VODA U VINO

  2. nedjelja kroz godinu, 20.01.2019.g.

  Prvo čitanje: Iz 62, 1-5

  Drugo čitanje: 1 Kor 12, 4-11

  Evanđelje: Iv 2, 1-12

   

  Zborna molitva

  Svemogući vječni Bože,

  u tvojoj su ruci i svemirska prostranstva i srca ljudi:

  usliši molitve svoga naroda i udijeli mir našem vremenu.

  Po Gospodinu.

   

  Darovna molitva

  Gospodine, daj da ovim otajstvima

  pristupamo s doličnim poštovanjem.

  Kad god se slavi spomen Kristove žrtve,

  vrši se u nama djelo otkupljenja. Po Kristu.

   

  Popričesna molitva

  Udijeli nam, Gospodine, Duha svoje ljubavi.

  Nahranio si nas jednim kruhom s neba,

  daj da tvojom milošću živimo u bratskoj slozi.

  Po Kristu.

   

  Razmišljanje uz biblijska čitanja

  VODA U VINO

             Ivan evađelist ženidbenom scenom u Kani opisuje (poučava) o pouzdanju u Isusa prema svakom čovjeku i čovječanstvu. Stvaraju se prijateljstva, čine se zaruke s velikom nadom, s velikom željom za istinskom ljubavlju. I to je bez sumnje dobro. Ali, nažalost, vrlo često se ubrzo konstatira da te zaruke, to jedinstvo nema "vina", nema duha, nema onoga na čemu bi se moglo to zajedništvo održati. Isto tako možemo konstatirati zajedništva (zaruke) koje su nastale na "vodi", ali kao da im se dogodilo čudo, planula je ljubav. Netko je učinio "čudo" u njihovom životu. Sreća da je Isus (prijatelj i prijatelji) bio prisutan u njihovu životu.

             Mnoge su se ženidbe razvodnile, mnoge su rastave u svijetu. Treba pozvati Isusa, možda on "učini čudo" pa ljudska nepodnošljivost pretvori u ljudsku ljubav (vodu u vino). Sama Marija preporuča: učinite sve što vam reče. To je danas poruka mnogim obiteljima koje su se "razvodnile", da učine što im Isus preporuča.

  (Priređeno prema tekstu objavljenom na stranici www.dominikanci.hr)

  VODOM I DUHOM SVETIM

  Krštenje Gospodinovo, 13.01.2019.g.

  Prvo čitanje: Iz 40, 1-5.9-11

  Drugo čitanje: Tit 2, 11-14; 3, 4-7

  Evanđelje: Lk 3, 15-16.21-22

   

  Zborna molitva

  Svemogući vječni Bože,

  kod krštenja u Jordanu Duh Sveti je sišao na Isusa Krista,

  a ti si ga svečano proglasio svojim ljubljenim Sinom.

  I nas si iz vode i Duha Svetoga nanovo rodio za svoju djecu:

  daj da vazda ostanemo u tvojoj ljubavi. Po Gospodinu.

   

  Darovna molitva

  Gospodine, danas slavimo dan

  kad si Isusa objavio kao svoga ljubljenoga Sina.

  Primi naše darove i daj da postanu Kristova žrtva,

  kojom si oprao grijehe svega svijeta. Po Kristu.

   

  Popričesna molitva

  Gospodine, nahranio si nas svetim darom.

  Molimo te da vjerno slušamo tvoga Jedinorođenca

  te se zovemo i budemo tvoji sinovi i kćeri. Po Kristu.

   

  Razmišljanje uz biblijska čitanja

  VODOM I DUHOM SVETIM

             Blagdanom Krštenja Gospodnjega završava liturgijsko božično vrijeme.

             Nakon javnog predstavljanja Isusa po nebeskom Ocu počinje Isusovo naučavanje i propovijedanje. Ivan Krstitelj je navijestio njega i ljude pripremao za njega. Ivan se sada povlači i prednost daje Isusovom djelovanju. Isus će biti onaj koji će krstiti Duhom Svetim i ognjem.

              Što treba značiti: Isus krsti Duhom Svetim i ognjem? Duh Sveti je treća božanska osoba. Isus je s Duhom Svetim Pomazanik, Mesija, Krist. Krštenje koje naviješta Isus, je krštenje u Duhu Svetom. Ovdje se ljudi ne samo pripremaju za oproštenje grijeha, kao kod Ivanova pokorničkog krštenja, nego se u kršćanskom krštenju grešnik opravdava pred Bogom. Bog u srcima krštenih ljudi uzima stan ; čovjek postaje hram Duha Svetoga.

