Prvo čitanje: Post 18,20-32
  Drugo čitanje: Kol 2,12-14
  Evanđelje: Lk 11,1-13

  Zborna molitva
  Bože, zaštito i uzdanje naše, bez tebe ništa nije valjano, ništa sveto.
  Umnoži nad nama svoje milosrđe da se po tvom promislu i vodstvu
  tako služimo zemaljskim dobrima te srcem prionemo za nebeska.
  Po Gospodinu.

  Darovna molitva
  Gospodine, prinosimo ti darove dobivene od tvoje darežljivosti,
  da nam po tvojoj milosti posvete svagdašnji život i dovedu nas
  u vječnu radost.
  Po Kristu.

  Popričesna molitva
  Gospodine, primili smo pričest, spomendar muke tvoga Sina.
  Molimo te da nam bude na spasenje što nam je u svojoj
  neiskazanoj ljubavi on darovao. Koji živi.

  Razmišljanje uz biblijska čitanja

  JA SE EVO USUĐUJEM GOVORITI

  Bog je ljubav. Bog ne samo da je ljubav, nego nas ljubi. I iz ljubavi je sve spreman učiniti za čovjeka. Zato nas Isus u današnjem evanđeoskom odlomku i potiče da u toj i takvoj ljubavi pristupamo Bogu.

  Prvo čitanje: Post 18,1-10a
  Drugo čitanje: Kol 1,24-28
  Evanđelje: Lk 10,38-42

  Zborna molitva
  Molimo te, Gospodine, budi nam milostiv i darežljiv.
  Produbi nam nadu, vjeru i ljubav, da ustrajemo
  u budnosti i vršenju tvoga zakona.
  Po Gospodinu.

  Darovna molitva
  Bože, ti si u jedinoj žrtvi svoga Sina ispunio razne žrtve starog Saveza.
  Primi ovaj naš dar, blagoslovi ga kao i prinos Abelov: što svaki od nas
  prikazuje tebi na čast nek bude na spasenje svima. Po Kristu.

  Popričesna molitva
  Budi,
  Gospodine,uzasvoj narod.
  Nahranio si nas nebeskim otajstvima:
  daj da iz stare grešnosti prijeđemo
  u novi život. Po Kristu.

  Razmišljanje uz biblijska čitanja

  DOBAR I BOLJI

  Obično se Marta i Marija, sestre iz današnjeg evanđeoskoga odlomka, prikazuju kao predstavnice dvaju suprotstavljenih pogleda na kršćanski život i kršćanski angažman. Po takvim tumačenjima Marta predstavlja kršćansku akciju, dok je Marija predstavnica kršćanske kontemplacije.

  Prvo čitanje: Pnz 30,10-14

  Drugo čitanje: Kol 1,15-20

  Evanđelje: Lk 10,25-37

   

  Zborna molitva
  Bože, ti zalutalima pokazuješ svjetlo istine da se na pravi put vrate.
  Daj svim kršćanima da odbace što je kršćanstva nedostojno, a traže što mu priliči.
  Po Gospodinu.


  Darovna molitva

  Gospodine, pogledaj darove Crkve moliteljice
  da po pričesti napredujemo u svetosti života.
  Po Kristu.

  Popričesna molitva
  Gospodine, primili smo tvoje darove.
  Daj da svakim slavljenjem ovog otajstva napredujemo
  u svetosti života. Po Kristu.

  Razmišljanje uz biblijska čitanja

   

  IDI PA I TI ČINI TAKO

  Vrijeme je školskih praznika. I svi koji na neki način imamo veze sa školom odahnuli smo prije skorog početka nove školske godine. Ipak, valja nam se danas sjetiti škole i učenja. Makar nakratko.

  Prvo čitanje: Iz 66,10-14c Drugo čitanje: Gal 6,14-18 Evanđelje: Lk 10,1-12.17-20

  Zborna molitva
  Bože, ti si poniženjem svoga Sina podigao pali svijet.
  Udijeli svome narodu svetu radost. Oslobodio si ga ropstva grijeha:
  privedi ga uživanju vječnog veselja. Po Gospodinu.

  Darovna molitva
  Gospodine, ovaj prinos tvome imenu nek nas očisti
  i iz dana u dan potiče na izgradnju novoga svijeta.
  Po Kristu.

  Popričesna molitva
  Gospodine, nahranio si nas božanskim darovima.
  Molimo te, obdari nas spasenjem i ne daj da te ikad prestanemo hvaliti.
  Po Kristu.

