad je uskipio bijes njihov na nas,

4 voda bi nas podavila;

bujica bi nas odnijela,

5 vode pobješnjele sve nas potopile.

6 Blagoslovljen Jahve koji nas ne dade

za plijen zubima njihovim!

7 Duša je naša poput ptice umakla

iz zamke lovaca:

raskinula se zamka,

a mi umakosmo!

8 Pomoć je naša u imenu Jahve

koji stvori nebo i zemlju.PSALAM 125 (124)

Bog štiti svoje

125

Hodočasnička pjesma.

Tko se uzda u Jahvu, on je kao brdo Sion:

ne pomiče se, ostaje dovijeka.

2 Bregovi okružuju Jeruzalem:

Jahve okružuje narod svoj

odsada i dovijeka.

3 I neće vladati žezlo bezbožničko

nad udesom pravednih,

da ne bi pravedni

ruke za bezakonjem pružili.

4 Učini, Jahve, dobro dobrima

i čestitima u srcu.

5 A koji na krive skreću putove

nek' ih istrijebi Jahve sa zločincima!

Mir nad Izraelom!

 

 

PSALAM 126 (125)

Pjesma povratnikâ

126

Hodočasnička pjesma.

Kad Jahve vraćaše sužnjeve sionske,

bilo nam je k'o da snivamo.

2 Usta nam bjehu puna smijeha,

a jezik klicanja.

Među poganima tad se govorilo:

"Velika im djela Jahve učini!"

3 Velika nam djela učini Jahve:

opet smo radosni!

4 Vrati, o Jahve, sužnjeve naše

k'o potoke negepske!

5 Oni koji siju u suzama,

žanju u pjesmi.

6 Išli su plačući

noseći sjeme sjetveno:

vraćat će se s pjesmom,

noseći snoplje svoje.PSALAM 127 (126)

Predanje Providnosti

127

Hodočasnička pjesma.

Salomonova.

Ako Jahve kuću ne gradi,

uzalud se muče graditelji.

Ako Jahve grad ne čuva,

uzalud stražar bdi.

2 Uzalud vam je ustat prije zore

i dugo u noć sjediti,

vi što jedete kruh muke:

miljenicima svojim u snu on daje.

3 Evo: sinovi su Jahvin dar,

plod utrobe njegova je nagrada.

4 Strelica u ruci ratnika -

to su sinovi mladosti.

5 Blago čovjeku koji njima napuni tobolac,

neće se postidjeti

kad se prȅo bude s dušmanom na vratima.PSALAM 128 (127)

Blagoslov vjerniku

128

Hodočasnička pjesma.

Blago svakome koji se Jahve boji,

koji njegovim hodi stazama!

2 Plod ruku svojih ti ćeš uživati,

blago tebi, dobro će ti biti.

3 Žena će ti biti kao plodna loza

u odajama tvoje kuće;

sinovi tvoji k'o mladice masline

oko stola tvojega.

4 Eto, tako će biti blagoslovljen čovjek

koji se Jahve boji!

5 Blagoslovio te Jahve sa Siona,

uživao sreću Jeruzalema

sve dane života svog!

6 Vidio djecu svojih sinova,

mir nad Izraelom!

 

 

PSALAM 129 (128)

Protiv neprijateljâ Siona

129

Hodočasnička pjesma.

"Mnogo su me od mladosti tlačili"

- neka rekne sad Izrael!

2 "Mnogo su me od mladosti tlačili,

ali me ne svladaše.

3 Po leđima su mojim orači orali,

duge brazde povlačili.

4 Al' Jahve pravedni

isiječe užeta zlikovcima!"

5 Nek' se postide i uzmaknu

svi koji mrze Sion!

6 Nek' budu k'o trava na krovu

što povene prije nego je počupaju.

7 Žetelac njome ne napuni ruku

ni naručje onaj koji veže snopove.

8 A prolaznici nek' ne reknu:

"Blagoslov Jahvin nad vama!

Blagoslivljamo vas imenom Jahvinim!"

 

 

 

PSALAM 130 (129)

Pouzdanje u Boga

130

Hodočasnička pjesma.

