Prvo čitanje: Mudr 2,12.17-20
  Drugo čitanje: Jak 3,16-4,3
  Evanđelje: Mk 9,30-37

  Zborna molitva
  Bože, sav si svoj zakon sveo na ljubav prema tebi i bližnjemu.
  Daj da vršimo tvoje zapovijedi i postignemo vječni život.
  Po Gospodinu.

  Darovna molitva
  Gospodine, primi darove svoga naroda da nebeskim otajstvima
  postignemo što vjerom i djelom ispovijedamo, po Kristu, Gospodinu našemu.

  Popričesna molitva
  Gospodine, ti nas hraniš svojim otajstvima.
  Odgajaj nas neprestano uredbama svoga milosrđa
  da plodove otkupljenja donosimo i u otajstvima i u vladanju. Po Kristu.

   

  Razmišljanje uz biblijska čitanja

  PRAVA MUDROST

  Osobom nekoga djeteta, kojega je, zagrlivši ga, postavio učenicima za primjer, Isus nas uči da nije velik onaj tko se velikim pravi, nego je velik onaj tko primjećuje potrebe svakoga čovjeka, pa i onog najmanjega. Da bi se moglo prihvatiti Isusovu volju potrebno je pobijediti svoju narav, svoju oholost, svoje častohleplje i svoj doživljaj vlastite veličine.

  Upravo o pobjedi vlastite naravi govori i odlomak iz Jakovljeve poslanice u kojemu apostol poziva na oslobađanje od zavisti, svadljivost i pohote.

  Prvo čitanje: Iz 50,5-9a
  Drugo čitanje: Jak 2,14-18
  Evanđelje: Mk 8,27-35

   

  Zborna molitva
  Bože, Stvoritelju i Svedržitelju.
  Daj da ti služimo svim srcem
  te iskusimo darove tvoje ljubavi.
  Po Gospodinu.

   

  Darovna molitva
  Gospodine, usliši nam prošnje i primi darove.
  Što svaki od nas prikazuje tebi na čast,
  nek bude na spasenje svima, po Kristu, Gospodinu našemu.

   

  Popričesna molitva
  Gospodine, nek nam ova pričest pronikne duh i tijelo,
  da u nama ne prevagne tjelesna sklonost nego djelovanje tvoje moći.
  Po Kristu.

   

   

  Razmišljanje uz biblijska čitanja

  HOĆE LI TKO ZA KRISTOM

   

  Današnji evanđeoski odlomak postavlja pred nas tri bitne stvari, odnosno tri koraka prema duhovnom rastu. Potrebno je živjeti u konkretnom prostoru i vremenu, svjesni stvarnosti u kojoj smo. Zatim je nužno imati vlastiti stav. Konačno, potrebno je znati na koji način živjeti svoje opredjeljenje.

  Prvo čitanje: Iz 35,4-7a

  Drugo čitanje: Jak 2,1-5

  Evanđelje: Mk 7,31-37

   

  Zborna molitva
  Bože, od tebe nam je spasenje i posinjenje.
  Pogledaj svoje sinove i kćeri koji u Krista vjeruju.
  Udijeli im pravu slobodu i vječnu baštinu.
  Po Gospodinu.

  Darovna molitva
  Bože, izvore pobožnosti i mira.
  Molimo te da ovom žrtvom tebe iskreno štujemo,
  a pričešću tvoga otajstva postignemo međusobnu
  vjernost i jedinstvo. Po Kristu.

  Popričesna molitva
  Gospodine, svojom riječju i svojim jelom daješ nam hranu i život.
  Daj da rastemo u ljubavi po tim dragocjenim darovima te zaslužimo
  vječno zajedništvo s tvojim Sinom, Isusom Kristom,
  koji živi i kraljuje u vijeke vjekova.