  Razmišljanje uz biblijska čitanja

  MIR KUĆI OVOJ

  Iza nas je tjedan u kojemu je Hrvatska postala članica Europske unije. U tom kontekstu ćemo pročitati i današnja biblijska čitanja.

  Prvo čitanje: 1 Kr 19,16b.19-21
  Drugo čitanje: Gal 5,1.13-18
  Evanđelje: Lk 9,51-62

  Zborna molitva
  Bože, po krštenju smo postali sinovi svjetla. Molimo te da nas nikad ne obavije tama zablude već da uvijek svijetlimo istinom. Po Gospodinu.

  Darovna molitva
  Bože, ti daješ učinak svojim otajstvima.
  Molimo te da naše služenje bude sveto kao i tvoji darovi.
  Po Kristu.

  Popričesna molitva
  Gospodine, žrtva koju smo prinijeli i primili
  nek nas ojači da uvijek ostanemo u tvojoj ljubavi
  i donosimo plod u postojanosti.
  Po Kristu.

  Razmišljanje uz biblijska čitanja

  IDI I NAVJEŠĆUJ

  Evanđelje je uvijek poziv, a nikada prisila. Uvijek je ponuda, a nikada prinuda. Neke stvari se puno lakše i efikasnije rješavaju silom, ali to nije kršćanski stav, niti je to kršćanski put.

  Prvo čitanje: Zah 12,10-11;13,1Drugo čitanje: Gal 3,26-29
  Evanđelje: Lk 9,18-24

  Zborna molitva
  Daj, Gospodine, da ti uvijek služimo sa strahopoštovanjem i ljubavlju.
  Ti nikada ne kratiš svoga vodstva vjernima koje si utemeljio u svojoj ljubavi.
  Po Gospodinu.

  Darovna molitva
  Gospodine, primi žrtvu pomirenja i hvale:
  po njoj nas očisti od grijeha da ti se svidi
  ljubav naših duša. Po Kristu.

  Popričesna molitva
  Gospodine, pričest svetog tijela i predragocjene krvi obnavlja nam božanski život.
  Molimo te da svako slavljenje otajstva učvrsti jamstvo našeg spasenja. Po Kristu.

  Razmišljanje uz biblijska čitanja

  SPASITI ŽIVOT

  Židovi su u svojoj molitvi zahvaljivali Bogu što nisu pogani, robovi ili žene. Zahvaljivali su Bogu što su židovi, slobodni i muškarci. Kada sv. Pavao u današnjem drugom čitanju piše da u Kristu nema više razlike između židova i poganina, robova i slobodnjaka ili muškaraca i žena, ne misli na nijekanje stvarnih razlika koje među ljudima postoje, nego na drugačiji pogled na svijet. Pogled u kojem čovjek više nije središte prosudbe, nego svijet promatra iz Kristove perspektive.

  Prvo čitanje: 2 Sam 12,7-10.13
  Drugo čitanje: Gal 2,16.19-21
  Evanđelje: Lk 7,36-8,3

  Zborna molitva
  Bože, jakosti onih što se u te ufaju, snago slabih i smrtnih,
  koji su bez tebe nemoćni: pomozi nam svojom milošću
  da vršimo tvoje zapovijedi i voljom ti i djelom omilimo.
  Po Gospodinu.

  Darovna molitva
  Bože, ovim darovima ti čovjeku krijepiš zemaljski i duhovni život.
  Molimo te da nas uvijek prati njihova pomoć za tijelo i dušu.
  Po Kristu.

  Popričesna molitva
  Gospodine, sveta pričest što je primamo označuje zajedništvo svih vjernika s tobom.
  Daj da urodi jedinstvom u tvojoj Crkvi. Po Kristu.

  Razmišljanje uz biblijska čitanja

  TKO VIŠE LJUBI

  Svaka sveta misa pri početku ima obred kajanja i priznavanja vlastite grešnosti. Svaki dan bi kršćaninu trebao završiti ispitom savjesti u kojemu bi Bogu zahvalio na svemu dobrome i pokajao se za sve grijehe i propuste.

  To nije, kao što oni koji ne razumiju znaju prigovoriti nama kršćanima, nekakvo nabijanje kompleksa grešnosti, nego uvid u istinu i priznavanje činjeničnoga stanja. A činjenica je da nismo savršeni i da smo grešnici.

  Zato ključno pitanje nije je li netko grešnik ili nije, nego je li netko iskren prema Bogu, drugima i sebi ili nije iskren.