Iz dubine, Jahve, vapijem tebi:

2 Gospodine, čuj glas moj!

Neka pazi uho tvoje

na glas moga vapaja!

3 Ako se, Jahve, grijeha budeš spominjao,

Gospodine, tko će opstati?

4 Al' u tebe je praštanje,

da bi te se bojali.

5 U Jahvu ja se uzdam,

duša se moja u njegovu uzda riječ.

6 Duša moja čeka Gospodina

više no zoru straža noćna;

više no zoru straža noćna

7 nek' Izrael čeka Jahvu.

Jer je u Jahve milosrđe

i obilno je u njega otkupljenje;

8 on će otkupiti Izraela

od svih grijeha njegovih.PSALAM 131 (130)

Djetinji pokoj u Bogu

131

Hodočasnička pjesma.

Davidova.

O Jahve, ne gordi se moje srce

niti se oči uznose.

Ne idem za stvarima velikim

ni za čudima što su iznad mene.

2 Ne, ja sam se smirio

i upokojio dušu svoju;

kao dojenče na grudima majke,

kao dojenče duša je moja u meni.

3 U Jahvu se, Izraele, uzdaj

odsada dovijeka.
PSALAM 132 (131)

Za godišnjicu prijenosa Kovčega saveza

132

Hodočasnička pjesma.

2 Spomeni se, o Jahve, Davida

i sve revnosti njegove:

kako se Jahvi zakleo,

zavjetovao Snazi Jakovljevoj:

3 "Neću ući u šator doma svog

nit' uzaći na ležaj svoje postelje,

4 neću pustit' snu na oči

nit' počinka dati vjeđama,

5 dok Jahvi mjesto ne nađem,

boravište Snazi Jakovljevoj."

6 Eto, čusmo za nj u Efrati,

nađosmo ga u Poljima jaarskim.

7 Uđimo u stan njegov,

pred noge mu padnimo!

8 "Ustani, o Jahve, pođi k svom počivalištu,

ti i Kovčeg sile tvoje!

9 Svećenici tvoji nek' se obuku u pravednost,

pobožnici tvoji nek' radosno kliču!

10 Poradi Davida, sluge svojega,

ne odvrati lica od svog pomazanika!"

11 Jahve se zakle Davidu

zakletvom tvrdom od koje neće odustati:

"Potomka tvoje utrobe

posadit ću na prijestolje tvoje.

12 Budu li ti sinovi Savez moj čuvali

i naredbe kojima ih učim,

i sinovi će njini dovijeka

sjedit' na tvom prijestolju."

13 Jer Jahve odabra Sion,

njega zaželje sebi za sjedište.

14 "Ovo mi je počivalište vječno,

boravit ću ovdje jer tako poželjeh.

15 Žitak ću njegov blagosloviti,

siromahe nahraniti kruhom.

16 Svećenike njegove u spas ću odjenuti,

sveti će njegovi kliktati radosno.

17 Učinit ću da ondje za Davida rog izraste,

pripravit ću svjetiljku za svog pomazanika.

18 U sram ću mu obući dušmane,

a na njemu će blistat' vijenac moj."

 

 

PSALAM 133 (132)

Bratska sloga

133

Hodočasnička pjesma.

Davidova.

Gle, kako je dobro i kako je milo

kao braća zajedno živjeti:

2 kao na glavi ulje dragocjeno

što slazi na bradu, bradu Aronovu,

što slazi na skute haljina njegovih;

3 kao rosa s Hermona

što slazi na brdo Sion.

Ondje Jahve daje svoj blagoslov

i život dovijeka.PSALAM 134 (133)

Noćne hvale u Hramu

134

Hodočasnička pjesma.

Sad, blagoslivljajte Jahvu,

sve sluge Jahvine

što stojite u Domu Jahvinu,

u noćnim satima!

2 Dižite svoje ruke prema Svetištu

i Jahvu blagoslivljajte!

3 "Blagoslovio te sa Siona Jahve

koji stvori nebo i zemlju!"PSALAM 135 (134)

Hvalbena pjesma

135

1 Aleluja!

Hvalite ime Jahvino,

hvalite, sluge Jahvine

2 koji u Domu Jahvinu stojite

u predvorjima Doma Boga našega!