   

  Razmišljanje uz biblijska čitanja

   

  DVA HRVATSKA GRIJEHA

   

  Današnja biblijska čitanja nam se nameću kao ispit savjesti. Dakako da je uvijek potrebno napraviti osobni ispit savjesti i osobno se pokajati za osobne grijehe. Ipak, čini se prikladnim zastati danas pred Božjom riječi i upitati se koliko mi katolici u Hrvatskoj griješimo.

   

  Pristranost

  Sv. Jakov u svojoj poslanici opominje kršćane da ne budu pristrani i da djelima ne niječu ono što deklarativno zastupaju. To je prvi grijeh koji činimo mi kršćani u Hrvatskoj. Nismo autentična djeca Božja, nasljedovatelji Kristovi ni baštinici Duha Svetoga.

  Dakako da je teško generalizirati i sve stavljati pod isti nazivnik. Dakako da u Hrvatskoj danas postoji mnoštvo muškaraca i žena koji svjedočanski žive svoje kršćansko opredjeljenje. Ipak, ne možemo se oteti dojmu da je puno više nas koji Božje lice svijetu ne otkrivamo svojom dobrotom, nego ga zakrivamo svojim grijesima.

  Dužni smo moliti Boga da nam oprosti što smo svojim nevjerodostojnim načinom života dopustili da se obezvrijedi ono što je sveto i što je neprocjenjivi Božji dar čovjeku. Svojom površnošću smo omogućili neozbiljnost. Svojom nedosljednošću smo doprinijeli da se otajstva izokrenu i zloupotrijebe.

  Prvo čitanje: Pnz 4,1-2.6-8

  Drugo čitanje: Jak 1,17-18.21b-22.27

  Evanđelje: Mk 7,1-8a.14-15.21-23

   

   

  Zborna molitva
  Silni Bože, što god je dobro, od tebe je.
  Usadi nam u srce ljubav prema tebi,
  umnoži nam vjeru, odgoji u nama što je dobro
  i budnim okom čuvaj što si odgojio.
  Po Gospodinu.

   

  Darovna molitva
  Gospodine, nek nam ova žrtva uvijek donosi blagoslov.
  Što nam vanjski znakovi kažu, nek ostvari snaga tvoga Duha.
  Po Kristu.

   

  Popričesna molitva
  Gospodine, blagovali smo kruh s nebeskog stola.
  Molimo te, po ovoj gozbi ljubavi potakni nam srce
  da ti služimo u svojoj braći. Po Kristu.

   

   

  Razmišljanje uz biblijska čitanja

   

  VRŠITELJI, A NE SAMO SLUŠATELJI

   

  Današnji biblijski tekstovi nam upućuju na postupnost objave i činjenicu da smo pozvani rasti u vjeri. Ništa vrijedno se ne događa preko noći i ne postiže se odjednom. Potrebno je vrijeme i napor. Za rast u vjeri je potrebno vrijeme i potrebno je proći put vjere.

   

  Prvo čitanje: Jš 24,1-2a.15-17.18b

  Drugo čitanje: Ef 5,21-32

  Evanđelje: Iv 6,60-69

   

   

  Zborna molitva
  Bože, ti ujedinjuješ srca vjernih da isto hoće i za istim teže.
  Daj narodu svome da ljubi što ti zapovijedaš i želi što ti obećavaš
  te u nestalnosti zemaljskog života onamo smjera naše srce
  gdje su prave radosti.  Po Gospodinu.

   

  Darovna molitva
  Gospodine, jedinom žrtvom svoga Sina stekao si novi narod.
  Molimo te, daruj svojoj Crkvi jedinstvo i mir. Po Kristu.

   

  Popričesna molitva
  Gospodine, izliječi nas potpuno svojim milosnim djelovanjem.
  Stvori nam novo srce da uvijek činimo što je tebi milo. Po Kristu.

