Featured

PALOTINCI (Družba katoličkog apostolata) SAC

Utemeljenje i djelovanje zajednice

1835. g. sv. Vinko je utemeljio zajednicu svećenika i laika koju je nazvao Družba katoličkog apostolata.

Palottieva ideja sveopćeg katoličkog apostolata kao pokreta do njegova vremena bila je u Crkvi velika nepoznanica jer se apostolsko poslanje smatralo zadaćom papa, bisklupa, svećenika, redovnica i redovnika. Palotti je želio da se svi krštenici (sav narod Božji – svećenici, redovnici i laici), muškarci i žene svih zanimanja i dobi aktivno uključe u apostolsko poslanje Crkve i doprinesu širenju Radosne vijesti. Da bi plan proveo u djelo oko sebe je okupio ljude koji će posvemašnjim nasljedovanjem Krista u zajednici neprestano posvješćivati i pronositi njegovu ideju o apostolatu. Ta zajednica jest Družba katoličkog apostolata ili popularno - palotinci.

Kao zajednica i danas nastoje poticati sve kršćane vjernike na apostolsko djelovanje. Svećenici rade s laicima i na taj način nastoje pretočiti djelo i učenje sv. Vinka u jezik i oblik našeg vremena pa je suradnja s laicima jedno od primarnih težišta njihova rada. Izvorište i snaga djelovanja palotinaca jest ukorijenjenost u Isusu Kristu. Iz te ukorijenjenosti, kao pojedinci i kao zajednica, nastoje odgovoriti mnogobrojnim izazovima našeg vremena. Rade u nadžupskom i regionalnom dušobrižništvu, među raznim grupama i, gdje je moguće, vjerskim udrugama, na vjerskoj izobrazbi odraslih i mladih, vode duhovne vježbe te su uključeni u župski pastoral kao župnici ili duhovni pomoćnici. Trenutno palotinci djeluju u više od 40 zemalja, u 12 provincija, 8 regija i oko 300 lokalnih zajednica.

Palotinci u Hrvatskoj

Premda su prvi pokušaji djelovanja zabilježeni između dva svjetska rata, tek su 1975. dobili kanonsku dozvolu utemeljenja vlastite kuće u Zagrebu, a 1977. utemeljena je župa sv. Vinka Palottia u Vinkovcima te je povjerena Družbi. Već prvih godina hrvatski palotinci pokrenuli su i izdavačku djelatnost, a za vrijeme Domovinskog rata zbrinjavali su prognanike i izbjeglice. Danas imaju dvije zajednice - u Zaprešiću i u Vinkovcima.

 

ZAŠTITA PRIVATNOSTI

Zaštita privatnosti
Kolačići

KAKO DO NAS


PRATITE NAS NA FACEBOOK-U!