3 Hvalite Jahvu jer dobar je Jahve,

pjevajte imenu njegovu jer je ljupko!

4 Jer Jahve sebi odabra Jakova,

Izraela za dragu svojinu.

5 Znadem da je velik Jahve,

da je nad bozima svim gospodar.

6 Što god se Jahvi svidi,

to čini na nebu i na zemlji,

na moru i u bezdanima.

7 Oblake diže s kraja zemlje;

stvara kiši munje,

vjetar izvodi iz skrovišta njegovih.

8 On Egiptu pobi prvorođence,

ljude i stoku podjednako.

9 On učini znamenja i čudesa usred tebe, Egipte,

protiv Faraona i svih slugu njegovih.

10 On pobi narode mnoge

i pogubi kraljeve moćne:

11 Sihona, kralja amorejskog, i Oga, kralja bašanskog,

i sva kraljevstva kanaanska.

12 I dade njihovu zemlju u baštinu,

u baštinu Izraelu, narodu svom.

13 Ime tvoje, o Jahve, ostaje dovijeka

i spomen na te, o Jahve, od koljena do koljena.

14 Jer Jahve štiti narod svoj,

slugama svojim on je milostiv.

15 Kumiri poganski, srebro i zlato,

ljudskih su ruku djelo:

16 usta imaju, a ne govore;

oči imaju, a ne vide;

17 uši imaju, a ne čuju;

i nema daha u ustima njihovim.

18 Takvi su i oni koji ih napraviše

i svi koji se u njih uzdaju.

19 Dome Izraelov, Jahvu blagoslivljaj!

Dome Aronov, Jahvu blagoslivljaj!

20 Dome Levijev, Jahvu blagoslivljaj!

Štovatelji Jahvini, Jahvu blagoslivljajte!

21 Blagoslovljen sa Siona Jahve

koji prebiva u Jeruzalemu!

 

 

 

PSALAM 136 (135)

Litanija zahvalnica

136

1 Aleluja!

Hvalite Jahvu jer je dobar:

vječna je ljubav njegova!

2 Hvalite Boga nad bogovima:

vječna je ljubav njegova!

3 Hvalite Gospodara nad gospodarima:

vječna je ljubav njegova!

4 Jedini on učini čuda velika:

vječna je ljubav njegova!

5 Mudro sazda on nebesa:

vječna je ljubav njegova!

6 On utvrdi zemlju nad vodama:

vječna je ljubav njegova!

7 On načini svjetlila velika:

vječna je ljubav njegova!

8 Sunce da vlada danom:

vječna je ljubav njegova!

9 Mjesec i zvijezde da vladaju noću:

vječna je ljubav njegova!

10 On pobi prvorođence Egiptu:

vječna je ljubav njegova!

11 Izvede Izraela iz njega:

vječna je ljubav njegova!

12 Mišicom jakom, rukom ispruženom:

vječna je ljubav njegova!

13 On Crveno more razdvoji:

vječna je ljubav njegova!

14 Provede Izraela posred voda:

vječna je ljubav njegova!

15 I vrgnu Faraona i vojsku mu u Crveno more:

vječna je ljubav njegova!

16 On narod svoj vođaše pustinjom:

vječna je ljubav njegova!

17 On udari kraljeve velike:

vječna je ljubav njegova!

18 I pogubi kraljeve moćne:

vječna je ljubav njegova!

19 Sihona, kralja amorejskog:

vječna je ljubav njegova!

20 Oga, kralja bašanskog:

vječna je ljubav njegova!

21 I njihovu zemlju dade u baštinu:

vječna je ljubav njegova!

22 U baštinu Izraelu, sluzi svome:

vječna je ljubav njegova!

23 On se spomenu nas u poniženju našem:

vječna je ljubav njegova!

24 Od dušmana nas naših oslobodi:

vječna je ljubav njegova!

25 On daje hrane svakom tijelu:

vječna je ljubav njegova!

26 Hvalite Boga nebeskog:

vječna je ljubav njegova!PSALAM 137 (136)

Prognanikova pjesma

137

1 Na obali rijeka babilonskih

sjeđasmo i plakasmo

spominjući se Siona;

2 o vrbe naokolo

harfe svoje bijasmo povješali.