   

   

  Razmišljanje uz biblijska čitanja

   

  SLUŽIT ĆEMO GOSPODINU

   

  Bog nas ne prisiljava ni na što. Stvorio nas je slobodne i poštuje našu slobodnu volju. Čak i onda kada odlazimo od njega ili kad se okrećemo protiv njega.

   

  Izaberite danas kome ćete služiti

  Bog je u našem životu ono što nam je najvažnije i za što živimo. Ne deklarativno, nego stvarno. Ono što je na prvom mjestu naših nastojanja, naših misli i naših razgovora - to je naš bog.

  Svaki bog, osim jedinoga Boga, lažan je i isprazan. I život posvećen takvom bogu je promašeni život. Zato nas Bog i opominje na početku Dekaloga da nemamo drugih bogova.

  Svatko od nas bira kome će služiti. Svatko od nas je u svom životu izabrao put kojim će ići. No, svaki put ne vodi do cilja. Zato je potrebno promisliti o svom izboru i vratiti se na pravi put. Put služenja Gospodinu.

   

  Prvo čitanje: Izr 9,1-6

  Drugo čitanje: Ef 5,15-20

  Evanđelje: Iv 6,51-58

   

   

  Zborna molitva
  Bože, onima koji te ljube pripravio si nevidljiva dobra.
  Daj nam smisao za pravu ljubav, da tebe u svemu i nadasve volimo
  te postignemo tvoja obećanja, koja nadilaze svaku želju.
  Po Gospodinu.

   

  Darovna molitva
  Primi, Gospodine, ove prinose kojima se ostvaruje
  tajanstvena razmjena naših i tvojih darova.
  Mi tebi donosimo što si nam dao,
  a ti nam u svom daru podaj sama sebe.
  Po Kristu.

   

  Popričesna molitva
  Gospodine, ovom pričešću dao si nam
  dioništvo u svome Sinu Isusu Kristu.
  Molimo te, da nas sveta otajstva preobraze na njegovu sliku
  te se pridružimo njegovoj proslavi u nebu.
  Po Kristu.

   

   

  Razmišljanje uz biblijska čitanja

   

  ISKUPLJUJTE VRIJEME - DANI SU ZLI

   

  Današnja biblijska čitanja potiču čovjeka da se zamisli nad svojim životom i promisli o načinu na koji živi. Situacija možda nije najprikladnija za život po Božjoj volji, ali ionako nikada za to nije dobro vrijeme. A opet, uvijek je pravo vrijeme da budemo istinski svjedoci Evanđelja.

  Stvar je u tome kako gledamo na svijet oko sebe i što vidimo u njemu.

  Otkako sam nedavno čuo stih Plima banalnosti tvoj svijet zapljuskuje nisam se mogao oteti promišljanju o njegovom sadržaju. Najprije sam pomislio da sam doista poput otoka kojega zapljuskuje i poplavljuje mnoštvo otrcanih riječi, besmislenih pojava te djela bez duha i ljepote. Gdje god se čovjek okrene susreće nametljive pozere, bahate nesposobnjakoviće, isprazna naklapanja, površna zauzimanja, hinjenu zainteresiranost, posesivni hedonizam, kratkovidno spletkarenje i pragmatičnu nedosljednost. Potrebno je podignuti barijeru bitnoga pred najezdom suvišnoga. Nužna je higijena duše koja nam pomaže da razlikujemo važno i nevažno, ono što hrani od onoga što truje te ono što je potrebno od onoga što treba maknuti od sebe.

  Prvo čitanje: 1 Kr 19,4-8

  Drugo čitanje: Ef 4, 30-5,2

  Evanđelje: Iv 6, 41-51

   

   

  Zborna molitva
  Svemogući vječni Bože, smijemo te zvati svojim Ocem.
  Daj da nam u srcu poraste duh sinovstva te uđemo u obećanu baštinu.
  Po Gospodinu.