               Kad Ivan govori o ognju s kojim je povezano Isusovo krštenje, tada se misli samo na božanski oganj ljubavi. Baš će taj dar kod krštenja vodom i Duhom Svetim biti uliven u srca ljudi. Jer ljubav je prije svega dar; tek tada je zapovijed. U svetom kršenju postali smo djeca Božja i baštinici neba. Kao braća i sestre Krista Otkupitelja, također trebamo ljubiti jedni druge u ljubavi, s kojom je Bog ljubio nas.

  (Priređeno prema tekstu objavljenom na stranici www.franjevci-split.hr)

  SLIJEDITI ZVIJEZDU SPASENJA

  Bogojavljenje, 06.01.2019.g.

  Prvo čitanje: Iz 60, 1-6

  Drugo čitanje: Ef 3, 2-3a.5-6

  Evanđelje: Mt 2, 1-12

   

  Zborna molitva

  Bože, ti si na današnji dan po zvijezdi prethodnici

  narodima objavio svoga Jedinorođenca.

  Mi smo te upoznali svjetlom vjere:

  privedi nas gledanju tvoje nebeske ljepote.

  Po Gospodinu.

   

  Darovna molitva

  Gospodine, neka ti budu mili darovi tvoje Crkve.

  To nije zlato, tamjan ni smirna, nego se danas prinosi

  i za hranu daje Isus Krist, koga ti darovi označuju.

  Koji živi i kraljuje u vijeke vjekova.

   

  Popričesna molitva

  Gospodine, idi pred nama uvijek

  i svuda svojim nebeskim svjetlom.

  Htio si da se pričestimo ovim otajstvom:

  daj da ga promatramo čistim pogledom

  i primamo odanim srcem. Po Kristu.

   

  Razmišljanje uz biblijska čitanja

  SLIJEDITI ZVIJEZDU SPASENJA

             Vjerojatno svi poznate izreku: "Uvijek kad misliš da dalje ne ide, odnekud dođe svjetlo." U toj izreci izražena je životna mudrost: mi uvijek iznova dolazimo do granica u našemu životu, i to moža biti vrlo bolno, katkada nas to obeshrabri a mnogi očajavaju.

              Ipak: život ide dalje. Čovjek je stvoren za nadu. On nikada ne može reći: dovde i ne dalje! Bilo kakav zastoj u radu bio bi povlačenje. Dok god živimo na zemlji, mi trebamo sazrijevati iznutra, također i tada kad su naše vanjske snage u naponu ili splašnjavaju u bolesti.

              Gdje nalazimo i otkrivamo to svjetlo nade i orijentacije, koje nas upućuje na put dobra, slično kao što je zvijezda uputila mudrace s Istoka na put do djeteta Isusa?

               Prije negoli su "Sveta tri kralja" otkrili zvijetzdu na nebu, dugo su bili u traženju istine, lijepoga i dobroga - ili baš Boga, u kojemu je sve to na najuzvišeniji način moguće ostvareno! Oni su u Svetom pismu označeni kao "magoi". To su bili učeni ljudi, koji su u svakom slučaju razmišljali o Bogu i svijetu. Njihova obuhvatna izobrazba nije ih učinila slijepima, nego im je dala da motre uistinu lijepo i dobro. Na taj način su prihvatili i čudesni zank na nebu. Promatrali su prirodu i zvijezde, i tumačili su to događanje kao upozorenje na kraljevsko dijete, koje bi trebalo biti rođeno i svijetu donijeti spasenje u židovskoj zemlji. Usprkos svih poteškoća i muka krenuli su na put i slijedili su zvijezdu svoga života, koja ih je trebala voditi do djeteta Isusa i Marije i Josipa.

  (Priređeno prema tekstu objavljenom na stranici www.franjevci-split.hr

  SVETA OBITELJ ISUSA, MARIJE I JOSIPA

  Sveta obitelj Isusa, Marije i Josipa; 30.12.2018.g.