3 I tada naši tamničari

zaiskaše od nas da pjevamo,

porobljivači naši zaiskaše da se veselimo:

"Pjevajte nam pjesmu sionsku!"

4 Kako da pjesmu Jahvinu pjevamo

u zemlji tuđinskoj!

5 Nek' se osuši desnica moja,

Jeruzaleme, ako tebe zaboravim!

6 Nek' mi se jezik za nepce prilijepi

ako spomen tvoj smetnem ja ikada,

ako ne stavim Jeruzalem

vrh svake radosti svoje!

7 Ne zaboravi, Jahve, sinovima Edoma

kako su u dan kobni Jeruzalemov

vikali oni: "Rušite!

Srušite ga do temelja!"

8 Kćeri babilonska, pustošiteljice,

blažen koji ti vrati milo za drago

za sva zla što si nam ih nanijela!

9 Blažen koji zgrabi i smrska

o stijenu tvoju dojenčad!PSALAM 138 (137)

Pjesma zahvalnica

138

Davidov.

Zahvaljujem ti, Jahve, iz svega srca

jer si čuo riječi mojih usta.

Pred licem anđela pjevam tebi,

2 bacam se nice prema svetom Hramu tvojemu.

Zahvaljujem imenu tvojem

za tvoju dobrotu i vjernost,

jer si nada sve uzveličao

obećanje svoje.

3 Kad sam te zazvao, uslišio si me,

dušu si moju pokrijepio.

4 Nek' ti zahvaljuju, Jahve, svi kraljevi zemlje

kad čuju riječi usta tvojih,

5 nek' pjevaju putove Jahvine:

"Zaista, velika je slava Jahvina!"

6 Zaista, uzvišen je Jahve, ali gleda na ponizna,

a oholicu izdaleka poznaje.

7 Kroz nevolje kad budem kročio, život mi čuvaj,

pruži ruku proti gnjevu mojih dušmana;

nek' me tvoja spasi desnica!

8 Jahve, što ja počeh, ti dovrši!

Jahve, vječna je ljubav tvoja:

djelo ruku svojih ne zapusti!PSALAM 139 (138)

Pohvala Sveznajućeg

139

Zborovođi.

Davidov.

Jahve, proničeš me svega i poznaješ,

2 ti znaš kada sjednem i kada ustanem,

izdaleka ti već misli moje poznaješ.

3 Hodam li ili ležim, sve ti vidiš,

znani su ti svi moji putovi.

4 Riječ mi još nije na jezik došla,

a ti, Jahve, sve već znadeš.

5 S leđa i s lica ti me obuhvaćaš,

na mene si ruku svoju stavio.

6 Znanje to odveć mi je čudesno,

previsoko da bih ga dokučio.

7 Kamo da idem od duha tvojega

i kamo da od tvog lica pobjegnem?

8 Ako se na nebo popnem, ondje si,

ako u Podzemlje legnem, i ondje si.

9 Uzmem li krila zorina

pa se naselim moru na kraj

10 i ondje bi me ruka tvoja vodila,

desnica bi me tvoja držala.

11 Reknem li: "Nek' me barem tmine zakriju

i nek' me noć umjesto svjetla okruži!" -

12 ni tmina tebi neće biti tamna:

noć sjaji kao dan

i tama kao svjetlost.

13 Jer ti si moje stvorio bubrege,

satkao me u krilu majčinu.

14 Hvala ti što sam stvoren tako čudesno,

što su djela tvoja predivna.

Dušu moju do dna si poznavao,

15 kosti moje ne bjehu ti sakrite

dok nastajah u tajnosti,

otkan u dubini zemlje.

16 Oči tvoje već tada gledahu djela moja,

sve već bješe zapisano u knjizi tvojoj:

dani su mi određeni dok još ne bješe ni jednoga.

17 Kako su mi, Bože, naumi tvoji nedokučivi,

kako li je neprocjenjiv zbroj njihov.

18 Da ih brojim? Više ih je nego pijeska!

Dođem li im do kraja, ti mi preostaješ!

19 De, istrijebi, Bože, zlotvora,

krvoloci nek' odstupe od mene!

