Prvo čitanje: 2 Sam 7,1-5.8b-11.16

  Drugo čitanje: Rim 16,25-27

  Evanđelje: Lk 1,26-38


  Zborna molitva
  Gospodine, po anđelovu smo navještenju upoznali utjelovljenje Krista, tvoga Sina.
  Molimo te: ispuni nas svojom milošću i mukom i križem njegovim
  privedi nas k slavi uskrsnuća. Po Gospodinu.

   

  Darovna molitva
  Gospodine, svojim si Duhom u krilu blažene Djevice Marije
  sazdao čovještvo svoga Sina. Molimo te, tim istim Duhom
  posveti i darove na našem oltaru. Po Kristu.

   

  Popričesna molitva
  Svemogući Bože, u ovoj smo pričesti primili jamstvo vječnog otkupljenja.
  Molimo te: s blizinom božićnih blagdana nek raste i naša spremnost
  da dostojno slavimo otajstvo rođenja tvoga Sina. Po Kristu.

   

  Razmišljanje uz biblijska čitanja

   

  I NASTANI SE MEĐU NAMA

   

  Današnja biblijska čitanja govore o dva Božja prebivališta među ljudima. Prvo prebivalište je bilo u jeruzalemskom Hramu što ga je čovjek napravio za Boga i koji je propao. Drugo prebivalište je Bog stvorio i izabrao za sebe. Prvi put Bog dolazi među ljude. Drugi put dolazi kako bi se nastanio u ljudima. U utrobi Blažene djevice Marije te u srcima i djelima svakoga od nas.

  Prvo čitanje: Iz 61,1-2a.10-11

  Drugo čitanje: 1 Sol 5,16-24

  Evanđelje: Iv 1,6-8.19-28

   Zborna molitva
  Bože, ti vidiš: mi s vjerom očekujemo blagdan rođenja Gospodnjega.
  Molimo te da nam bude događaj spasenja te ga radosno proslavimo
  svečanom službom hvale.
  Po Gospodinu.

  Darovna molitva
  Gospodine, daj da ti neprestano prikazujemo žrtvu svoga predanja:
  mi obnavljamo Kristovo otajstvo da tvoje spasenje u nama snažno
  djeluje. Po Kristu.

  Popričesna molitva
  Gospodine, utječemo se tvojoj dobroti:
  po ovoj svetoj gozbi očisti nas od grijeha
  i pripravi nam duh za buduće blagdane. Po Kristu.

   

  Razmišljanje uz biblijska čitanja

   UVIJEK SE RADUJTE

   

  Vjeran je Bog koji nas poziva da ga nasljedujemo i dat će nam obilno milosti svoje. I to samo zato jer nas ljubi.

  Radujem se u Gospodinu, radujem

  Prva karakteristika koja upada u oči, a ujedno i najupečatljivija karakteristika kršćanina trebala bi biti njegova radost. Kršćani bi doista trebali biti ispunjeni radošću. Ne površnim veseljem koje više zarobljava, nego što oslobađa, nego istinskom radošću koja čovjeka ispunja i potiče na djelotvornu ljubav.

  Prvo čitanje: Iz 40,1-5.9-11

  Drugo čitanje: 2 Pt 3,8-11

  Evanđelje: Mk 1,1-8

  Zborna molitva
  Svemogući i milosrdni Bože,
  dok hitimo ususret tvome Sinu daj da nas zemaljske obveze
  i brige ne smetu; nebeska mudrost tvoje riječi nek nas uvede
  u zajedništvo njegove sudbine. Koji s tobom.

  Darovna molitva
  Gospodine, nek nas ponizne molitve i skromni prinosi
  pomire s tobom: ne možemo se pouzdati u svoje zasluge,
  priteci nam u pomoć svojom milošću. Po Kristu.

  Popričesna molitva
  Gospodine, nahranio si nas duhovnim jelom. Smjerno
  te molimo: po sudjelovanju u ovom otajstvu nauči nas,
  u svjetlu svoje mudrosti, zemaljskim se dobrima
  pravilno služiti, a za nebeskim težiti. Po Kristu.