  Prvo čitanje: 1 Sam 1, 20-22.24-28

  Drugo čitanje: 1 Iv 3, 1-2.21-24

  Evanđelje: Lk 2, 41-52

   

  Zborna molitva

  Bože, ti nam u svetoj Obitelji daješ divan uzor obiteljskih

  kreposti i uzajamne ljubavi. Daj da je nasljedujemo

  te postignemo vječnu radost u tvome domu. Po Gospodinu.

   

  Darovna molitva

  Gospodine, prikazujemo ti žrtvu pomirenja i usrdno te molimo:

  po zagovoru Djevice Bogorodice i svetog Josipa učvrsti naše

  obitelji u svojoj ljubavi i miru. Po Kristu.

   

  Popričesna molitva

  Dobri Oče, ti nas hraniš nebeskim otajstvima.

  Daj da se trajno ugledamo u svetu Obitelj

  te se poslije nevolja ovoga života njoj pridružimo u vječnoj slavi.

  Po Kristu.

   

  Razmišljanje uz biblijska čitanja

  SVETA OBITELJ ISUSA, MARIJE I JOSIPA

                Svatko od naših bližnjih puno je više od svojih problema, puno više od onoga što on ili ona shvaća ili ne shvaća. Otac, majka, brat i sestra, djed i baka nisu samo zbroj njihovih ili njezinih ograničenosti. Puno su više. U njemu i njoj je nešto neobjašnjivo, neizrecivo što ne mogu umanjti svi njegovi/njezini defekti i ograničenosti. I kada se susreću dvije osobe koje su svjesne tog neizrecivog svjetla Božjeg koje je u njima i prepoznaju ga, onda svi drugi problemi padaju u drugi plan. Onda čovjek ne samo da ih može nositi, nego može usprkos njima i rasti.

                Kad dvije osobe jedna u drugoj počnu tražiti ono Božje, doživjet će da je Božje svjetlo veće od mana drugog čovjeka. Onda postaje moguće prihvaćati jedan drugog, dopustiti da se razvija onako kako ga Bog poziva u život i kako se on želi odazvati, a to je već pitanje intimnog dijaloga svake osobe s Bogom. Tome bi dijete trebalo biti učeno od svojih roditelja. Ako ga roditelji tome budu poučavali od malih nogu, obitelj će ispuniti svoj zadatak. Gospodin je u svojoj mudrosti tako stvari uredio da se prema punini života može ići jedino s poštovanjem, tražeći Njegovo svjetlo u sebi i u drugome. 

  (Priređeno prema tekstu objavljenom na stranici www.vjeraidjela.com)

  ČETVRTA NEDJELJA DOŠAŠĆA

  4. nedjelja došašća, 23.12.2018.g.

  Prvo čitanje: Mih 5, 1-4a

  Drugo čitanje: Heb 10, 5-10

  Evanđelje: Lk 1, 39-45

   

  Zborna molitva

  Gospodine, po anđelovu smo navještenju

  upoznali utjelovljenje Krista, tvoga Sina.

  Molimo te: ispuni nas svojom milošću

  i mukom i križem njegovim privedi nas k slavi uskrsnuća.

  Po Gospodinu.

   

  Darovna molitva

  Gospodine, svojim si Duhom u krilu blažene Djevice Marije

  sazdao čovještvo svoga Sina. Molimo te tim istim Duhom,

  posveti i darove na našem oltaru. Po Kristu.

   

  Popričesna molitva

  Svemogući Bože, u ovoj smo pričesti primili jamstvo vječnog otkupljenja.

  Molimo te: s blizinom božičnih blagdana nek raste i naša spremnost

  da dostojno slavimo otajstvo rođenja tvoga Sina. Po Kristu.

  Razmišljanje uz biblijska čitanja

   

  ČETVRTA NEDJELJA DOŠAŠĆA

              Vjernički pristup Svetom pismu zna da Božji dodir uvijek mijenja, da kad Bog čovjeka dodirne, onda svi koje susrećemo osjete miris Božje blizine. Iz tog se dodira mijenja čovjek, a promijenjeni čovjek prelijeva svoju nutrinu u životne strukture. S tom i takvom revolucijom srca računa Pismo. Uz to, vjera uvijek računa s Božjim interesom prema ljudima.

               Polazište vjere kaže da Bog djeluje među nama i u nama, da mu svijet i ljudi nisu izvan vidokruga i da je strastveno vezan uz svijet.