20 Jer podmuklo se bune protiv tebe,

uzalud se dižu tvoji dušmani.

21 Jahve, zar da ne mrzim tvoje mrzitelje?

Zar da mi se ne gade protivnici tvoji?

22 Mržnjom dubokom ja ih mrzim

i držim ih svojim neprijateljima.

23 Pronikni me svega, Bože, srce mi upoznaj,

iskušaj me i upoznaj misli moje:

24 pogledaj, ne idem li putem pogubnim

i povedi me putem vječnim!

 

 

PSALAM 140 (139)

Molitva za izbavljenje

140

Zborovođi.

Psalam. Davidov.

2 Izbavi me, Jahve, od čovjeka zlobna,

zaštiti me od čovjeka nasilna:

3 od onih koji pakosti u srcu smišljaju

i čitav dan začinju kavge.

4 Kao zmije bruse jezike svoje,

pod usnama im je otrov ljutičin.

5 Spasi me, Jahve, od ruku zlotvora,

čuvaj me od čovjeka nasilna

koji hoće da mi noga posrne.

6 Oholice mi potajno nastavljaju zamku,

užetima mrežu pletu,

kraj puta klopke mi stavljaju.

7 Zavapih Jahvi: "Ti si Bog moj!

Poslušaj, o Jahve, krik mojih molitava!

8 Jahve, Gospode moj, spasitelju silni moj,

u dan boja zakloni mi glavu!"

9 Ne daj da se ispune želje zlotvora,

ne daj da svoje on izvrši namjere!

10 Nek' glavu ne podignu oni koji me opkoliše,

nek' na njih padne zloba njihovih usana!

11 Nek' daždi po njima ugljevlje ognjeno,

nek' se strovale u jamu da više ne ustanu!

12 Opadač se neće održat' na zemlji,

silnika će odjednom zgrabiti nesreća.

13 Znam da će Jahve dati pravo ubogu

i pravicu siromasima.

14 Zaista, pravedni će tvoje ime slaviti,

pred tvojim će licem boraviti čestiti.

 

 

PSALAM 141 (140)

Molitva u kušnji i progonstvu

141

Psalam.

Davidov.

Prizivljem te, Jahve, k meni pohitaj!

Slušaj glas moj kojim tebi vapijem!

2 Nek' mi se uzdigne molitva kao kad pred lice tvoje,

podizanje mojih ruku nek' bude k'o prinos večernji!

3 Na usta mi, Jahve, stražu postavi

i stražare na vrata usana mojih!

4 Ne daj da mi se srce zlu prikloni,

da bezbožno počinim djela opaka;

i u društvu zlotvora

da ne blagujem poslastica njihovih!

5 Nek' me samo udari pravednik, ljubav je što me kara,

al' ulje grešničko neće mi glavu pomazat';

zloći njihovoj oprijet ću se uvijek svojom molitvom.

6 Kad strovale niz hridinu suce njihove,

razumjet će kako blage bjehu riječi moje.

7 Kao kad orač ore i para zemlju,

tako će im se na rubu Podzemlja kosti rasuti.

8 U te su, Jahve, uprte oči moje,

k tebi se utječem, ne daj da mi duša propadne!

9 Čuvaj me od stupice koju postaviše meni,

od zamki zločinaca!

10 Nek' u vlastite zamke upadnu zlotvori,

a ja neka im umaknem!

 


PSALAM 142 (141)

Molitva progonjenog

142

Poučna pjesma. Davidova.

Kad bijaše u spilji. Molitva.

2 Iz svega glasa vapijem Jahvi,

iz svega glasa Jahvu zaklinjem.

3 Pred njim svoju izlijevam tužaljku,

tjeskobu svoju pred njim razastirem.

4 Ako duh moj i klone u meni,

ti put moj poznaješ.

Na putu kojim prolazim

potajnu mi zamku staviše.

5 Obazrem li se nadesno i pogledam:

nitko ne zna za mene.

Nemam kamo pobjeći,

nitko za život moj ne mari.

6 K tebi, Jahve, vapijem;

govorim: ti si mi utočište,

ti si dio moj u zemlji živih.

7 Poslušaj moje vapaje

jer sam veoma nevoljan.

