Zborna molitva
  Gospodine, mi vjerujemo da je Spasitelj ljudskog roda sada s tobom u slavi.
  Usliši nam molitvu: daj da iskusimo njegovu prisutnost s nama do svršetka svijeta,
  kako je obećao. Po Gospodinu.

  Darovna molitva
  Primi, Gospodine, žrtvene prinose i molitve svojih vjernika.
  Daj da po ovoj svetoj službi i mi prijeđemo u nebesku slavu.
  Po Kristu.

  Popričesna molitva
  Usliši nas, Bože, naš Spasitelju, i po ovim nam svetim otajstvima
  učvrsti nadu da će se na svemu tijelu Crkve dovršiti što je počelo
  u Kristu, našoj Glavi. Koji s tobom.

  Razmišljanje uz biblijska čitanja

  DOĐI, GOSPODINE ISUSE

  Dođi, Gospodine Isuse. Te riječi, što se nalaze na kraju današnjeg drugoga čitanja, nalaze se i na kraju Svetoga Pisma. Molimo Isusa da dođe. I da dođe što prije. I čudno je da s jedne strane pozivamo na susret, a s druge strane se na taj susret ne pripremamo.

  Prvo čitanje: Dj 15,1-2.22-29
  Drugo čitanje: Otk 21,10-14.22-23
  Evanđelje: Iv 14,23-29

  Zborna molitva
  Udijeli nam, svemogući Bože, neoslabljenim zanosom
  slaviti ove dane u čast uskrslom Gospodinu,
  da Kristov spomen bude djelatan
  u našem životu i radu.
  Po Gospodinu.

  Darovna molitva
  Gospodine, nek se s prinosom ove žrtve
  vine k tebi i naša molitva. Očisti nas svojom milošću
  i uskladi nam srce s otajstvima tvoje velike ljubavi.
  Po Kristu.

  Popričesna molitva
  Svemogući vječni Bože,
  ti nas Kristovim uskrsnućem obnavljaš za vječni život.
  Umnoži u nama plod vazmenog otajstva
  i ulij nam u srce snagu ove spasonosne hrane.
  Po Kristu.

  Razmišljanje uz biblijska čitanja

  MIR VAM SVOJ DAJEM

  Današnje prvo čitanje jasno svjedoči da je kršćanstvo novi put. Najtočnija karakteristika kršćanstva je da je ono novost. I tu novu i radosnu vijest smo pozvani neprestano posvješćivati.

  Dajem vam mir, ali ne kao što svijet daje

  Napetost koja postoji između Crkve i svijeta nije u suprotnosti, nego u različitosti. Mi kršćani smo drugačiji. A biti drugačiji znači biti onaj koji uzmeniruje i provocira. Zato je i danas istinsko kršćanstvo provokativno. Ne dopušta čovjeku da miruje, da bude ravnodušan ili nezainteresiran.

  Prvo čitanje: Dj 14,21b-27 Drugo čitanje: Otk 21,1-5a
  Evanđelje: Iv 13,31-33a.34-35

  Zborna molitva
  Bože, od tebe nam je spasenje i posinjenje.
  Pogledaj svoje sinove i kćeri koji u Krista vjeruju:
  udijeli im pravu slobodu i vječnu baštinu.
  Po Gospodinu.

  Darovna molitva
  Bože, ova je žrtva časna razmjena darova,
  kojom nas činiš dionicima božanske naravi:
  daj da tu stvarnost spoznamo i životom iskusimo.
  Po Kristu.

  Popričesna molitva
  Budi, Gospodine, uza svoj narod.
  Nahranio si nas nebeskim otajstvima:
  daj da iz stare grešnosti prijeđemo u novi život.
  Po Kristu.

  Razmišljanje uz biblijska čitanja

  EVO, SVE ČINIM NOVO

  Bitna oznaka Isusove Radosne vijesti je novost. No to nije neka intelektualna novost, premda je razum nužan da bismo je shvatili. Nije niti strukturalna novost, premda novo vino traži novo mješine. Isusova novost je svijest o potrebi novog pogleda na svijet.

  Prvo čitanje: Dj 13,14.43-52Drugo čitanje: Otk 7,9.14b-17
  Evanđelje: Iv 10,27-30

  Zborna molitva
  Svemogući vječni Bože, dovedi nas u društvo nebesnika: nek stado tvojih vjernih, makar skromno, prispije onamo
  kamo ga predvodi hrabri Pastir.
  Po Gospodinu.

  Darovna molitva
  Udijeli nam, molimo, Gospodine, da te uvijek hvalimo ovim vazmenim otajstvima. U njima nas trajno ispravljaš: daj da nam budu izvor vječne radosti. Po Kristu.