               Marijini hvalospijev Veliča izričaj je te i takve vjere koja zna da kad se Bog nastani u nama, kad ga ljudska duša primi kao dušu duše, onda svijet više nije isti, niti se na svijet gleda istim očima. Udomiti Boga u svojoj duši znači prepoznati drugačiji put ophođenja jednih prema drugima. Stoga Božji dolazak među ljude razotkriva sve laži i zavođenja na koja pristajemo misleći da će nam time život biti bolji. Bog dolazi k nama, ali ne na način ovozemaljskih gospodara. Njegov dolazak podiže slabo i obnavlja slomljeno. Uzeti Mariju i Elizabetu ozbiljno, znači učiniti zbiljskim jedan drugačiji način života. Po svakomu od nas to postaje zbilja.

  (Priređeno prema tekstu objavljenom na stranici www.vjeraidjela.com)  

  TREĆA NEDJELJA DOŠAŠĆA

  3. nedjelja došašća, 16.12.2018.g.

   

  Prvo čitanje: Sef 3, 14-18a

  Drugo čitanje: Fil 4, 4-7

  Evanđelje: Lk 3, 10-18

   

  Zborna molitva

  Bože, ti vidiš: mi s vjerom očekujemo blagdan rođenja Gospodnjega.

  Molimo te da nam bude događaj spasenja te ga radosno proslavimo

  svečanom službom hvale. Po Gospodinu.

   

  Darovna molitva

  Gospodine, daj da ti neprestano prikazujemo žrtvu svoga predanja:

  mi obnavljamo Kristovo otajstvo da tvoje spasenje u nama snažno djeluje.

  Po Kristu.

   

  Popričesna molitva

  Gospodine, utječemo se tvojoj dobroti: po ovoj svetoj gozbi

  očisti nas od grijeha i prpravi nam duh za buduće blagdane.

  Po Kristu.

   

  Razmišljanje uz biblijska čitanja

  TREĆA NEDJELJA DOŠAŠĆA

            U svakom vremenu Bog podiže svoje "preteče", tj. ljude nadahnute Božjom riječju koji dublje, cjelovitije i prodornije zahvaćaju u stvarnost. Osjećaju da ih Božja riječ uznemiruje te moraju ljudima svoga vremena ukazivati na zablude i stranputice, na "zmije",tj. na sve one nečovječne snage, strukture, odluke. izbore, stavove i tvrdnje koje smo u srcu udomili. Ni jedno vrijeme nije lišeno Božjeg glasa. Božji "preteče" prisutni su posvuda.

             Svatko od nas kršćana mora biti svjestan da je "preteča", da na neki način priprema put Božjem dolasku. Nadasve je riječ o roditeljskom i odgojiteljskom pozivu, ali i o svakom obliku društvenog djelovanja. Odgajati za kršćanski pogled na život i kršćansko djelovanje, bilo u obitelji bilo u društvu, nužan je dio nastojanja da drugi raste do svoje punine, da nikoga ne osakaćujem u njegovu rastu, da se veselim tuđem dobru i uspjehu. Ljudi Duha toga su uvijek svjesni i najprije se obračunavaju sa "zmijskim leglom" u svome srcu, a to onda postaje privlačno i za ljude naokolo.

  (Priređeno prema tekstu objavljenom na stranici www.vjeraidjela.com)

  DRUGA NEDJELJA DOŠAŠĆA

  2. nedjelja došašća, 09.12.2018.g.

  Prvo čitanje: Bar 5, 1-9

  Drugo čitanje: Fil1, 4-6. 8-11

  Evanđelje: Lk 3, 1-6

   

  Zborna molitva

  Svemogući i milosrdni Bože,

  dok hitimo ususret tvome Sinu

  daj da nas zemaljske obveze i brige ne smetu;

  nebeska mudrost tvoje riječi nek nas uvede

  u zajedništvo njegove sudbine.

  Koji s tobom.

   

  Darovna molitva

  Gospodine, nek nas ponizne molitve

  i skromni prinosi pomire s tobom:

  ne možemo se pouzdati u svoje zasluge,

  priteci nam u pomoć svojm milošću. Po Kristu.

   

  Popričesna molitva

  Gospodine, nahranio si nas duhovnim jelom.

  Smjerno te molimo: po sudjelovanju u ovom otajstvu nauči nas,

  u svjetlu svoje mudrosti, zemaljskim se dobrima pravilno služiti,

  a za nebeskim težiti. Po Kristu.