Izbavi me od gonitelja mojih

jer od mene oni su moćniji.

8 Izvedi iz tamnice dušu moju

da zahvaljujem imenu tvojemu.

Oko mene će se okupiti pravednici

zbog dobra što si ga iskazao meni.

 

 

PSALAM 143 (142)

Ponizna molitva

143

Psalam.

Davidov.

Jahve, slušaj moju molitvu,

u vjernosti svojoj prikloni uho mojim vapajima,

u pravednosti me svojoj usliši!

2 Ne idi na sud sa slugom svojim,

jer nitko živ nije pravedan pred tobom!

3 Dušmanin mi dušu progoni,

o zemlju pritisnu život moj;

u tmine me baci da stanujem

kao oni koji su davno umrli.

4 Duh moj već zamire u meni,

srce mi trne u grudima.

5 Spominjem se dana minulih,

mislim o svim djelima tvojim,

o djelima ruku tvojih razmišljam.

6 Ruke svoje za tobom pružam,

duša moja k'o suha zemlja za tobom žeđa.

7 Usliši me brzo, o Jahve,

dah moj već je na izmaku!

Lica svojeg preda mnom ne skrivaj,

da ne postanem kao oni koji u grob silaze!

8 Objavi mi jutrom dobrotu svoju

jer se uzdam u tebe.

Put mi kaži kojim ću krenuti

jer k tebi dušu uzdižem.

9 Izbavi me, Jahve, od mojih dušmana,

tebi ja se utječem.

10 Nauči me da vršim volju tvoju

jer ti si Bog moj.

Duh tvoj dobri

nek' me po ravnu putu vodi!

11 Zbog imena svog, Jahve, poživi me,

zbog svoje pravednosti dušu mi izvedi iz tjeskobe!

12 Po svojoj dobroti satri moje dušmane,

uništi sve moje tlačitelje,

jer ja sam sluga tvoj!PSALAM 144 (143)

Himna za borbu i pobjedu

144

Davidov.

Blagoslovljen Jahve, hridina moja:

ruke mi uči boju a prste ratu.

2 On je ljubav moja i tvrđava moja,

zaštita moja, izbavitelj moj,

štit moj za koji se sklanjam;

on mi narode stavlja pod noge!

3 Što je čovjek, o Jahve, da ga poznaješ,

što li čedo ljudsko da ga se spominješ?

4 Poput daška je čovjek,

dani njegovi kao sjena nestaju.

5 Jahve, nagni svoja nebesa i siđi,

takni bregove: i zadimit će se!

6 Sijevni munjom i rasprši dušmane,

odapni strijele i rasprši ih!

7 Ruku pruži iz visina,

istrgni me i spasi iz voda beskrajnih,

iz šaka sinova tuđinskih:

8 laži govore usta njihova,

a desnica krivo priseže.

9 Pjevat ću ti, Bože, pjesmu novu,

na harfi od deset žica svirat ću.

10 Ti daješ pobjedu kraljevima,

koji si spasio Davida, slugu svojega.

Od pogubna mača 11 spasi mene,

oslobodi me iz ruke tuđinske;

laži govore usta njihova,

a desnica krivo priseže.

12 Daj da nam sinovi budu kao biljke

što rastu od mladosti svoje;

a kćeri naše kao stupovi ugaoni,

krasne poput hramskog stupovlja;

13 da nam žitnice budu pune svakog obilja,

s plodovima svakojakim u izobilju;

14 ovce naše plodile se na tisuće,

plodile se beskrajno na našim poljima;

stoka naša neka bude tovna!

U zidinama nam ne bilo proboja ni ropstva

ni plača na ulicama našim!

15 Blago narodu kojem je tako,

blago narodu kojem je Jahve Bog!PSALAM 145 (144)

Pohvala Jahve Kralja

145

Hvalospjev.

Davidov.

ALEF

Slavit ću te, o Bože, kralju moj,

ime ću tvoje blagoslivljat' uvijek i dovijeka.

BET

2 Svaki ću dan tebe slaviti,

ime ću tvoje hvaliti uvijek i dovijeka.

GIMEL

3 Velik je Jahve i svake hvale dostojan,

nedokučiva je veličina njegova!