   

  Darovna molitva
  Gospodine, prinosimo ti darove koje si nam ti udijelio.
  Molimo te, primi ih iz ruku svoje Crkve i snagom Duha
  pretvori u otajstvo spasenja. Po Kristu.

   

  Popričesna molitva
  Gospodine, pričestili smo se tijelom i krvlju tvoga Sina.
  Ta pričest neka nas spasi i utvrdi u svjetlu tvoje istine.
  Po Kristu.

   

   

  Razmišljanje uz biblijska čitanja

   

  SVI ĆE BITI UČENICI BOŽJI

   

  U tjednu što je pred nama dogodit će se veliko kretanje hodočasničke Crkve. Mnogi od nas će se uputiti u marijanska svetišta. I oni koji zanemaruju redovito sudjelovanje u Misi, bit će privučeni Marijinom ljubavlju i primjerom.

   

  Svi će biti učenici Božji

  U mnoštvu hodočasnika primijetit će se i mnoštvo razlika. Ako promislimo Crkvu na cijelom svijetu uočit ćemo još veće razlike među ljudima. Te razlike, što postoje i čine nas drugačijima, postaju zanemarive pred onim što nas ujedinjuje. A to je odluka za nasljedovanje Krista i život prema Božjoj volji.

  Ljepota Katoličke Crkve je u činjenici njene otvorenosti svakom čovjeku bez obzira na sve. Crkva nije elitistička skupina koja neke prihvaća, a neke odbacuje. Nigdje kao za vrijeme sv. mise ne može se susresti ljude koji su zajedno, neopterećeni razlikama što među njima postoje.

  Prvo čitanje: Izl 16,2-4.12-15

  Drugo čitanje: Ef 4,17.20-24

  Evanđelje: Iv 6, 24-35

   

   

  Zborna molitva
  Gospodine, vođo i stvoritelju naš, mi se tobom ponosimo.
  Nek nad nama bude tvoja dobrota. Obnovi u nama što je tebi drago
  i sačuvaj što si obnovio. Po Gospodinu.

   

  Darovna molitva
  Posveti, molimo, Gospodine, ovaj prinos i primi našu unutarnju žrtvu:
  učini da ti postanemo vječnim darom.
  Po Kristu

   

  Popričesna molitva
  Gospodine, ti nas oživljuješ nebeskim darom:
  prati nas stalnom ljubavlju
  i učini dostojnima vječnog otkupljenja.
  Po Kristu.

   

   

   

  Razmišljanje uz biblijska čitanja

   

  OBUĆI NOVOG ČOVJEKA

   

  Hrana je potrebna za održavanje života. No, nije se dovoljno zadržati jedino na zadovoljenju osnovnih potreba. Bog nas poziva na više. Poziva nas da budemo njegovi prijatelji i suradnici.

   

  Ne stoga što vidjeste znamenja, nego stoga što ste jeli i nasitili se

  Da bismo mogli biti Kristovi potrebno je razlikovati stvarnosti i njihovu vrijednost. Hrana, što simbolizira ovdje sve materijalno, nije i ne smije biti cilj našeg života. Hrana i ostala materijalna dobra su nam uvijek sredstvo da bismo što kvalitetnije služili Bogu i bližnjemu.

  Nakon što to ispravno shvatimo i zauzmemo stav prema stvarnostima što nas okružuju, moći ćemo biti slobodni za nasljedovanje Krista.

  Prvo čitanje: 2 Kr 4,42-44

  Drugo čitanje: Ef 4,1-6

  Evanđelje: Iv 6,1-15

   

   

  Zborna molitva
  Bože, zaštito i uzdanje naše,
  bez tebe ništa nije valjano, ništa sveto.
  Umnoži nad nama svoje milosrđe,
  da se po tvom promislu i vodstvu
  tako služimo zemaljskim dobrima
  te srcem prionemo za nebeska.
  Po Gospodinu.