   

  Razmišljanje uz biblijska čitanja

  DRUGA NEDJELJA DOŠAŠĆA

              Evanđeoski odlomak koji danas čitamo usredotočuje se na poziv i početak služenja Ivana Krstitelja, Gospodinova preteče. Evanđelist sveti Luka nam opisuje najprije povijsni kontekst u kojem se dogodio Ivanov poziv, a onda i način kako je došlo do njega, pokazujući koji su bili sastavni čimbenici istoga.

               Ivan Krstitelj je bio čovjek koji se iskreno prepušta Božjem vodstvu. Jedini koji je radio za budućnost bio je on koji se povukao iz javnosti da bi mogao čuti riječ Božju. On nije izrađivao velikih planova za budućnost, niti je izricao zavodljivih obećanja. Prije svega je osluškivao glas Božji, nakon čega je mogao iznijeti njegove želje i planove. On nije najavljivao reforme, ali je tihim radom i velikom vjerom samozatajno obnavljao samoga sebe u pustinji, onkraj svih moćnika koji su počesto bili prava elementarna nepogoda. Tiho i samozatajno se pripremao s Bogom, te je potom mogao proći cijelom jordanskom okolicom dajući samoga sebe za djelo obraćenja.

                Samo samozatajni rad na sebi i suradnja s milošću Božjom koji dotiče i preobražava srca donosi stvarne pomake u duši, a time doprinosi dobrobiti naroda.

  (Priređeno prema tekstu objavljenom na stranici www.vjeraidjela.com)  

  PRVA NEDJELJA DOŠAŠĆA

  1. nedjelja došašća, 02.12.2018.g.

   

  Prvo čitanje: Jr 33, 14-16

  Drugo čitanje: 1 Sol 3, 12 - 4, 2

  Evanđelje: Lk 21, 25-28. 34-36

   

  Zborna molitva

  Svemogući Bože, mi s vjerom iščekujemo Kristov dolazak.

  Udijeli, molimo te, da mu idemo ususret pravednim životom te nas, kad dođe,

  postavi sebi s desne i uvede u kraljevsko nebesko. Po Gospodinu.

   

  Darovna molitva

  Gospodine, prinosimo ti ovaj kruh i vino, dar tvoje dobrote.

  U ovoj službi pretvaraš ih u sakramenat svoga Sina:

  daj da nam on bude dar vječnog otkupljenja. Po Kristu.

   

  Popričesna molitva

  Gospodine, daj da nam bude na korist slavljenje ovih otajstava:

  po njima nas u prolazu zemaljskim životom nauči ljubiti vječna nebeska dobra.

  Po Kristu.

   

  Razmišljanje uz biblijska čitanja

  PRVA NEDJELJA DOŠAŠĆA

             Došašće znači "svečani dolazak". Crkva se na poseban način četiri tjedna prije Božića spominje skoroga dolaska Gospodinova. Došašće označuje svaki Isusov dolazak.

              U prvom redu, označuje dolazak Gospodinov na ovaj svijet, događaj koji se jednom zauvijek dogodio. On označuje i njegov dolazak u naše ljudsko društvo i sada. A taj dolazak promatra se i u svezi s onim velikim njegovim dolaskom - njegovim očitovanjem na kraju vremena.

              Došašće je vrijeme obećanja s Božje strane, s naše strane je vrijeme snažnoga iščekivanja, vrijeme neprestanoga traženja, vrijeme skromne i odvažne molitve.

              Došašće je vrijeme vedre nade: Bog nam je već udijelio budućnost. Na Božić ćemo slaviti taj dar što nam je udjeljen u Isus Kristu. Taj dar udijeljen je ljudskom rodu nenametljivo kako bismo shvatili da se kraljevstvo Božje ostvaruje u jednostavnosti.

              Bdijmo i molimo - tako ćemo biti uvijek pripravni i spremni!

  (Priređeno prema tekstu objavljenom na stranici www.samostan-tomislavgrad.info)

  MOJE KRALJEVSTVO NIJE OD OVOGA SVIJETA

  Isus Krist - Kralj svega stvorenja, 25.11.2018.g.