DALET

4 Naraštaj naraštaju kazuje djela tvoja

i silu tvoju naviješta.

HE

5 Govore o blistavoj slavi tvoga veličanstva

i čudesa tvoja objavljuju.

VAU

6 Kazuju strahovitu silu djela tvojih,

veličinu tvoju pripovijedaju.

ZAJIN

7 Razglašuju spomen velike dobrote tvoje

i pravednosti tvojoj kliču.

HET

8 Milostiv je Jahve i milosrdan,

spor na srdžbu, bogat dobrotom.

TET

9 Gospodin je dobar svima,

milosrdan svim djelima svojim.

JOD

10 Nek' te slave, Jahve, sva djela tvoja

i tvoji sveti nek' te blagoslivlju!

KAF

11 Neka kazuju slavu tvoga kraljevstva,

neka o sili tvojoj govore

LAMED

12 da objave ljudskoj djeci silu tvoju

i slavu divnoga kraljevstva tvoga.

MEM

13 Kraljevstvo tvoje kraljevstvo je vječno,

tvoja vladavina za sva pokoljenja.

NUN

Vjeran je Jahve u svim riječima svojim

i svet u svim svojim djelima.

SAMEK

14 Jahve podupire sve koji posrću

i pognute on uspravlja.

AJIN

15 Oči sviju u tebe su uprte,

ti im hranu daješ u pravo vrijeme.

PE

16 Ti otvaraš ruku svoju,

do mile volje sitiš sve živo.

SADE

17 Pravedan si, Jahve, na svim putovima svojim

i svet u svim svojim djelima.

KOF

18 Blizu je Jahve svima koji ga prizivlju,

svima koji ga zazivaju iskreno.

REŠ

19 On ispunja želje štovatelja svojih,

sluša njihove vapaje i spasava ih.

ŠIN

20 Jahve štiti one koji njega ljube,

a zlotvore sve će zatrti.

TAU

21 Nek' usta moja kazuju hvalu Jahvinu

i svako tijelo nek' slavi sveto ime njegovo -

uvijek i dovijeka.PSALAM 146 (145)

Himna Bogu pomoćniku

146

1 Aleluja!

Hvali, dušo moja, Jahvu!

2 Hvalit ću Jahvu sveg života svojeg.

Dok me bude, Bogu svom ću pjevati.

3 Ne uzdajte se u knezove,

u čovjeka od kog nema spasenja!

4 Iziđe li duh iz njega, u zemlju svoju on se vraća

i propadaju sve misli njegove.

5 Blago onom kome je pomoćnik Bog Jakovljev,

kome je ufanje u Jahvi, Bogu njegovu,

6 koji stvori nebo i zemlju,

more i sve što je u njima;

koji ostaje vjeran dovijeka,

7 potlačenima vraća pravicu,

a gladnima kruh daje.

Jahve oslobađa sužnje,

8 Jahve slijepcima oči otvara.

Jahve uspravlja prignute,

Jahve ljubi pravedne.

9 Jahve štiti tuđince,

sirote i udovice podupire,

a grešnicima mrsi putove.

10 Jahve će kraljevati dovijeka,

tvoj Bog, Sione, od koljena do koljena.

Aleluja!PSALAM 147 (146-147)

Hvalospjev Svemogućemu

147

1 Aleluja!

Hvalite Jahvu jer je dobar,

pjevajte Bogu našem jer je sladak;

svake hvale on je dostojan!

2 Jahve gradi Jeruzalem,

sabire raspršene Izraelce.

3 On liječi one koji su srca skršena

i povija rane njihove.

4 On određuje broj zvijezda,

svaku njezinim imenom naziva.

5 Velik je naš Gospodin i svesilan,

nema mjere mudrosti njegovoj.

6 Jahve pridiže ponizne,

zlotvore do zemlje snizuje.

7 Pjevajte Jahvi pjesmu zahvalnu,

svirajte na citari Bogu našem!

8 Oblacima on prekriva nebesa

i zemlji kišu sprema;

daje da po bregovima raste trava

i bilje na službu čovjeku.

9 On stoci hranu daje

i mladim gavranima kada grakću.