  Popričesna molitva
  Pastiru dobri, pogledaj svoje stado otkupljeno dragocjenom krvlju tvoga Sina
  i vodi ga na svoje vječne pašnjake.
  Po Kristu.

  Razmišljanje uz biblijska čitanja

  I JA HOĆU BITI OVCA TVOJA

  I ja hoću biti ovca tvoja,

  vjerno ići za tobom ću svud.

  Vjerojatno smo ove riječi iz popijevke Spasitelju dobri Isukrste toliko puta pjevali da smo prestali misliti o njima. Riječi su to u kojima izričemo svoju želju da budemo ovce.

  Prvo čitanje: Dj 5,27b-32.40b-41
  Drugo čitanje: Otk 5,11-14
  Evanđelje: Iv 21,1-19

  Zborna molitva
  Bože, nek se tvoj narod vazda raduje
  što si mu obnovio mladost duha.
  Vratio si mu dostojanstvo svojih sinova i kćeri:
  utvrdi ga u nadi da će uskrsnuti.
  Po Gospodinu.

  Darovna molitva
  Primi, Gospodine, darove svoje raspjevane Crkve.
  Ti si uzrok tolikom veselju: daj da nam prijeđe
  u vječnu radost. Po Kristu.

  Popričesna molitva
  Pogledaj, Gospodine, svoj narod.
  Ti si ga obnovio otajstvima vječnoga života:
  daj mu da dostigne slavu neraspadljivosti
  u uskrsnuću tijela. Po Kristu.

  Razmišljanje uz biblijska čitanja

  VOLIŠ LI ME?

  Zgoda opisana u prvom dijelu današnjeg evanđeoskoga odlomka podsjeća na prvi susret Isusa i Petra. I tada se dogodilo neuspješno ribarenje koje je preraslo u obilan ulov kad su poslušali Isusove riječi.

   

  Zborna molitva

  Bože vječnog milosrđa,
  ti svake godine vazmenim slavljem užižeš vjeru svog svetog naroda.
  Umnoži u nama milost, da sve dublje shvaćamo što je krst koji nas je oprao; što je duh koji nas je nanovo rodio; što je krv koja nas je otkupila.
  Po Gospodinu.

   

  Darovna molitva
  Primi, molimo, Gospodine, prinos svojih vjernika i svojih novokrštenika.
  Oni su se priznanjem vjere i krštenjem nanovo rodili:
  daj da postignu vječno blaženstvo. Po Kristu.


  Popričesna molitva

  Svemogući Bože, daj da pričest vazmenog otajstva

  trajno djeluje u našoj duši. Po Kristu.

   

  Razmišljanje uz biblijska čitanja

  GOVORILI SU MU DRUGI UČENICI 

  Od mnoštva stvari što se mogu iščitati iz današnjeg evanđeoskog odlomka, volio bih da danas usmjerimo svoje misli prema načelu odgoja u vjeri koje je utkano u evanđeoskom zapisu.

  Prvo čitanje: Dj 10,34a.37-43
  Drugo čitanje: Kol 3,1-4
  Evanđelje: Iv 20,1-9

  Zborna molitva
  Bože, ti si danas po svojem Jedinorođencu pobijedio smrt
  i nama otvorio pristup vječnom životu.
  Zato slavimo blagdan njegova uskrsnuća:
  obnovi nas, molimo, svojim Duhom
  i daj da i mi uskrsnemo u svjetlo života.
  Po Gospodinu.

  Darovna molitva
  Primi, Gospodine, dar što ga na dan Vazma
  radosni prinosimo za žrtvu, kojom se tvoja Crkva
  nanovo rađa i hrani. Po Kristu.

  Popričesna molitva
  Bože, obnovio si svoju Crkvu vazmenim otajstvima:
  štiti je trajno svojom dobrotom i privedi k slavi uskrsnuća.
  Po Kristu.

  Razmišljanje uz biblijska čitanja

  IZ PERSPEKTIVE USKRSNUĆA

  Kristovo uskrsnuće je najvažniji razlog na kojemu temeljimo svoje povjerenje u Boga, svoju nadu u Boga. Krist je gospodar života i smrti. On je onaj koji je uskrsnuo i koji će nas jednoga dana, prema našim djelima, primiti u svoje zajedništvo kroz svu vječnost ili će poštivati našu želju da živimo bez Boga i dopustiti nam da budemo kroz svu vječnost bez zajedništva Božje Ljubavi.

  Prvo čitanje: Iz 50,4-7
  Drugo čitanje: Fil 2,6-11
  Evanđelje: Lk 22,14-23,56

  Zborna molitva
  Svemogući vječni Bože, poslušan tvojoj volji naš je Spasitelj uzeo tijelo,
  ponizio sama sebe i podnio sramotu križa.
  Daj da slijedimo uzor njegova poniženja,
  s njime zajedno trpimo i postignemo
  slavu uskrsnuća. Po Gospodinu.