  Prvo čitanje: Dn 7, 13-14

  Drugo čitanje: Otk 1, 5-8

  Evanđelje: Iv 18, 33b-37

   

  Zborna molitva

  Svemogući vječni Bože, svome ljubljenom Sinu

  dao si svu vlast na nebu i na zemlji

  i postavio ga glavarom cijelom svijetu.

  Molimo, oslobodi sva stvorenja iz ropstva zla

  da tebi jedinome služe i tebe bez kraja slave.

  Po Gospodinu.

   

  Darovna molitva

  Gospodine, prinosimo ti žrtvu kojom je Krist ljude pomirio s tobom.

  Molimo te, nek tvoj Sin da narodima dobra jedinstva i mira.

  Koji živi i kraljuje u vijeke vjekova.

   

  Popričesna molitva

  Gospodine, pozvao si nas da služimo Kristu, Kralju svega svijeta.

  Okrijepi nas ovom hranom, koja daje besmrtnost, da budemo

  dionici njegova kraljevanja i vječnog života. Po Kristu.

   

  Razmišljanje uz bibiblijska čitanja

  MOJE KRALJEVSTVO NIJE OD OVOGA SVIJETA

            Ova nedjelja je izraz priznanja Isusa Krista kao pravoga kralja neba i zemlje. On je Gospodar vremena i vječnosti. U jedinstvu Oca i Duha Svetoga živi i vlada kao Bog nad svime stvorenim.

            Kristovo kraljevstvo nije nasilna vlast, nego gospodstvo ljubavi i mira. Mi imamo udijela u njegovom kraljevstvu, budući da smo kao kršteni kršćani otkupljeni od naših grijeha. Kao svećenički Božji narod mi ga smijemo hvaliti i slaviti dok ne dođe u slavi i tada će na vidljiv način nastupiti njegovo kraljevstvo, tako da ga svi mogu priznati.

            Kako možemo priznati Kristovo kraljevsko gospodstvo? Kako ga trebamo posvjedočiti? Priznanje je moguće samo u vjeri i u životu iz vjere. Pritom vrijedi za nas, da učenik nije veći od učitelja. I kao što je Isus došao u ovaj svijet ne da vlada, nego da služi, tako treba biti spreman i njegov učenik, predati svoj život u ljubavi, u službi Bogu, braći i sestrama. Nasljedovanje Krista na zemlji ne vrši se na način trijumfalizma, nego na način samoodricanja i poniznosti prema slici Kristovoj. Nošenje vlastitoga križa kao i potpora drugih ljudi, koji nose svoj križ, pripada bitno tomu.

  (Priređeno prema tekstu objavljenom na stranici www.franjevci-split.hr )  

  SILE ĆE SE NEBESKE POLJULJATI

  33. nedjelja kroz godinu, 18.11.2018.g.

  Prvo čitanje: Dn 12, 1-3

  Drugo čitanje: Heb 10, 11-14.18

  Evanđelje: Mk 13, 24-32

   

  Zborna molitva

  Gospodine, Bože naš,

  daj da naša vjernost tebi bude i naša radost,

  jer duboka je i trajna sreća postojano služiti tebi,

  Stvoritelju svega dobra. Po Gospodinu.

   

  Darovna molitva

  Gospodine, daj da nam darovi, prineseni tvome imenu,

  udijele vjernost u tvojoj službi i vječno zajedništvo s tobom u slavi.

  Po Kristu.

   

  Popričesna molitva

  Častili smo se, Gospodine,

  svetim otajstvom što smo ga prinijeli na spomen tvoga Sina,

  kako nam je on naredio. Daj da po njemu rastemo u ljubavi.

  Po Kristu.

   

  Razmišljanje uz biblijska čitanja

  SILE ĆE SE NEBESKE POLJULJATI

              Crkvena godina polako se približava svome kraju. Danas je već 33. nedjelja kroz crkvenu godinu i okrećemo se kraju svijeta. Za nas kršćane taj će kraj sigurno doći, ujedno i dovršenje. Mi očekujemo "novo nebo" i "novu zemlju" u kojima stanuje pravednost.