  Prvo čitanje: 1Kr 17,17-24 Drugo čitanje: Gal 1,11-19
  Evanđelje: Lk 7,11-17

  Zborna molitva
  Bože, sve što je dobro od tebe dolazi. Udijeli nam dar svoga Duha,
  da mislimo što je pravo i to u djelo provedemo. Po Gospodinu.

  Darovna molitva
  Gospodine, usavrši naše služenje,
  da ovaj prinos bude tebe dostojan
  a nama uveća ljubav. Po Kristu.

  Popričesna molitva
  Gospodine, po ljekovitim otajstvima koja smo primili
  daj da ozdravimo od svoje zloće i hodimo putem pravednosti.
  Po Kristu.

  Razmišljanje uz biblijska čitanja

  ON GA DADE NJEGOVOJ MAJCI

  Svaki svetopisamski tekst je potrebno čitati imajući na pameti trenutak u kojemu je nastao. Premda je Božja riječ za sva vremena i upućena svakom čovjeku, ipak je nastala u određenom vremenu i napisao ju je određeni čovjek koji je, bez obzira na nadahnuće Duhom Svetim, pisao uvjetovan trenutkom u kojemu je živio.

  Prvo čitanje: 1Kr 8,41-43
  Drugo čitanje: Gal 1,1-2.6-10
  Evanđelje: Lk 7,1-10

   

  Zborna molitva
  Tvoj se promisao, Gospodine, u odlukama ne vara:
  ukloni što nam je štetno, udijeli što pomaže za vremeniti i vječni život.
  Po Gospodinu.


  Darovna molitva

  S pouzdanjem i darovima, Gospodine, pristupamo tvom oltaru
  da služimo tvojim otajstvima. Molimo te, obdari nas milošću i očisti od grijeha.
  Po Kristu.

   

  Popričesna molitva
  Gospodine, ti nas hraniš tijelom i krvlju svoga Sina:
  vodi nas svojim Duhom da te ne priznajemo samo riječju i jezikom,
  već djelom i istinom te zaslužimo ući u kraljevstvo nebesko.
  Po Kristu.

  Razmišljanje uz biblijska čitanja

  DOSTOJAN JE

  Kada se laž puno puta ponovi, ne samo da će nam postati normalna i uobičajena, nego ćemo se nakon nekog vremena početi ponašati kao da je istina. Nažalost, puno se takvih laži udomaćilo u svijetu. Nažalost, puno laži o Crkvi se udomaćilo da čak i mi vjernici počinjemo misliti da su istinite.

  Prvo čitanje: Izr 8,22-31
  Drugo čitanje: Rim 5,1-5
  Evanđelje: Iv 16,12-15

  Zborna molitva
  Bože Oče, poslao si na svijet svoga Sina,  Riječ istine, i Duha posvetitelja, da ljudima objaviš tajnu svoga života. Udjeli nam da ispovijedamo pravu vjeru,
  priznajemo slavno i vječno Trojstvo te se klanjamo tebi, svemogućem i jedinom Bogu.
  Po Gospodinu.

  Darovna molitva
  Gospodine Bože naš, zazivamo tvoje sveto ime da posvetiš ove darove.
  Učini da i mi postanemo vječni prinos tebi.
  Po Kristu.

  Popričesna molitva
  Gospodine Bože naš, daj da nam bude na spasenje tijelu i duši
  ova pričest i vjera u tvoje vječno Trojstvo i jedinstvo koju smo ispovjedili.
  Po Kristu.

  Razmišljanje uz biblijska čitanja

  SUMNJA

  Danas je bila nedjelja Presvetoga Trojstva, dan u kojemu si na poseban način posvješćujemo činjenicu da je Bog jedan u tri Božanske Osobe. To je otajstvo, tajna naše vjere koju nikada do kraja ne možemo razumjeti.

  RASPORED SVETIH MISA:

  radnim danom:

  18.30 sati 

  nedjeljom:

  8.30, 10.30 i 18.30 sati

  ZAŠTITA PRIVATNOSTI

  Zaštita privatnosti
  Kolačići

  ŽUPNI URED:

  Ljubazno molimo da župnika kontaktirate u uredovno vrijeme:

  od utorka do četvrtka od 17 do 18 sati,

  petkom od 17 do 17.30 sati,

  osobnim dolaskom ili pozivom na broj 01/3473-128 te nakon sv.Misa.

  Ponedjeljkom, subotom, nedjeljom i svetkovinama župni ured ne ureduje.

  KAKO DO NAS

  PRATITE NAS NA FACEBOOK-U!