  Darovna molitva
  Gospodine, smiluj nam se po muci svoga Sina.
  Djelima to ne zaslužujemo: ali se uzdamo u tvoje milosrđe
  i jedinstvenu žrtvu Isusa Krista.
  Koji živi i kraljuje u vijeke vjekova.

  Popričesna molitva
  Po ovoj pričesti, smjerno te, Gospodine, molimo:
  Ti si nam smrću svoga Sina dao da se nadamo životu u koji vjerujemo.
  Daj da njegovim uskrsnućem stignemo
  cilju zemaljskog putovanja. Po Kristu.

  Razmišljanje uz biblijska čitanja

  PRAVA ISUSOVA SLAVA

  Mahanjem grančicama, pjesmom i poklonom, Jeruzalemci i svi koji se nađoše u Gradu, pozdravili su Isusa za vrijeme njegova ulaska na magarcu. Za vrijeme njegova ulaska u grad u kojemu će podnijeti muku i smrt kako bi uspostavio Novi i Vječni Savez između Boga i ljudi.

  Prvo čitanje: Iz 43,16-21

  Drugo čitanje: Fil 3,8-14

  Evanđelje: Iv 8,1-11

  Zborna molitva
  Gospodine, Bože naš,
  tvoj se Sin iz ljubavi za svijet predao u smrt.
  Daj da i mi tvojom pomoću odvažno stupamo putem njegove ljubavi.
  Po Gospodinu.

  Darovna molitva

  Svemogući Bože, usliši nam prošnje.
  Ti si nas obasjao svjetlom kršćanske vjere:
  djelovanjem ove žrtve očisti nas od grijeha
  Po Kristu.

  Popričesna molitva

  Svemogući Bože,
  pričestili smo se tijelom i krvlju tvoga Sina.
  Molimo te da uvijek ostanemo njegovi udovi.
  Po Gospodinu.

  Razmišljanje uz biblijska čitanja 

  UHVAĆENI U GRIJEHU 

  Da ljudi barem dio vremena koje provedu u prekoravanju drugih iskoriste za popravljanje sebe, svijet bi bio savršeno mjesto. Nažalost, iskustvo nam pokazuje da i najgrlatiji zagovornici ljudskih prava prečesto bivaju tek kušači i pozeri koji žele ispasti bolji od drugih.

  Zato nas Isus uči da gledamo u srce, a ne obaziremo se na fraze i parole.

  Isus nas uči da je uvijek ponašanje posljedica onoga što nam je u srcu, a da nam srce prečesto biva ranjeno i krivo usmjereno.

  10. ožujka 2013.
  Četvrta korizmena nedjelja

   

  Prvo čitanje: Jš 5,9a.10-12
  Drugo čitanje: 2 Kor 5,17-21
  Evanđelje: Lk 15,1-3.11-32

  Zborna molitva
  Bože, ti si nas sa sobom pomirio po riječi svojoj, Isusu Kristu. Pomozi nam da odanošću i živom vjerom
  idemo u susret skorim vazmenim blagdanima.
  Po Gospodinu.

  Darovna molitva    
  Gospodine, s radošću ti prinosimo ovu žrtvu,
  koja nam daje lijek protiv smrti. Molimo te da je
  s vjerom slavimo i dostojno prikažemo za spas svijeta.
  Po Kristu.

  Popričesna molitva
  Bože, ti prosvjetljuješ svakog čovjeka koji dolazi
  na ovaj svijet. Molimo te, izliječi nam sljepoću srca
  da spoznamo što je pravo i tebe iskreno ljubimo.
  Po Kristu.

  Razmišljanje uz biblijska čitanja

  SVE MOJE – TVOJE JE

  Temeljni odnos koji Bog želi uspostaviti s čovjekom je ljubav. Jednako tako želi da i među ljudima ljubav bude osnovno načelo postojanja i djelovanja. Zato je odmak od kršćanstva svako inzistiranje na pravima ili istjerivanje pravde.

  RASPORED SVETIH MISA:

  radnim danom:

  18.30 sati 

  nedjeljom:

  8.30, 10.30 i 18.30 sati

  ZAŠTITA PRIVATNOSTI

  Zaštita privatnosti
  Kolačići

  ŽUPNI URED:

  Ljubazno molimo da župnika kontaktirate u uredovno vrijeme:

  od utorka do četvrtka od 17 do 18 sati,

  petkom od 17 do 17.30 sati,

  osobnim dolaskom ili pozivom na broj 01/3473-128 te nakon sv.Misa.

  Ponedjeljkom, subotom, nedjeljom i svetkovinama župni ured ne ureduje.

  KAKO DO NAS

  PRATITE NAS NA FACEBOOK-U!