   

  Razmišljanje uz biblijska čitanja

  ZNATI SVOJE MJESTO I POSLANJE

  Skromnost je tipična oznaka kršćana. Ali ne skromnost u smislu omalovažavanja i obezvrjeđivanja sebe, nego u pravom smislu toga pojma – realna slika o sebi. Dvije stvari koje nas mogu omesti u življenju skromnosti su vlastito podcjenjivanje i precjenjivanje sebe.

   

  Prvo čitanje: Iz 63,16b-17.19b;64,2b-7

  Drugo čitanje: 1 Kor 1,3-9

  Evanđelje: Mk 13,33-37


  Zborna molitva
  Svemogući Bože, mi s vjerom iščekujemo Kristov dolazak.
  Udijeli, molimo te, da mu idemo ususret pravednim životom te nas,
  kad dođe, postavi sebi s desne i uvede u kraljevstvo nebesko.
  Po Gospodinu.

  Darovna molitva
  Gospodine, prinosimo ti ovaj kruh i vino, dar tvoje dobrote.
  U ovoj službi pretvaraš ih u sakramenat svoga Sina:
  daj da nam on bude dar vječnog otkupljenja.
  Po Kristu.

  Popričesna molitva
  Gospodine, daj da nam bude na korist slavljenje ovih otajstava:
  po njima nas u prolazu zemaljskim životom nauči ljubiti vječna nebeska dobra.
  Po Kristu.

   

  Razmišljanje uz biblijska čitanja

   

  BDIJTE!

  Oba današnja čitanja postaju nam jasna tek ako ih razumijemo u svjetlu evanđeoskog odlomka. Bez evanđelja postoji opasnost da ih krivo shvatimo i krivo živimo.

  Nečisti i okaljani

  Čitanje iz Knjige proroka Izaije nam doziva u pamet vlastitu grešnost i nedostojnost pred Bogom. Posvješćuje se činjenica da smo oni koji prečesto odlutamo s Božjeg puta te da nam je srce otvrdlo pa ne pokazujemo ljubav ni prema Bogu ni prema čovjeku.

  Dok je s jedne strane potrebno da budemo svjesni svoje ništavnosti, s druge strane postoji opasnost da se potpuno udaljimo od Boga i zaključimo kako nam nema spasa.

   

  20. studenoga 2011.

  Isus Krist – Kralj svega stvorenja

   

  Prvo čitanje: Ez 34,11-12.15-17

  Drugo čitanje: 1 Kor 15,20-26.28

  Evanđelje: Mt 25,31-46

   

  Zborna molitva
  Svemogući vječni Bože, svome ljubljenom Sinu
  dao si svu vlast na nebu i na zemlji  i postavio ga glavarom cijelom svijetu.
  Molimo, oslobodi sva stvorenja iz ropstva zla da tebi jedinome služe
  i tebe bez kraja slave.

  Darovna molitva
  Gospodine, prinosimo ti žrtvu kojom je Krist ljude pomirio s tobom.
  Molimo te, nek tvoj Sin dade narodima dobra jedinstva i mira.

  Popričesna molitva
  Gospodine, pozvao si nas da služimo Kristu, Kralju svega svijeta.
  Okrijepi nas ovom hranom, koja daje besmrtnost,
  da budemo dionici njegova kraljevanja i vječnog života.

   

  Razmišljanje uz biblijska čitanja

   

  RAZLUČIVANJE

   

  Premda se ovaj evanđeoski odlomak najčešće naziva prikazom posljednjega suda, nigdje se ne spominju pojmovi sud ili suditi. Naime, mi kršćani vjerujemo da nas Bog ne sudi po vlastitom nahođenju, nego da nas, kao što je jasno iz današnjih Isusovih riječi, Sin Čovječji razlučuje jedne od drugih kao što pastir razlučuje ovce od jaraca.