   

  Darovna molitva
  Gospodine, prinosimo ti darove dobivene od tvoje darežljivosti,
  da nam po tvojoj milosti posvete svagdašnji život
  i dovedu nas u vječnu radost. Po Kristu.

   

  Popričesna molitva
  Gospodine, primili smo pričest,
  spomendar muke tvoga Sina.
  Molimo te da nam bude na spasenje
  što nam je u svojoj neiskazanoj ljubavi
  on darovao. Koji živi.

   

   

  Razmišljanje uz biblijska čitanja

   

  A DA NAPRAVIMO MOST?

   

  Tijekom ove crkvene godine, već trideset šesti put po redu, na naslovnici Liturgijskog listića donosimo poticajne crteže (op. ur. - na web stranici župe sv. Josipa radnika ti su crteži prikazani u Evanđelju za djecu). U načelu ih ne komentiramo, ali danas ćemo napraviti iznimku i prokomentirat ćemo crtež.

   

  Moja daska je prekratka…

  Život nas ne vodi uvijek ravnom i sigurnom stazom. Prečesto nam se na putu pojavljuju kojekakve prepreke i poteškoće. Ponekad se nađemo i na rubu ponora i ne možemo nastaviti dalje. U takvim trenucima nas može zahvatiti malodušje kad spoznamo da je daska koju nosimo prekratka i da njome ne možemo premostiti ponor.

  Prvo čitanje: Jr 23,1-6

  Drugo čitanje: Ef 2,13-18

  Evanđelje: Mk 6,30-34

   

   

  Zborna molitva
  Molimo te, Gospodine, budi nam milostiv i darežljiv.
  Produbi nam nadu, vjeru i ljubav, da ustrajemo
  u budnosti i vršenju tvoga zakona. Po Gospodinu.

   

  Darovna molitva
  Bože, ti si u jedinoj žrtvi svoga Sina ispunio razne žrtve starog Saveza.
  Primi ovaj naš dar, blagoslovi ga kao i prinos Abelov: što svaki od nas
  prikazuje tebi na čast nek bude na spasenje svima. Po Kristu.

   

  Popričesna molitva
  Budi, Gospodine, uza svoj narod.
  Nahranio si nas nebeskim otajstvi­ma:
  daj da iz stare grešnosti prijeđemo u novi život.
  Po Kristu.

   

   

  Razmišljanje uz biblijska čitanja

   

  DIJALOG

   

  Isus je, kao što smo čitali prošle nedjelje u evanđeoskom odlomku, poslao svoje apostole da djeluju i naučavaju. Poslao ih je i da se vježbaju u zajedništvu. I upravo te tri dimenzije su ostale trajno obilježje svih koji su poslušali Isusov poziv da budu svjedoci Evanđelja. Naučavati Riječ Božju je nužno kako bi svi znali što prihvaćaju i kako bi shvatili koliku nam je ljubav pokazao Otac u Sinu po Duhu Svetome. Potom je potrebno djelovati. Činiti dobro čovjeku u potrebi. Nastojati da svijet postane bolje mjesto za svakog čovjeka. I, konačno, nužno je neprestano izgrađivati zajedništvo među onima koji su Kristovi, onima koji Kristu povjerovaše.

  RASPORED SVETIH MISA:

  radnim danom:

  18.30 sati 

  nedjeljom:

  8.30, 10.30 i 18.30 sati

  ZAŠTITA PRIVATNOSTI

  Zaštita privatnosti
  Kolačići

  ŽUPNI URED:

  Ljubazno molimo da župnika kontaktirate u uredovno vrijeme:

  od utorka do četvrtka od 17 do 18 sati,

  petkom od 17 do 17.30 sati,

  osobnim dolaskom ili pozivom na broj 01/3473-128 te nakon sv.Misa.

  Ponedjeljkom, subotom, nedjeljom i svetkovinama župni ured ne ureduje.

  KAKO DO NAS

  PRATITE NAS NA FACEBOOK-U!