               Riječ vjere nam daje utjehu i pouzdanje. Riječ Božja ostaje, ona neće uminuti, a nebo će i zemlja uminuti. Isus Krist je vječna Božja riječ koja je uzela tijelo. On je došao u naš svijet koji je obilježen patnjom i smrću i u kojem vlada zlo. Isus Krist, Sin Božji i Sin Čovječji, došao je da nam dade nadu. On je navjestitelj kraljevstva Božjega. S njegovim dolaskom ono je već započelo i ide nezadrživo k svome dovršenju. Ne pouzdajemo se u nas same i u naše napore, nego u njega kao jedinoga Izbavitelja i Spasitelja. Odgovor na veliko pitanje koje čovijek samom sebi postavlja, može dati samo Krist.

               Stavimo se u situaciju, da će se to dogoditi u onaj dan i u onaj čas koji znade samo Bog. On ne oklijeva s ispunjenjem svoga obećanja, nego bi svakome htio darovati milost da svoj život usmjeri na to. Bog želi da se svi ljudi obrate i da se spase. Samo tko tu ponudu spasavajueće ljubavi Božje do kraja ne prihvati, nego je nemarno odbija, ne može postići spasenje.

               Tko se u onaj čas nađe dostojan, stupit će u karaljevstvo nebesko i primit će dovršenje svoga života. Sam Bog će ga ispuniti i usrećiti svojom ljubavlju. Ta sreća neba koju iščekujemo u zajedništvu s anđelima i svetima bit će nam dana u dio. Već sada očekuju nas svi oni koji su kod Boga.

                Jednom će i za nas doći taj čas. Neka nas Gospodin nađe budne!

  (Priređeno prema tekstu objavljenom na stranici www.franjevci-split.hr)

  DAR JE NEIZMJERAN - DAR JE ŽIVOT

  32. nedjelja kroz godinu, 11.11.2018.g.

   

  Prvo čitanje: 1 Kr 17, 10-16

  Drugo čitanje: Heb 9, 24-28

  Evanđelje: Mk 12, 38-44

   

  Zborna molitva

  Svemogući milosrdni Bože, ukloni sve protivštine

  duha i tijela, da ti služimo slobodna i radosna srca.

  Po Gospodinu.

   

  Darovna molitva

  Gospodine, obazri se na ovu pomirnu žrtvu.

  Daj da pobožnošću i ljubavlju postignemo

  što slavimo u otajstvu muke tvoga sina, Isusa Krista.

  Koji živi.

   

  Popričesna molitva

  Zahvaljujemo ti, Gospodine, za svete darove,

  po kojima smo primili nebesku snagu.

  Molimo te, prožmi nas svojim Duhom, da budemo

  iskreni i postojani. Po Kristu.

   

  Razmišljanje uz biblijska čitanja

  DAR JE NEIZMJERAN - DAR JE ŽIVOT

              Darivanje je nešto što je sastavni dio života. Kad god se daruje, daruje se od života. Zato dar i nije stvar, dar je život, dar je osoba. Samo osobe, i to samo osobe povezane prijateljstvom daruju se. U ljudskom životu sve je dar i sve može postati dar. Jednostavno darivanjem ulazimo u međusobni odnos, darivanjem se otvaramo jedni drugima. Ljudskost, ljubav...sve plemenito očituje se darom. Dar je izraz ljubavi. Život je dar, i predaje se drugom kao dar. Sretan je onaj koji daruje.

              Ustvari svaki je dar simbol osobe koja ga daruje. Moglo bi se reći da nema većeg i manjeg dara, ako je istinski dar. Dar se ne mjeri matreijalnom vrijednošću nego prema srcu koje ga daruje i srca koje ga prima. Dar istinski izraz je istinske ljubavi. Ljubav je ta koja daje vrijednost daru jer on i jest izraz ljubavi. Treba darivati i primati dar.

  (Priređeno prema tekstu objavljenom na stranici www.dominikanci.hr)

  RASPORED SVETIH MISA:

  radnim danom:

  18.30 sati 

  nedjeljom:

  8.30, 10.30 i 18.30 sati

  ZAŠTITA PRIVATNOSTI

  Zaštita privatnosti
  Kolačići

  ŽUPNI URED:

  Ljubazno molimo da župnika kontaktirate u uredovno vrijeme:

  od utorka do četvrtka od 17 do 18 sati,

  petkom od 17 do 17.30 sati,

  osobnim dolaskom ili pozivom na broj 01/3473-128 te nakon sv.Misa.

  Ponedjeljkom, subotom, nedjeljom i svetkovinama župni ured ne ureduje.

  KAKO DO NAS

  PRATITE NAS NA FACEBOOK-U!