  Prvo čitanje: Izr 31,10-13.19-20.30-31
  Drugo čitanje: 1 Sol 5,1-6
  Evanđelje: Mt 25,14-30

  Zborna molitva
  Gospodine, Bože naš, daj da naša vjernost tebi bude i naša radost;
  jer duboka je i trajna sreća postojano služiti tebi, Stvoritelju svega dobra.

  Darovna molitva
  Gospodine, daj da nam darovi, prineseni tvome imenu,
  udijele vjernost u tvojoj službi i vječno zajedništvo s tobom u slavi.

  Popričesna molitva
  Častili smo se, Gospodine, svetim otajstvom
  što smo ga prinijeli na spomen tvoga Sina,
  kako nam je on naredio.
  Daj da po njemu rastemo u ljubavi.

  Razmišljanje uz biblijska čitanja

   

  BUDNOST I TRIJEZNOST

  Bog je ljubitelj čovjeka. Bog nas ne ostavlja niti nas zanemaruje. Bog nas ljubi. Konkretno i neprekidno. No, postavlja se pitanje na koji način nas Bog ljubi i na koji način nam progovara.

  Prvo čitanje: Mudr 6,12-16

  Drugo čitanje: 1 Sol 4,13-18

  Evanđelje: Mt 25,1-13

   

  Zborna molitva
  Svemogući milosrdni Bože,
  ukloni sve protivštine duha
  i tijela da ti služimo slobodna
  i radosna srca.

  Darovna molitva
  Gospodine, obazri se na ovu pomirnu žrtvu.
  Daj da pobožnošću i ljubavlju postignemo
  što slavimo u otajstvu muke tvoga Sina, Isusa Krista.

   

  Popričesna molitva
  Zahvaljujemo ti, Gospodine, za svete darove
  po kojima smo primili nebesku snagu.
  Molimo te, prožmi nas svojim Duhom,
  da budemo iskreni i postojani.

  Razmišljanje uz biblijska čitanja

  MUDROST

   

  I današnji evanđeoski odlomak, u kojemu slušamo Isusovu prispodobu o Kraljevstvu nebeskom, zbunjuje nas svojim sadržajem. Valja nam stoga zaorati malo dublje i pokušati otkriti poruku za nas.

   

  Riječ svetost u hrvatskom jeziku dolazi od staroslavenske riječi koja označava silinu, jakost, odnosno moć. Kako bi bilo dobro kada bismo i u svakodnevnom govoru počeli upotrebljavati te sinonime namjesto uobičajenog i sve manje rječitog pojma svetost.

  Prvo čitanje: Mal 1,4b-2,2b.8-10
  Drugo čitanje: 1 Sol 2,7b-9.13
  Evanđelje: Mt 23,1-12

   

  Zborna molitva
  Svemogući, milosrdni Bože, tvoja je milost da ti dostojno i uzorno služimo.
  Daj da bez zapreke težimo za obećanim dobrima.

  Darovna molitva
  Gospodine, nek ova žrtva u tvojim očima bude čista,
  a nama plemenit dar tvoga milosrđa.

  Popričesna molitva
  Gospodine, nahranio si nas nebeskim otajstvom.
  Molimo te, nek djeluje u nama sve snažnije
  i pripravi nas na dar što ga obećava.

   Razmišljanje uz biblijska čitanja

  PONIŽENJE

   

  U današnjem evanđeoskom odlomku Isus nas opominje da će biti poniženi oni koji se uzvisuju, a da je se uzvisiti onaj koji se ponizi. Zato nam valja promisliti o poniženju u kršćanstvu i evanđeoskoj perspektivi.

  ŽUPNI URED:

  Ljubazno molimo da župnika kontaktirate u uredovno vrijeme:

  od utorka do četvrtka od 17 do 18 sati,

  petkom od 17 do 17.30 sati,

  osobnim dolaskom ili pozivom na broj 01/3473128 te nakon sv.Misa.

  Ponedjeljkom, nedjeljom i svetkovinama župni ured ne ureduje.

   

  PRATITE NAS NA FACEBOOK-U!

   
   

   

  Copyright © Župa sv. Josipa Radnika, Zagreb-Gajnice 2009-2021. Sva prava pridržana.