10 Za konjsku snagu on ne mari

nit' mu se mile bedra čovječja.

11 Mili su Jahvi oni koji se njega boje,

koji se uzdaju u dobrotu njegovu.

12 Slavi Jahvu, Jeruzaleme,

hvali Boga svoga, Sione!

13 On učvrsti zasune vrata tvojih,

blagoslovi u tebi tvoje sinove.

14 On dade mir granicama tvojim,

pšenicom te hrani najboljom.

15 Besjedu svoju šalje na zemlju,

brzo trči riječ njegova.

16 Kao vunu snijeg razbacuje,

prosipa mraz poput pepela.

17 On sipa grȁd kao zalogaje,

voda mrzne od njegove studeni.

18 Riječ svoju pošalje i vode se tope;

dunu vjetrom i vode otječu.

19 Riječ svoju on objavi Jakovu,

odluke svoje i zakone Izraelu.

20 Ne učini tako nijednom narodu:

nijednom naredbe svoje ne objavi! Aleluja!PSALAM 148

Nebo i zemlja hvale Jahvu

148

1 Aleluja!

Hvalite Jahvu s nebesa,

hvalite ga u visinama!

2 Hvalite ga, svi anđeli njegovi,

hvalite ga, sve vojske njegove!

3 Hvalite ga, sunce i mjeseče,

hvalite ga, sve zvijezde svjetlosne!

4 Hvalite ga, nebesa nebeska,

i vode nad svodom nebeskim!

5 Neka hvale ime Jahvino

jer on zapovjedi i postadoše.

6 Postavi ih zauvijek i dovijeka

po zakonu koji neće proći.

7 Hvalite Jahvu sa zemlje,

nemani morske i svi bezdani!

8 Ognju i grȁde, sniježe i maglo,

olujni vjetre, što riječ njegovu izvršavaš!

9 Gore i svi brežuljci,

plodonosna stabla i svi cedrovi!

10 Zvijeri i sve životinje,

gmizavci i ptice krilate!

11 Zemaljski kraljevi i svi narodi,

knezovi i suci zemaljski!

12 Mladići i djevojke,

starci s djecom zajedno:

13 nek' svi hvale ime Jahvino,

jer jedino je njegovo ime uzvišeno!

Njegovo veličanstvo zemlju i nebo nadvisuje,

14 on podiže snagu svom narodu,

on proslavlja svete svoje,

sinove Izraelove - narod njemu blizak. Aleluja!PSALAM 149

Pobjednička pjesma

149

1 Aleluja!

Pjevajte Jahvi pjesmu novu

i u zboru svetih hvalu njegovu!

2 Nek' se raduje Izrael Stvoritelju svojem!

Kralju svom neka klikću sinovi Siona!

3 Neka u kolu hvale ime njegovo,

bubnjem i citarom neka ga slave!

4 Jer Jahve ljubi narod svoj,

spasenjem ovjenčava ponizne!

5 Neka se sveti raduju u slavi,

neka kliču s ležaja svojih!

6 Nek' im pohvale Božje budu na ustima,

mačevi dvosjekli u rukama

7 da nad pucima izvrše odmazdu

i kaznu nad narodima;

8 da im kraljeve bace u lance,

a odličnike u okove gvozdene;

9 da na njima izvrše sud davno napisan -

nek' bude na čast svim svetima njegovim! Aleluja!

 


PSALAM 150

Završni hvalospjev

150

1 Aleluja!

2 Hvalite Boga u Svetištu njegovu,

slavite ga u veličanstvu svoda nebeskog!

3 Hvalite ga zbog silnih djela njegovih,

slavite ga zbog beskrajne veličine njegove!

4 Hvalite ga zvucima roga,

slavite ga harfom i citarom!

5 Hvalite ga igrom i bubnjem,

slavite ga glazbalima zvonkim i frulom!

Hvalite ga cimbalima zvučnim,

slavite ga cimbalima gromkim!

6 Sve što god diše

Jahvu neka slavi! Aleluja!

 

na vrh stranice

ZAŠTITA PRIVATNOSTI

Zaštita privatnosti
Kolačići

KAKO DO NAS


PRATITE NAS NA FACEBOOK-U!